Slider

När man hängs ut i media så ska man ha en chans att kommentera och försvara sig. Yle förvägrade mig dock detta trots att jag avsågs att hängas ut med namn och profilbild (vilket inte är tillåtet enligt bildombudsmannen, och detta har även påpekats för Yle vid tidigare drev). Nu försöker Yles journalist Annvi Gardberg smutskasta hälsofrihetsorganisationen NHF Sweden framför allt genom att angripa dess moderorganisation NHF. Jag tog emellertid detta med ett stort leende, för en sak vet jag – sanningen kommer ut till slut. NHF Sweden står för National Health Federation Sweden. Stöd oss gärna genom att bli medlem, och få tidningen Hälsofrihet. >> Tidningen Hälsofrihet.

Många känner nu väl till att Annvi Gardberg, en Yle-journalist, kör ett riktigt häxjaktdrev i Finland. Framför allt mot den mycket omtyckta, alternativa terapeuten Ann-Katrine Backman i Finland, den svenska kolloidaltsilver-entrepenören Anders Sultan samt kolloidalt silver som effektivt avdödar mikrober. Gardberg var på väg att än en gång hänga ut dessa personer, på ett sätt som fråntar dem deras mänskliga rättigheter. Jag insåg dock att drevet nu hade utökats till att även omfatta mig, NHF Sweden och NHF, men i den slutligen publicerade versionen är dock skärmdumpen med mitt namn och profilbild inte med. Jag blev förvånad över att Gardberg inte hade skickat samma skrivelse till mig, och inte heller gett mig möjlighet att kommentera. Detta tillhör god pressetisk sed, vilket i synnerhet Yle ska följa eftersom det är ett statligt finansierat public service företag. Yle kan för detta anmälas till finska opinionsnämnden.

>> Yles artikel som publicerades idag

Yle kunde genom Annvi Gardbergs alla häxjaktsartiklar knytas till inte mindre än 26 journalistiska pressetiska regler enligt Ann-Katrine Backman, i drevet mot henne, men Opinionsnämnden lät ändå inte fälla Yle  förmodligen är det för att Yle själv sitter med i Opinonsnämnden och dömer. Eftersom Yle inte verkar intresserade av att ge någon objektiv bild, utan mest vinklar och förvrider så att det ska passa in i Yles agenda mot alternativ medicin, så avrådde i ärendet insatta jurister mig starkt från att be om att få uttala mig till Yle. Därför så ger jag min kommentar till Yles artikel, offentligt och ocensurerat, i denna artikel.

Gardberg skriver om att vår sida, angriper stackars tjänstemän mfl, men det är vår sida som initialt har angripits och vi måste ju få försvara oss. Yle angrep Ann-Katrine Backman och Anders Sultan i omgångar, givetvis backade NHF Sweden upp Ann-Katrine och Anders Sultan. Yle envisas med att hänga ut dessa personer som klandevärda företagare trots att de har en privat yttrandefrihet. Allt de säger eller gör, är inte som företagare. Det tillhör de mänskliga rättigheterna. Märk väl  inga av dessa artiklar hade kommit till ifall Yle inte hade hetsjaktsjagat och utmålat laglydiga medborgare som brottsliga:

https://thenhf.se/svenskfinska-yle-agnar-sig-at-krankande-journalistik-i-kolloidalt-silverdrevet/

https://thenhf.se/oppet-brev-statliga-yle-anvander-skattepengar-till-att-kranka-manskliga-rattigheter-i-kolloidalt-silverdrevet-2/

https://thenhf.se/vi-kraver-en-offentlig-dementi-samt-en-ursakt-av-yle/

https://thenhf.se/yle-hetsjaktsjagar-omtyckt-terapeut/

https://thenhf.se/oppet-brev-statliga-yles-bisarra-overtramp-nar-det-galler-manniskors-ratt-att-diskutera-halsorad-pa-facebook/

