Vidarkliniken

Vidarkliniken har 30 000 nöjda patienter. Nu är den hotad. Se patienternas berättelser och signera uppropet.

Värna om Vidarkliniken är ett av patienter initierat upprop i syfte att slå vakt om den antroposofiska vård som bedrivs på bland annat Vidarkliniken i Järna och har initierats av entreprenören Göran Garberg som kom i kontakt med Vidarkliniken genom att hans fru var patient där.

– Att kunna välja vårdinriktning är en djupt demokratisk fråga! Samhällets roll är inte att ta ställning för den ena eller andra vetenskapssynen; samhällets roll är att se till att patienter inte riskerar att lida skada. Som en konsekvens av den nya patientlagen är det rimligt att vi patienter får välja vår egen vårdform och inte bli omyndigförklarade i vår förmåga att förstå vad som är bäst för oss själva, säger Göran Garberg. Läs mer

 

Bakgrund till uppropet

Antroposofisk vård är en del av det som kallas integrativ vård, där skolmedicinskt utbildade läkare och vårdpersonal kombinerar gängse behandlingar med naturliga läkemedel och kompletterande terapier som stödjer kroppens självläkande förmågor. Antroposofisk vård är den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa

Vidarklinikens verksamhet har tidigare fått sina läkemedelstillstånd direkt av regeringen, men nu kräver EU – regelverket att Sverige hittar en mer långsiktig lösning. För att antroposofiska läkemedel även i framtiden ska finnas tillgängliga och kunna användas som en del av vården, måste de skrivas in under en specialartikel som kallas 16:2, med egna kriterier, i den svenska läkemedelslagen.

Flera länder inom EU har redan genomfört lagjusteringar och idag är antroposofisk vård en del av det allmänna sjukvårdssystemet i exempelvis Schweiz och Tyskland. För att Vidarklinikens fortlevnad långsiktigt ska garanteras krävs ett riksdagsbeslut om att artikel 16:2 införs i läkemedelslagen, och att den formuleras så att de antroposofiska läkemedlen blir tillgängliga i praktiken även i Sverige.

 

Hör patienternas egna berättelser

vidarkliniken1

SIGNERA NAMNINSAMLINGEN

När du signerar namninsamlingen ger du oss chansen att berätta för beslutsfattarna att vi är många som värnar om Vidarkliniken och tillgången till antroposofiskt inriktad vård och antroposofiska läkemedel i Sverige.

Skriv under om du tycker att Sverige ska skapa de förutsättningar för integrativ vård och antroposofiska läkemedel som krävs för att säkra Vidarklinikens framtid som sjukhus och din rätt som patient att kunna välja antroposofisk sjukvård i Sverige även i framtiden.

 

Direktlänk till namninsamlingen >>>

 

Läs mer
Vad kan antroposofisk medicin bidra med till samhällsutvecklingen?

Antroposofisk medicin utövas av legitimerade läkare – de bör ha tillgång till sina mediciner utan restriktioner

(4297)