Det har stormat omkring kolloidalt silver sedan oktober förra året. Tidningen Helsingborgs Dagblad publicerade en rad artiklar som utmålade kolloidalt silver som farligt och som även skandaliserade VD:n – för det största kolloidalt silver-producerande företaget i Sverige – och pekade ut honom som brottslig för att ha gjort privata uttalanden om kolloidalt silver i en sluten, privat facebook-grupp. Myndigheterna kopplades in och Läkemedelsverket polisanmälde företaget för brott mot marknadsföringslagen och har nu även fattat ett beslut som innebär att om företaget åter bryter mot denna lag så ska företaget betala 800 000 kr i vite. Det finns bara en hake – företaget har inte alls brutit mot lagen.

ID-100199943

Allt startade med att VoF-journalisten på HD kom kolloidalt silver (KS) på spåren och bestämde sig för att avslöja det som ”en bluffmedicin”. Han wallraffade sig in i en sluten, privat grupp på facebook, ”Kolloidalt Silver 2.0”, där medlemmarna diskuterar hälsa, olika produkter men framför allt kolloidalt silver (KS). Gruppen hjälper och stöttar varandra, delar information, delar artiklar och rapporter om KS och delar även sina erfarenheter av KS. Journalisten ”snodde” sedan uppgifter som hade yttrats privat och som han sedan lät publicera i tidningen, utan något medgivande från gruppen.

Anders Sultan är globalt sett en av våra främsta experter på kolloidalt silver och är även en av administratörerna i facebook-gruppen. Anders Sultan medverkar som privatperson i gruppen, har en privat facebook-profil precis som alla de andra 27 000 medlemmarna och han deltar och delar information på samma premisser som alla andra i gruppen. När Anders Sultan delar något så backas det alltid upp av referenser, länkar, studier, reporter, egna erfarenheter eller av gruppmedlemmarnas egna fallbeskrivningar. Medlemmarna diskuterar olika produkter, olika märken och hjälper varandra med diverse hälsoproblem. Vem kan tänkas ha något emot det?

Det hade VoF-Journalisten! Han hade stora problem med det faktum att Anders Sultan också är VD för det största kolloidalt silver-företaget i Sverige, Ion Silver AB, och påstod att som VD för Ion Silver marknadsför Anders Sultan kolloidalt silver-produkten Ionosil i facebookgruppen. Myndigheterna svalde allt med hull och hår och tog inte reda på fakta Ion Silver existerar inte ens på facebook! Innan att överhuvudtaget ha startat en utredning  uppgav enhetschefen för kontroll av olagliga läkemedel och narkotika på Läkemedelsverket till tidningen att verket “polisanmäler Ion Silver”.

Enhetschefen på Läkemedelsverket sade mer än så – han sa även att de gemensamt med andra myndigheter skulle se över vilka sanktionsmöjligheter som de hade mot företaget för att få bort produkten från marknaden. Nu hade enhetschefen satt sig i klistret. Det han just hade yttrat skulle kunna gå till rätten under tjänstefelsbrott – som myndighet får man nämligen inte konspirera med andra myndigheter för att få bort en produkt – i synnerhet inte då man ej har gjort någon som helst utredning av ärendet. Det horribla är att Sandvold gjorde dessa uttalanden till tidningen två veckor innan verket ens hade öppnat något ärende.

Enhetschefen på Läkemedelsverket gjorde flera påståenden som avslöjar att han och verket hade bestämt sig på förhand, innan utredning, vilket är olagligt. Enhetschefen Per-Åke Sandvold polisanmäldes för detta av Ion Silver men han åberopade meddelandefrihet trots att han inte har rätt till det som myndighetsutövare. Ärendet gick till Justitiekanslern (JK), som fastslog att Sandvold kan anses ha uttryckt sig som myndighetsperson, vilket inte medger meddelandefrihet, men i nästa stycke, i samma dokument, skrev JK att han inte hade uttalat sig vid myndighetsutövning, varpå de gav honom rätt till meddelarfrihet. Till och med JK skyddar således aktivt myndighetspersoner som bryter mot lagen från att bli åtalade, och detta är i sig åtalbart. JK skyddar Sandvold

