Injustice _by winnondBegreppet “Vetenskap och beprövad erfarenhet” – är en ren villfarelse, men begreppet används ändå flitigt av företrädare från den skolmedicinska eliten för att underminera den alternativa branschen. 

En skolmedicinsk behandling kan verka seriösare och baseras på mer vetenskap än behandlingar inom “alternativmedicinen”. Men skenet bedrar. Många gånger vet inte läkaren vad det är för fel på patienten, som friskförklaras och skickas hem eller så sätts starka kemiska läkemedel in och patienten blir istället sjuk på andra sätt, men som lättvindigt avfärdas som “biverkningar” som man måste acceptera. Enligt Socialstyrelsen dör 8 människor varje dag på svenska sjukhus av MISSTAG, och Fass berättar på sin hemsida att biverkningar av läkemedel har rapporterats vara den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA. Bara i USA dör 100 000 människor av biverkningar av sina läkemedel varje år.

I Expressen har vi sista tiden kunnat läsa om hur reportern Anna Bäsén hänger ut icke-legitimerade. Anna Bäsen verkar under falsk flagg och besöker alternativmedicinska teraputer med dold mikrofon och ljuger om sitt sjukdomstillstånd. Sedan förvrängs, och vinklas det som sagts och gjorts vid besöket – milt sagt en mycket oetisk journalistik.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF har enskilt och även tillsammans med Sveriges Radio bedrivit hetsjakt mot icke-legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bland annat hängdes Erik Enby ut som brottslig i Sveriges Radio P1 där han även utpekas att inte behandla enligt “Vetenskap och beprövad erfarenhet” bland annat IVO:s Anders Alexandersson sa att han skulle anmäla Enby, vilket Alexandersson även gjorde. Programmet är nu anmält till Granskningsnämnden. Läs anmälan: Granskningsnämnden2014

Bland annat lever dessa skolmedicinsk orienterade människor med villfarelsen att icke-legitimerade inte får behandla människor med cancer men i lagen står uttryckligen att det är människors cancertillstånd man inte får behandla. Således får man behandla en person med cancer för dennes andra symtom, tex en svampinfektion, migrän eller vad det månde vara.

Skolmedicinen har helt gått bet på cancerfrågan. “Vi har inget botemedel mot cancer” fick Dr Christine Horner lära sig att säga när hon blev språkrör för The American Cancer Society. Varje år dör ca 25 000 människor i cancer i Sverige, det är inte bara allt fler människor som drabbas av cancer utan cancern kryper också allt lägre ner i åldrarna. Skolmedicinen har inte kommit någonstans i cancerbehandlingen sen det första cellgiftet godkändes år 1949, i USA. Förutom att de har 100 tals olika derivat på cellgift. Det är stadigvarande cellgift man behandlar med. Cellgift är ett derivat på ett kemiskt stridsmedel som man använde 1917, under första världskriget. Det började användas som cancermedel pga dess förödande effekt på immunförsvaret, alla vita blodkroppar – kroppens soldater som ska hitta cancerceller och eliminera dessa – försvinner helt på några få dagar! Första tanken var helt enkelt att använda cellgift vid leukemi, blodcancer eftersom man då har ett överskott på vita blodkroppar, istället kom det att användas vid alla former av cancersjukdom. Cellgift är en global multimiljardindustri, närmare bestämt 360 miljarder kronor omsätts per år, om du skulle stapla det i enkronor så skulle det räcka 17 varv runt jorden! Industrin har inte tillåtit en enda ersättande behandling på 65 år!

Människor luras att tro att det inte finns någon annan behandling. Detta är fel, det finns många läkare som har gått ut med de verkliga orsakerna till cancer och hur man kan behandla naturligt – utan cellgifternas förödande verkan t ex Dr Christine Horner, Dr Rath, Dr Linus Pauling – dubbel nobilpristagare, Dr Yamomoto, Dr Enby och Dr Simoncini och många, många fler.

Det som den skolmedicinska eliten ofta hänger upp sig på är att det som de betecknar som alternativmedicin inte är enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet” vilket är en ren villfarelse.

