Fem alternativa behandlingar; homeopati, antroposofisk medicin, örtmedicin, akupunktur och traditionell kinesisk medicin kommer att införlivas i den offentligt finansierade sjukvården. Detta har meddelats av inrikesdepartementet och terapierna ska i maj 2017 få samma status i hälsovårdssystemet som allopatisk medicin, det vill säga skolmedicin. Detta är under förutsättning att behandlingen ges utav legitimerad personal. 

 

Småkulor, Medicinsk, Prosit, Homeopati

 

Redan 1999 beslutade inrikesdepartementet att fem terapier; homeopati, örtmedicin, neuralterapi, traditionell kinesisk medicin och antroposofisk medicin – skulle täckas av en provisorisk grundläggande sjukförsäkring.

År 2005 förkastade samma departement de fem terapierna på grund av att de inte uppfyllde de uppställda kriterierna, bland annat avseende effektiviteten. Det visade sig dock att avgörandet hade gjorts på basis av en starkt partisk bedömning av dessa terapier som leddes av vissa forskare som var kända för att vara KAM-skeptiker i Schweiz.

Enligt en undersökning färsk från den tidpunkten visade att en tredjedel av befolkningen åtminstone en gång hade konsulterat en läkare som hade specialiserat sig på komplementärmedicin. År 2003 stod den här typen av behandling för 0,2 procent av hälsoförsäkringskostnaderna.

Beslutet att utesluta de fem komplementärmedicinska behandlingar kritiserades hårt. The Union of Associations of Swiss Physicians for Complementary Medicine, gick ut med att inrikesdepartementet gjorde ett misstag, och den största schweiziska läkarföreningen menade att beslutet skulle vara kontraproduktivt.

ID-100120645

Beslutet ifrågasattes även av komplementärmedicinens anhängare som samlade in över 100 000 namnunderskrifter, vilket var vad som krävdes för att få till stånd en folkomröstning. Deras mål var att alternativmedicinen skulle erkännas och att det garanterades att alla kostnader i samband med dessa typer av behandling skulle ersättas av den officiella sjukförsäkringen. Målet var också att förbättra samarbetet mellan utövare inom komplementär medicin och skolmedicin, och att alla typer av behandling skulle ske på lika villkor. Folkomröstningen ägde rum 2009. Opinionsundersökningar har visat att fyra av fem schweiziska medborgare tycker att komplementär medicin bör fortsätta att betalas inom ramen för den grundläggande sjukförsäkringen.

Som ett resultat av omröstningen, började dessa behandlingar också att omfattas av en grundläggande obligatorisk sjukförsäkring, och införlivades som en del av en sexårig försöksperiod från 2012-2017, där även behandlingsmetodernas effektivitet skulle undersökas.

Inrikesdepartementet har nu dock kommit till slutsatsen att det inte går att göra en utvärdering av effektiviteten av terapierna i sin helhet, och har därför valt att införliva dem i nivå med andra medicinska discipliner och att vårdkostnader kan ersättas enligt den grundläggande sjukförsäkringen, förutsatt att terapierna utförs av legitimerade läkare. Vissa metoder inom ramen för dessa komplementärmedicinska behandlingar kommer att utsättas för ytterligare granskning enligt gängse sjukvårdspraxis i Schweiz.

NHF Sweden

Källa:

www.swissinfo.ch

http://www.homeopathy-ecch.org/

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

(8516)