pdf_adobe

JK skyddar Sandvold

Det lustiga är således att myndighetens tjänstemän uppenbarligen kan uttala sig till och med på arbetstid för myndighetens räkning och det anses ändå vara ett privat yttrande som omfattas av meddelandefriheten – trots att den friheten inte gäller för myndighetspersoner medan Anders Sultan alltid ska stå till svars i egenskap av VD för Ion Silver – 100% av dygnet – trots att han omfattas av meddelarfriheten, och trots då han även bevisligen har uttalat sig privat och inte alls för företagets räkning! Enligt Läkemedelsverket kan Anders Sultan aldrig vara en privatperson inte ens i sin sömn om natten. Anders Sultan berövas således sin rätt till privatliv, något som han har rätt till genom en rad lagar som är befästa i såväl europeisk lag som svensk lag. Rätten till privatliv är en av de grundläggande rättigheterna.

Myndigheterna verkar att till varje pris vilja sätta åt Anders Sultan, och de  verkar vara medvetna om att deras bevis från facebook inte kan hålla rättsligt. Därför har har de genomsökt hela nätet för att hitta hållhakar. Läkemedelsverket har till och med slagit ner på en artikel som handlar om kolloidalt silver i allmänhet som Anders Sultan skrev för 12 år sedan för en populärvetenskaplig tidning, 2000-talets Vetenskap och verket menar att det är otillåten marknadsföring. Preskriptionstiden är 2 år. Produkten Ionosil nämns överhuvudtaget inte och chefsredaktören har själv lagt till hänvisningen till Ion Silver, vilket inte är olagligt eftersom tidningen har utgivningsbevis och därför sorterar under tryckfrihetsförordningen i grundlagen. Det är enligt grundlagen endast den ansvarige utgivaren som kan ansvara för det som publiceras.  Läkemedelsverket är således 10 år för sent ute – men det har inte hindrat myndigheten från att använda denna alldeles för gamla artikel – som dessutom är helt laglig – som grund för sitt beslut. Här kan du läsa artikeln:  http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm

Det fanns även två andra ”bevis” som myndigheten angav – men vid närmare titt på dessa sk ”bevis” om illegal marknadsföring så visar det sig att ”bevisen” består av redaktionellt material och som sådant omfattas det av meddelarfriheten där Anders Sultan enligt grundlagen har rätt att uttala sig privat och som expert på kolloidalt silver. Hans befattning som VD förtar inte den rättigheten även om hans titel omnämns. Detta är helt analogt med att Sandvold titulerades som enhetschef vid Läkemedelsverket i Helsingborgs Dagblad när han ansågs ha uttalat sig helt privat till tidningen. De hälsopåståenden som Anders Sultan har gjort har dessutom stöd av vetenskapliga artiklar baserade på vetenskaplig forskning och det är fritt att återberätta detta utan att det är marknadsföring. Europeisk domstol har redan gett till och med företag, inom det medicinska området, rätt att i sin marknadsföring hänvisa till vetenskapliga studier. Men nu är det inte företaget som har gjort detta, utan det är Anders Sultan som har uttryckt sig privat – som landets främsta kolloidalt silver-expert. Här är det ena sk “beviset”: Kan kolloidalt silver bota ebola?

I det andra sk beviset så har Anders Sultan fått i uppdrag att föreläsa (utan betalning) som kolloidalt silver-expert och har föreläst privat i en privat sammanslutning som arrangerades av en förening inom hälsofrihet. Föredraget filmades av en TV-kanal, Canal 2nd Opinion, och är därmed också publicistiskt material som skyddas i vår grundlag. Läkemedelsverket ansåg att föreläsningen var marknadsföring av Ionosil fastän Ionosil aldrig nämndes under föreläsningen. Privata sammankomster är just privata och i sådana får man enligt våra lagar prata fritt genom yttrandefrihetslagarna – det finns ingen censur, så det hade inte ens varit olagligt att prata om en specifik produkt som Ionosil.  Det finns således inga bevis för att det förekommer någon illegal marknadsföring – men det hindrar inte våra myndigheter från att bedriva häxjakt. Här kan du själv se föredraget: Anders Sultan föredrag Höllviken april 2014

