Blade, Chop, Demonstration, Utförande

“Mediedrev är vår sista form av dödsstraff – hög tid att lagstiftaren och domstolarna agerar”, yttrat av advokat Sargon de Basso.

 

I november 2017 startades Yles journalist Annvi Gardberg ett mediedrev mot kolloidalt silver, där företagare slutligen hängdes ut som klandervärda och brottsliga. Det gjordes både TV-reportage och skrevs flera negativa artiklar om silvervatten utan att argumenten för kolloidalt silver lyftes fram. I Yle Spotlight intervjuades två stycken mammor i höstas om hur de använde kolloidalt silver och även gav silvervatten till sina barn. Mammorna blev sedermera polisanmälda för att ha gjort detta. Anders Sultan och Ann-Katrine Backman anklagades i maj i år för att vara olagliga företagare när de som privatpersoner diskuterade kolloidalt silver på samma premisser som alla andra privatpersoner på Facebook och de hängdes även ut i radio. En känd advokat har sagt att mediedrev är den sista formen av dödsstraff som vi har kvar.

I NHF Swedens öppna brev redogör vi i detalj för varför Yles uthängning kränker mänskliga rättigheter. Det är mycket viktig information både för journalistkåren och för utövare i den alternativa hälsobranschen.

Yle är en statligt finansierad verksamhet och har därför ett stort krav på sig att vara tillförlitlig, sanningsenlig och objektiv, men med detta har Annvi Gardberg misslyckats fatalt. Utöver det kränks Anders Sultans och Ann-Katrine Backmans mänskliga rättigheter i artikeln som kom ut i maj 2018. NHF Sweden har skrivit ihop ett öppet brev om dessa oegentligheter. I nedanstående öppna brev kan du läsa om hur Yle kränker Anders Sultans och Ann-Katrine Backmans mänskliga rättigheter, och i del 2 av det öppna brevet kommer det att avhandlas hur journalisten medvetet har undanhållit fakta, inte har låtit båda sidor komma till tals och inte heller har varit objektiv eller sanningsenlig.

NHF Sweden skickade ett brev till Yles journalist som gärna ville inhämta fler kommentarer från Anders Sultan och Ann-Katrine Backman inför den artikel i maj 2018 där dessa personer sedan skulle komma att hängas ut som brottsliga. Journalisten ville väldigt gärna ha svar på sina frågor trots att hon i höstas inte alls hade hållit det hon då lovade – nämligen vad alla har rätt till – det vill säga en opartisk och objektiv framställning. Det visade sig även att journalisten inte alls var det minsta intresserad av att själv svara på några frågor. Det blev NHF Sweden varse när föreningen ville låta journalisten skulle få stå till svars för sin uthängning och sitt mediedrev. NHF Sweden ställde några väl valda frågor till journalisten Gardberg, men hon svarade kort att hon inte ställde upp på någon intervju. Det var emellertid inte alls fråga om någon intervju. Jag förklarade att hon är journalist för en statlig nyhetsbyrå och därmed måste stå till svars för sina artiklar och sina handlingar. Jag skickade ett nytt mail med något uppdaterade frågor, men journalisten hörde aldrig av sig. Här är de frågor som journalisten fick, som nu i stället kommer att skickas till ansvariga på Yle:

 

Frågor till journalisten Annvi Gardberg som hon har vägrat att svara på

 

1.       Kan du först och främst vara så vänlig och rätta till denna direkta felaktighet i din artikel?  Du vill väl inte gå ut med direkta lögner i din artikel? Ann-Katrine Backman har faktiskt aldrig uppmanat  föräldrar att ge KS till bebisar. Hon är väldigt upprörd och säger till NHF Sweden “Jag har ALDRIG NÅGONSIN UPPMANAT någon förälder att ge, jag har besvarat deras frågor, men aldrig uppmanat, det bestämmer dom väl för sjutton själva.”

 

2.       Toxikologen Kirsi Vähäkangas som du refererar till kan inte uppvisa någon in vivo studie som visar att elektrokolloidalt silver 10 ppm skulle vara skadligt invärtes. Toxikologen kan inte heller säga vid vilken dos elektrokolloidalt silver 10 ppm skulle vara farligt. Vad tänker du om det som journalist och borde inte även denna information komma er läsekrets till del om man ska se objektivt på det? Tänker du göra en rättelse?

 

3.       Det finns inte heller ett enda fall av argyri av 10 ppm elektrokolloidalt silver. Det finns inte ett enda förgiftningsfall i Sverige med elektrokolloidalt silver enligt Giftinformationscentralen. Tänker du gå ut med med en rättelse avseende detta eller tänker du låta Yle fortsätta att föra sina läsare bakom ljuset?

 

4.       Kemikalieinspektionen har godkänt elektrokolloidalt silver för att rena dricksvatten. WHO har dessutom satt NOAEL-dosen för rent silver till 10 gram under en livstid. Vilket motsvarar 7 teskedar dagligen under 80 år av ett 10 ppm svagt KS som Ionosil. NOAEL-dosen är helt enkelt en nolleffektsdos – det vill säga helt utan några som helst biverkningar? I en NOAEL dos så har man dessutom alltid lagt till en rejält tilltagen säkerhetsmariginal. Varför berättar du inte detta?  Tänker du göra en rättelse i din artikel?