Jag vet ju också att hade vi som omfattas av drevet inte varit duktiga inom hälsa, alternativmedicin och komplementär medicin så hade Gardberg och VoF, och Dan Larhammar struntat blankt i oss. Skeptikergruppen VoF ser som sin främsta uppgift att motverka alternativ- och komplementärmedicin, och föreningen VoF har sin största bundsförvant i Dan Larhammar och Larhammar har uppenbarligen sin bundsförvant i Yle som numera gärna förmedlar pseudofakta  det vill säga något som enkelt kan motbevisas genom vetenskap eller lagtext. Pseudofakta är förmodligen inget som läsarna uppskattar. Yle har tappat 25 % av sina tittare, på 1,5 år  det är tidmässigt ungefär samtidigt med när Yle startade dessa drev mot alternativmedicinen. >> https://www.hbl.fi/artikel/stympad-yle-fem-tappade-halv-miljon-tittare/?fbclid=IwAR2Xy1jD9GfSeuSkJIwS9pHnIXhJJZXKWU1WAwBGnjzRPEQmR0MdGmgRD0s

Begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” är något som Larhammar & co har använt härskartekninskt mot de alternativa utövarna i årtionden. Med detta begrepp kunde den skolmedicinska makteliten enkelt och effektivt slå undan benen på alternativmedicinarna. Det kunde de göra ända tills Michael Zazzio slog hål på begreppet år 2012 när han utmanade hela etablissemanget genom att utfästa en belöning på 10 000 kronor till den som utifrån lagtext, eller betänkande, förarbete, proposition, vägledande domar eller kommittédirektiv kunde definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det var ingen som kammade hem belöningen, trots att Svenska Dagbladet skrev om utfästelsen som riktades direkt till politiker, sjukvårdsbranschen och myndigheter såsom Läkemedelsverket och Socialstyrelsen men ingen kunde definiera begreppet. Michael Zazzio hade därmed bevisat en gång för alla att begreppet är tomt och innehållslöst. Än idag har Larhammar inte lyckats komma upp med någon definition, och kanske är det i grunden denna stora förlust som gör att Larhammar angriper Zazzio som ovetenskaplig, som till exempel under en föreläsning i maj 2018. Detta ledde till en skrivelse till kungen, vilket även Gardberg avsåg att ta upp i sin nya artikel idag. >> https://thenhf.se/dan-larhammars-agerande-ett-skandalarende-for-kungen-kungliga-vetenskapsakademin-och-uppsala-universitet/

Läs mer om vetenskap och beprövad erfarenhet och hur det används härskartekniskt >> https://thenhf.se/vetenskap-och-beprovad-erfarenhet-begreppet-anvands-som-harskarteknik/

Jag vill i denna artikel passa på att varmt tacka Yle/Gardberg, för utan dem så hade denna artikel inte blivit till, och jag hade inte fått tillfälle att berätta om NHF och NHF Sweden, om några av våra bedrifter, och vårt helt unika arbete för hälsofrihet, rätten till alternativa terapier och rätten att slippa gifter i mat och miljö. Vi vet att vi har både sanningen och vetenskapen på vår sida och att sanningen alltid vinner till slut! Michael Zazzio har precis som många individer inom NHF, eller individer som NHF har kämpat för, stångats med etablissemanget, myndigheter och rättsväsende i kampen för att patienter ska få tillgång till naturlig, effektiv och biverkningsfri vård.

Zazzio har utvecklat en metod mot hyperakusi (överkänslighet för ljud) och tinnitus som vida överstiger de behandlingsresultat som sjukvården har. Zazzio har bevisat att hans metod fungerar, studien är publicerad på MEDLINE, och Zazzio är erkänd inom sitt gebit, och bjuds ofta in som inbjuden talare på internationella event som en av de främsta i världen, men sjukvårdseliten tar ändå inte in metoden. Detta leder till att patienter som hade kunnat få hjälp inte får det, och de får lida i onödan. Jag har pratat med många av Michaels patienter, och de har låtit mig få veta att behandlingen verkligen har hjälpt. I stället för att ta in metoden, vilket vore det mest logiska, möjligtvis med ytterligare studier först, så angreps Zazzio för att inte arbeta enligt” vetenskap och beprövad erfarenhet”  ett begrepp som ingen ens känner till definitionen för! Zazzio är ingalunda ensam i sin erfarenhet. NHF-föreningarna hjälper till att driva sådana här eldsjälars kamp. Yle-Gardberg skriver bara i negativa ordalag om NHF-föreningen, hon försöker kort sagt smutskasta NHF Sweden och dess moderorganisation. Men hade Yle bett oss om en kommentar, så hade vi anfört följande om NHF-föreningarna:

