Eco earthKan ekologiskt jordbruk föda världen? Enligt en FN-rapport, utkommen 2011, är svaret ett stort fett ja. Rapporten, Agro-ekologi och rätten till mat, visar att småskaliga och hållbara jordbruk till och med skulle dubbla livsmedelsproduktionen inom fem till 10 år på platser där de flesta hungriga människor på planeten lever. Enda sättet att lösa problem med hunger och klimatförändringar är, enligt rapporten, att stödja småskaliga jordbrukare.

Sammanställning: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphotos/nirots

Eko-odling har många fördelar, inte bara för att den följer naturens intressen och inte industrin men även för att den bidrar till minskad fattigdom, minskad överanvändning av olja, ökar den genetiska mångfalden, ökar mängden lokala resurser samt leder till fler jobb. Av 57 undersökta fattiga länder hade till exempel avkastningen ökat i genomsnitt med nästan 80 procent när bönderna använde metoder såsom att placera ogräsätande ankor i risfälten eller att plantera växter som stöter bort insekter i sädesfälten.

Rapporten medger att agroekologi kan vara mer arbetskrävande på grund av komplexiteten av kunskap som krävs men det har visat sig vara på kortsiktig nivå. Rapporten understryker att agroekologi skapar fler arbetstillfällen på lång sikt vilket är en stor fördel, speciellt på platser där brist på sysselsättning är massiv och befolkningstillväxten är fortsatt hög.

Det är inte första gången en sådan rapport har visat att den industriella livsmedelsproduktionen inte kan föda världen på lång sikt utan istället bidrar till att öka hungern, utarmar naturresurser och förvärrar klimatförändringarna. Privata företag kommer dock inte att investera tid och pengar i metoder som inte kan belönas med patent och som inte öppnar marknader för kemiska produkter eller förbättrade frön. Därför är det av yttersta vikt att myndigheter träder in och gör det fördelaktigt för de som väljer att bidra till ett hållbart och långsiktigt jordbruk för hela planeten.

Naturskyddsföreningen har i en annan rapport från Etiopien, Brasilien, Filippinerna och Sverige också tydligt visat att det finns alternativ till det kemikalie- och fossilenergiintensiva jordbruket. Rapporten som heter 100% ekologiskt? – det agroekologiska och ekologiska jordbrukets roll för livsmedelstrygghet och miljö, visar att det går att öka avkastningen och minska sårbarheten mot klimatförändringarna med modern ekologisk produktion som är ekosystemtjänst- och mångfaldsbaserad.

Vad säger då våra politiker angående frågan om vi satsa på storskaligt jordbruk, med bland annat GMO-teknik eller om vi bör gå tillbaka till småskaliga ekologiska jordbruk? Vid March Against Monsanto-demonstrationen i Falkenberg, 24 maj 2014, förde moderaternas riksdagsledamot Michael Svensson och den demonstrerande biologen Jan-Erik Månsson fram sina argument och motargument.

 

 

Läs mer:

Agro-ecology and the right to food

100% ekologiskt?

(3303)

One thought on “Kan ekologiskt jordbruk föda världen?”

  1. Pingback: – NHF Sweden i Landsbygdsuppror

Comments are closed.