Bild: Марина Вельможко från Pixabay

Det är en mänsklig rättighet att kvinnan kan välja var hon vill föda sitt barn!

I Sverige är detta emellertid inte en reell möjlighet. Den officiella förlossningsvården erbjuder inte
alternativet att föda sitt barn i hemmet och attityden är negativ och avskräckande inför att föda hemma.
Detta trots att vetenskapen de senaste åren har visat att riskerna för mor och barn inte ökar  när de föder hemma
jämfört med att föda på sjukhus, när det gäller friska kvinnor och normala graviditeter. Vissa risker blir
till och med mindre vid en hemförlossning. Om någon skulle undersöka skillnaden i psykisk ohälsa hos kvinnor
i samband med förlossningen så är jag övertygad om att kvinnor mår bättre om de själva får välja var de vill föda
samt att de respekteras för sina val.

I dagens samhälle får de kvinnor som väljer att föda hemma själva bekosta sin förlossning. Det finns i dag
ett 30-tal privata barnmorskor fördelat i hela landet som erbjuder sin hjälp, men alla kan inte betala
vad det kostar att anlita 2 barnmorskor. Några väljer därför att föda hemma utan barnmorska, hellre än att
åka till sjukhuset det är inte jämlik vård!

Vi är en grupp kvinnor och barnmorskor som har startat en petition för att visa regeringen att de måste tillåta
alternativa vårdformer inom förlossningsvården och ge kvinnor ett fritt val! Du kan skriva på även om du själv
inte skulle vilja föda hemma, det handlar om att ge kvinnor en valmöjlighet att föda där de känner sig tryggast.

Tack för att du läser detta och vi hoppas att du vill stötta initiativet…

Petition: Vi kräver förändring Rätten till hemfödslar och till informerade val!

Med vänlig hälsning
Kirsten Nisted
BRIS ( Birth Rights Sweden) och Barnmorskor i samarbete

(52)