NHF startades i USA av olika läkare och vårdgivare som var trötta på att förföljas av regeringen och dess organ samt statliga medicinska styrelser bara för att de försökte hjälpa sjuka människor. NHF är idag nationens ledande ideella konsumentorganisation för hälsofrihet och hälso-rättigheter under de senaste 60 åren. National Health Federation har tusentals medlemmar som delar federationens mål att ge medborgare över hela världen fullständig tillgång till alla sorters hälsoprodukter, kosttillskott och behandlingar utan otillbörligt ingripande från staten. NHF var med och fick kiropraktorena lagligen erkända och licenserade i över 40 delstater i USA.

NHF har yttrandestatus i Codex Alimentarius (där mat och dryckesstandarder fastställs för 99% av världens befolkning) och NHF är där oftast den enda rösten som skyddar konsumenten från farliga och toxiska livsmedel, samt verkar för tillgång till hälsoprodukter. Bland annat har NHF lyckats få ner nivåerna på hur mycket aluminium som får finnas i livsmedel. NHF såg även till att rester av veterinärmedicinen zilpaterol inte får finnas i livsmedel, och har även lyckats förmå Codex att inte anta giftiga nivåer av kvicksilver i fisk. NHF pläderar även för ekologiskt, och givetvis har NHF även satt stopp för de sinnessjukt låga doser i vitamin/mineralpreparat som annars hade antagits. Vidare har NHF fått bort 9 av 10 djurantibiotika som används i livsmedelsförsörjningen.

Scott Tips är advokat och en erkänd expert inom FDA-lagstiftning, narkotikalag, läkemedelslagstiftning, varumärkeslagstiftning och skatteskyddslagen i USA. Scott Tips är även ordförande för NHF Sweden. NHF-föreningarna arbetar även med att upplysa om vaccinationer, vaccinskador är inte så ovanligt som många tror, och hela pubmed är full av studier som visar att vacciner ger upphov till både autoimmuna sjukdomar, neurologiska sjukdomar, och även att vaccin även kan kopplas till autism-spektra störningar och inflammation i hjärnan. Dessutom så finns det enligt Socialstyrelsen inga studier med de kvalitetskrav – som gäller för alla andra läkemedel – för flera av de vaccin som finns i det svenska barnvaccinationsprogrammet: “Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar../… Detta gäller till exempel difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund“. Läkemedel, rätt förskrivna, är den 4:e vanligaste dödsorsaken. Monokemiska läkemedel är inte biologiskt kompatibla och därför verkar de som gifter i kroppen. Det är dags att människor lär sig mer om biologisk bot. 

 

Den som vill ha några studier över vacciners och adjuvansers skadeverkningar kan läsa här (scrolla ner till sidan 5): https://thenhf.se/wp-content/uploads/2017/09/Free-from-Vaccination-Abuse_Attachments.pdf

En gång i tiden var FASS öppen med skadeverkningarna av mediciner, men när jag och några andra började redovisa siffrorna och hänvisade till FASS så började FASS att censurera. Idag är den upplysande, och ärliga text samt tabell om de omfattande läkemedelsbiverkningarna  enligt nedan skärmdump  borta från FASS:

Gardberg/Yle har genomgående angripit kolloidalt silver, men om Yle och Gardberg hade velat föra fram något objektivt i silvervatten-drevet så hade Yle tagit upp något av följande om kolloidalt silver eller silvervatten som de kallar det i Finland. Obs! KS står för kolloidalt silver >> Värt att veta om kolloidalt silver

Gardberg/Yle skriver en hel del om kolloidalt silverrättegången. Om Yle mot förmodan skulle tro att Yle har rätt i och med det faktum att Anders Sultan förlorade i tryckfrihetsmålet mot Helsingborgs Dagblad, så kan vi upplysa Yle om att i juryn sitter personer valda utifrån politisk tillhörighet. Dessa personer har i regel ingen som helst skolning i juridik och kan ha skiftande samhällsbefattningar, inklusive journalistyrket. Det som är mest uppseendeväckande är att en sådan domstol inte deklarerar något lagstiftningsmässigt beslutsunderlag när dom faller, utan domen baseras enbart på hur nämndemännen röstar, det vill säga den baseras på det samlade tyckandet hos icke juridiskt skolade personer som inte har någon utbildning inom lagar och konventioner om mänskliga rättigheter. Det går inte heller att överklaga ett utfall av en dom i ett tryckfrihetsmål, vilket i sig är ett brott mot mänskliga rättigheter. Detta är orsaken till att Anders Sultan förlorade sitt mål, vilket är en fars i sig som Yle kan läsa om här. http://www.2000tv.se/artiklar/2017/kolloidalt_silver-r%C3%A4tteg%C3%A5ngen-2017.pdf

