Gåspenna, Penna, Skriva, FörfattareNHF Swedens yttrande angående Läkemedelsverkets utredning om Artikel 16:2 ställt till Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård angående homeopatika och antroposofiska läkemedel.

National health Federation är en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor och finns i över 20 länder. I Sverige heter organisationen NHF Sweden.

Vi vill skydda den enskildes rätt att ha tillgång till och själv kunna välja hälsosamma livsmedel, hälsokostprodukter & kosttillskott, naturmedel samt alternativa terapier.

Skrivelsen sändes till myndigheten den 18 maj 2015

Innehåll:

 

1 Inledning. NHF Sweden skrev en artikel: “Antroposofisk medicin utövas av legitimerade läkare – De bör ha tillgång till sina medel utan restriktioner“. Artikeln belyser hur vi ser på antroposofisk läkekonst. Den får tjäna som inledning. (sid 2-3)

2 Sammanfattning av hur NHF Sweden vill att artikel 16.2 ska se ut sid (sid 4-5)

a) angående antroposofiska läkemedel

b) angående homeopatiska läkemedel

3 Bakgrund och argument för vårt ställningstagande (sid 6-8)

a) Vi har en annan tradition i Sverige än i övriga EU-länder

b) Antroposofiska läkare är legitimerade läkare

c) Regleringen är oproportionerlig

4 Konsekvenser för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (sid 9-12)

a) Konsekvenser för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

b) Vetenskap och Beprövad erfarenhet

5 Ett Alternativt Hälsoverk (sid 13-17)

a) Naturmedel och dess utveckling

b) Homeopatin

c) En hel bransch håller på att utplånas

6 Tills vi får ett Hälsoverk vill vi att följande gäller för homeopatica (sid 18-19)

7 Varför de fyra förslagen förkastas (sid 20-22)

a) Gemensamt för de fyra alternativen

b) Alternativ 1

c) Alternativ 2

d) Alternativ 3

d) Alternativ 4

8 Bilaga 1. Dödsrisker (sid 23)

 

Läs skrivelsen i sin helhet i följande pdf :

 

pdf_adobeNHF Swedens_yttrande angående Läkemedelsverkets utredning om 16_2

 

 

 

 

pdf_adobeLäkemedelsverkets  utredning:

Förutsättningar för och konsekvenser av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning

 

(2610)