Peter Gøtzsche som är välkänd för sin ärlighet när det gäller rapportering om forskning blev nyligen avsatt som chef för Nordic Cochrane Center i Köpenhamn. Responsen låter inte vänta på sig, både kollegor och allmänhet reagerar kraftigt på att hederlighet angående avrapportering om forskning åsidosätts, vilket inverkar menligt på folkhälsan. Nu får Ellen Trane Nørby, Danmarks hälsominister, mottaga ett öppet brev – ett brev som även du kan skriva på! 

Beslutet att avsätta Peter Gøtzsche som chef för Nordic Cochrane Center togs efter det att han blev utkastad som medlem i det internationella Cochrane Collaboration – som Gøtzsche själv var med och startade en gång i tiden – och som  Gøtzsche anser ha blivit toppstyrt och beroende av kommersiella intressen. Uteslutningen av Peter Gøtzsche satte hela styrelsen i gungning och fyra andra styrelseledamöter hoppade av i protest och ytterligare två andra hoppade av styrelsen. Nu måste en ny styrelse tillsättas. Frågan som alla nu måste ställa sig är om läkemedelsbolagens vinstintresse ska gå före folkhälsan. Om du anser att folkhälsan är viktigare så skriv under det öppna brevet och stötta Peter Gøtzsche.

>> Läs mer om bakgrunden till att Peter Gøtzsche uteslöts ur Cochrane Collaboration

 

Det öppna brevet som har författats av Cochranemedlemmar till försvar av Peter Gøtzsche, har redan undertecknats av över 6 000 personer. Skriv på du också!

>> Stötta Gøtzsche  skriv under öppet brev 

 

Här nedan finns det öppna brevet översatt till svenska:

 

Öppet brev

Brev till hälsovårdsministern mot uppsägning av Peter Gotzsche

 

Kära hälsominster i Danmark Ellen Trane Nørby,

Vi skriver för att uttrycka vår oro över eventuell uppsägning av Peter Gøtzsche från hans jobb på Rigshospitalet i Köpenhamn. Vi anser att Dr Peter Gøtzsches arbete på Nordiska Cochrane Center har varit en viktig service för patienter, skattebetalare och det vetenskapliga samfundet i Europa och globalt. Under många år har doktor Gøtzsches prestigefyllda verksamhet och publikationer haft en avgörande betydelse för insynen i kliniska data, prioriteringen av folkhälsovårdens behov och ansvarsfull medicinsk forskning som utförs oberoende, utan intressekonflikter. Den senaste krisen inom Cochrane-samarbetet som involverade Dr. Gøtzsche och många andra prominenta långtidsmedlemmar i Cochrane bör ses i detta ljus. 

Vi ber dig att ompröva denna eventuella uppsägning på grund av de stora fördelarna som skattebetalare, patienter och vårdpersonal skördar av hans arbete som går ut på att studera medicinska behandlingars effekt och säkerhet. Vi är också rädda för att en uppsägning av Dr Gøtzsche från Rigshospitalet skulle kunna skulle kunna skada det internationella ryktet angående dansk medicinsk forskning och allvarligt försvaga Danmarks traditionella stöd för en öppen vetenskaplig debatt. Vi hoppas att denna fråga kan lösas i godo och rättvist för folkhälsans skull, en stark vetenskaplig debatt och ett vist spenderande av de offentliga medlen.

 

Tack så mycket,

David Hammerstein, tidigare ledamot av Cochrane-styrelsen (2017-2018) och tidigare ledamot av Europaparlamentet (2004-2009)

Tom Jefferson MD MRCGP FFPHM, Senior Associate Tutor, Oxford University, Oxford OX2 6GG Medlem, Cochrane Collaboration (1994 – fortfarande)

 

>> Stötta Gøtzsche – skriv under öppet brev

 


 

Tidningen Hälsofrihet


Vill du hålla dig uppdaterad på området hälsa och hälsofrihet – se till och bli medlem i NHF Sweden och få tidningen Hälsofrihet, en papperstidning som skickas hem i brevlådan! Tidningen handlar om hälsa, hälsofrihet, alternativmedicin, medicin inklusive vaccin, samt om kost och kostråd. Vi synar myndigheter som Läkemedelsverk och Livsmedelsverk, deras råd och förehavanden liksom Landsting/regioner och sjukvård. Vi ger oss in i hälso- och sjukvårdspolitiken liksom hälso- och sjukvårdsjuridiken. Vi berör även jordbruksfrågor genom intresset för ekologiskt, anti-GMO och hemmaodling. Kort sagt allt mellan himmel och jord som kan tänkas ha med hälsa och hälsofrihet att göra.

>> https://thenhf.se/tidningen-halsofrihet/

Gå in på ovan länk och skrolla ned om du vill provläsa artiklar.

Hälsofrihet 2018

 

Så här gör du för att få tidningen Hälsofrihet:
Betala in 270 kr till NHF Sweden så får du alla fyra nummerna för år 2019
bankgiro: 445-6182
Swish: 123 233 91 66

Obs! Glöm inte att ange namn och adress. Om du inte får plats att skriva det vid betalning så skicka ett mail till oss: nhfsweden(at)gmail.com eller ring 042-504 54

Provläs förra årets artiklar här:

>> Hälsofrihet Nr 3  2018 

>> Hälsofrihet Nr 2  2018 

>> Hälsofrihet Nr 1  2018 

(2374)