 

Svensk tryckfrihetsförordning – ett brott mot mänskliga rättigheter

Inte nog med att domstolsbeslutet i sig kränkte Anders Sultans mänskliga rättigheter – utan även själva tryckfrihetsprocessen, det vill säga tryckfrihetsmål i sig själv är inget annat än ett brott mot mänskliga rättigheter. http://www.dagensjuridik.se/2016/01/debatt-torgny-jonsson

Det har även advokater gått ut med:
http://www.dagensjuridik.se/2017/03/mediebolagens-tryckfrihet-gar-ut-over-den-enskildes-rattssakerhet-andra-grundlagen

http://www.dagensjuridik.se/2015/12/debatt-sargon-de-basso-mediedrev

HD:s advokat följde inte heller advokatsamfundets regler om att upprätthålla de mänskliga rättigheterna: https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2016/juni/advokater-far-inte-motverka-manskliga-rattigheter/

Gardberg verkar stötta Larhammar och VoF. VoF motarbetar alternativmedicin – det är helt enkelt ett av deras mål med föreningen, medan NHF Sweden verkar för att patienten ska ha tillgång till alternativa/komplementära metoder och själv få välja vård och behandling. VoF: agenda primära mål är således att angripa, och inget det vi har skrivit om VoF/Larhammar hade kommit till om det inte vore att vi först blev angripna av dem.

Yle borde ha låtit NHF Sweden komma till tals, men Gardberg har varken skickat någon förfrågan till NHF Swedens mail, eller min egen mail. Jag kontrollerade både skräpposten och gick även in på själva servern och kollade, för ibland händer det ju att servern inte skickar vidare mail – i synnerhet skräppost!

Gardberg avsåg att publicera en skärmdump som gjordes av mig privat, men av någon anledning valde hon att inte göra det. Kanske ville inte Larhammar att fler skulle veta att hans agerande blev ett skandalärende för kungen, för jag tror knappast det är av omsorg om mig. Nedan är skärmdumpen och här är länken: https://thenhf.se/dan-larhammars-agerande-ett-skandalarende-for-kungen-kungliga-vetenskapsakademin-och-uppsala-universitet/

Larhammar skandalärende för kungen

 

Efter Larhammars många och genomgående angrepp på alternativ- och komplementär medicin så var det flera som tyckte att detta anti-vetenskapliga förhållningssätt inte passar sig för en person som väljs som preses för Kungliga Vetenskapsakademien. Annika Dahlqvist med några andra skrev en debattartikel. Michael Zazzio var inte en av skribenterna, däremot så hade Larhammar svarat debattörerna och det var på detta som Zazzio sedan replikerade. Mig veterligen svarade aldrig Larhammar  Zazzio måste fortfarande ha gjort Larhammar mållös. >> https://thenhf.se/zazzio-gor-den-svenske-professorn-dan-larhammar-mallos/

Enligt Gardbergs utkast så lär Larhammar ha klagat på att människor i Kolloidalt silver-grupperna skulle vara snarstuckna och överreagerat när de skrev till Larhammar. De hade all anledning att ifrågasätta, ur ett vetenskapligt perspektiv, det som professorn hade sagt. En av personerna var Sven Erik Nordin som har botat sig själv från cancer, bland annat med kolloidalt silver. Här går det att läsa mer om Nordins brevväxling med Larhammar.

