Jag tror starkt på folket. Om sanningen ges, så kan man lita på dem när det gäller att möta alla nationella kriser. Det avgörande är att man serverar dem verkliga fakta.”

~ Abraham Lincoln

 

 

 

Skribent: Michael LeVesque

Verkliga fakta göms undan av regeringar och massmedia
okunnighet, girighet och arrogans styr!

Det finns ett medicinskt förtryck, en medicinsk censur, medicinsk diskriminering och medicinska övergrepp av aldrig tidigare skådad omfattning, och det är så utan att förtryckarna, censorerna och misshandlarna bär något ansvar eller har någon form av ansvarsskyldighet. Detta har pågått alltför länge och kan inte tolereras – det måste upphöra nu!

Det politiska svaret är att byta ledarskap och byta ut auktoriteterna. Endast på detta sätt kan folket få tillbaka sin frihet, suveränitet och sina rättigheter inom ramen för sin vilja och sina önskemål. Vi lever i ett hav av politik som har svällt över sina breddar och som blandar in vår djupaste verklighet. De politiska tiderna snedvrider existensen, bort från vår organiska upplevelse av vad som känns rätt för var och en av oss. Vi måste skydda dess heliga roll i våra liv.

Evidensbaserad medicin är inte detsamma som vetenskapsbaserad medicin. Evidens bygger på statistik, och statistik har det inneboende problemet att den är en approximation av sanningen. Kravet på en öppen diskussion och informationsutbyte bidrar till att föra kunskap närmare verkligheten. Detta är vetenskapens mål, men det blir ofta åsidosatt. Vetenskap förblir en universell kraft för förståelse.

Det största hindret för att fatta rätt beslut är oföränderligheten, vilken kan uppstå av många anledningar. Detta inkluderar okunnighet, girighet och arrogans. När man ser utvecklingen av hälsa och vetenskap kan man tydligt se de vinklingar som används för att kontrollera specifika narrativ. Dessa narrativ från regeringen är tyvärr inte öppna för förändring, utan de obstrueras av kritik. De yttre krafter som påverkar detta utnyttjas effektivt av regeringar och massmedia.

Om alla behandlingsmetoder hade haft samma plats i narrativet, så skulle alla tjäna på det. Detsamma kan sägas om dårskapen med Covid-19, en dårskap som nu börjar att bli uppenbar. Nyligen offentliggjorda dokument visar alla de trick och de former av manipulation som har använts av mäktiga personer i beslutsposition. Frågan är vem det är som kontrollerar denna plattform av statliga mandat. Mer än något annat handlar regeringens åtgärder inte om frågor om vetenskap och bevis, såvida det inte främjar deras olagliga narrativ. Det handlar snarare politiska beslut. Regeringarnas åtgärder är baserade på politisk kontroll, och detta, i sin tur, placerar den som en politisk fråga och inte någon vetenskaplig sådan.

Det är nedslående att se befogad kritik ignoreras. De modiga forskarnas och läkarnas uttalanden varken hörsammas eller tas emot på något lämpligt sätt – allt för att de inte är en del av det svurna narrativet. Frågan är enbart en politisk fråga. Det politiska maskineriet kontrolleras av krafter som begränsar kritiken och som är fast beslutna att begrava fakta genom kontroll som främst drivs av internationella storföretag.

Byt ledarskap och myndighetsdirektörer, så förändras plötsligt allting! Förändra grunden till att du går och röstar och inse att din röst är viktig och har betydelse, så kommer allting att förändras! Utbilda folket, och allting kommer att förändras! Organisera en rörelse för frihet och kräv sanning och fakta – och allting kommer att förändras!Medicinsk frihet är avgörande för att förändra händelseförloppet, och det måste tas på allvar, som något uppnåeligt. Presentera frågan för din politiker! Det är dags nu!

