silver_IMG_2921

Statliga Yle Radio och TV i Finland har den senaste tiden ägnat sig åt hetsjakt på kolloidalt silver och på kolloidalt silveranvändare samt kolloidalt silverförespråkare. Nu har journalisten Annvi Gardberg signalerat att det är dags för ännu ett reportage. Journalisten avslöjar i mejl sina smutsiga förehavanden och inser nog inte att hon är på väg att kränka mänskliga rättigheter, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. I dag är det massmedia som ställer sig till doms över människor. Massmedia hänger ut personer så att en hel värld ska ogilla dem. Den här journalisten drar sig dock inte för att ta det hela ett steg längre.  En liknelse vore att bödeln skulle fråga den dödsdömde om en kommentar till att få yxan i nacken.

Förra gången Annvi Gardberg ville ha medverkande till sina artiklar och reportage så ledde det till att mammorna som ställde upp blev polisanmälda. De lever nu ett ovisst liv. De vet inte vad som kommer att hända. Carolina, en av mammorna, har valt att fly från Finland på grund av det inträffade. Annvi Gardberg tycks inte vara nöjd, utan hetsjakten fortsätter. Skulle dessa mammor ha förtroende för massmedia? Journalisten skickade mail, först till Carolina som var den första som blev anmäld, men sedan skickade Gardberg även ett mail till den andra mamman. Nedanstående mail damp ned hos henne:

 

Jag läste att du också blivit föremål för förundersökning. Det beklagar jag! 
Jag är ledsen att jag inte har hört av mig tidigare – har haft förfärligt mycket arbete den här våren och inte hunnit följa upp det här som jag hade velat.

Jag ska föreläsa om Silvervatten-Spotlight på fredag, och vill kolla upp med er som medverkade hur publiceringen påverkade dem.

Jag skulle gärna höra hur du nu ser på det som hände efter programmet, men säger naturligtvis inget offentligt om du inte vill det.

Jag skrev till Carolina i januari:

Jag är personligen ledsen för att du har blivit polisanmäld. Riksdagsledamoten som har anmält dig är känd för att plocka poäng till höger och vänster. Jag tycker att han kunde ha lämnat dig som mamma ifred. Jag tycker det är klart att du har velat ta hand om ditt barn på bästa sätt.

Men flera läkare som jag har diskuterat med har varit väldigt bekymrade över att du har gett silvervatten till din dotter. De tycker att det är bra att saken utreds.

Själv skulle jag föredra att lägga fokus på de företag som har spridit information om att silvervatten botar sjukdomar eller är bra för hälsan. Jag har sett flera företagare skriva i facebookgrupperna att silvervatten är tryggt för barn och bebisar. Jag tycker att de bär ett stort ansvar.

med vänliga hälsningar,

— 
Annvi Gardberg
redaktör / toimittaja / journalist
Granskande & dokumentärer / Investigating & documentaries
Yle, Finnish Broadcasting Company

Vi kan avslöja att Carolina inte alls vill befatta sig med Yle mer. Men Annvi Gardberg avslöjar i ovanstående mejl att hon hänger upp sig på företagare, och vi  kan avslöja att nu är hetsjakten på gång igen. Redan i det förra reportaget så omnämndes Ann-Katrine Backman och hon fick många frågor inför reportaget. Journalisten valde dock att utelämna det mesta av den information som Ann-Katrine hade gett henne, och resten valde journalisten att vinkla och förvränga så att Ann-Katrine kom i dålig dager. Annvi Gardberg har således inte lärt sig det det mest elementära som man lär sig när man läser till journalist på högskola, det vill säga att man låter båda sidor komma till tals och återger det som båda sidor säger, utan att ta parti eller vinkla det.

I morgon blir hetsjakten offentlig på Yle om allt går enligt planen. Ann-Katrine Backman fick nämligen mail i går där Annvi Gardberg uppgav att hon arbetade på en uppföljande artikel för Svenska Yle med sannolik publicering den 18 maj och som ska handla om hur företagare som säljer eller tillverkar silvervatten ger råd om att ge silvervatten till barn och bebisar. Därefter skriver Annvi Gardberg:

I höstas när jag ännu var medlem i facebookgrupperna sparade jag diskussioner som handlar om att ge silvervatten till barn. Jag vill citera några av dina inlägg från 2016 och 2015.

