woman-3337794_1920

För bara några dagar sedan publicerades en svensk studie som tydligt kopplar HPV-vaccinet till den skenande livmoderhalscancer-förekomsten. Vi är uppe i samma nivåer som på 1980-talet. Studien visar hur livmoderhalscancer ökar i just de åldersgrupper som har varit föremål för massvaccination av HPV-vaccin, alternativt har varit målgrupp för vaccinet. Forskaren visar även att livmoderhalscancer dessutom minskar i de grupper som inte har blivit massvaccinerade samt i de grupper som inte har varit målgrupp för vaccinet.

Cancerfonden gick i februari ut med en artikel med beskedet om att för första gången på flera decennier så ökade insjuknandet i livmoderhalscancer påtagligt i Sverige och Cancerfonden skrev även att man ännu inte visste vad ökningen berodde på. Nyheten ledde till stora rubriker i de ledande tidningarna och DN uppgav att mellan åren 2014 och 2015 så hade antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige ökat med cirka 20 procent, detta enligt Cancerfondens nya rapport. Cancerfonden slog även fast att ökningen inte kunde förklaras av ett minskat deltagande i screeningprogrammet, vilket tvärtom hade ökat över tid.

Flera tidningar tog alltså upp nyheten om ökningen av livmoderhalscancer, men ingenstans togs misstanken upp om att de ökade fallen kunde bero på det nya HPV-vaccinet. Kopplingen var något som NHF Sweden, och flera med oss, direkt kunde konstatera med en enkel sökning i Socialstyrelsens databas. Detta var även något som NHF Swedens Sara Boo och Michael Zazzio tog upp på sitt vaccinföredrag i Ronneby i mitten av april (nedanför artikeln kan du se dessa grafer).

I stället för att beskriva denna misstänkta koppling som till och med lekmän kunde skönja, så poppade det i stället upp rubriker i massmedia som basunerade ut att HPV-vaccinet var effektivt mot livmoderhalscancer. Bland annat skrev SVT en artikel med rubriken Cancervaccin börjar visa resultat och skrev ”de första preliminära resultaten visar att HPV-vaccinet verkligen är effektivt och skyddar mot cancer”. Detta budskap går alltså helt stick i stäv med den bild som uppstår när man tittar på faktisk svensk statistik, något som Lars Andersson, som enligt egen uppgift har varit anställd vid Karolinska Institutet, har gjort. Han har till och med gjort en forskningsstudie över detta som har publicerats i Indian Journal of Medical Ethics.

Lars Andersson skriver i studiens sammanfattning bland annat att FDA hade noterat att man i de kliniska prövningarna, innan vaccinet godkändes, hade sett att kvinnor som redan hade utsatts för HPV-virus innan de blev vaccinerade hade en förhöjd risk för canceriösa cellförändringar jämfört med placebogrupperna. Studien visar att det finns ett faktiskt tidssamband mellan då vaccinationerna startade och den ökade förekomsten av livmoderhalscancer. HPV-vaccinet godkändes år 2006 och 2007 och de flesta unga flickor började vaccineras omkring år 2012 – då massvaccinationerna startade.

I en graf i studien (nedan) visas tydligt att ökningen av livmoderhalscancer är störst i åldersgrupperna 20-49 år, det vill säga i de åldersgrupper som har varit föremål för massvaccinering, alternativt har varit målgrupp för vaccinet. I de åldersgrupper som inte har erhållit något vaccin så har livmoderhalsförekomsten snarare gått ned. I gruppen 50-59 år kan somliga ha låtit vaccinera sig, eftersom en del av dessa kvinnor har varit inom målgruppsspannet, eftersom vaccinet har funnits sedan 2006 och kampanjen riktade sig mot kvinnor upp till 45 år. Enligt denna graf ser det således mycket mörkt ut för HPV-vaccinet Gardasils effektivitet med avseende på om det kan förhindra livmoderhalscancer.

