NHF Sweden inbjöd till föreläsning om vacciner med före detta cancerforskaren Ann-Charlotte Stewart, Ph.D. Stewart gav en historisk bakgrund till de moderna vaccinerna inklusive HPV-vaccinet; deras innehåll och tänkta verkan; förväntade skador och biverkningar samt vaccindetox, hur man stärker immunförsvaret. Du kan här ta del av föredraget, som är uppdelat i fyra avsnitt. Vi ber om ursäkt för att ljudupptagningen bryts av ibland, men det ligger utanför vår kontroll. 

 

Ann-Charlotte Stewart, Ph.D

Docent Ann-Charlotte Stewart

Ann-Charlotte Stewart är cancerforskaren som efter tio år tappade förtroendet för den allopatiska traditionen, med farliga läkemedel med biverkningar samt med en mentalitet som kännetecknades av uppblåsta egon och aggressiv girighet. Detta ledde till att hon hoppade av sin framgångsrika karriär redan år 1995 till förmån för alternativ, naturlig behandling och optimalt välmående. Hon har aldrig gått tillbaka till sin forna karriär som cancer- och vaccinforskare, med stipendium från IARC/WHO som tillät henne att studera associationen mellan Humant Papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer.

Dessa internationella studier genomfördes på The Cancer Center i Albuquerque, New Mexico, USA, åren 1994 -1995. Hennes handledare från detta lab är idag en av de forskare som ligger bakom patentet till HPV-vaccinerna Cervarix och Gardasil.

Året innan postdoc studierna i USA, 1993, disputerade hon i ämnet medicinsk genetik med inriktning på papillomvirusgenetik och genuttryck på Institutionen för Medicinsk Genetik, Uppsala universitet. Hennes fil kand togs 1989 i ämnena mikrobiologi/molekylär biologi.

Ann-Charlotte har mycket att lära oss om vacciner, behövs de egentligen, är de säkra och effektiva och framför allt – hur kan man själv boosta sitt immunförsvar?

Friskare utan vaccin?

Se föredraget på youtube!! 4 delar!! 

 

Del 1

 

Ann-Charlotte Stewart är doktor i medicinsk genetik och disputerade 1993 i ämnet papillomvirus och livmoderhalscancer. Hon har en postdoc i USA, och forskade på livmoderhalscancer/HPV vid University of New Mexico. Ann-Charlotte Stewart berättar om varför hon hoppade av mitt i en lovande karriär.

Vi tycks bli allt sjukare med degenerativa sjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Ann-Charlotte berättar vad som hände historiskt då kostnaden för vacciner ökade, liksom om de stadigt växande biverkningarna vilket i förlängningen löstes genom att vaccinbolagen fick immunitet mot skadestånd.

Kända biverkningar av vaccin. Vi får se utdrag från bipacksedeln av GMO-vaccin/Hepatit B. Barn till och med dör inom timmar/dagar efter vaccination.

“Trots att vi har den största konsumtionen av antibiotika och vacciner hos alla grupper av barn historiskt så är våra barn fetare, sjukare och dummare än någonsin” citat Dr Tim O´Shea.

 


 

 Del 2

 

Ann-Charlotte pratar om det allmänna barnvaccinationsprogrammet, hur det ser ut – visste du att det är frivilligt? Vad innehåller vacciner? Varför innehåller vaccin antigener och adjuvanser? Ann-Charlotte kommer in på aluminium.  Tiomersal och svininfluensan 2009, samt autism.  Är vacciner säkra och effektiva?

 


 

 Del 3

 

Är det verkligen vaccinernas förtjänst att dödsfallen har gått ner i olika sjukdomar som vi vaccinerar mot som kikhosta, polio, mässling. Ann-Charlotte går på djupet vad gäller HPV och HPV-vaccin, som hon har forskat inom. Gardasil ger många svåra biverkningar, även dödsfall. Örebro Läns Landsting ändrar på sin hemsida angående Gardasil på Ann-Charlottes anmodan. Vaccinerade versus ovaccinerade. Vad det gäller mikrober så är miljön är allt!

 


 

 Del 4

 

Vad försvagar immunförsvaret? Vad stärker immunförsvaret? Vad behöver vi och vad ska vi göra för att få bättre immunförsvar och bättre hälsa? Lästips för den som vill fördjupa sig i ämnet.

 


 

(10385)