Kolloidalt silver är en vattenreningsprodukt godkänd av Kemikalieinspektionen och får som sådan lagligen säljas med uppgift om att det eliminerar virus, bakterier, svamp och encelliga parasiter. Detta är också den enda information som Ion Silver marknadsför produkten med. Det är den enda information som återfinns på etikett, produktblad, och i information till återförsäljare. Inga anställda får lov att säga något annat på arbetstid, men företaget kan inte styra vad anställda säger på sin fritid. Rätten till privatliv är en av de grundläggande mänskliga friheter och rättigheter både enligt FN och enligt ECHR (Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna)

Det läkemedelsverket försöker göra är att bedriva censur, och att belägga anställda med munkavle, till och med på sin fritid, vilket strider mot våra grundläggande fri- och rättigheter som gäller i EU och i Sverige. Läkemedelsverket har proklamerat att om en anställd på Ion Silver yttrar något om, inte bara Ionosil, utan även generellt om kolloidalt silvers hälsoeffekter efter arbetstid slut, på sin fritid så kommer företaget att av Läkemedelsverket beordras att betala vite på 800 000 kr. (97 800 US. dollar)

I USA säljs kolloidalt silver som ett kosttillskott men i EU ändrades reglerna för kosttillskott för några år sedan och då bestämdes att mineraler måste kopplas till ett protein för att få klassas som ett kosttillskott. Nu är det emellertid som så att om silver hade kopplats till ett protein, då hade det funnits risk för ackumulation och därmed en potentiell risk för argyri, en blå/grå-färgning av huden – därför så kan inte silver klassas som kosttillskott, även om aryri i sig inte innebär någon hälsorisk, utan bara är helt kosmetisk. Om silver hade bundits till ett protein, så hade det heller inte längre haft samma desinficerande effekt. Giftinformationscentralen i Sverige har medgivit att det finns inga inrapporterade förgiftningsfall som beror på kolloidalt silver. Här kan du höra samtalet:


Journalisten på HD var desinformerad och brydde sig inte heller om att låta företaget komma till tals i artiklarna (trots att det tillhör god journalistisk sed). Tidningen publicerade det som journalisten hävdade, nämligen att orsaken till att kolloidalt silver inte får säljas som kosttillskott skulle vara enkom för att kolloidalt silver skulle vara så farligt. Journalisten var en av de som nominerades för att kunna få journalistpriset ”guldspaden” genom sin grävande journalistik angående kolloidalt silver. Kanske nominerades journalisten för att han till och med ringde Pentagon som dementerade existensen av en vetenskaplig rapport som den amerikanska militären hade gjort och som påvisade att kolloidalt silver var effektivt mot Ebola. Dessa försök är förstås inget som Pentagon vill kännas vid – eftersom man då äventyrar sina förestående patentvaccin mot ebola – så givetvis avgav Pentagon precis den dementi som VoF-journalisten eftersökte för att få till sin vinkling och försätta Anders Sultan i dålig dager och att peka ut kolloidalt silver som värdelöst. Det enda som Anders Sultan egentligen gjorde var att dela rapporten med de andra i kolloidalt silver-gruppen på facebook, och berätta att rapporten påvisade att kolloidalt silver är effektivt mot ebola. Detta ledde till en hel dagstidningsartikel med titeln: ”Medicinbluffaren avfärdas av Pentagon”.

Journalisten lät även Åsa Melhus komma till tals i tidningen som är överläkare i klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och som säger till HD att kolloidalt silver kan döda bakterier och cancerceller i kroppen, men att mängden som krävs för detta kan allvarligt skada lever och njurar. Hennes ord står emot bland annat Världshälsoorganisationen (WHO), som slagit fast att silvervatten med en koncentration upp till 0,1 milligram per liter (10 ppm) är ofarligt, vid ett dagligt intag av 35 ml under en hel livstid på 80 år. Detta är den så kallade NOAEL-dosen, det vill säga den dos som är helt riskfri enligt WHO. Åsa Melhus har sedan 2007 arbetat hårt mot kolloidalt silver. I TV påstod hon – utan något som helst vetenskapligt stöd – att kolloidalt silver kan ge upphov till resistenta bakterier. Hon gjorde detta trots att det finns en vetenskaplig studie som påvisar att kolloidalt silver är effektivt mot MRSA (en multiresistent bakterie). Åsa Melhus har också blivit filmad när hon för några år sedan föreläste för läkare i Läkarsällskapet. Under föreläsningen visar hon en bild på Rosemary Jacobs som blev gråfärgad av en mycket stark koncentration silvernitrat i de näsdroppar som hon hade fått utskrivet av läkare och som hon hade tagit under fyra år med start när hon var 11 år och den höga halten av silvernitrat i kroppen gjorde att huden blev gråfärgad. Åsa Melhus var inte sen att berätta för läkarkollegorna att Rosmary Jacobs hade intagit Ionosil och att det var den produkten som hade orsakat hennes argyri – problemet var bara att Ionosil började inte tillverkas förrän år 2001 – 45 år efter det att Rosemary Jacobs blev grå! Se filmen: Tror Uppsalaforskare på Tidsresor?