 

5.       Du till och med erkänner att du har gått in som medlem i kolloidalt silvergruppen för att kunna ta skärmdumpar för att lägga ut offentligt i Yles program. Det bryter inte bara mot all vett och etikett, utan även mot facebooks policy och internationella mänskliga rättigheter som går före nationella lagar och även före tryckfrihetsförordningen – vad har du att säga till ditt försvar?  Dessa kolloidalt silvergrupper är slutna grupper och medlemmar ska inte ofredas på detta sätt. Alla medverkar i gruppen som privatpersoner. Det hade du vetat om du hade läst gruppbeskrivningen.  Alla människor har enligt internationella konventioner rätt till ett privatliv – så även de personer som du nu hänger ut. Detta är dessutom en sluten grupp, här råder både yttrandefrihet och tankefrihet. Att Yle inte respekterar mänskliga rättigheter är ytterst pinsamt.

 

6.       Både Ann-Katrine Backman och Anders Sultan lade ner mycket möda och omsorg på att förse dig med information till det förra reportaget. Du bestämde dig dock för att inte använda dig av det. Istället vinklade du reportaget kraftigt så att de skulle komma i dålig dager. Du bedriver hetsjakt på dem och så vill du dessutom att de ska svara på nya frågor? Medias uthängningar har ofta lett till att människor tar livet av sig. Är det sådan journalistik du vill ägna dig åt? Anders Sultan har redan varit med om ett sådant drev. Frågan är vad driver dig till detta? Du såg vad som hände mammorna som gav KS till sina barn – och ändå så fortsätter du hetsjakten? Jag kan inte se annat än att med den facit du sitter på så vill du att Ann-Katrine Backman och Anders Sultan ska råka illa ut, precis som mammorna? Rätta mig om jag har fel. Om du svarar med tystnad så ser jag det som att jag har rätt. Vad driver dig?

 

7.       Du har dessutom i ditt tidigare reportage använt en skärmdump som Ann-Katrine Backman inte är upphovsman till. Du hävdar ändå att det är Ann-Katrines text för att hon inte har satt ut citattecken och så publicerar du det ändå och anger att det är Ann-Katrines? Det är ingen god journalistisk sed.  NHF Sweden kräver att du ber Ann-Katrine Backman om ursäkt. (obs! dessutom påstår journalisten att det är Ann-Katrines ord som företagare)

 

8.       Varför tycks du ha problem med att människor intar några teskedar elektrokolloidalt silver 10 ppm, som inte har dödat någon (till skillnad från läkemedel) och som vare sig är toxiskt eller har förstört någons inre organ? Däremot om du nu har varit medlem i gruppen så har du sett massor med rapporterade tillfrisknanden från vitt skilda sjukdomar. Allt från astma och allergi till antibiotikaresistenta MRSA, psoriasis och många andra tillstånd där sjukvården inte har kunnat bota. Får människor inte hålla sig friska genom att rena sitt vatten och samtidigt få bonus i form av bättre hälsa och bli fri från sjukdomar. Missunnar du människor att ha tillgång till ett vattendesinfektionsmedel som bidrar till hälsa och som bevisats fullständigt säkert i intag om 7 teskedar per dag? Missunnar du människor att dela och diskutera dessa erfarenheter? Varför?

 

9.       Du skriver Å andra sidan: också kvinnorna jag intervjuade i Spotlight kände till att det är förbjudet att sälja silvervatten för oralt bruk.”  Du vet väl att kolloidalt silver är till för att rena sitt dricksvatten. Så du intar alltså inte ditt dricksvatten oralt? Eller menar du att man kan rena sitt dricksvatten (med kolloidalt silver) men sen så är det förbjudet att dricka det? Du måste nog göra en rättelse…

 

Annvi Gardberg, som inte bara har hängt ut Anders Sultan och Ann-Katrine Backman samtidigt som hon utpekar dem brottsliga, utan även har vägrat att ta med något av deras gedigna försvarsmaterial har själv bara svarat med en talande tystnad på våra frågor. Vi har föreningsfrihet i Sverige och Finland och en sluten Facebook-grupp är att jämställa med en förening. Hela Facebook är faktiskt en förening, en “community”, där man går med som medlem. De slutna grupperna är olika sammanslutningar av individer, privatpersoner. I dessa har de även skydd för sina privatliv och i dessa sammanslutningar råder även yttrandefrihet. Det är dags att Yle respekterar det och de lagar som ger oss det skydd som vi har rätt till för vår privata sfär, vårt privatliv samt vår tanke- och yttrandefrihet.

 

>> Läs NHF Swedens öppna brev till Yle om hur Yle kränker Anders Sultans och Ann-Katrine Backmans mänskliga rättigheter

 

NHF Swedens öppna brev gäller främst dessa artiklar: 

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/18/

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/18/kommentar

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/19/

https://arenan.yle.fi/1-4415036#autoplay=true

 

Hela artikeldrevet på Ylehttps://svenska.yle.fi/term/yle/18-263995

(8273)