morot

 

”Idag måste man äta 4 morötter för att få i sig lika mycket magnesium som 1 morot gav 1940”

Under de senaste 100 åren har jordens mineraler i snitt sjunkit med:

Nordamerika  85 %
Sydamerika  76 %
Asien  76 %
Afrika  74 %
Europa  72 %
Australien 55%

// FN:s stora konferens 1992, kallad Earth Summit Report 1992


Medical Research Council i England
, som lyder under Jordbruksdepartementet, har undersökt mineralhalten i olika grödor under åren 1941-1999. Minskningen är oroväckande för den har minskat med;

Kalium 16%
Magnesium 24%
Järn 27%
Kalcium 46%
Natrium 49%
Zink 59%
Koppar 76%


Studier visar mineralbrist

En omfattande studie från USA:s Center for Disease Control visade att 93 procent av amerikanerna får i sig för lite E-vitamin via kosten, 56 procent får för lite magnesium, 44 procent för lite A-vitamin och 31 procent för lite C-vitamin.

Redan 1936 fanns det dokument från senaten i USA (Document 264) där man påtalar utarmning av mineraler i den odlade jorden.

Flera studier bla av forskare vid Texas-universitetet i Austin, USA visar att frukt och grönsaker innehåller mindre vitaminer och mineraler än för 50 år sedan.

Från studier publicerade i tidskriften Nutrition and health konstaterade  David Thomas att mineralinnehållet i 27 sorters grönsaker och 17 sorters frukt mellan 1940 och 2002 minskat kraftigt. Han drar även slutsatsen att: ”Idag måste man äta 4 morötter för att få i sig lika mycket magnesium som 1 morot gav 1940”

Svenska lantbruksuniversitets forskning visar att även svenska livsmedel har brist på näring, forskarna upptäckte ett kraftigt minskat innehåll av bland annat mineraler som järn, koppar och zink i åkerjorden.

 

vete Varje år suger grödorna upp mineraler från jorden – om mineralerna inte tillsätts i samma utsträckning så kommer växten till slut att lida brist på mineral och bli mottaglig för sjukdomar och skadedjur


En god matjord innehåller minst 60 olika mineral 
Både växterna, djuren och människorna behöver det för att hålla sig friska. Ingen kan tillverka mineral – utan alla levande varelser MÅSTE få dem från jorden

Idag tillförs jordarna i princip bara konstgödsel, NPK (kväve, fosfor, kalium), i bästa fall även en handfull extra mineral som kalcium, magnesium, järn, svavel, koppar, zink. För 1 kg kvävegödsel (NPK) går det åt 2 liter olja vilket är ett stort slöseri med naturresurser.

Även barn förstår att om man inte tillför de mineral som man tar ut från jorden så blir det till slut ett underskott. Detta leder i slutändan till att växter och djur lider brist på vitala näringsämnen och de förlorar sin motståndskraft och blir sjuka. Jordbrukets lösning på detta är bekämpningsmedel som insekticider, pesticider (mot svamp) och herbicider (mot ogräs) som ska ta kål på alla hot mot den grödan som man odlar. Men alla dessa bekämpningsmedel är gifter. Insekticider dödar även humlor och bin som behövs för pollineringen. Utan pollinering – ingen fruktsättning! Nu är det massdöd av bin runt om i världen. I Kina har man redan börjat pollinera för hand. Herbicider påverkar proteinsyntesen och Roundup som är det mest sålda ogräsmedlet i världen innehåller glyfosat vilket gör att växterna inte kan tillverka aminosyrorna tyrosin, tryptofan och fenylalanin. Två av dessa är essentiella vilket betyder att vi måste få dem via växterna eftersom vi inte kan tillverka dem själva. Vi och djuren kommer således att utveckla proteinbrist-sjukdomar på sikt…

Nyligen kom FN:s miljöprogram ut med en rapport som visar att kemikalier leder till en miljon dödsfall om året . Kemikalier från industri och jordbruk är globalt sett en av de 5 vanligaste dödsorsakerna på vår jord.

 

Gift från renhållningsverken dumpas på våra åkrar

200 000 ton giftigt slam från vattenrenhållningsverken dumpas årligen på våra åkrar där vår mat ska odlas. Slammet innehåller tungmetaller, läkemedelsrester, kemikalier, miljögifter, bakterier och virus. Enligt ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 p-piller per hektar – totalt 300 000 piller på en medelstor gård. P-piller innehåller östrogen vilket bl a leder till sterilitet bland djurlivet i haven.

Arsenik, kadmium, p-piller, dioxin, listeria, formalin… you name it… allt sprids på jorden där vi odlar vår mat slam

 

Olika sorters frö 

F1 hybridfrön är på frammarch – framför allt på EU:s sortlista (inga frön får säljas som inte också finns på denna sortlista). F1-hybrider är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Alla grödorna blir likriktade, ser likadana ut och mognar samtidigt. Det absolut största hotet är att bonden ej kan ta eget utsäde utan tvingas köpa nya, dyra frön varje år. Förr kunde bonden spara den finaste plantan för att ta utsäde ifrån till nästa års odling. Om du inte gillar denna utveckling så ska du undvika att köpa fröpåsar som det står F1 på. (Det brukar stå vid namnet på fröpåsen)

På bilden nedan finns hybridmoroten F1 “Rainbow” och hybridmajrovan F1 Hakurei medan rödlöken “Long Red Florence” inte är en F1-hybrid IMG_1996

 

Numera finns Terminatorfrön, de har genetiskt modifierats så att plantans frön inte kan gro. Detta ger de stora bolagen total makt över vad som ska odlas och äta. Än så länge är terminatorfrön förbjudna. Men lobbying pågår för fullt för att få dem godkända.

