Inom en population finns det alltid en stor spridning avseende nivåerna av fria radikaler. För att göra denna förklaring så enkel som möjligt ska vi använda Callegaris mätvärden, FORT unitsför att visa hur stora variationerna kan vara mellan olika individer.

Artikelserien är skriven av Michael Zazzio, forskare och privatpraktiserande kliniker. Här kan du läsa Nytt om fria radikaler och antioxidanter Del 1.


Ett enkelt sätt att mäta sin hälsa är via ett FORT-test som uppmäter fria radikal-nivån i kroppen

Normalintervallet är 230-310 FORT units. Ett övre gränsvärde på 340 FORT units är en godtagbar nivå, även om värden över 300 FORT units bör behandlas med antioxidanter. Ju högre värde desto kraftfullare insatser behövs för att kunna uppnå normaliserade värden. Det nedre gränsvärdet ligger på 200 FORT units. Hur man behandlar låga värden beskrivs senare i denna artikel. Mellan 340-400 FORT units har man en påtagligt förhöjd oxidativ stress. Begreppet stress innebär i detta sammanhang kemisk nötning, det vill säga kemiska reaktioner som sker på fel plats i kroppen och som därmed missgynnar individens läkningsförmåga och det naturliga uppbyggnadsarbetet inne i cellerna. Sådan kemisk stress är tveklöst sjukdomsframkallande, åtminstone i det långa loppet. Vid 400 FORT units råder en kraftig oxidativ stress och vid nivåer över 500 FORT units är den kemiska nötningen extrem. Vid nivåer på 600 FORT units eller mer blir de negativa effekterna naturligtvis ännu mer extrema och ibland finner man värden som ligger på över 1 000 FORT units, vilket man även finner vid kraftiga vävnadsskador som till exempel vid hjärtinfarkt. Höga FORT-värden är kopplade till inflammatoriska processer i kroppen och vävnadsskador. Riktigt låga värden finner man inte alls lika ofta som höga värden.

Bakterier, Virus, Sjukdom, Bakterien

En människa med en alltför låg ämnesomsättning blir ett lätt byte för mikroorganismer

I min kliniska verksamhet har jag träffat på patienter med så pass låga värden som 10 FORT units. Vid den låga nivån har kroppsfunktionerna gått ned till ett minimum och nästan avstannat. Detta medför att sådana personer har mycket svårt att bli friska. Ämnesomsättningen är vid mycket låga nivåer av de fria radikalerna (mycket höga nivåer av antioxidanter) så pass låg att det faktiskt föreligger en risk för att sådana individer riskerar att dö. En människa med en alltför låg ämnesomsättning blir ett lätt byte för mikroorganismer (nedbrytare) och cancer. En av mina patienter, den som hade just 10 i FORT-värde, hade av en läkare ordinerats stora mängder antioxidanter, bland annat i form av kryddor. Läkaren hade uppenbarligen inte tillräcklig kunskap om fria radikaler och antioxidanter och hade inte heller någon utrustning för att mäta sådana. Troligtvis räddade jag med hjälp av FORT-testet och efterföljande ordination livet på den patienten.

I min kliniska verksamhet finner jag ofta patienter, framför allt kvinnor, med höga FORT-värden. De flesta av dem får ofta återkommande förkylningar och många känner sig ständigt mer eller mindre sjuka. Deras läkningsförmåga är mycket dålig eftersom kroppen, på grund av de fria radikalernas mängd, bryts ned snabbare än uppbyggnadsarbetet. Detta leder ofta till kroniska inflammationssjukdomstillstånd och i förlängningen ökar då även risken för cancer. FORT-värden på över 500 och upp emot 1 000 finner man då och då bland kvinnor, så pass höga värden förekommer dock mycket sällan bland männen. Nivåer under 200 Fort units ser man nästan aldrig hos kvinnor men förekommer oftare bland män. Höga FORT-värden styrs nämligen till en betydande del av de kvinnliga könshormonerna och FORT-värdena blir för dessa individer inte bättre med tilltagande ålder – tvärtom!Allergi, Kall, Sjukdom, Influensa

Av befolkningen är det omkring tio procent som har en mycket låg nivå av fria radikaler i blodet. Dessa individer ska definitivt inte stoppa i sig kosttillskott som innehåller några större mängder antioxidanter, eftersom alltför låga värden av fria radikaler medför en nedsatt förmåga att importera byggstenar in i cellerna för det ständigt pågående cellreparations- och uppbyggnadsarbetet. Fria radikaler har nämligen även en transportfunktion i kroppen och behövs således för att det arbetet ska kunna utföras på ett tillfredställande sätt. Låga nivåer av fria radikaler ökar risken för att utveckla cancersjukdomar av olika slag. Ett värde på ungefär 260-270 FORT units är optimalt och eftersträvansvärt eftersom det är vid den nivån som det i kroppen råder en balans mellan de fria radikalerna och de antioxidativa ämnena och det är just balans som eftersträvas.

