De som har följt NHF:s arbete på Codex sedan mitten av 1990-talet minns att vid 2009 års “Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU)*”- möte, så var det Scott Tips, språkrör för National Health Federation (NHF), som ensam stod för oppositionen som stoppade den australiensiska delegationen och andra från att drastiskt minska Näringsreferensvärdet (NRV) för vitaminer och mineraler.

 

* Codex Kommitté för Nutrition och Livsmedel för Särskilda Näringsändamål

 

CCNFSDU Möte

 

 

Otroligt nog så hade Australien och dess anhängare föreslagit att lägre NRV-värden skulle antas för de flesta vitaminer och mineraler, inklusive för vitamin C. Till exempel hade de i det föreslagna utkastet föreslagit att minska NRV för vitamin A från 800 mikrogram ned till 550 mikrogram, vitamin C från redan bottenlöst låga värden på 60 milligram ned till 45 milligram, tiamin från 1,4 milligram ned till 1,2 milligram, niacin från 18 milligram ned till 15 milligram, magnesium från 300 milligram ned till 240 milligram, och så vidare.

Dessa värden låg motsvarade endast livsuppehållande nivåer, och för att åtnjuta optimal hälsa behöver de flesta människor mycket mer än dessa eländigt små mängder som Codex – fångade i sin trånga världsbild – snålt medgav. De var så fanatiskt fixerade vid att minska dessa värden att de var alltför förblindade för att se att den riktiga vetenskapen påvisar behovet av ett större intag av näringsämnen – inte mindre.

Lyckligtvis kunde NHF:s president Scott Tips få det viktiga stödet på mötet 2009 för att övertyga kommittén om att inte gå vidare med de föreslagna Näringsreferensvärdena utan i stället hålla tillbaka dem för ytterligare granskning. När detta hände, stryptes drivkraften att minska NRV-värdena och processen att vända förloppet kunde mödosamt startas.

Scott_Tips

Scott Tips

Nu spolar vi fram till 2015

Fem CCNFSDU möten har gått mellan 2009 och 2015,  där kommittén har krypkört igenom sin NRV-agenda. Vid förra årets kommittémöte i Bali, lyckades vi öka NRV-värdet för vitamin C med 220%. I år sammanträdde kommittén i Bad Soden, Tyskland, under “Thanksgiving”- veckan, och skulle ha slutfört upprättandet av NRV- nivåerna i sin absolut sista lista för vitaminer och mineraler (vitamin A, D, E, magnesium, fosfor, krom, koppar, klor, och järn).

Till skillnad från tidigare år, handlade diskussionen aldrig på allvar om att sänka NRV utan handlade om antingen att höja dem eller åtminstone hålla dem på samma nivå som tidigare. Tänk på att NRV-nivåerna inte är inställda på optimala hälsonivåer eftersom Codex inte är intresserade av optimal hälsa. Istället är de nivåer som har fastställts, minimala livsuppehållande doser, precis tillräckliga för att hålla en person några steg från graven.

Ändå åtnjuter NHF fortfarande en enorm framgång i att hålla de flesta av NRV-nivåerna från botten-nivåer. Vissa länder – exempelvis Sydafrika, Indonesien, Bangladesh och Malaysia – var utomordentligt duktiga på att konsekvent stödja högre och mer hälsobefrämjande NRV-nivåer.

 

Alla föreslagna minskningar besegrades

Så i stället för att dessa NRV-värden för  vitaminer och mineraler  minskades så har NHF uppnått följande:

  1. Vitamin A stannade stadigt på 800 mikrogram / dag
  2. Vitamin D reducerades inte och dess nuvarande låga 5 mikrogram kommer med största sannolikhet att tredubblas vid nästa möte Codex
  3. Vitamin E hade inget etablerat NRV-värde, men det sattes på låga 9 mg / dag, med möjlighet att vid nästa möte eventuellt kunna öka det
  4. NRV-värdet för magnesium sänks inte från 300 mg / dag till 240 mg / dag utan höjdes istället till 310 mg / dag
  5. NRV-värdet för koppar fastställdes för första gången på Codex till 900 mikrogram / dag
  6. NRV-värdet för krom angavs inte utan kommer att behandlas vid nästa års möte
  7. NRV-värdet för EPA / DHA sattes preliminärt till 250 mg / dag och tas upp till diskussion vid nästa års möte för att eventuellt justera nivån

