Thermografi

Alternativ mammografi

BioMix erbjuder alternativ till mammografi med termografi som hjälpmedel. Undersökningen ska ses som ett komplement till mammografi och ett ytterligare diagnostikverktyg i stället för att inte göra någon undersökning alls. Genom att hitta cancer i ett tidigt skede, innan den ger symtom eller går att känna med fingrarna, ökar chansen att bli botad.

Termografi är ett hjälpmedel för att visualisera problem. Exempelvis fibromyalgi, nervinklämmningar, muskelinflammationer samt alternativ mammografi. Vid exempelvis cancer kan flera fysiologiska förändringar som ökat blodflöde i området, ökad angiogenes och frisättande av vasoaktiva substanser bidra till att den infraröda strålningen förändras. Termografin skall ses som en kompletterande undersökningsmetod. Den är inte ett självständigt diagnostiskt hjälpmedel men en fördel är att man kan se sjukliga förändringar tidigt och den kan vara till hjälp, när information från andra undersökningar skall tolkas. Metoden har fler fördelar. Den är inte invasiv, patienten utsätts inte för någon strålning och det finns inga kontraindikationer. Termografi kan till exempel genomföras vid graviditet och undersökningen kan upprepas hur många gånger som helst. Källa: Medikament 6-03

Alternativ mammografi: 1200kr, halvkropp: 1500kr, helkropp: 1800kr

För att säkerställa att ingen aktivitet pågår kan/bör man efter första termograferingen upprepa efter 3-4 månader. Ser allting bra ut är termografering 1 gång/år en normal upprepningstid.

“Vi ställer ingen diagnos av bröstcancer (det kräver lab. tester) – Du får bilderna i PDF-fil (efter ca 2 v) som visar möjliga problemområden(om det finns några). Vi går igenom bilderna per telefon (du kontaktar mig) och du kan sända dem till egen expert”.

Vi kommer att vara i Skåne (Limhamn) 29-30 Jan 2019 Intresserad? Kontakta: ingrid@halsokliniken.net

Intressanta länktips:
http://www.tv-helse.se/varning-mammografi-del1
http://www.tv-helse.se/mammografi-resonanstomografi-ultraljud-termografi
http://www.tv-helse.se/cancerprevention-mammografi

/Ingemar Thid, Biomix

(3529)