Landsbygdsupproret i Växjö i Kronobergs län genomfördes i dag, på Långfredagen. NHF Sweden var på plats och deltog i kortegen genom staden. Många kloka huvuden slog sig samman och en ny era inleddes för hälsofrihet, en frisk och levande landsbygd för friskare människor, nationell självförsörjning och mot alla former av global imperialism och nationellt myndighetsförtryck utfört av tjänstemän på länsstyrelser, regioner och landsting, kommuner och inte minst av statens företrädare

NHF Sweden är en hälsofrihetsorganisation som arbetar för ett hållbart jordbruk, bättre villkor för bönderna och med större andel ekologiskt samt så är föreningen för småskalighet. Rådande jordbrukspolitik håller på att tvinga in bönderna in en industri, vilket inte bara tar makten ifrån bönderna utan driver dem även ifrån ett äkta och naturnära förhållande till jorden och djuren. Jordbruket har med den gröna revolutionen drivits från småskalighet till storskalighet, från mångfald till monokulturer, från naturlig och biologisk bekämpning till bekämpning med gifter och nu smyger sig även GMO in i Sverige. Det här är inte den framtid vi vill ha.

NHF Sweden ser helst ett självförsörjande Sverige, främst med naturenliga ekologiska metoder. Det är vår mat det handlar om, för att få bra mat så måste vi verka för en frisk jord. En frisk jord innehåller massor med mineraler, minst 60 st, en god flora av bakterier, svampar samt maskar. Vårt jordbruk har tyvärr utarmats på mineral och dessutom så tillsätter vi gifter från slam. Jordbruksmaskinerna gör det tufft för de jordlevande organismerna och balansen störs. Våra grödor, som vi sen ska äta, besprutar vi med gifter som Roundup, som WHO nyligen har klassat som cancerframkallande. Läs mer: https://thenhf.se/nhf-sweden-jobbar-for-ett-naturligt-och-hallbart-jordbruk/

Vi deltog i evenemanget i Växjö

 

// Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

Läs mer:

https://thenhf.se/nhf-sweden-jobbar-for-ett-naturligt-och-hallbart-jordbruk/

https://thenhf.se/kan-ekologiskt-jordbruk-foda-varlden/

https://thenhf.se/hur-det-industriella-jordbruket-gjorde-sa-jordbrukare-forlorade-kontrollen-over-froerna/

https://thenhf.se/nu-har-politikerna-satt-sin-sista-gmo-potatis/

https://thenhf.se/att-just-du-valjer-eko-logiskt-och-inte-ologiskt-gor-skillnad/

https://thenhf.se/monsanto-ur-ett-historiskt-perspektiv/

 

Bilder: Landsbygdsupproret Växjö https://www.facebook.com/events/1582717621972370/

(1826)