 

Livmoderhalscancer_ökar i vaccinerad population

Lars Andersson skriver att hos kvinnor som redan har utsatts för HPV-virus innan de fick HPV-vaccin så bildas inga nya antikroppar. Forskaren skriver även att  HPV-vaccin inte behöver vara en direkt orsak till livmoderhalscancern men att det kan möjliggöra det. Dessutom menar han att ökningen av precanceriösa cellförändringar hos kvinnor som har utsatts för HPV-virus innan de fick HPV-vaccin, vilket FDA tog upp, även är förenligt med kunskapen om att HPV-vaccinationen kan orsaka återaktivering hos både målvirus och icke-målvirus. Målvirus är de virus som vaccinet ska skydda mot, det vill säga HPV 16 och HPV 18. HPV-vaccinationen kan alltså även orsaka återaktivering hos HPV-stammar som vaccinet inte skyddar mot. Vaccin.me gick tidigt ut och varnade för detta, eftersom dessa andra HPV-stammar kan orsaka en mer malign form av cancer.

// Sara Boo, sekreterare NHF Sweden

PS. Efter att artikeln skrevs så framkom det att KI inte känns vid forskaren Lars Andersson, och att det är en pseudonym. Forskaren har dock avslöjat sin identitet för den indiska journalen, som fortsatte att stötta forskaren. Journalen valde nämligen att INTE dra in studien eftersom forskaren hade kompetensen och journalen menade även att hotet mot forskaren var reellt. Dessutom skriver journalen “The paper is using publicly accessible data and uses a very simple analysis which could be done by anybody”. Påtryckningarna på journalen blev emellertid så kraftiga att den till slut ändå tvingades dra tillbaka studien.

Här är några grafer från föredraget i Ronneby. Graferna kommer från Socialstyrelsens databas som är baserad på svensk statistik (röda pilar och gröna linjer har vi lagt till).

Åldersgrupp 20-24 år

Livmoderhalscancer_graf_20-25

 

Den röda pilen visar när HPV-vaccinet kom ut på marknaden år 2006. Den röda pricken visar när massvaccineringen ägde rum, år 2012. Först år 2008 började vaccinet bli riktigt känt och det året vann GlaxoSmithKlines public affairs-chef Johan Thor också priset som Årets lobbyist 2008 av Resumé. Juryn hade följande motivering: 

 

”I sin kampanj för att få in HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet har de fått med sig andra tunga aktörer, som frivilligorganisationer och politiska partier. Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt, men GlaxoSmithKline satte snabbt dagordningen och drev fram ett beslut i frågan.” 

 

Det är samma branta stegring i åldersgruppen 25-29 år

Åldersgrupp 25-29 år

 

HPV_vaccin_25_29_år
Trenden är även uppåtgående i åldern 30-34, 35-39 och 40-44 år. De gröna linjerna markerar när vaccinet introducerades på marknaden och när massvaccinationen startade.
Åldersgrupp 30-34, 35-39 och 40-44 år

 

Livmoderhalscancer

 

Trenden gick däremot ner de senaste åren, i stället för upp, om man till exempel valde åldersgruppen 60-64 år som inte alls hade utsatts för vaccinet.

Åldersgrupp 25-29 år

 

Livmoderhalscancer 60-64


 

Tidningen Hälsofrihet
Vill du läsa mer av den här typen av artiklar – se till och bli medlem och få tidningen Hälsofrihet! Tidningen handlar om hälsa, hälsofrihet, alternativmedicin, medicin inklusive vaccin, samt om kost och kostråd. Vi synar myndigheter som Läkemedelsverk och Livsmedelsverk, deras råd och förehavanden liksom Landsting/regioner och sjukvård. Vi ger oss in i hälso- och sjukvårdspolitiken liksom hälso- och sjukvårdsjuridiken. Vi berör även jordbruksfrågor genom intresset för ekologiskt, anti-GMO och hemmaodling. Kort sagt allt mellan himmel och jord som kan tänkas ha med hälsa och hälsofrihet att göra.

>> https://thenhf.se/tidningen-halsofrihet/

Gå in på ovan länk och skrolla ned om du vill provläsa artiklar. Nu kan du även provläsa det senaste numret som kom ut nyligen!

Hälsofrihet 1-4

Så här gör du för att få tidningen Hälsofrihet:
Betala in 270 kr till NHF Sweden så får du alla fyra nummerna för år 2019
bankgiro: 445-6182
Swish: 123 233 91 66

Obs! Glöm inte att ange namn och adress. Om du inte får plats att skriva det vid betalning så skicka ett mail till oss: nhfsweden(at)gmail.com eller ring 042-504 54

Provläs förra årets artiklar här:

>> Hälsofrihet Nr 3  2018 

>> Hälsofrihet Nr 2  2018 

>> Hälsofrihet Nr 1  2018 

(258937)