 

Med andra ord så erkänner journalisten att hon inte bara har spionerat utan även tagit skärmdumpar i Facebook-gruppen och nu kommer det alltså även fram att det är i syfte att offentligt hänga ut ”företagare som säljer eller tillverkar silvervatten”. Detta är en sluten facebookgrupp. Att ta skärmdumpar i smyg och i syfte att hänga ut privatpersoner offentligt är inte seriös journalistik och bryter mot vanlig vett och etikett, men inte bara det. Det bryter även mot mänskliga rättigheter och flera internationella konventioner som ger skydd för privatlivet. Observera att dessa konventioner går före tryckfrihetsförordningen.

Annvi Gardberg och även andra journalister måste först och främst läsa på lagstiftningen. De måste faktiskt lära sig att även företagare kan vara privatpersoner. En person bestämmer helt och hållet själv när hon yttrar sig i sin profession eller när hon yttrar sig i egenskap av privatperson. När det gäller Facebookgruppen Kolloidalt Silver 3.0 & Kolloidinen hopea och Kolloidalt Silver 2.0 så står det dock tydligt i gruppinformationen att medlemmar i gruppen svarar på frågor i egenskap av privatpersoner. Om Annvi Gardberg hade brytt sig om att läsa det så hade hon vetat att ingen svarar på frågor utifrån sin profession utan enbart som privatperson i dessa grupper. Det spelar således ingen roll om det är lärare, professorer eller är ägare till skolor, ICA-handlare, hälsokosthandlare, bilmekaniker, biltillverkare eller journalister som svarar på frågor. Alla svarar de i egenskap av privatperson och inte utifrån sin professionella yrkesroll. Detta betyder att Annvi Gardbergs har en felaktig utgångspunkt i sin artikel, eller menar Annvi Gardberg att allt det som hon skriver och yttrar i alla sammanhang gör hon själv alltid i egenskap av journalist för Yle?

För sociala medier och privata sammanslutningar som en privat facebookgrupp är så gäller faktiskt yttrandefriheten enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR), och i Sverige tillika svensk lag (lag: 1994:1219). Det står således var och en i sammanslutningen fritt att ge vilka råd som helst, förmedla vilka erfarenheter som helst, förmedla vilken medicinsk kunskap som helst, påstå vad som helst, tycka vad som helst och tro vad som helst så länge det inte är ägnat att förtala eller kränka någon enskild individ i syfte att utsätta denne för andras missaktning. Alla har tankefrihet och yttrandefrihet enligt de ovan uppräknade konventionerna och lagarna. De hälsoråd som ges sker inte emot någon betalning och inte heller på något annat sätt yrkesmässigt. Vill Annvi Gardberg förbjuda människor att tipsa varandra och dela varandras erfarenheter i gruppen eller i hemmet under kafferepet? Är Annvi Gardberg ute efter cencur? Att ingen ska våga berätta om kolloidalt silver och alla fina behandlingsresultat som har erhållits tack vare det?

Yle har gjort sin research dåligt. Tror Yle på allvar att ett medel som är godkänt av Kemikalieinspektionen för att användas till att rena sitt dricksvatten skulle vara hälsovådligt när man använder det enligt doseringsanvisningarna för produkten? Hur menar Yle att man ska få i sig det dricksvatten som man just har renat med kolloidalt silver om det vore farligt att dricka det? Kan Yle hänvisa till den forskning som visar att elektrokolloidalt silver 10 ppm är farligt vid invärtes bruk? Och vilken dos är i så fall skadlig? Om Yle inte kan presentera någon sådan forskning så kan vi inte lita på Yle och deras anknutna forskare, och VoF-skeptiker till professorer. Yle får inte ”fuska” genom att hänvisa till studier med silversalter, eftersom det är en helt annan produkt. Vi kan upplysa Annvi Gardberg om att ingen har kammat hem de 100 000 kr i belöning enligt Ion Silvers efterlysning av någon som skulle ha blivit blå av elektrokolloidalt silver 10 ppm, Ionosil. Hur kan det förhålla sig på detta vis Annvi Gardberg?

Eftersom Yle är dåligt påläst och verkar immun mot uppenbara sanningar så gick nyhetsbyrån ut och förvillade sin läsekrets under det förra drevet. Yle drog sig inte för att åka till USA för att intervjua Rosemary Jacobs. Det som Yle dock ”glömde” att nämna var att Rosemary inte blev grå av elektrokolloidalt silver 10 ppm, utan hon blev grå av läkemedelsindustrins silverpreparat som hon fick utskrivet av sin läkare på 1950-talet.