 

12112015_4

 

Uppföljning “Follow-Up Formula & Biofortification”

Två andra omstridda Codex-frågor var den föreslagna standarden för “Follow-Up Formula*” (eller FUF som det kallas på Codex) samt definitionen för “Biofortification”. Flera konsumentgrupper utmanade starkt behovet av FUF, de ser det inte som något annat än ett kommersiellt marknadsföringsknep för att lirka äldre spädbarn från både amning och lokala livsmedel. Alla konsumentgrupper, inklusive NHF, argumenterade för införande av formuleringen “användningen av en [FUF] produkt bör inte ersätta bröstmjölk.” Vårt ställningstagande fick starkt stöd av Sydafrika, Ecuador, Nepal, WHO och andra. Tyvärr, överensstämde ordföranden  med dem i utskottet som motsatte sig formuleringen och det togs bort.

*Follow-Up Formula är nutritionsprodukter (vällingliknande) för spädbarn över 6 månader

Biofortification* visade sig vara mer kontroversiellt än vad många hade väntat. En arbetsgrupp, ledd av Sydafrika och Zimbabwe, föreslog fyra möjliga definitioner till kommittén, men diskussionerna virvlade runt det heta ämnet huruvida genetiskt modifierad så kallad rekombinant-DNA teknik bör få ingå i definitionen. USA, Kanada och Nya Zeeland var givetvis för den integration, medan NHF, Iran, Indien, Sudan, Nepal, Ghana, Paraguay, Uganda, och förvånansvärt nog Australien hävdade att definitionen bör utesluta GM-tekniker. Inget beslut om definitionen gjordes och det kommer att tas upp igen vid nästa års möte.

* Biofortification går ut på att korsa grödor för att öka av halten av näringsämnen

EPA/DHA Omega-3

Ryssland presenterade sin och Chiles rapport och  argumenterade för ett NRV-värde på 250 mg / dag för EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) långkedjade omega-3-fettsyror eftersom detta intag per dag skulle minska risken för dödligheten i kranskärls- och hjärtsjukdom. USA, Nya Zeeland, Kanada och Brasilien motsatte sig upprättandet av NRV-värden för EPA / DHA, fastän Kanada  till slut klargjorde sin position och stödde förslaget efter att NHF påpekade att Kanada  faktiskt hälsomässig hade terapeutisk behov av just dessa ämnen! Återigen, som med andra punkter på dagordningen, togs inget slutgiltigt beslut om detta NRV-värde och det kommer åter att diskuteras vid nästa års möte.

 

Slutsats

Det är sant att om någon med aldrig så lite näringskunskap tittar på de aktuella NRV-värdena för vitaminer och mineraler, skulle de kalla dem ett skämt för mänskligheten, eftersom de fortfarande är alldeles för låga för optimal näring. Men med tanke på vad de kunde ha varit, om inte NHF hade lyckats för sex år sedan, så har vi alla nu fått det mycket bättre än med alla de oändliga möjligheter som hade kunnat tagit oss nedåt stället. Drivkraften har förändrats. Delegationer talar inte längre om att minska vitamin- och mineralvärdena, istället går diskussionen uppåt och NHF har bidragit till att bana väg för detta. Det är utveckling!

 

Delegater från Bangladesh, NHF och Schweiz

Nepal, NHF & Malaysia delegates

 

NHF talade kraftfullt för sina positioner varje dag i det veckolånga mötet i Tyskland. Många länders delegater gick fram till Scott Tips under mötets pauser för att uttrycka sitt stöd och uppskattning för vad NHF hade sagt, vilket han också gjorde med länder som Sydafrika, Malaysia, Nepal, Bangladesh och andra för deras starka stöd för optimal näring. NHF ser att länder börjar vakna upp till det faktum att deras medborgarnas goda hälsa står på spel här och bara vårt gemensamma starka stöd på Codex kommer att bevara, skydda och öka den goda hälsan.

Läs hela artikeln här

 

/ Scott Tips, President NHF, December 12, 2015

 

 

(1917)