Metabolismen (ämnesomsättningen) skapar fria radikaler i kroppen. Även avgiftningsprocesserna i levern producerar fri radikaler. Med tilltagande ålder ökar oftast nivån av fria radikaler. Hos en frisk person som lever på ett oförändrat sätt, är ökningstakten med tilltagande ålder normalt sett långsam men den kan skönjas från årtionde till årtionde. Hos individer som drabbas av allvarlig sjukdom eller kraftig inflammation kan dock ökningen bli dramatisk på mycket kort tid. Samma förhållande gäller för personer som börjar äta vissa läkemedel eller börjar träna extremt hård, fysisk träning. De flesta läkemedel bidrar till att höja FORT-värdet och de absolut högsta nivåerna av fria radikaler finner man hos kvinnor som använder östrogenpreparat, även hos kvinnor som använder spiral och det som sjukvården kallar snälla östrogenpreparat – några sådana, snälla östrogenpreparat finns det nämligen inte. Det finns mängder av studier som visar att östrogen medför en mycket kraftigt förhöjd risk för allvarliga sjukdomar såsom till exempel hjärtinfarkt, blodproppsbildning, cancersjukdomar med mera. Vissa östrogenstudier har till och med avbrutits av forskarna själva på grund av att det har ansetts vara oetiskt att utsätta kvinnorna för så pass stora risker som östrogenpreparaten medför. Någon studie som visar på hur östrogen höjer koncentrationen av fria radikaler i kroppen har dock ännu inte genomförts någonstans. Jag framlade för något år sedan ett förslag om och en forskningsplan för hur en sådan studie skulle se ut och genomföras men de tillfrågade chefsläkarna i min sjukvårdsregion avböjde att medverka. De ville inte stöta sig med läkemedelstillverkarna trots att de i sin kirurgiska verksamhet ständigt såg hur uppenbart det är att östrogen är cancerframkallande. Påståenden om att östrogen skulle motverka vissa cancerformer är vetenskapligt sett högst diskutabla.

Östrogen

De kvinnor som jag råder att sluta upp med att ta östrogenpreparat, berättar ofta att de efter det har börjat att må mycket bättre. Analogt med känslan av förbättring ser man att FORT-värdena har sjunkit betydligt, i riktning mot normala nivåer.

Individer som har alltför låga nivåer av fria radikaler kan förhöja sin metabolism på olika sätt. L-carnitin är förvisso en antioxidant men har den egenskapen att preparatet höjer ämnesomsättningen och därigenom höjer den totala nivån av fria radikaler i kroppen. L-carnitin ingår därför som en komponent i bantningsmedel, vilka alltså inte är att rekommendera till personer med redan höga nivåer av fria radikaler. Individer med alltför låga nivåer av fria radikaler ska naturligtvis inte stoppa i sig för mycket föda som innehåller kraftfulla antioxidanter. Om man har en alltför låg nivå av fria radikaler i kroppen, så kan man pröva att träna mycket hårt. Detta leder nästan alltid till en uppenbar ökning av förekomsten av fria radikaler. Elitidrottsmän har mycket riktigt också oftast höga nivåer av fria radikaler i kroppen. Mycket och hårt idrottande är därför inte alltid så hälsosamt men det är av andra anledningar inte heller bra att låta bli att träna kroppen.

Cell, Organeller, Medicinsk, Medicin

För personer som har höga nivåer av fria radikaler finns det många födoämnesalternativ att använda sig av för att sänka nivåerna av fria radikaler. Man ska dock komma ihåg att en hög nivå av fria radikaler kan vara ett tecken på sjukdom, förgiftning eller att det kan sättas i samband med användande av farmakologiska preparat. En av de grupper av läkemedel som normalt sett minskar nivån av fria radikaler är faktiskt penicilliner.