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5356947/posting/professorn-och-vetenskapen

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5373322/posting/f%C3%B6ljet%C3%A5ngen-larhammar-forts%C3%A4tter

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5384990/posting/dan-f%C3%B6re-dan-f%C3%B6re-dan-larhammar-svar-p%C3%A5-f%C3%B6rtal

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5385559/posting/mer-kritik-mot-larhammar

Larhammar uppger även till Yle att människor som har blivit friska av hälsokost reagerar liknande som religiös fanatism. Det komiska, nästan bisarra i sammanhanget är att det finns en vetenskaplig avhandling som visar att det är VoF som under täckmanteln “vetenskap” snarare drivs av något som liknar religiös fanatsim: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:415674/FULLTEXT01.pdf.

Gardberg tar upp att Anders Sultan har haft förtroendeuppdrag inom föreningen. Det låter något det, vilken konspiration det föreligger, Gardberg!! Ja, han satt med i valberedeningen under ett år i NHF Sweden, en förening som har funnits sedan 2011. Det som har ett betydligt större nyhetsvärde, Gardberg är RIFO. NHF Sweden var med och öppnade ögonen på allmänheten för att det finns något som heter RIFO. RIFO är en kortform för Riksdagsmän och Forskare. De har ingått förening. RIFO bjöd in Larhammar och Karin Meyer att föreläsa om homeopati och antroposofi för riksdagen i samband med att medicineliten ville ha bort det 30-åriga lagstiftningsmässiga undantag som antroposoferna/Vidarkliniken hade. Med andra ord ingen sakkunnig vare sig inom homeopati eller antroposofi bjöds in. RIFO samarbetar med och har nära samröre med Kungliga Vetenskapsakademin. >>  https://thenhf.se/det-ar-sa-man-baxnar-rifo-bojkottar-antroposofiska-lakare-i-riksdagen/
Jag försvarade förstås antroposofin: 
>> https://thenhf.se/vass-debatt-i-lakemedelsvarlden-om-antroposofi-karin-meyer-vd-apotekarsocieteten-vs-sara-boo-ordforande-nhf-sweden/
>> mer bakgrund: https://thenhf.se/brev-angaende-riksdagsforelasning-om-homeopati/

 

På tal om homeopati så måste jag anföra följande. Dr Hahn från Sverige har  i sin metastudie visat att det finns gott om vetenskapliga studier som befäster att homeopati fungerar, och han har även visat att andra metastudier är bluff. I en av de metastudierna hade forskaren exempelvis sållat bort ungefär 95-98 procent av alla existerande studier, detta för att kunna få till resultatet att homeopati inte skulle fungera. Det kallas med andra ord forskningsfusk. Bara för att medicineliten INTE VILL att homeopati ska fungera så betyder det inte att homeopati inte fungerar eller att det i vetenskapen inte skulle finnas något stöd för homeopati. Varför lyfter Larhammar inte fram Dr Hahns metastudie för KVA, RIFO och riksdagen?

Homeopati används av cirka 30 000 läkare i EU. I Tyskland finns 6 500 läkare som arbetar med homeopati. Försäkringskassan i Tyskland ersätter  homeopatisk behandling och under år 2009 betalade tyska försäkringskassan ut 23 miljoner euro för homeopatiska läkemedel. Det motsvarar dock mindre än en tusendel av den totala kostnaden för alla läkemedel. Tre av fyra läkare har någon gång rekommenderat homeopati till sina patienter och hälften av alla tyskar har någon gång använt homeopatiska medel. I Frankrike ordinerar 1 av 3 läkare  homeopatiska läkemedel och även där ersätts behandlingen av sjukförsäkringen. Homeopatin är utbredd även i England och det finns flera homeopatiska sjukhus och homeopatin kan studeras på universitet. I Indien finns över 200 sjukhus som erbjuder homeopatisk behandling. I USA och Kanada har homeopati fått ett oerhört stort uppsving de senaste 10-20 åren.

Den “vetenskapliga” översiktsartikel om kolloidalt silver som publicerades i den finska Läkartidningen är skriven i samma VoF-skeptikeranda  precis som Gardbergs artiklar på Yle i detta omfattande hetsjaktsdrev. Översiktsartikeln gav mig ett riktigt gott skratt och jag var tvungen att skriva om den, vilket publicerades i tidningen Hälsofrihet: >> Finland går till historien – översiktsartikel hävdar att silvervatten är farligt.

