Det är RIFO som har tagit initiativet till drevet med Dan Larhammar och Karin Meyer i spetsen mot antroposofisk medicin/Vidarkliniken i Riksdagen…

Dan Larhammar är VoF:s största förkämpe och har även varit föreningens ordförande. VoF drivs med syftet att bekämpa alternativ i allmänhet och homeopati i synnerhet. Han är också styrelsemedlem i Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsbranschen att snabbare introducera nya läkemedel på marknaden.

Karin Meyer är VD för Apotekarsocieteten och vd för två bolag inom Pharmaconsulting group-koncernen.

RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare är en ideell förening bestående av Riksdagsledamöter och Forskare och när politiska beslut ska fattas så kan RIFO kalla in till seminarium som detta i riksdagen. RIFO:s uppgift är nämligen att utgöra ett forum för kontakt och information mellan riksdagsledamöter och forskare. Rifo arrangerar en rad aktiviteter i samarbete med andra organisationer, t.ex. Kungliga VetenskapsakademienKungl. IngenjörsvetenskapsakademienVetenskapsrådet mfl. http://rifo.se.space2u.com/wp/

Är det då konstigt att politikerna går sjukvårdselitens ärenden och inte folkets? Idag ska ju även forskningen bedrivas i nära samarbete med industrin, och ses inte ens som konstigt av våra politiker utan tvärtom som självklart för det är ju industrin som betalar – det är de som har pengarna! Vi vet också att forskare gärna får fram resultat som faller uppdragsgivaren i smaken. Man biter ju inte den hand som föder en… Med RIFO så har vi med andra ord läkemedelsindustrin inte bara i tät dialog och kommunikation med riksdagsmännen utan de är förbundna genom att de verkar i samma förening där de kan utveckla vänskapsband. Hur ska politikerna sedan kunna rösta utan “jävsband” eller vänskapsband som får dem att gå vännernas ärenden? Så här har man gjort i 20 år förkunnar politikern stolt och ser inga problem med att homeopater och antroposofer inte får vara med på seminariet.

Ingemar Ljungkvist, 2000-talets Vetenskap är på plats och ställer RIFO, Larhammar och Meyer mot väggen. Frågan om hur homeopatiska medel kan säljas på apotek nere i Europa blev tydligen för tuff för henne och hon rusar ut ur lokalen efter att hon har svarat:

”Nä, jag tänker inte gå in på det här. Det är inte det sakfrågan gäller”.

RIFO slängde sig vant med begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” och tog ingen notis om att Ingemar Ljungqvist berättade att begreppet lagmässigt inte betyder något. När Ingemar Ljungkvist sedan sa att han ville höra homeopaternas talan svarar honom Riksdagsmannen:

Riksdagen har den här föreningen som heter Riksdagsledamöter och forskare och vi bjuder då in forskare som vi har haft samarbete med över decennier. Är det så att man vill komma in i Riksdagen och presentera annat, där man inte har ett formaliserat samarbete med oss då finns det 349 ledamöter som man kan uppvakta och istället låta dem sätta ett sådant seminarium till stånd som kan problematisera på det sätt som vi har gjort idag kring vårt samarbete med KVA (Kungliga Vetenskapsakademin).

Då är det hög tid för den alternativa hälsobranschen att också ha ett formaliserat samarbete och skapa en ideell förening med våra Riksdagsledamöter.

// Sara Boo, ordförande NHF Sweden

Läs mer:

https://thenhf.se/brev-angaende-riksdagsforelasning-om-homeopati/

http://newsvoice.se/2016/06/11/dan-larhammar-forkastar-evidens-karin-meyer-rusar-ut-homeopati-i-riksdagen-juni-2016/

https://thenhf.se/nhf-swedens-remiss-svar-till-socialdepartementet-angaende-antroposofiska-lakemedel-och-homeopatika/

https://thenhf.se/antroposofisk-lakemedelsbehandling-utovas-av-legitimerade-lakare-%E2%94%80-de-bor-ha-tillgang-till-sina-medel-utan-restriktioner/

https://thenhf.se/viktigt-brev-fran-vidarkliniken/

“Vetenskap och beprövad erfarenhet”  – begreppet används som härskarteknik

Rädda Vidarkliniken

 

(4110)