GMO_top_tio

GMO – genmanipulering På första plats vad gäller den vanligast förekommande genetiska förändringen när det gäller jordbruksgrödor – har inget med skydd mot sjukdomar eller klimattålighet att göra – utan består i att utveckla resistens mot bekämpningsmedel (sk Roundup-ready). Detta leder till ökad användning av dessa gifter som i sin tur leder till förgiftade vattendrag, resistenta ogräs och skadeinsekter samt ökade sjukdomar, cancer och självmord framförallt i u-länderna, där småbruken slås ut. På andra plats kommer grödans förmåga att själv kunna utsöndra bekämpningsmedel. I sista hand kommer alltså modifieringar som leder till skydd mot sjukdomar, klimattålighet och förbättringar ur näringsperspektiv.

GMO, F1 och Terminatorfrön är enbart till för att några få industrijättar ska kunna ta fullständig kontroll över världens livsmedelsproduktion. Idag kan de patentera liv. De äger GMO-grödan som de har tillverkat. Om GMO-grödan råkar att självså sig och hamnar i grannes sådd så kan grannen stämmas och tvingas betala royalty. Monsanto är glad för att stämma bönder och har också blivit ökänd för sina fula metoder. Bönderna som odlar för Monsanto blir livegna och helt beroende av växtförädlingsföretaget eftersom de inte längre kan odla eget gratis utsäde.

De få oberoende långtidsstudier som har gjorts när det gäller säkerheten kring att konsumera GMO har visat på ökad dödlighet, tumörer, hämmad hjärnutveckling, infekterad mag-tarmkanal samt omfattande organ- och reproduktionsskador hos försöksdjuren. Bild: rawforbeauty.com

 

Större skördar med naturlig ekologisk odling

Ekologiskt jordbruk är mer ekonomiskt och ger bättre skörd!! Avkastningen stiger några år efter omställningen till ekologiskt, när man har fått ett fungerande system med kretslopp och gröngödsling och i u-länder blir avkastningen betydligt stabilare med ekologisk odling. Ekologiska odlingsmetoder ger mycket högre skördar än de traditionella i fattiga länder. Den så kallade Michiganrapporten (Ekologiska jordbruksmetoder kan försörja världen) anger att skördarna blir 80 procent högre i ekologisk odling. Småbönder behöver inte skuldsätta sig för att odla naturligt och ekologiskt, vilket de behöver i en GMO-odling om de ska köpa konstgödsel, bekämpningsmedel och manipulerade, fördyrade utsäden. Ekologiskt jordbruk är hållbarare eftersom det kräver mindre resurser i form av bland annat fossil energi, vilket får allt större betydelse i takt med ett stigande oljepris.

Rösta mot GMO
Partier som är mot GMO är Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet, Partiet de fria och Enhet

 
Hotet_mot_livet

Hotet mot Livet  –  Den genetiska manipulationens dolda agenda, en bok av William Engdahl. Det finns bara ett råd – läs den!!!! Det är en jätteviktig bok. F. William Engdahl som har referenser till allt han skriver tar upp den ursprungliga idén bakom GMO, om eugenetikens inblandning i utvecklingen av GMO, om Bill Gates inblandning i Monsanto och om vilken makt den enskilda människan kan ha i exemplet “March against Monsanto” som startades av en ensam arg hemmafru i USA och som sedan spred sig över hela världen. Nu deltar flera miljoner människor i demonstrationerna mot GMO och Monsanto i över 400 städer över hela världen.  NHF Sweden deltog  i marchen i Falkenberg igår, den 24 maj. Nästa år ska vi hjälpa till att arrangera en march i Skåne.

Monsanto_demonstration

Gå med i NHF Sweden Känner du att du vill göra en förändring i världen men inte riktigt vet hur? Då kanske organisationen NHF är något för dig. National Health Federation är en ideell organisation och är världens äldsta internationella hälsofrihetsorganisation. Vi kämpar för konsumentens rätt till naturlig mat, naturlig medicin och rätten till att själv få välja de terapier som man vill nyttja. Nu finns vi även i Sverige. Du blir medlem genom att sätta in 150 kr på NHF Swedens bankgiro 445-6182. 

www.thenhf.se

Sara Boo, ordförande NHF Sweden

(9095)

3 thoughts on “NHF Sweden jobbar för ett naturligt och hållbart jordbruk”

  1. Pingback: VitaePro, MegaRed och Optivital MOT Algatrium Plus och BrudyRetina | Health

  2. Pingback: – NHF Sweden i Landsbygdsuppror

Comments are closed.