Michael LeVesque, styrelsemedlem i National Health Federation

 

Ett liv fullt av visdom – om Michael LeVesque

AV SCOTT C. TIPS

Jag träffade Michael LeVesque i början av 1990-talet, inte långt efter att jag hade flyttat till Marin County, strax norr om San Francisco. Michael var ägare till en liten men elitistisk kedja av hälsokostbutiker i hela San Francisco Bay Area, och vi blev snart vänner eftersom jag ofta handlade i flera av hans butiker. Det här är hans otroliga historia hittills, varav de flesta jag inte ens hade någon aning om förrän nu.

 

Drabbades av polio som barn

Sommaren 1943 föddes Michael som det yngsta av tre barn, med en bror och en syster, i Saint Paul, Minnesota. Sorgligt nog blev han vid tre års ålder inlagd på sjukhus med barnförlamning, polio. Lyckligtvis fick han Syster Kenny-behandlingen, som utvecklades för poliooffer i Australien och som var anmärkningsvärt framgångsrik. Behandlingsprotokollet innebar att man gjorde våtvärmande omslag, och gav massage för att kontinuerligt dämpa de krampartade spasmerna och förkortning av muskulaturen. Med tiden reagerar kroppens immunförsvar och övervinner viruset, vilket inte resulterar i någon fysisk skada på muskulaturen. Han var dock tvungen att lära sig att gå igen och tala tydligt.

 

Syster Kenny och hennes poliometod förföljdes och fick upprättelse

Syster Kenny (“Syster” är en titel som används i stället för “sjuksköterska” i Australien, bland annat i Östeuropa och runt om i världen) förtalades vid den tiden av det medicinska samfundet och AMA, Australian Medical Association, ansåg att hennes arbete var oprofessionellt och stängde alla hennes kliniker där barn blev botade. Ironiskt nog, tog tog dock sonen till ordföranden för Australian Medical Association Michael till Syster Kenny för behandling, när han blev sjuk i polio. Långt senare uppmärksammades hon för sitt arbete och 1940 kom hon till USA. Minnesota var den allra första delstaten som erkände hennes behandling. Till slut fick hon full upprättelse, en Hollywoodfilm gjordes om hennes prövningar och vedermödor, och USPS gav till och med ut ett frimärke till minne av hennes imponerande arbete.

 

Syster Caisse förföljdes för Essiac-formeln mot cancer

Detta har varit en ständig påminnelse för Michael om de många alternativa hälsoutövare som straffas, förföljs och hindras från att utföra hälso- och sjukvård för dem som behöver det. Ett iögonfallande och välkänt exempel är sjuksköterskan Caisse, som i Ontario, Kanada och under första halvan av 1900-talet framgångsrikt botade flera tusen canceroffer på sin klinik, under sjukhustillstånd, med hjälp av en indiansk Ojibwa-örtformel. Hon kallade den för Essiac-formeln. Men efter besök från cancer-“myndigheterna” fastslogs det att hon bröt mot deras regler (standardvården) och hennes klinik stängdes trots hennes stora framgång. Det gjordes stora ansträngningar från allmänheten för att hålla den öppen, men den ansträngningen misslyckades med en rösts övervikt av den kanadensiska regeringen.

 

Samma öde för David Noakes och Lynda Thyer

David Noakes

Detta understryker också för Michael det onödiga lidandet och de skandalösa handlingarna mot Dr. Lynda Thyer och Mr. David Noakes, ordförande för National Health Federation, som båda fängslades för sina ansträngningar att rädda liv med hjälp av GcMAF-behandlingar. Jag har fortlöpande skrivit om nuvarande status, eftersom NHF outtröttligt och aktivt har arbetat för befria dem båda, vilket till slut år 2023 lyckades med advokathjälp efter tre tunga år.

 

Michaels fortsatta livsresa

På grund av de förlamande effekterna av polio, så när Michael blev äldre och deltog i aktiviteter och lekar, så kom han att uppleva extrem smärta i benen. Det var inte kramper, utan det var nervskador från polioviruset. Liksom tidigare så var det bara våtvärmande omslag i timtal som gav lindring.

