Sprutan, Hälso Och Sjukvård, Nål

Vår gästskribent Eleonor Magnusson reagerar på att den information som sprids via massmedia angående vaccinering inte speglar hela sanningen, och att de dessutom tycks förringa människors förmåga att själva avgöra vad som är relevant fakta. Här berättar Eleonor Magnusson om sådan fakta som media aldrig rapporterar.

Del 1    Del 2

Det finns all anledning till att vaccination ifrågasätts

Något som ofta bärs fram i tidningsartiklar som är för vaccin, är att det skall vara mindre trovärdigt att läsa sig till information ‘på nätet’ utan att ta i beaktan att alla forskningsstudier samt referentgranskade artiklar i olika erkända tidskrifter numera finns att tillgå ute på webben. Med sådana uttalanden förminskas människors förmåga att läsa sig till, samt stå för, sina egna välgrundade beslut.

Ofta brukar även ‘skandalen’ med en läkare vid namn Wakefield (som var en av de första som såg sambandet mellan MPR-sprutan och autism) tas fram som påstådd grund för föräldrars ‘felaktiga’ beslut att välja bort vaccin, utan att varken nämna att han på många sätt blev rentvådd av sina banemän förra året eller att det för tillfället finns hela 96 stycken referentgranskade studier (gjorda av andra forskare samt läkare) vilka är publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter, där alla visar på ett samband mellan vaccin och autism. Autism är dessutom bara en  biverkning på vaccin bland många allvarliga sådana – vilket alla föräldrar borde ha läst sig till på bipacksedeln för vaccinet innan de fattar några beslut alls i frågan.

Läser man statistiken om mässlingen korrekt, så ser man att det under 2014 inte fanns ett enda dödsfall av mässlingen i hela EU, med ett invånarantal på över 500 miljoner människor. Sex fall av encefalit/hjärninflammation orsakade av mässling, och inte ett enda dödsfall trots tiotusentals fall av sjukdomen. (Källa: European Centre for Disease Prevention and Control)  I USA har de under en tioårsperiod (2004-2015) haft noll dödsfall till följd av mässlingen (Källa: CDC) men över 100 fall av dödsfall relaterade till mässlingsvaccinet (Källa: VAERS). De dödsfall som alltid tas upp i artiklar som är skrivna för att försöka skrämma människor till att vaccinera, är hemmahörande i U-länder, där dödsfallen inte beror på sjukdomen i sig, utan på att de är undernärda och har en bristfällig hygien, så att det är otroligt farligt med nästan vilken sjukdom som helst. Tack och lov så har vi inte haft sådan undernäring i Sverige på väldigt länge, vilket man även kan läsa i våra läkarböcker från den tiden. Ur Husmoderns läkarbok från 1928:

”Praktiskt taget få också alla genomgå mässling, de flesta i barndomen, somliga, som tidigare undgått smittan, först vid vuxen ålder. Sjukdomen är egentligen farlig endast för små barn från 1/2 – 3 års ålder, samt för tuberkolösa.” ”… mässlingsepidemierna vanligen äro hastigt övergående, och ej komma igen mer än vart 4-5 år…” ”Att skydda annars friska barn, över 3 års ålder, mot mässling, är ej att tillråda. Förr eller senare skola de ändå ha sjukdomen.”

Mässling är en smittsam virussjukdom i andningsorganen som har varit mycket vanlig i barndomen, och som för bara något decennium sedan inte ens var anmälningspliktigt. Faktum är att sjukdomen inte ansågs tillräckligt farlig förrän vaccinen började massproduceras. Redan innan vaccinen kom in i bilden så hade dödligheten i mässlingen nämligen gått ned med cirka 97%, eftersom vi hade bättre kost och hygien – vilket de flesta av oss fortsatt med.

Dödsfallet i Tyskland (2015) med ett litet barn som bara var 1,5 år gammal är en tragedi, både för föräldrarnas skull som förlorat sitt lilla barn, men även för att sanningen inte nämns i media, då barnet hade ett allvarligt hjärtfel och hade blivit enormt påverkad av så lite som en vanlig förkylning. Mässlingen var således inte boven, och hur gärna vi än vill förstå ‘varför’ och ha något att skylla på, så går det inte alla gånger att finna något sådant svar.