Om du inte har läst denna text ännu, så gör det nu >>  Värt att veta om kolloidalt silver

 

Yle valde i sin artikel i dag att inte publicera den kommentar som Yle fick av Michael Zazzio så den publiceras här:

 

På grund av att jag sedan drygt 20 års tid är privatpraktiserande kliniker på AudioLaser-kliniken, på vilken många patienter som lider av hörsel- och balansrubbningar just nu behandlas, så har jag på grund av detta och den forskning som jag bedriver inom audiologi samt infektionsmedicin för närvarande inte någon som helst tid över för att kunna hinna med att författa någon längre kommentar till den artikel, vilken Ann-Mari Gardberg planerar att publicera i slutet av denna vecka. Vad jag initialt kan se så finns det mängder av antaganden och felaktigheter i hennes artikel. Anders Sultan är just nu inte tillgänglig för någon kommentar, varför jag på grund av tidsbrist endast hinner ge Yle en kort replik.

Elektrokolloidalt producerat silvervatten är inom EU enligt EU-direktiv en vattenreningsprodukt som är avsedd att drickas. Detta medel är godkänt för att inom unionen produceras och säljas som ett vattendesinfektionsmedel med påståenden om att vätskan eliminerar virus, bakterier, svamp och encelliga parasiter. Vätskan har avdödande effekter på mikroorganismer. Dessa avdödande effekter är bevisade i många vetenskapliga studier. Jag har själv deltagit i en ännu så länge opublicerad kontrollerad sådan svamp- och bakteriestudie, vilken bekräftade just dessa avdödande effekter av just elektrokolloidalt producerat silvervatten. Det finns inga publicerade studier som visar att elektrokolloidalt producerat silvervatten med ett dagligt intag på upp till 350 mikrogram (detta motsvarar ett intag på hela 10 gram silver under en livstid) på något sätt skulle vara toxiskt. Däremot så finns det både vetenskapliga studier och undersökningar som visar att elektrokolloidalt producerat silvervatten i dessa mängder är helt ofarligt. Säkerheten för silver i vattendesinfektionssammanhang är väl undersökt och konstaterad. I vattendesinfektionssammanhang används silvervatten sedan många decennier på både sjukhus och fartyg i Europa. Myndigheter inom EU och andra områden i världen har ett ständigt ansvar för att fortlöpande utvärdera olika medels säkerhetsnivåer, och denna process pågår självfallet även nu. Under alla år som elektrokolloidalt producerat silvervatten har använts, så har det inte framkommit några vetenskapliga bevis som har visat att elektrokolloidalt producerat silvervatten i dessa mängder på något sätt skulle vara giftigt eller skadligt för vare sig människor eller några andra däggdjur.

Sedan drevet mot kolloidalt silvervatten startade i Finland, så har Yles tittarsiffror enligt HBL och Vasabladet sjunkit med 25 %, vilket indikerar att de finska tittarna/lyssnarna/läsarna har fått nog av osann, okunnigt framställd och vinklad desinformation. Medborgarna efterfrågar sanningsenlig och vetenskapligt baserad information, vilket de kan ta del av på den ideella hälsoföreningen NHF Swedens hemsida på www.thenhf.se samt på hälso- och miljöföreningen 2000-Talets Vetenskaps hemsida www.2000.se och i de båda föreningarnas organ/tidningar. Den ena föreningen ”angreps” i Yles artikel, i vilken journalisten blandade in föreningens vaccinengagemang – vad det nu skulle ha att göra med elektrokolloidalt producerat silvervatten?

 

Michael Zazzio,

privatpraktiserande kliniker, medicinsk forskare inom audiologi och infektionsmedicin med världens i särklass bästa publicerade behandlingsresultat vid hyperakusi (överkänslighet för ljud), vetenskapligt råd i AENORTA, tidigare vetenskapligt råd i EMLA, invited speaker vid otaliga internationella symposier, kongresser och konferenser, styrelseledamot i NHF Sweden, tidigare styrelseledamot i 2000-Talets Vetenskap, chefredaktör för de periodiska tidskrifterna Hälsofrihet och 2000-Talets Vetenskap samt styrelseordförande i Ion Silver AB.

 

>> Gå med i Facebookgruppen Kolloidalt silver 2.0

>> Gå med i Facebookgruppen Kolloidalt Silver 3.0 & Kolloidinen hopea

 

// Sara Boo, sekreterare NHF Sweden

(1860)