Ella Bohlin har visat upp sin fascistiska sida i en artikel på SVT “Ella Bohlin (KD) vill se hårda tag mot mässlingen“. Ella Bohlin förvägrar barn som inte har blivt vaccinerade att ta del av samhällstjänster så som barnomsorg, det vill säga dagis/förskola.

Detta är synnerligen klandervärt. Värt att notera i sammanhanget är att trots att Ella Bohlin är landstingsråd i Stockholm och tillhör KD så är detta ingen central ståndpunkt hos KD. Faktum är att Ella Bohlins utspel strider mot KD:s ideologi som står upp för människan som individ med rättigheter att välja, det menar i alla fall Eleonor Vinciguerra som har skrivit en eminent artikel som svar till Ella Bohlin. Artikeln publiceras i sin helhet här nedan.  

 

Eleonor Vinciguerra

Eleonor Vinciguerra anser att hotkoncepet “Lyd – annars…” inte är är rätt väg att gå när det gäller att få människor att vaccinera sig

 

”Gör som vi säger – annars”

Svar till Ella Bohlins tidigare debattinlägg – förlorad förskoleplats om barnet inte vaccineras. Samtliga psykologer och pedagoger är överens om att hot i form av ”lyd” ”gör som vi säger – annars”, inte är en framgångsfaktor i barnuppfostran. På samma sätt är det ett misslyckande att försöka styra folket genom hot. Ella Bohlin (KD) behöver precis som WHO sätta in statistiken i rätt sammanhang, och inte förvrida den för vaccinpropagandistiska ändamål.

I Dagens Medicin skrevs en artikel med titeln ”Mässling i Europa skördade 72 liv”. Där framgår att det enligt WHO under 2018 smittades 82 596 européer av mässling i 47 av regionens 53 länder. Detta var den högsta siffran under detta årtionde och med 15 gånger fler insjuknade än år 2016. Omkring 60 procent blev inlagda på sjukhus och 72 människor avled och sedan – Ella Bohlin – kommer det som du har missat! ”Samtidigt har täckningsgraden för den andra vaccinationsdosen i Europa aldrig varit så hög som den är nu – (90 % år 2017)”. Följaktligen så fungerar inte mässlingsvaccinet så som tänkt.

Mänskliga rättigheter
Även om mässlingsvaccinet hade fungerat, så strider det mot mänskliga rättigheter att tvinga någon att vaccinera. Det är nämligen varje individs rättighet att få ge sitt informerade samtycke till läkemedel samt vaccinering och kan därmed inte åtföljas av någon form av bestraffning eller samhällssanktion. Detta hade Ella Bohlin vetat ifall hon var insatt i såväl inhemsk som internationell lagstiftning, men Ella Bohlin har i stället visat att hon är för fascistiskt tvång, och det hör inte hemma i en demokrati. Uttrycket är ej heller förenligt med Kristdemokratisk ideologi som säger ”ingen annan människa ska få äga henne eller på ett kränkande sätt utnyttja henne”. Genom att tvinga den enskilde att intaga läkemedel försöker Ella i högsta grad på ett ägandeskap av medborgaren. Det strider mot partiet hon representerar.

Ellas Bohlins resonemang leder också avkortat till frågeställningar som; Om föräldrar inte får ta del av skattesubventioner i form av förskoleplats, skall ändå full skatt erläggas? Skall kanske vaccinering ses som det efterlängtade verktyget föräldrar kan använda för att få lov att vårda sina barn själv?

 

Biverkningsprofil

Inte heller har Ella Bohlin någon insyn i medicin eller biverkningsprofilen för exempelvis Priorix, som är ett MPR-vaccin (mässling, påssjuka, rödahund). Föräldrar får höra att biverkningarna är få och milda – det är inte sant. Det här skulle myndigheterna och BVC berätta för varje förälder om de följde lagstiftningen:

En enkel uträkning baserat på FASS:s siffror av mässlingsvaccinet Priorix från GlaxoSmithKline visar att när vi vaccinerar en hel årskull barn i Sverige så får vi över 28 000 biverkningar.

Övre luftvägsinfektion: 5 000 barn/år
Öroninflammation: 500 barn/år
Lymfadenopati: 500 barn/år
Allergiska reaktioner: 50 barn/år
Anorexi: 500 barn/år
Oro, ihållande gråt, kan ej sova: 500 barn/år
Feberkramper: 50 barn/år
Ögoninflammation: 500 barn/år
Bronkit, hosta: 500 barn/år
Förstorade parotiskörtlar, diarré, kräkning: 500 barn/år
Hudutslag: 5 000 barn/år
Feber 38 grader: 10 000 barn/år
Feber 39,5 grader: 5 000 barn/år

Innan vi började massvaccinera så var det 10 000 personer som fick mässlingen och de flesta av dem läkte utan komplikationer. Nu har vi bytt ut det till över 28 000 biverkningar. Vi har dessutom varje år två årskullar som vaccineras, så siffrorna måste dessutom dubblas. Komplikationer som öroninflammationer, övre luftvägsbesvär och bronkit är en av anledningarna till att vi vaccinerar – skulle det vara bättre att våra barn får det av mässlingsvaccinet än av mässlingen?

Enstaka barn kommer enligt biverkningslistan dessutom även att få Hjärnhinneinflammation • Encefalit • Cerebellit • Guillain-Barrés syndrom, • Myelit • Neurit • Vaskulit (kärlinflammation) • Artralgi, artrit (muskel- och ledvärk) mm.