Michael sökte lindring genom att spela fiol, vilket blev hans passion. Under sitt första år på universitetet studerade han violin. Han blev dock snart sjuk av att överarbeta och träna fyra timmar om dagen, så han lämnade skolan av nervös utmattning. Michael återhämtade sig och började arbeta som bärare, städade butiken och hjälpte kunder med stora paket, på May Company i Denver, Colorado, dit hans föräldrar hade flyttat för att förbättra familjens hälsa. Det var början på ett underbart arbetsliv som öppnade olika världar för honom genom de varierande och fascinerande människor han mötte på jobbet.

När han återupptog sina studier vid University of Colorado hade han statsvetenskap som huvudämne med ekonomi, historia, klassiker och filosofi som biämnen. Efter examen gick han med i U.S. Peace Corps och undervisade högstadieelever i naturvetenskap i Eritrea, Afrika det första året. Under det andra året utbildade han sig vid Alemaya College of Agriculture, följt av ett pilotprojekt inom jordbruk i Tigray-provinsen i Etiopien. Han fortsatte att bli flytande i tigrinja och fick betyget 4+, där 5 är en utbildad modersmålstalare. Han bodde avlägset i en liten by på en bergstopp där han införde bevattning och höns och byggde ett skolhus med ett rum.

Efter att ha återvänt till USA studerade Michael vid Hastings School of Law i San Francisco i ett år. Det var en tid av utmärkt lärdom, möjliggjorde ett gynnsamt avsked mellan honom och hans lokala inkallelsenämnd, men det var inte den väg han ville ha. Året därpå kom han in på masterprogrammet i socialpsykologi vid San Francisco State University, men innan terminen var slut stängdes universitetet av den nye rektorn S. I. Hayakawa på grund av demonstrationer mot Vietnamkriget på campus.

Vid den tidpunkten flyttade Michael till Santa Fe, New Mexico, i hopp om att undervisa i ett indianreservat, eftersom han under sin Peace Corps-utbildning hade undervisat i biologi i sommarskola för Navajo-elever i Shiprock, New Mexico. I stället vikarierade han som lärare på gymnasiet, arbetade som servitör, sålde pari-mutuel-spel på Jockey Club of the Santa Fe Downs Racetrack och startade en undergroundtidning som hette “The Magdalene Times”.

 

Upplever miraklet med näringstillskott

Det var vid denna tidpunkt i sitt liv som han upplevde miraklet med näringstillskott. Mary, hans dåvarande fru, och hennes mor övertalade honom att läsa en bok om näringslära som jämförde hälsan hos råttor som matades med obehandlad mjölk med pastöriserad kontra homogeniserad. Uppenbarligen gick råttorna på obehandlad mjölk före. Även effekterna av socker diskuterades. Michael slutade äta allt som hade tillsatt socker, läste alla etiketter och lärde sig återigen att njuta av mat utan denna typ av sötma, vilket påminde honom om hans år i Eritrea och Etiopien. Den viktigaste händelsen var Marys råd att prova kalcium och magnesium för sina försvagande bensmärtor som fortfarande förekom.

År 1971, då han för första gången  tillsatte kalcium/magnesiumglukonat från ett apotek till apelsinjuice, upplevde han fullständig smärtlindring i benen och på bara 20 minuter! Han blev helt tagen. Många fler saker började komma i fokus för honom och han började ta sina första steg mot att bemästra näringslära.

Michael ville fortfarande uppleva nya platser och flyttade till Edmonton, Alberta, Kanada där han undervisade i engelska som andraspråk (ESL) vid Alberta Vocational Center for landed immigrants och gick på University of Alberta, där han fick ett 5:e års certifikat i undervisning med huvudämne i historia och psykologi.

Därifrån köpte han ett hus i Nanaimo, British Columbia, på Vancouver Island, där han undervisade i skolan och arbetade som nattrevisor för Malaspina Hotel. Det var sedan dags att flytta tillbaka till USA med sin familj och första dotter, Sarah, och de bosatte sig i Cortez, Colorado i Four Corners-regionen intill Mesa Verde National Park. I Cortez sålde han möbler och mattor och använde sin lediga tid till att fortsätta att behärska näringsläran.

