Dan Larhammar professor i molekylär cellbiologi, och Karin Meyer PhD i farmakologi och VD för Apotekarsocieteten ska den 9 juni informera om homeopati i Partimatsalen, Riksdagen. Problemet är bara att Dan Larhammar under många år har arbetat för föreningen VoF som högst på sin agenda är att motverka alternativmedicin och i synnerhet homeopati.

Karin Meyer och Dan Larhammar vänder sig också emot att de antroposofiska medlen överhuvudtaget ska kallas läkemedel och ingå i Svensk läkemedelslagstiftning

NHF Sweden skriver till riksdagsmannen som tar emot anmälan:

Hej,

Hur är det möjligt att en storskeptiker till homeopati får föreläsa om homeopati? Vore det inte på plats att någon som verkligen vet något om homeopati också får föreläsa om det, någon som har arbetat dagligen med det i många år, kanske?

Dan Larhammar är starkt förknippad med den ökända föreningen VoF och har länge förut varit föreningens ordförande, en föreningen som har högst på sin agenda att motverka alternativmedicin.

VoF ter sig för hela den alternativmedicinska kåren som en mobbingorganisation. Nedan kan du läsa om VoF och homeopatin (rödmarkerat).

Varför får inte Vidarkliniken föreläsa? De är de som bäst kan redogöra för det vetenkapliga läget.

Läs detta som jag har skrivit:

 

http://newsvoice.se/2015/01/25/antroposofisk-lakemedelsbehandling-utovas-av-legitimerade-lakare-%E2%94%80-de-bor-ha-tillgang-till-sina-medel-utan-restriktioner/

https://thenhf.se/viktigt-brev-fran-vidarkliniken/

https://thenhf.se/halverad-forskrivning-av-smartlakemedel-med-vard-pa-vidarkliniken/

https://thenhf.se/begreppet-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet-en-ren-villfarelse/

https://thenhf.se/nhf-swedens-remiss-svar-till-socialdepartementet-angaende-antroposofiska-lakemedel-och-homeopatika/

https://thenhf.se/fem-alternativa-terapier-ska-fa-samma-status-som-skolmedicinen-i-schweiz/ (inklusive homeopati/antroposofi)

https://thenhf.se/vetenskap-och-beprovad-erfarenhet-begreppet-anvands-som-harskarteknik/

https://thenhf.se/begreppet-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet-en-ren-villfarelse/ Skrevs ursprungligen för att möta VoF:s artikel, med Larhammar i spetsen

 

Sen ska du veta en annan sak som även Fass har gått ut med nämligen att biverkningar av kemiska läkemedel är den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA. Observera att patienter inte dör av vare sig homeopatisk eller antroposofisk medicin. Kanske är det dags att göra en vetenskaplig studie över läkemedel huruvida de alls tjänar människan ställt till biverkningar och dödsfall.


Här är lite om VoF:

Akademisk avhandling om föreningen VoF, Vetenskap och Folkbildning: “De utövar sin icke-tro främst genom att kritisera och avslöja sådant som de uppfattar som vidskepelser, övertro och villfarelser. Utgångspunkten för deras kritik är en skeptisk hållning som har sin grund i en stark tilltro till naturvetenskap och förnuft som den enda kunskapsvägen. Den grupp som jag har i åtanke är den svenska föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som tillhör den världsomspännande skeptiska rörelsen. Den svenska föreningen VoF har valt att inte använda benämningen ”skeptiker” i sitt formella föreningsnamn, men de använder ofta denna benämning om sig själva och de aktiviteter som de utför. De är anslutna till olika europeiska och internationella nätverk av skeptikerföreningar vilket motiverar att se dem som en del av den globala rörelsen. VoF är anslutna till bland annat The Committee for Skeptical Inquiry (tidigare CSICOP) som startades 1976 och The European Council of Skeptical Organizations som startade 1994. Benämningarna ”vetenskap” och ”folkbildning” i föreningens namn kopplar således vare sig till vetenskapliga organisationer eller till klassiska folkbildande organisationer, vilket bidrar till att skapa en del förvirring eftersom namnet kan antyda förekomsten av just sådana förbindelser. Av namnet att döma kan man få för sig att föreningen VoF faktiskt talar i namn av ”vetenskap” och ”folkbildning”. Den nyfikne personen som närmar sig VoF och som tycker att både vetenskap och folkbildning låter bra kan alltså ansluta sig till organisationen utan att ha klart för sig att kopplingarna huvudsakligen sker till nätverk av skeptiker. Jag menar att skeptikerna på ett problematiskt sätt representerar en allmän intolerans för allt det som inte konvergerar mot en gemensam vetenskapligt baserad verklighetsuppfattning, vare sig detta är de uppenbara formerna av pseudovetenskap som astrologi, rutgängeri eller homeopati som hör till några av de fenomen som gruppen gärna kritiserar. Men det gäller också all den kunskap som vi människor har som inte är vetenskapligt verifierad, vare sig detta handlar om gammal visdom från bondepraktikan, goda råd från Trädgårdsfredag eller en praktisk etik som är grundad i kristendom, judendom eller islam” Källa: MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET Per-Anders Forstorp. https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:415674/FULLTEXT01.pdf