Giftinformationscentralen har inte ett enda fall av förgiftning på grund av REKS (rent elektrokolloidalt silver) i sin databas. De har bara något historisk fall med argyri och det var inte alls orsakat av REKS utan orsakades av läkemedelsindustrins silversalt, närmare bestämt silverperklorat, som bara läkemedelsindustrin tillverkar. Även silverprotein kan ge upphov till argyri. Rosemary Jacobs, som visades upp i Yles program, blev grå av de näsdroppar som hennes läkare förskrev till henne när hon var barn. Näsdropparna innehöll silversalt i kombination med protein i en styrka på 230 000 ppm och bildade därigenom stora molekyler, vilka har potential att fastna i vävnaden. Jacobs medicin som innehöll både silversalt och silverprotein är således en helt annan produkt än rent elektrokolloidalt, REKS, silver 10 ppm.

 

Giftinformationscentralen läser ur sin databas och berättar att den information som finns är att silversalter, närmare bestämt silverperklorat, har orsakat argyrifall (en ofarlig blåfärgning av hud och ögonvitor). På frågan när det inträffade så säger informatören att hon inte kan tänka sig att det har upprepats. Det betyder alltså att det bara finns anekdotiska fall av argyri. Silversalter förekommer dock inte alls i elektrokolloidalt silver som i stället består av fria silverjoner som svävar i vatten. Informatören bekräftar också i samtalet att det inte finns några rapporterade förgiftningsfall som beror på kolloidalt silver.

Rent silver är faktiskt inte farligt. Yles toxikolog har trots efterfrågan fortfarande inte redovisat varför silver i denna form (REKS) och mängd skulle vara skadligt i Finland när det är ofarligt i resten av världen. I USA säljs det som kosttillskott och det finns till och med kolloidalt silverpreparat som riktar sig speciellt till barn. Även inom EU såldes kolloidalt silver tidigare som ett kosttillskott. Anledningen till att det inte längre kan registreras som kosttillskott beror på är att reglerna om vad som får klassas som kosttillskott ändrades inom EU den 1 januari 2010. Det slog brett mot en rad olika mineraler, bland annat guld, svavel och vanadin. Andra mineraler som till exempel selen begränsades genom att direktivet bara godkände vissa föreningar, med kontentan att både oorganiskt silver och selen försvann, medan vissa former av organisk selen fanns kvar. Oorganisk selen är mindre toxisk än organisk selen, detsamma gäller för silver, så det har ingalunda med toxicitet att göra att mineralerna försvann från hälsokostmarknaden.

 

Sovereign Silver® For Kids Bio-Active Silver Hydrosol™ for Immune Support* - 4oz – The Ultimate Refinement of Colloidal Silver - Safe*, Pure and Effective* - Premium Silver Supplement

I USA säljs det som kosttillskott och det finns till och med kolloidalt silverpreparat som riktar sig speciellt till barn

Kolloidalt silver_dricksvatten_flaska_Indien_1

Inte heller i Indien är silverbehandlat vatten farligt, utan säljs till och med som dricksvatten

 

 

I hela västvärlden drivs dock omfattande kampanjer mot kolloidalt silver och man rider gärna högt på språkförbistringen att läkemedelsindustrins hälsovådliga silverprodukter med silversalter också kallas för “kolloidalt silver”.  Medan Yles toxikolog Kirsi Vähäkangas vägrar att redovisa sitt underlag så kan vi titta på vad följande myndigheter har gått ut med:

 

  • WHO: Det är säkert att inta 7,8 teskedar kolloidalt silver per dag under en livstid om 70 år.

 

  • EU: Det är inte levertoxiskt att konsumera motsvarande 210 liter kolloidalt silver per dag.

 

  • EPA: Dricksvattnet i kolloidalt silver är 2 000 gånger giftigare än silvret.

 

  • Giftinformationscentralen: Det finns inga rapporter om några förgiftningsfall av rent elektrokolloidalt silver.

 

  • Läkemedelsverket: Kolloidalt silver består av 99,999 % vatten och det motsvarar en homeopatisk D5-utspädning (observera att silvernitrat som är en giftig förening med silver, ett silversalt, finns godkänd i D6).

 

Dessutom finns det en studie på PubMed som visar att man måste dricka 35 000 liter KS för att riskera att drabbas av en förgiftning, och då vet vi att en människa dör redan vid ett intag av 8 liter vatten. Med andra ord så är vattnet i Ionosil giftigare än silvret i produkten.

