Sveriges Radio P1 sände i programmet Kropp och Själ den 1 April 2014, kl 10.03 i reportaget “Doktorerna som inte går att stoppa” ett kraftigt vinklat inslag om Erik Enby som har jobbat som legitimerad läkare tills han var 69 år, dvs i mer än ett helt yrkesliv. I programmet utmålas Enby som brottslig och juristen Anders Alexandersson på IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, säger även i sändningen att de kommer att polisanmäla Erik Enby.

Alexandersson skickade därefter ärendet till Region sydväst där Gunnar Moa avslutade ärendet redan den 4 april efter att ha sänt iväg polisanmälan till Åklagarmyndigheten, men enligt IVO själva hette det att de “anmäler Enby till åtal”. IVO:s tjänstemän kan ha begått uppsåtligt anmälningsbrott, vilket indikeras av att 5 kap. i patientsäkerhetslagen inte har återgivits korrekt i den åtalsanmälan som Gunnar Moa på IVO har gjort.
Åklagaren är skyldig att väcka åtal om tillräcklig bevisning finns men den bevisning som IVO har skickat till åklagaren är, utifrån de lagstadgade kraven på bevisföring, obefintlig.

IVO har skickat med det radioprogram som de anser ligger till grund för åtal, men radioprogrammet innehåller ingenting som kan binda Erik Enby till något som helst brott med avseende på behandling av cancer. IVO har dock påstått att det skulle vara olagligt för Erik Enby att undersöka cancer men lagen förbjuder inte olegitimerade att undersöka cancer.

Från Vander Kwast/Quick-målen har vi fått lära oss att det krävs full bevisning för att en individ ska kunna fällas och dömas till ansvar för brott och straff. I Erik Enbys fall måste det finnas en befintlig cancerpatient som bevisligen har behandlats för sin cancersjukdom vid en verifierad tidpunkt och där behandlingssättet är faststaget och väl beskrivet för att han ska kunna fällas. Bara för att Erik Enby behandlade cancer under sin tid som läkare så innebär inte det att han även skulle göra det idag. Det är tillåtet för olegitimerade yrkesutövare att undersöka alla sjukdomstillstånd hos alla patienter, utom havande kvinnor och barn under åtta år.  

Med tanke på omständigheterna så måste myndigheterna, för att kunna fälla Erik Enby, ljuga och påstå saker som det inte finns någon bevisning för, fast den banan har de ju redan slagit in på. Den aktuella anmälan innehåller enbart spekulationer från IVO:s sida.

Visserligen talar Erik Enby i inslaget mycket om sina erfarenheter av cancervård – men han har 30 års erfarenhet som legitimerad läkare och han har enligt Europakonventionen yttrandefrihet och den får inte inskränkas på något sätt.

Vad en person än yttrar i Radio så kan ingen myndighet använda det som bevisföring, om Erik Enby så skulle påstå att han behandlade alla Göteborgare för cancer så ska han inte kunna fällas för det – precis lika lite som Quick skulle ha kunnat fällas. Quick hävdade nämligen att han hade mördat en massa människor, vilket han inte hade men han fälldes ändå. I ett rättssäkert samhälle ska därför inte enbart ett erkännande kunna leda till fällande dom, lika lite som en obevisad anklagelse ska kunna leda till en fällande dom. I Sverige är dock allt möjligt; här har vårdpersonal inte bara anklagats av Socialstyrelsen för att ha ställt diagnos – som dessutom är tillåtet enligt Socialstyrelsens egna publikationer – utan till och med fällts för det i domstol trots att preskriptionstiden hade gått ut, och trots att det inte fanns någon uppgift om vare sig vilken diagnos det var eller vilken patient det gällde.

 

Idag fick Gunnar följande frågor av Michael Zazzio:

Gunnar!

Jag vill veta vilka de faktiska skälen till ditt beslut om att ni polisanmäler Erik Enby enligt bifogat beslut. Att påstå att det finns skäl till misstanke räcker inte – du är enligt EU-rätten samt grundlagen, myndighetsförordningen samt förvaltningslagen skyldig att motivera exakt till varför du misstänker att Erik Enby skulle ha begått brott mot 5 kap i patientsäkerhetslagen. Dina skäl skall verifieras av dokumentation och citat av vad Erik Enby har sagt i det radioprogram som ni påstår er ha lyssnat på.

Fråga: – Hur många gånger har du lyssnat igenom radioprogrammet innan du beslutade om att polisanmäla Erik Enby?

Fråga: – Vilka tjänstemän (namnge dessa) på IVO vet ni har lyssnat igenom hela radioprogrammet och hur många gånger har respektive tjänsteman gjort det innan ni fattade ert beslut om att polisanmäla Erik Enby?

Fråga: – Vilket är de grundläggande beviskraven för att ett åtal skall kunna föras i en allmän domstol och leda till en fällande dom?

Jag vill ha ditt skriftliga svar på mina frågor och även ha en kopia av er polisanmälan samt de dokument som ni har haft till grund för er handläggning (inklusive Anders Alexanderssons försändelse till er).

 

Sara Boo, ordförande NHF Sweden

Michael Zazzio, kassör NHF Sweden sakkunnige inom områdena:
Hälso- och sjukvårdpolitik
Hälso- och sjukvårdsjuridik
Medicin, vetenskapsteori och forskningsmetodik
Vid frågor nås Michael Zazzio enbart på telefon: 0478-41737

 

(7303)

7 thoughts on “Erik Enby polisanmäld av IVO utan stöd av lagen”

  1. Pingback: Dr Erik Enby är polisanmäld av IVO utan stöd av lagen

  2. Pingback: |

  3. De skall jaga stackars Erik för att han botade cancer. De kommer aldrig att ge sig och inte VI heller! De kan ta våra legitimationer från oss men inte våra kunskaper och den kommer jag att sprida vidare så länge jag kan till så många som möjligt.

  4. Pingback: – Begreppet “Vetenskap och beprövad erfarenhet” – en ren villfarelse

  5. Pingback: EN TEORI om vad som kan orsaka cancer | Health

  6. Pingback: Begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" rena skämtet

  7. Pingback: – Michael Zazzio reder ut “Kvacksalverilagen”

Comments are closed.