Bland de födoämnen som sänker de fria radikalnivåerna återfinns: A-vitamin, B-vitamin B6, C-vitamin, E-vitamin, karotenoider (alfakaroten, betakaroten, lykopen, lutein, zeaxantin och betakryptoxantin, Q-10 (ubiquinol), mineraler (t ex zink, magnesium och selen), flavonoider (t ex ginko biloba), isoflavoner, fenoler, polyfenoler, fytokemikalier (exempelvis quercetin, rutin och hesperidin), kolesterol, omega 3-fettsyror och albumin. Många av dessa antioxidanter finns i stora mängder i vissa livsmedel, till exempel i gula och röda grönsaker och i frukt. Kostbehandling är ett naturligt alternativ om man har för höga halter av fria radikaler i kroppen. En lista över livsmedel som innehåller antioxidanter följer på slutet av denna artikel. I listan anges förekomsten av fria radikaler angivet i ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) per 100 gram livsmedel.

Vitaminer, Tabletter, Piller, Medicin

Aromatiska föreningar som finns i kryddor innehåller ofta höga halter av antioxidanter. Problemet med kryddor är att man sällan kan äta så stora mängder av dem, så att det får någon större betydelse för nivåerna av fria radikaler i kroppen. Det finns dock undantag. En av de absolut kraftigast antioxiderande kryddor som finns är kryddnejlika. Att äta mycket kryddnejlika är dock inte särskilt aptitligt och kanske inte heller så särskilt nyttigt men det finns andra kryddor som man kan äta desto mer av och som tillhör undantagen. Kanel, oregano, gurkmeja, kakao, kummin, persilja, basilika och ingefära innehåller mycket antioxidanter och de är relativt enkla att använda vid matlagning. Mörk choklad är antioxidantrikt och cirka 30 g av det innehåller rekommenderad dagsdos för personer som ligger inom normalintervallet avseende FORT-värde. Mjölkchoklad, katrinplommon, blåbär och gojibär är andra exempel på livsmedel som är mycket rika på antioxidanter. Individer som har höga FORT-värden ska äta stora mängder antioxidanter och de som har låga FORT-värden ska vara återhållsamma med antioxidantrika livsmedel.

Att stoppa i sig stora mängder mineraler är inte heller bra och det kan leda till förgiftning. Antioxidativa kosttillskott ska därför tillföras med variation. Några få av de tillskott som finns på marknaden kan de flesta dock äta ganska mycket av, till exempel coenzym Q10, C-vitamin och ginkgo biloba. Men inte heller dessa bör överdoseras alltför kraftfullt. Ginkgo biloba medför magproblem för omkring 2 % av befolkningen.

Förhållandet och balansen mellan de fria radikalerna och antioxidanterna är viktig. Utan kunskap om vad den enskilde individen ligger på för nivå av fria radikaler kan man inte alls ordinera antioxidantbehandling. Nivån på de fria radikalerna kan man inte med någon säkerhet gissa sig till med utgångspunkt från levnadssätt, kosthållning etcetera. Människor är olika och variationerna inom en population är mycket stora. Det finns faktiskt kvinnor som är både storrökare och äter östrogen men som ändå har en onormalt låg nivå av fria radikaler. Samtidigt finns det unga män som är fullt friska, lever sunt och tränar med måtta men som ändå har extremt höga nivåer av fria radikaler i kroppen. Det är ovanligt men det förekommer.
Diabetes, Blod, Finger, Glukos

Provtagning är det enda sättet att få reda på vilken nivå en individ ligger på och endast utifrån den vetskapen kan man ordinera behandling som baseras på kostråd, eventuella kosttillskott, livsstilsförändring, motion med mera. Det är dock inte hundraprocentigt säkert att man lyckas med behandlingen men den absoluta majoriteten av patienter som behandlas får sina värden påtagligt förbättrade och därmed minskar risken för att de drabbas av framtida sjukdom och att förutsättningen för läkning ökar betydligt. Patienter med alltför höga eller låga nivåer av fria radikaler har nämligen en försämrad läkningsförmåga, oavsett vilken behandling/terapi de genomgår. Det är vid alldeles för höga eller för låga nivåer av fria radikaler nästan lönlöst att försöka behandla sådana individers sjukdomstillstånd. De blir sällan bättre av behandling.

