Stefan Whilde

Stefan Whilde sammanfattar vad som har hänt under det gångna året inom området hälsa, hälsofrihet och alternativmedicin, både i Sverige och i övriga världen. En intressant och hoppingivande genomgång, som är högst glädjande och övertygar oss om att vi kan se på framtiden med tillförsikt. 

 

STEFAN WHILDES ÅRSKRÖNIKA OM HÄLSOTILLSTÅNDET

Det händer saker i Sverige och världen. Italien har fått sitt första sjukhus där akupunktur och homeopati samverkar med skolmedicinen, i Tyskland ökar antalet alternativbehandlande sjukhus. Friskhus (sjukhus med helhetlig syn på hälsa) öppnas runt om i Europa och Indien har en särskild hälsominister för homeopatisk medicin.

Läkekonster som homeopati, osteopati och kinesisk medicin (TCM, inkluderat akupunktur) införlivas i allt fler länders försäkringssystem, nu senast i Schweiz.

Nobelpristagaren i medicin från 2008, Luc Montagnier, fortsätter outtröttligt sina studier i homeopati och årets nobelpristagare, Tu Youyou från Kina, med rötter i traditionell kinesisk medicin, har satt medicinalväxten Artemisia annua på världskartan (även om växten i fråga har använts som medicin i flera tusen år).

Medvetenheten ökar dramatiskt om att helt vanliga kosttillskott som D-vitamin, Humiforte Plus, MSM (Svavel), Omega 3 med flera i olika individuella kombinationer inte bara är bra för majoriteten av oss utan också kan ersätta vanliga hämmande och biverkningstyngda syntetiska läkemedel i många fall.

Ett nytt naturläkemedel (helt biverkningsfritt så som naturläkemedel är) har i en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie visat sig lindra prostatacancer (PSA-ökningen stannade eller till och med minskade). Naturläkemedlet innehåller granatäpple, gurkmeja, grönt te och broccoli och är fritt från tillsatser, konserveringsmedel och andra störande ämnen.

Hetsjakten mot vattenreningsprodukten, kolloidalt silver, som startade i landsortsmedia hösten 2014 och där bland andra korrupta Läkemedelsverket småningom hakade på, visade sig vara byggd på ett minst sagt darrigt luftslott och har lett till att allt fler i Sverige fått upp ögonen för de otaliga användningsområden som kolloidalt silver är lämpat för.

Två förundersökningar har lagts ner, en som inleddes efter Läkemedelsverkets polisanmälan av Ion Silver angående Ionosil, vilket befäster att vi har yttrandefrihet i Sverige, och att det inte är olagligt att dela privat hälsoinformation på facebook. Den andra förundersökningen gäller Dr Erik Enby som frias från alla misstankar efter hetsjakten i radio 2014 som resulterade i en polisanmälan från IVO.

Viktiga avslöjanden om hur anställda inom Läkemedelsverket hotas och tvingas till tystnad om verkets metoder och kriterier har flitigt förekommit i media under året. Och Peter C. Gøtzsches uppmärksammade bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet – Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården” släpptes på svenska i år (Karneval förlag).

Världshälsoorganisationen, WHO, konstaterar att vi med ändrade levnadsvanor kan bromsa cancerns framfart, men svenska cancerläkare får inte vidarebefordra kunskapen då den ligger utanför Socialstyrelsens och läkemedelsindustrins hårda kontroll.

”Många läkare i Sverige känner att de inte vågar diskutera alternativ vård eller föda – något som är en självklarhet i andra länder – eftersom de är rädda att få problem /…/ Kreativa läkare i Sverige finner sig ibland kvävda och söker sig t o m utomlands för att verka och utvecklas. Det är nog det mest sjuka i den svenska sjukvården.” (Sagt av Percy Nessling, tidigare ledamot av Region Skånes Patientnämnd.)

Människor och föreningar gör ett fantastiskt arbete för att öka förståelsen för och medvetenheten om vad (o)hälsa är och om alla de alternativ och komplement till konventionell skolmedicin som faktiskt finns i Sverige och runt om i hela världen. Skolmedicinen är egentligen bara en bråkdel av den medicinska floran, ändå dras vi med ett medicinskt monopol i Sverige – ett monopol som förr eller senare måste luckras upp och bytas ut mot hälsofrihet och medicinsk mångfald.

För egen del har jag bidragit med att starta bokprojektet Hälsa och Folkbildning tillsammans med Jane Hansson på Bokförlaget Hansson@Notis. För tillfället är vi tvåhundra skribenter i projektets arbetsgrupp och till våren släpps första boken i en serie om tre böcker.

hälsaförelag

Jag har också kommit ut med egna boken ”Hälsa före lag – 505 paragrafer för ett friskare och friare Sverige” och i och med den myntat begreppet ”hälsa går före lag” som sprids i sociala medier. Nästa år blir boken blogg.

Ytterligare två begrepp från ”Hälsa före lag” har redan fått fäste och används av allt fler i samtal om hälsa: ”Academici hoax” och ”vetenskapsreligion, vetenskapsreligiösa”. Det förstnämnda är latin och betyder ”den akademiska bluffen” vilket syftar till alla de akademiska avhandlingar och forskningsstudier som missbrukas eller till och med är falska, vinklade och medvetet felaktiga för att bevisa en ståndpunkt. Begreppet kan med fördel tillämpas för att klassificera en studie eller avhandling som undermålig och mindre trovärdig, till exempel så här: ”Den studien från Uppsala universitet är en academici hoax och har ingen tyngd i den här diskussionen.”

Vetenskap som religion har jag skrivit om i artiklar ända sedan 90-talet, men det är först nu som begreppet verkligen växer och blir förståeligt för majoriteten människor. Den blinda tron på en snäv klinisk variant av vetenskap görs till doktrin av människor och föreningar (t ex VoF, Vetenskap och Folkbildning). Detta utan att de här människorna/medlemmarna egentligen förstår vad vetenskap är och hur vetenskapens historia ser ut. Vetenskap kvalar idag in på Topp 5-listan över världens största religioner tillsammans med kristendom, islam, judendom och buddism.

Nästa år står vi inför flera utmanande och spännande händelser, diskussioner och avgöranden. Rapporterna i svensk och utländsk media om vaccinskador i samband med HPV-vaccinet reser frågan: Bör HPV-vaccinet överhuvudtaget finnas kvar på marknaden? Kommer det att läcka ut fler obekväma vittnesmål inifrån myndigheter som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket? Hur blir det med förslaget om tvångsvård av individer med bokstavsdiagnoser och autism i Sverige? Hur förhindrar vi att D-vitaminbristen ökar ännu mer i vårt land? Är minimerandet av gluten och laktos i kosten ett sätt att effektivt understödja läkning och lindring av sjukdom? Vad blir läkemedelsindustrins strategi när allt fler människor lär sig att bota sig själva eller tar hjälp av naturliga, helhetliga behandlingsmetoder i syfte att självläkas genom att helt enkelt höja det egna immunförsvaret?

Detta och mycket annat lär vi få tillfälle att sätta tänderna i framöver. Till dess önskar jag alla en riktigt GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

För övrigt så anser jag att Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket bör läggas ner med omedelbar verkan.

// Stefan Whilde

Läs mer:

Hälsa före lag, ny bok för hälsofrihet och medicinsk mångfald http://2op.se/2015/04/28/halsa-fore-lag-ny-bok-for-halsofrihet-och-medicinsk-mangfald/

Hälsoskribenter efterlyses  https://thenhf.se/halsoskribenter-efterlyses/

 

(7136)