Dagens elektrokolloidala silver är rent silver, med små silverpartiklar som inte fastnar i kroppen och som inte fungerar som läkemedelsindustrins nitratbaserade silver som användes på 1950-talet – en form av silvernitrat som består av stora partiklar med benägenhet att fastna i vävnaden. Rent silver som består av mikroskopiska silverpartiklar, tas inte upp av kroppen och ackumuleras inte i kroppsvävnad.

Att påstå att någon naturlig produkt är verksamt mot cancer är något som man inte får göra om man arbetar inom alternativmedicinen i Sverige. Ändå finns det  flera studier som visar att kolloidalt silver är verksamt mot cancer – och det är kanske inte så konstigt med tanke på att det är känt att både virus och svamp kan orsakacancer. I växtvärlden är det känt att även bakterier kan orsaka cancer – cancermekanismen är så känd att man till och med använder cancerbakterien Agrobakterium tumefaciens för att kunna tillverka GMO-grödor – det är kanske i slutändan inte så konstigt att djuren som äter GMO sedan får cancer…

Läkemedelsverket skriver i sitt beslut att Ionosil Kolloidalt Silver inte får säljas eller marknadsföras med påstående om att det, eller kolloidalt silver i allmänhet, botar eller lindrar eller på något sätt är effektivt mot cancer, malaria, reumatism, bältros, KOL, TWAR, borrelia, multipel skleros, Ebola, psoriasis, kräksjuka, reumatisk värk, sår och benbrott, bihålebesvär, astma, bronkit, hosta, lunginflammation, förkylningar, inflammationer och infektioner generellt eller andra sjukdomar, eller med andra påståenden med väsentligen samma innebörd.

Läkemedelsverket vill även ha en försäkran av företaget att man följer beslutet och att man har slutat med den otillåtna marknadsföringen. Företaget har vägrat att avge en sådan försäkran, dels för att företaget inte har gjort någon otillåten marknadsföring och dels för att en sådan försäkran som myndigheten försökertvinga fram är ett brott enligt brottsbalken och om företaget skulle sätta munkavle på sina anställda under deras fritid, så skulle företaget själv bryta mot lagen.

Det som har skett nu är att Läkemedelsverket har avslagit Ion Silver:s begäran om  omprövning av beslutet – så nu har Ion Silver överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Uppsala. Nu måste ärendet avgöras i domstol. I kölvattnet efter Läkemedelsverkets brottsliga gärningar kommer ett antal tjänstemän att polisanmälas.

Fortsättning följer.

Obs! En likvärdig artikel kommer att publiceras och följas upp i NHF:s tidning: Health Freedom Magazine

// Sara Boo och Michael Zazzio, NHF Sweden

 

Du som är medlem i facebookgruppen Kolloidalt Silver 2.0 eller 3.0 kan avlägga vittnesmål till förmån för Anders Sultan i detta ärende

 

pdf_adobeVittnesmålet kommer att användas i Förvaltningsdomstolen i målet mot Läkemedelsverket. Det är bara medlemmar i facebookgrupperna Kolloidalt Silver 2.0 och Kolloidalt Silver 3.0 som får lov att skriva under vittnesmålen/dokumenten nedan.

Läs dokumentet som pdf: Vittnesmål_Till-Förvaltningsdomstolen-angående-Läkemedelsverkets-beslut

 

Vill Du skriva under i facebookgruppen 2.0 eller 3.0, samt göra eget tillägg till vittnesmålet, så kan du göra det här:

Kolloidalt Silver 2.0: https://www.facebook.com/groups/353447591456827/676949789106604/?notif_t=group_comment_reply

Kolloidalt Silver 3.0 https://www.facebook.com/groups/405996486225513/?fref=ts)

 

 

 

 

(6279)