Det som också tas upp i artikeln är den missvisande bilden om flockimmuniteten, då det är otaliga fall av mässlingsepidemier bland fullvaccinerade runt om i världen, och då vaccinerade kan bära både virus och bakterier. Det som heller inte tas i beaktan är att nyvaccinerade kan smitta om de vaccinerats med levande vaccin.

Denna uppmaning har funnits att läsa på St. Jude Children’s Research Hospital:

“Avoid live virus vaccines and people who have received one.

Some vaccines are made from live viruses. Currently, these include oral polio, smallpox, MMR (measles, mumps, and rubella), and nasal flu vaccines.

These vaccines may pose a threat to your child’s health. Any person with a weakened immune system, including patients with cancer or HIV infection should not receive live virus vaccines.”

Faktum är att det även går att läsa i FASS rörande rotavaccinets smittsamhet, där man kan smittas så länge som 28 dagar efter vaccinationstillfället. Influensavaccin är även det ett exempel på alla de vaccin som kan smittas, men oftast bara upp till 14 dagar efter sprutan.

Sådant är något som man hade önskat att alla fick veta som vaccinerade sig, men faktum är att personalen inom vården oftast inte har kunskap om detta. Efter att ha haft kontakt med utbildningsansvarig för Läkarprogrammet vid Umeå Universitet, så har jag fått veta att läkarstudenter där får totalt fyra salstimmars föreläsning om vaccin under hela sin utbildning, utan någon form av obligatorisk kurslitteratur; detta torde alltså vara gällande för alla läkarutbildningar i Sverige.

Istället för att försöka skrämmas med en sjukdom som jag samt de flesta i min skolklass hade då jag var barn, så vore det väldigt bra om det skrevs om användandet av naturliga vitamintillskott som visat sig minska förekomsten av mässling samt eventuella följdsjukdomar i otaliga studier.

Dr Brownstein är en läkare som sett fördelarna med att behandla mässling med olika vitaminer, där han berättar att just A-vitamin är viktigt för att immunförsvaret skall kunna agera korrekt. I en studie som Dr Brownstein genomförde i New York visade det att 22% av 89 mässlingsdrabbade barn hade brister på just A-vitamin, vilket sammanfaller med Dr Suzanne Humphries slutsatser som visar den stora mängden A-vitamin som förbrukas under mässlingen och som därför behöver tillföras. Hon berättar att mässling är mildast när personen får extra tillskott av C- och A-vitamin, och att den dödlighet som sker i sjukdomsutbrott i utvecklingsländer beror på svältande befolkningar som därför innehar brister i dessa vitaminer i kroppen.

”All children in developing countries diagnosed with measles should receive two doses of vitamin A supplements, given 24 hours apart. This treatment restores low vitamin A levels during measles that occur even in well-nourished children and can help prevent eye damage and blindness. Vitamin A supplements have been shown to reduce the number of deaths from measles by 50%.” (Källa: WHO)

Dessvärre finns det begränsningar med ett sådant svar som jag nu försökt sammanfatta, då utrymmet inte finns för att nämna alla fördelar som genomgången mässling innebär; något av det mest intressanta är nämligen att mässling inte bara resulterar i livslång specifik immunitet mot sjukdomen, men också i livslång ospecifik immunitet mot degenerativa sjukdomar i ben och brosk, olika hudsjukdomar, immunoreaktiva sjukdomar och vissa tumörer, vilket framgår av t ex Ronne (1985). Många har börjat forska och skriva om den cancerförstörande effekten av mässlingvirus, i synnerhet i den naturliga formen, och det är otroligt intressant med tanke på att olika cancerformer har ökat i en nästan epidemisk framfart.

Del 1    Del 2

//  Eleonor Magnusson, Mamma, Jamtlannstaus och Vaccinmotståndare.

Besök gärna min hemsida www.eleonormagnusson.com för källor till mina påståenden, eller för all del – använd Google.

Läs mer i ämnet: NHF Sweden – Vaccination

(4801)

One thought on “Det finns all anledning till att vaccination ifrågasätts, Del 1”

  1. Pingback: – Det finns all anledning till att vaccination ifrågasätts, Del 2

Comments are closed.