Vid den tiden ledde flera komplexa händelser till Michaels beslut att öppna den första hälsokostbutiken i Cortez. Michael döpte det till Cortez Health Food Center och Sunshine Juice Bar och öppnade verksamheten med 2 000 dollar och med stor framgång. I Durango, Colorado, föddes hans andra dotter, Anna. Efter två år sålde Michael företaget, sitt hem och flyttade till London, England så att hans fru Mary kunde studera gitarr för Stefan Grossman. Men efter nio månader fick de slut på pengar och återvände till USA, men den här gången var det Tucson, Arizona – plockad från en karta över USA gick Michael tillbaka till att lära ut ESL till vuxna på Pima College och sälja mattor på JC Penney. Näringslära fortsatte att fascinera honom trots ströjobb som gjorde det möjligt för honom att hänge sig åt sin ihållande nyfikenhet och sitt mönster av att “alltid lära sig”, något som han och Michelangelo delade.

Hettan i Arizona och det intensiva solljuset oroade Michael eftersom hans två döttrar båda var så ljusa, den ena rödhårig och den andra platinablond. Därför flyttade familjen till San Francisco i Sunset District, som på gamla kartor kallas obeboeligt på grund av den obarmhärtiga dimman. För dem var det perfekt.

 

Vitamin Express

Efter att ha etablerat sig som lärare i ESL vid San Francisco City College och med en slutlig utbetalning 1981 från de nya ägarna av Cortez Health Food Center, öppnade Michael i april 1982 Vitamin Express på Irving Street i San Francisco i ett litet 350 kvadratmeter stort ombyggt garage, kallat “the Cave”.

En viktig faktor var att hans dotter Anna hade fötts med cerebellär ataxi (cerebral pares). Michael läste allt han kunde hitta om ämnet på SFSU och upptäckte lyckligtvis en utmärkt stor mängd studier med fokus på nutrition. Annas liv under de första åren var Michaels största fokus. Även här var näringen räddningen och hans främsta motivation för att öppna Vitamin Express. Det gjorde det möjligt för honom att få tillgång till och utbilda sig i näringsämnen i hjärnan och nervsystemet. I dag skulle man ha svårt att ens tänka sig att Anna någonsin föddes med det tillståndet.

Entrepenörerna undrade dock om verksamheten verkligen skulle lyckas när de öppnade en butik med bara 5 000 dollar, åtta hyllor och butikslager som till största delen bestod av te och endast två vitaminlinjer – RichLife och J. Pierson Company.

Med facit i hand, ja det gjorde det. Det som gjorde det framgångsrikt och växande – förutom Michaels kraftfulla personliga historia och omättliga studier av näring – var kosttillskott av högsta kvalitet, rabatterade priser, kunniga, vänliga råd, otroligt produktutbud, integritet och en välutbildad och engagerad personal. Det växte till fem butiker och blev “det bästa stället att köpa vitaminer i SF Bay Area”. Jag vet, för jag brukade handla där regelbundet.

Under dessa år måste man också berömma det enorma stödet och utbildningen från engagerade säljare, kunniga kunder, professionella hälsoutövare, förespråkare för hälsofrihet, till och med en inspektör från Food and Drug Administration (FDA), vilket kom som en stor överraskning när alla andra fick sin litteratur tagen från sina butiker.

Michael var alltid utbildare och såg till att varje butik hade sitt specialdesignade litteraturställ med över 120 artiklar om näringshälsa, kosttillskott och produktinformation. Dessa roterades i takt med att ny information framkom och kosttillskott blev en del av den växande amerikanska “rätten att veta”-rörelsen om hur man kan förbättra och skydda hälsan.

Michael och hans chefer upprätthöll ett mödosamt utbildningsprogram varje vecka för personalen, med ett månatligt utbildningsmöte för alla 30 till 35 anställda efter arbetstid, alltid med en måltid, vanligtvis på Michaels stora kontor. Det var utmärkta presentationer av ägare och utbildare från alla större och mindre tillverkare av kosttillskott.