Det finns studier som visar att silver och silvernanopartiklar är verksamma både vid infektion av HIV, herpes simplex-virus, adenovirus och cancer. Det är studier som finns på PubMed, den amerikanska regeringens officiella databas för medicinska studier. Det finns även forskning som visar att kolloidalt silver förbättrar antibiotikans effekt, och laboratoriestudier som visar att kolloidalt silver till och med effektivt dödar resistenta bakterier – sådana bakterier som antibiotika inte biter på! Silver ger inte heller upphov till silverresistenta bakterier enligt en dansk studie. Statens serum-institut i Danmark testade nämligen hela sitt lager bestående av 400 antibiotikaresistenta bakteriestammar efter det att institutet hade nåtts av Åsa Mellhus utspel om silverresistens. Institutet kom fram till att ingen sådan resistens existerade.

Avslutningsvis kommer här  några rader om Annvi Gardbergs mejl till Ann-Katrine Backman – jag ska villigt erkänna att jag inte blev särskilt imponerad. Man förstod inte mycket. Tydligen hade journalisten lagt in skärmdumpar med citat, men de kom inte med. Detta kan emellertid kvitta, för journalisten meddelade samtidigt att de ändå inte var de slutgiltiga. Journalisten är förmodligen helt sanningsenlig när hon skriver att de svärtar namn. Det är vad massmedia gör offentligt. För öppen ridå dömer massmedia och iscensätter moderna häxbål. Det har Anders Sultan redan fått känna på, men även många andra. Somliga tar sitt liv efter dessa uthängningar. I Ann-Katrine Backmans fall hade Annvi Gardberg dessutom mage att fråga efter en kommentar inför den stundande uthängningen. Ann-Katrine Backman vet av tidigare erfarenhet från just denna journalist att hon har en tydlig agenda och har en på förhand antagen uppfattning. Som redan har nämnts så utelämnade Annvi Gardberg det mesta av den viktiga information som Ann-Katrine Backman bistod med och som hade lagt ner mycket omsorg och möda på för att förmedla, och resten av informationen vinklades och förvrängdes – allt för att Ann-Katrine Backman skulle framställas i dålig dager.

Det var igår, onsdagskväll som Ann-Katrine Backman fick mejlet – så hon hade därmed exakt ett dygn på sig att kommentera det. Är det sådan framförhållning som man har på Yle? Då kan det knappast bli något gediget arbete. Yle har dock gjort bort sig till den grad att varken mammorna eller Ann-Katrine Backman någonsin mer vill ställa upp. Jag skulle tro att Yle numera är bojkottad av hela den alternativa branschen, och ingen kommer att ställa upp på någon intervju för Annvi Gardberg såvida de inte är helt ovetandes om Yles förvandling.

För varje påhopp på kolloidalt silver som har förts av mainstream media så har emellertid facebookgrupperna som diskuterar kolloidalt silver ökat sina medlemsantal. Nu har den största kolloidalt silvergruppen över 50 000 medlemmar.

Kolloidalt silver 2.0

Kolloidalt Silver 3.0 & Kolloidinen hopea
 
// Sara Boo, sekreterare NHF Sweden
 

Yle-journalistens mejl till Ann-Katrine:

 

Hej Ann-Katrine,

Jag jobbar på en uppföljande artikel och radiokommentar för Svenska Yle, som handlar om hur företagare som säljer  eller tillverkar silvervatten ger råd om att ge silvervatten till barn och bebisar. I höstas när jag ännu var medlem i facebookgrupperna sparade jag diskussioner som handlar om att ge silvervatten till barn. Jag vill citera några av dina inlägg från 2016 och 2015.

Vi publicerar sannolikt fredag morgon den 18 maj. Du får kommentera om du vill, då behöver jag din kommentar senast i morgon torsdag 17.5 klockan 15 (för att hinna med i radioversionen) eller klockan 19 (för webbartikeln).

De citat jag använder är de här (de här bilderna är inte de slutliga, vi svärtar namn och bilder på de medlemmar som frågar)

Yle

 

Ett par frågor:

Vad betyder lm?

Vad skulle du svara nu om någon förälder frågar om hen kan ge barnet kolloidalt silver att dricka?

 

med vänliga hälsningar,

Annvi Gardberg

redaktör / toimittaja / journalist

Granskande & dokumentärer / Investigating & documentaries

Yle, Finnish Broadcasting Company

(13952)