Vad gäller “vetenskap och beprövad erfarenhet” så saknar begreppet definition i lag, betänkande, förarbete, proposition, vägledande domar och kommittédirektiv. Inte heller den medicinska branschen har någon definition av begreppet. Europarätten föreskriver att lagar måste vara klara, tydliga och begripliga för att de ska kunna leda till straff. Lagar måste helt enkelt vara otvetydiga och inte kunna lämna utrymme för godtycke eftersom godtycke i myndighetsutövande inte är tillåtet enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt den svenska grundlagen.

När man använder begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” lutar man sig alltså på godtycke som inte är tillåtet varken i svensk grundlag eller i EU.

Om det skolmedicinska etablissemanget inte tycker att en behandling ska beredas plats i sjukvårdssystemet så bereds den inte heller plats. Det har inget med vetenskap att göra – utan enbart godtycke. Sanningen är att när etablissemanget vill föra fram något då behövs det väldigt ringa bevis, vilket visas av det faktum att det mesta inom skolmedicink behandling inte är vetenskapligt verifierat. En amerikansk kongressrapport avslöjar att endast 10-20% av skolmedicinens behandlingsmetoder har visat sig vara effektiva enligt kontrollerade vetenskapliga studier – men när det handlar om något som de inte vill föra fram då kan man aldrig uppnå det godtyckligt uppställda kravet, eftersom ingen vet vad det är. Detta är det bisarra vårdsystem som vi på skattebetalarnas bekostnad har köpt in i Landstingen. Det finns tex en jättebra behandlingsmetod med laser mot hyperakusi och tinnitus som sjuksköterskan Michael Zazzio utför på sin klinik, en behandling som till och med är internationellt erkänd. Det finns massor med studier som visar på att laserbehandling är effektivt, men det vill skolmedicinarna inte införliva i Landstingen trots att de idag inte har någon fungerande metod att erbjuda inom skolmedicinen. De erbjuder dock KBT (Kognitiv beteendeterapi) som enbart går ut på att lära sig att leva med sitt tillstånd. Vi behöver helt enkelt ett nytt sjukvårdsparadigm som tar tillvara den kunskap och kompetens som besitts utav både legitimerad och icke-legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedriver verksamhet utanför Landstingens regi, vars terapier inte bara sätter människan i centrum utan som också leder till bättre miljö och inte minst ekonomi – i dessa tider av krav på kostnadseffektivitet, som vi lever i.

Under människans miljoner år långa historia har vi alltid bara haft tillgång till naturlig vård, ända tills skolmedicinen med sin syntetiska, kroppsfrämmande kemikaliebehandling gjorde intrång med patenterade preparat, som alltså bara har funnits i hundra år – då kan man ju undra vilken vård som egentligen ska kallas för “alternativ”.

Enkla, naturliga icke-patenterbara medel, och terapier bör införlivas i landets sjukvårdssystem – inte bara för att kemiska läkemedel håller på att ruinera landet, förgifta våra vatten och odlingsmarker utan också för att befolkningen högst alarmerande blir allt sjukare. Hade kemiska mediciner fungerat så hade vi varit friska/friskare efter dessa hundra år med syntetisk kroppsfrämmande kemikalie- behandling. Men tvärtom så har sjukdomarna ökat, inte minst allvarliga sjukdomar som cancer och diabetes, de drabbar dessutom allt yngre människor.

Vi får inte glömma bort att vi är biologiska varelser. Genom optimering av individens organfunktion inte minst i förebyggande hälsovård i landstingens regi med metoder som av skolmedicinen betecknas som ”alternativa” – så kan vi utveckla den bästa sjukvården och få de friskaste människorna i världen. Dessa för individen betydligt mildare metoder måste få en ärlig chans att konkurrera på lika villkor och inte lagstiftas bort genom att ge utrymme för godtycke.

Sara Boo, ordförande NHF Sweden

Bakgrund till artikeln: Artikeln skapades ursprungligen för att bemöta föreningen för Vetenskap och Folkbildning, VoF:s debattartikel på SVT Debatt, där de uppmanar myndigheterna att “ta kvacksalveriet på allvar”.

 

Bild: FreedigitalPhotos: Injustice by winnond

(5476)