Det var också vid den här tiden som gräsrotsinsatser provocerade fram fler brev som mottogs av kongressen om att skydda tillgången till hälsoprodukter än mot Vietnamkriget! Dessa genererades av små hälsokostbutiker över hela USA och Vitamin Express ledde, marknadsförde, stödde och annonserade detta tillvägagångssätt.

Kampen mot FDA:s drakoniska politik och aktiviteter i början av 1990-talet släcktes delvis av kongressens enhälliga antagande av Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) i oktober 1994. Icke desto mindre kvarstår och fortsätter svängdörren mellan FDA och läkemedelsindustrin att vara skadlig för en sjuk nation i trängande behov av ett hälsosamt botemedel och är en ständig nagel i ögat på kosttillskottsindustrin.

Vid sidan av denna kamp finns det internationella sammanbrottet som är föga känt och som utgör ett annat stort slagfält för hälsa och frihet i hälsa, nämligen de normer och riktlinjer som fastställts av Codex Alimentarius-kommissionen och dess olika kommittéer. Michael noterar att han är hedrad över att vara med i styrelsen för National Health Federation, “Det är ett ansvar och en möjlighet att hjälpa så mycket som möjligt till målen för hälsofrihet, och att kunna ansluta sig till de andra anmärkningsvärda styrelsemedlemmarna och särskilt ordförande Scott Tips som obevekligt och oupphörligt har representerat oss alla vid Codex-mötena och hållit oss informerade och fört ett försvar för att skydda hälsan och hälsofrihet här och utomlands.”

 

Nuförtiden

Efter 36 års engagemang för Vitamin Express gick Michael i pension. När världen övergick till onlineköp stängde eller sålde han sina butiker en efter en, och stängde sin sista butik på Irving Street, som han sa, “medan jag fortfarande har kunder”.

Michael tillbringar sin tid mellan det bästa av två världar, staden San Francisco och Clear Lake Riviera, Kalifornien, med utsikt över Clear Lake, den äldsta sjön på den nordamerikanska kontinenten och Mount Konocti, en vulkan som senast hade ett utbrott för 12 000 år sedan. Clear Lake är också hem för Puma-indianerna, som har ockuperat bäckenet i över 11 000 år.

Genom att bo i Clear Lake Riviera undkommer han den enorma strålningsexponering som finns i staden från 4G och nu 5G elektromagnetisk strålning (EMR) pulseringar som ligger långt över de tolerabla nivåerna för hälsan. Hans ansträngningar i San Francisco med tillsynsstyrelsen och överklagandenämnden gick om intet när telekommunikationsindustrin bakom stängda dörrar fick fria händer att placera antenner över hela staden. Under Michaels korta tid i NHF:s styrelse har han redan skrivit en kraftfull artikel om 5G för tidningen samt varit med och lanserat en kampanj om 5G.

Hans senaste företag är att sälja schweizisktillverkade RayGuard-produkter online på RayGuardProtect.com. De importeras från Tyskland och uppfyller de schweiziska lagarna mot elektromagnetiska vågor från 1998 och 2008, som i sin tur följdes av det liknande europeiska direktivet från 2013. Michael redigerar också ett produktnyhetsbrev och en EMF-blogg, som finns på hans webbplats.

Michaels glädje inkluderar att vara med sin fru Camilla, sin familj, att vara morfar, spela piano, skriva, poesi, konst och utöva Chi Kung. År 2002 publicerade han The BIG Vitamin Dictionary, ursprungligen skriven för hans personal. Den blev en NutriBooks bästsäljare och är en tydlig och kortfattad ordbok över allt man kan hitta på hyllorna i en vitaminbutik tillsammans med avsnitt om homeopati, eteriska oljor, immuntillskott, sporttillskott, hjärntillskott och Bach Flower Remedies.

Michaels liv fortsätter att vara ett liv av utbildning, inspiration och ständigt utforskande. Michaels fokus ligger nu på att revidera sin vitaminordbok från 2002, som för närvarande är slutsåld, och på hans aktivism genom NHF:s styrelse, särskilt när det gäller 5G. Vi är lyckligt lottade att ha hans engagemang och passion i styrelsen och ser fram emot att se vart det leder.

(44)