De i slutet uppradade biverkningarna är ”mycket sällsynta biverkningar”, det betyder att de kan vara lika frekventa som narkolepsi som också var en ”mycket sällsynt biverkning” och bara hade blivit ytterligare en prick i listan ovan, ifall det gavs som ett barnvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Kom ihåg att narkolepsi ses som en medicinskandal – vad är då inte alla andra prickar här ovanför, för att inte tala om alla biverkningar som är ännu mer frekventa? Byt inte ut akuta – för de allra, allra flesta – övergående symtom av mässlingen till kroniska men för livet för friska barn som tar mässlingsvaccin. Jag vädjar att ni ska förstå att det som kallas sällsynta biverkningar, när man räknar det på nationell nivå, och i synnerhet om man räknar alla vacciner tillsammans inte är särskilt sällsynt. Idag har massor med barn kroniska sjukdomar, de får cancer, diabetes och många andra sjukdomar i allt högre grad, de får sjukdomar som förr bara sågs hos gamlingar. Om vaccin är en delorsak? Självklart! De pilotstudier som har utförts visar att ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade. Ella Bohlin – kräv oberoende sådana studier innan du fattar beslut för andra!

 

Mässlingsvaccin = levande virus injiceras

Kom även ihåg Ella Bohlin, att när du sprutar MPR in i ditt barn så skyddar du dem inte mot mässlingen utan de FÅR mässlingen, det är levande virus som sprutas in, både av mässlingen, påssjuka och röda hund. Det är därför barnen får samma följdsjukdomar, enligt biverkningslistan ovan, som de hade fått av de vilda virusen. Enligt Dr Montinari så kan det röra sig om att så många som upp till 30% inte får ”skydd” av mässlingsvaccinet, de får helt enkelt inget antikroppssvar. Vet du vad det betyder? Hela teorin om flockimmunitet faller, och det gör den även på det enkla faktum att vaccin inte ger livslång immunitet. Därför så är det självklart att när allt fler generationer inte längre har livslång immunitet på grund av att de inte har haft mässlingen utan bara har blivit vaccinerade med ett vaccin som inte ger livslångt skydd, så är det bara en tidsfråga innan mässlingsutbrotten kommer. Det beror dock inte på de ovaccinerade utan på att du och alla andra har lurats att tro att vaccin ger fullgott skydd.

En ytterligare omständighet är att mässlingsvaccinerade smittar, det tar ni aldrig hänsyn till, men det smittar i sex veckor. Definierar Ella även krav på att föräldrar måste vårda barnen hemma sex veckor efter vaccination? Det är dessutom visat att flera av de mässlingsdrabbade har varit vaccinerade. Läs på, Ella Bohlin innan det hoppar fler grodor ur munnen på dig och du vill fatta beslut över huvudet på dem som vet bättre än du och har gjort sin hemläxa och har läst på. En kuggfråga – vet du vilken hjälp du får om ditt barn har vaccinskadats? Ingen! Om det kan du läsa här. Det är en mormor vars barnbarn har vaccinskadats och som har djupgranskat hur vaccinbiverkningar i barnvaccinationsprogrammet hanteras, eller snarare bristerna i hanteringen; https://thenhf.se/wp-content/uploads/2016/11/Hf-20018_3.pdf

 

Ella Bohlin utsätter oskyldiga människor för risker med sitt förslag

Ella Bohlin säger ”Det måste bli konsekvenser för människor som medvetet utsätter andra för risker.” För det första utsätter inte ovaccinerade andra medvetet för risker. Däremot utsätter Ella Bohlin människor för risker om hon vill tvinga människor att vaccinera. Att injicera någon med ett vaccin är förenat med en faktisk risk för en faktisk person och att tvinga någon mot dennes vilja kan lätt rubriceras som ett brott. För det andra; att inte ta ett läkemedel är inte en handling, det är heller inte något som kan anses utgöra en medveten avsikt att skada någon, faktum är att det inte är förenat med någon risk mot någon faktisk person. Utan det är hypotetisk rappakalja som inte håller i någon rätt. Det låter som Ella Bohlin även behöver en kurs i juridik.

 

//Eleonor Vinciguerra, kritisk och analyserande

 


 

Tidningen Hälsofrihet


Vill du hålla dig uppdaterad på området hälsa och hälsofrihet – se till och bli medlem i NHF Sweden och få tidningen Hälsofrihet, en papperstidning som skickas hem i brevlådan! Tidningen handlar om hälsa, hälsofrihet, alternativmedicin, medicin inklusive vaccin, samt om kost och kostråd. Vi synar myndigheter som Läkemedelsverk och Livsmedelsverk, deras råd och förehavanden liksom Landsting/regioner och sjukvård. Vi ger oss in i hälso- och sjukvårdspolitiken liksom hälso- och sjukvårdsjuridiken. Vi berör även jordbruksfrågor genom intresset för ekologiskt, anti-GMO och hemmaodling. Kort sagt allt mellan himmel och jord som kan tänkas ha med hälsa och hälsofrihet att göra.

4 nr 2018

 

Så här gör du för att få tidningen Hälsofrihet:
Betala in 270 kr till NHF Sweden så får du alla fyra nummerna för år 2019 (gäller om du bor i Sverige)
bankgiro: 445-6182
Swish: 123 233 91 66

Obs! Glöm inte att ange namn och adress. Om du inte får plats att skriva det vid betalning så skicka ett mail till oss: nhfsweden(at)gmail.com eller ring 042-504 54

Provläs förra årets artiklar här:

>> Hälsofrihet Nr 4 2018

>> Hälsofrihet Nr 3  2018 

>> Hälsofrihet Nr 2  2018 

>> Hälsofrihet Nr 1  2018 

 

>> https://thenhf.se/tidningen-halsofrihet/

Gå in på ovan länk och skrolla ned om du vill provläsa fler artiklar.

(7996)