POF-HPV-vaccine-300x336Den 31 juli 2013 tillkännagavs en studie, som publicerades i tidningen American Journal of Reproductive Immunology, som avlöjade att HPV-vaccinet kan utlösa “primary ovarian failure” – en autoimmun sjukdom som förstör äggstockarna och därav leder till sterilitet. Det är en sjukdom som går in under kategorin ASIA.

Studien “Human papilloma virus vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants” skulle utreda följande problemställning:

Autoimmuna tillstånd som uppstår  efter vaccination utgörs till den större delen av autoimmuna/inflammatoriska syndrom som induceras av adjuvans-ämnen (ASIA) och olika vaccin, inklusive HPV vilka har identifierats som möjliga orsaker.

Metod:

Man studerade tre unga kvinnors journal som hade fått sekundär amenorré (utebliven mens) till föjd av HPV-vaccination. Man analyserade vilket vaccin, antalet vaccinationstillfällen, personliga data, klinisk och serologisk data liksom responsen på behandling.

Resultat:

Alla tre patienterna utvecklade amenorré till följd av HPV-vaccination, som inte försvann genom hormonbehandling. I alla tre fallen var den sexuella utvecklingen normal, och den genetiska screeningen visade inte på några relevanta abnormiteter. (i.e., Turner’s syndrome, Fragile X test visade alla negativa). Sereologiska mätningar visade låga nivåer av estradiol och förhöjda värden av FSH and LH och i två fall kunde man detektera specifika auto-antikroppa (antiovarian and anti thyroid), vilket visade på att HPV vaccinet hade triggat igång en autoimmune response. Ultraljud avslöjade inte några abnormaliteter i något av fallen. Alla tre patienterna hade upplevt en rad av vanliga icke-specifika symtom efter vaccinering som illamående, huvudvärk, sömnrubbningar, ledvärk och en rad av kognitiva och psykiska obalanser. Genom dessa kliniska fynd, kunde diagnosen primary ovarian failure (POF) sättas vilket också uppfyllde kriterierna för syndromet ASIA.

Slutsats:

Vi dokumenterar här bevisen för HPV-vaccinets potensial att kunna trigga igång ett livslångt invalidiserande autoimmunt tillstånd. Det ökande antalet av liknande rapporter om post HPVvaccin-relaterad autoimmunitet och de osäkra kliniska fördelarna på lång sikt är en fråga om allmänhetens hälsa med krav på fortsatt rigorös forskning.

 

HPV-vaccin för kvinnors underlivssjukdom – testad på männens testiklar

En artikel från Natural News nämner at Merck, producenten av Gardasil, aldrig har genomfört säkerhetskontroll avseende vaccinets verkningar på kvinnors äggstockar. Young woman’s ovaries destroyed by Gardasil: Merck ‘forgot to research’ effects of vaccine on female reproduction

I artikeln beskrivs en ung flicka i Australien som hade blivit “bestulen” på att någonsin kunna få uppleva moderskap, flickan fick istället uppleva en tidig menopause där hennes äggstockar la av innan de ens hade fått utvecklas till fullo. Nu varnar hon andra för sprutan.

Det mest anmärkningsvärda är ändå det faktum som senare erhölls från “the Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) angående fallet (TGA kan jämställas med vårt Läkemedelsverk) som avslöjade att Merck aldrig hade gjort några säkerhetstester angående Gardasil-vaccinetseffekt på kvinnans äggstockar, enligt rapporten hade Merck bara testat Gardasils effekt på mäns testiklar.  

 

Kritik mot adjuvansmedlet polysorbat 80

Det riktas också kritik mot att en av vaccinets adjuvans, polysorbat 80 (Tween 80), i en tidigare studie har visat på en risk för att ämnet kan minska fertiliteten hos honråttor.

“Neonatal female rats were injected ip (0.1 ml/rat) with Tween 80 in 1, 5 or 10% aqueous solution on days 4-7 after birth. Treatment with Tween 80 accelerated maturation, prolonged the oestrus cycle, and induced persistent vaginal oestrus. The relative weight of the uterus and ovaries was decreased relative to the untreated controls. Squamous cell metaplasia of the epithelial lining of the uterus and cytological changes in the uterus were indicative of chronic oestrogenic stimulation. Ovaries were without corpora lutea, and had degenerative follicles”. Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats

Eftersom HPV-vaccinet ges till flickor ända ner till 9-års ålder, när kroppen fortfarande håller på att utvecklas, blir det svårt att veta hur utbredd denna biverkning är som ligger så många år framåt i tiden.  Men det är av synnerligen av vikt att det nu forskas ytterligare om på vilket sätt HPV-vaccin förstör äggstockarna.

// Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

Källa:
http://hpv-vaccine-info.org/hpv-vaccine-odelaegger-aeggestokkene/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317
http://www.naturalnews.com/041512_Gardasil_ovary_destruction_HPV_vaccine.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8473002

 

(11814)