Michael ZazzioMichael Zazzio är forskare och har forskat fram en eminent tinnitus/hyperakusi-behandling. Vid internationella kongresser där man talar om det senaste inom detta fält, audiologi, har han bjudits in som en uppskattad talare. Han är med i det vetenskapliga rådet, AENORTA och har utbildat läkare flera i andra länder.

Trots detta så är det totalstopp i Sverige, det finns “noll” intresse från kåren och Landstingen –  tvärtom så har han förföljts av Socialstyrelsen. Michael Zazzios historia är bisarr och han kommer nog att locka fram en del skratt, med sin humor. Michael har upptäckt brister i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen och kommer även att berätta om hur begrepp som “evidens” och ”vetenskap och beprövad erfarenhet” saknar substans och även bryter mot våra grundlagar, och om myndigheter som inte kan den lagstiftning som de är tillsatta att utöva tillsyn över, bland annat kvacksalverilagen. Michael Zazzio är privatpraktiserande kliniker inom audiologi, sjuksköterska,  oberoende MEDLINE-indexerad forskare inom audiologi samt vetenskapligt råd och sakkunnig i den spanska audiologiska akademin AENORTA.

Se Michaels föreläsning från NHF:s 60-årsjubileum i maj 2015:

Se fler föreläsningar från dagen:

Scott Tips om hälsa, hälsofrihet och Codex Alimentarius

Sara Boo om vad vi behöver för att hålla oss friska och sunda

Anders Sultan föreläser om hälsa, hälsofrihet och kolloidalt silver

Linda Karlström med temat “Vaccinationer – nyttigt eller farligt”


(2412)