Legitimerad läkare skriver om VoF: http://vetenskap-folkbildning.nu/2014/08/se-upp-for-vofs-oseriosa-propaganda-mot-alternativmedicinen/ Farväl till VoF ”Det är tråkigt att se hur en organisation som i början hade ambitionen att hålla den skeptiska och vetenskapliga fanan högt alltmer har förfallit till att bli en klubb för naiva besserwissrar. Föreningen har blivit en vetenskapens dödgrävare snarare än en vetenskapens försvarare.” ” Argumentationen har kokat ned till: ”Vetenskapen säger att …” och sedan så menar man att frågan är avgjord. Denna typ av argumentation visar på att det finns djupa luckor i förståelse av vad vetenskap egentligen handlar om. Ingemar Nordin. Ingemar Nordin är professor vid avdelningen för filosofi, Linköpings universitet. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. (Stackars Ingemar visste inte att VoF är en vetenskapsreligiös eller pseudoskeptisk förening – om han hade läst ovan avhandling så hade han vetat att VoF inte är ute efter sann vetenskap)

VoF bekämpar alternativmedicin VoF, särskitd Dan Larhammar, kämpar emot Vidarkliniken och antroposofin trots att det finns vetenskap som stödjer terapin. Varför? http://vetenskap-folkbildning.nu/2015/01/prof-dan-larhammar-vof-arbetar-for-lakemedelsindustrin-och-kritiserar-samtidigt-alternativmedicin/ Här är fakta om antroposofin: https://thenhf.se/viktigt-brev-fran-vidarkliniken/

VoF har under 10 års tid kämpat mot kolloidalt silver, Ionosil, och bedrivit hetsjakt trots att det finns vetenskap som både påvisar hur ofarligt det är och som påvisar dess effekt. Varför? Om det inte hade haft avsedd effekt och inte hade varit ofarligt att dricka, så hade det inte varit godkänt som produkt av Kemikalieinspektionen.

VoF har lika länge kämpat mot homeopati. Varför? Här finns svaren på VoF:s ovetenskapliga påståenden. http://roberthahn.nu/2014/03/09/skeptikernas-10-pastaenden-om-homeopati/

VoF jagar, förföljer och trakasserar oliktänkare. Fettdokorn Annika Dahlqvist tilldelades VoF:s antipris, vilket höll på att leda till självmord. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12769725.ab

Sanna Ehdin har förföljts och trakasserats och mobbats av VoF, till den grad att hon förlorade sitt ofödda barn: http://www.ehdin.com/?navid=198&sub=186

Läkaren Erik Enby har också attackerats och förföljts av VoF: https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/vof-attack/

Det här är bara ett axplock av vad denna skeptikerförening har för sig. Det måste bli slut på att tidningar, redaktioner och journalister och politker går VoF:s eller pseudoskeptikers ärenden.

NHF Swedens vaccinkritiska artikel publicerades men togs sedan bort efter att pseudoskeptiker hade kontaktat redaktionen. https://thenhf.se/vara-barn-ska-inte-tvangsvaccineras/ Detta var i DN Åsikt. Detta fenomen borde inte få existera. Detta är dock något som alla med anknytning till alternativmedicin eller alternativa tankegångar hela tiden blir utsatt för. Jag efterlyser en öppenhet i samhällsdebatten! Att till och med annonseringsavdelningen lyckas bli infiltrerade och påverkas så pass att tidningen ger efter för pseudoskeptikers påtryckningar är för mig ofattbart.

 

Sara Boo, ordförande NHF Sweden

 

Läs mer:

Se inbjudan: http://dagenshomeopati.se/2016/05/26/dan-larhammar-informerar-om-homeopati-partimatsalen-riksdagen/

SVT Opinion ger Ursula Flatters det utrymme som hon inte ges under rikdsdagsseminariet: http://www.svt.se/opinion/flatters-o-kumlander-om-antroposofi?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160603%3Aflatters-o-kumlander-om-antroposofi%3Anyh

Öppet brev till riksdagsmännen av Pia Hellertz: http://humanismkunskap.org/2016/06/04/oppet-brev-till-riksdagens-ledamoter-riksdagen-ska-informeras-om-homeopati-den-9-juni/

 

 

(2794)