Individer med låga nivåer av fria radikaler blir sällan sjuka men behöver ofta mycket lång tid för läkning och tillfrisknande när de väl har insjuknat och ju längre läkningstid, desto större blir utrymmet för att varaktiga skador kan uppstå. Med höga nivåer av fria radikaler minskar kroppens förmåga att även på egen hand reparera skador eftersom de nedbrytande effekterna av de fria radikalerna motverkar de uppbyggande funktionerna i kroppen. Ju längre tid man går omkring med höga nivåer av fria radikaler i kroppen desto mer ökar risken för att man utvecklar sjukdomar, i synnerhet allvarliga inflammationssjukdomar, till exempel fibromyalgi och tarminflammationer. En förteckning över sjukdomstillstånd som förknippas med höga nivåer av fria radikaler återfinns längre ned.

Att genomföra provtagning och analysera förekomsten av fria radikaler är en viktig väg till att förebygga ohälsa och uppkomst av allvarliga sjukdomar. Att under en längre tid gå med såväl för låga som för höga nivåer av fria radikaler medför uppenbara hälsorisker. Om en individ drabbas av blodbrist, så måste detta verifieras genom blodprov och uppföljning av insatt behandling sker med hjälp av samma sorts blodprov och man tittar på eventuella förändringar. Detsamma gäller förekomsten av fria radikaler. Det är blodprov och analys med hjälp av ett FORT-test som gäller och uppföljningen är viktig.

Fitness, Hoppa, Hälsa, Kvinna, Flicka

FORT-test är ett viktigt mått på hälsan

Den offentliga sjukvården har ännu inte förstått hur viktig denna analys är för hälsan och därför ingår den inte som något rutinprov i den offentliga sjukvårdens uppdrag. Det finns i Sverige fler laboratorieutrustningar på privata kliniker än vad det finns ute i landsting och regioner. Metoden är ännu inte vanligt förekommande och där den finns får patienterna själva betala för provtagning och laboratorieteknisk analys. Ett test kostar från omkring 300 kronor och upp till 500 kronor. Olika terapeuter tar olika mycket betalt för provtagnings- och analystjänsten.

Om man i sammanhanget beaktar att nästan halva befolkningen har analysvärden som ligger utanför normalintervallet, så förstår man att kostnaderna för denna typ av sjukvård skulle bli betydande om alla medborgare skulle testas. Vissa av dem skulle dessutom behöva ordination och uppföljning med ny provtagning och analys, ibland flera sådana uppföljande analyser. Kostnaderna är givetvis en obstruerande faktor som har lett till att denna mycket betydelsefulla och viktiga analysmetod ännu inte har slagit igenom trots att den vetenskapliga grunden för dess användning är mer än tillräcklig. Brist på kunskap och insikt är troligtvis en bidragande orsak till att laboratorieutrustning för att genomföra FORT-testet ännu inte finns i alla svenska landsting och regioner.

Det är inte alltid enkelt att ställa in en patient som har för höga nivåer av fria radikaler. Låga nivåer i kroppen är dock betydligt mycket enklare att justera.
Under föreningen SARA:s föreläsningsturné så kommer det att finnas möjlighet till att få FORT-testet utfört av Michael Zazzio.

forelasning_2015

FORT-prov utförs under föreningen SARA:s septemberturné på följande orter:

Ronneby: 6 september 2015

Värnamo: 7 september 2015

Köinge (Ullared): 8 september 2015

Falköping: 11 september 2015

Göteborg: 12 september 2015

 

FORT-testet/analysen kostar 300 kronor. För att vara säker på att få genomgå det testet under föreningen SARA:s septemberturné 2015, så anmäler du dig på telefonnummer: 0478 – 417 37 eller 070 – 274 80 80.

 

Information om SARA-turnén finner du på www.2000tv.se

http://www.2000tv.se/site_article.php?article_category=3&article_ID=34

Michael Zazzio utför även denna provtagning och analys på sin hörsel- och balansklinik, AudioLaser-Kliniken i Hovmantorp. Klinikens hemsida finns på www.alir.nu

// Michael Zazzio medicinsk forskare och privatpraktiserande kliniker på hörsel och balans-kliniken Audiolaser-kliniken.

Läs första delen i denna serie:
Nytt om fria radikaler och antioxidanter Del 1

(2414)