Vår gästskribent Eleonor Magnusson reagerar på att den information som sprids via massmedia angående vaccinering inte speglar hela sanningen, och att de dessutom tycks förringa människors förmåga att själva avgöra vad som är relevant fakta. I del 1 berättade Eleonor Magnusson om sådan fakta som media aldrig rapporterar, och nu berättar hon om sina erfarenheter av media när hon försöker agera språkrör för den sida som inte får komma till tals samt berättar hårresande info som hon har grävt fram.

Del 1    Del 2

 

Eleonor Magnusson

Den 7:e april var jag i kontakt med debattredaktör Kicki Gustafsson på Östersundsposten efter att ha mailat tidningens nyhetschef, samt Maria Lindholm och Annelie Åsen om artikeln ”Nytt motstånd mot att vaccinera sina barn” som de hade skrivit och som publicerades den 24:e mars 2015 i Östersunds-Posten.

Artikeln var fylld med felaktigheter alltifrån statistiken för Sverige rörande dödsfall i mässling till vad vi som väljer bort vaccin har till grund för detta, och var vi finner den information som stödjer oss i vårt val. Dessutom förminskades vi som väljer bort vaccin, genom påståendet att vi stödjer vår uppfattning på en påhittad studie.

En tidnings uppgift är att ge korrekta nyheter och en allsidig nyhetsförmedling, vilket inte skedde. Eftersom detta var en artikel som kritiserade och förminskade föräldrar som väljer bort vaccin, vilket är ett frivilligt val i Sverige, så skall vi också ha möjlighet att bemöta kritiken. En tidning skall sträva efter att återge alla parters ståndpunkter.

Efter att ha läst nämnda artikel så skrev jag en svarsartikel som jag bad Östersunds-Posten att publicera, eftersom jag hittills hade upplevt att tidningen var partisk i ämnet då den andra sidan ej hade tillåts bli hörd så att alla parters ståndpunkter kunde återges.

Efter någon dag så fick jag ett svar från deras debattredaktör, Kicki Gustafsson, där hon skriver ”Du har också din fulla rätt att skriva artiklar och skicka in dem till mig, men som debattredaktör är jag inte skyldig att ta in allt som skickas hit. Det innebär inte att jag kränker någons yttrandefrihet för det. När du säger att ”båda sidor” borde få komma till tals i det här fallet antyder det att det skulle förekomma två jämnstora meningsmotståndare, men så är ju inte fallet.”

Hon tar även upp att mina källor inte skulle vara ”tillförlitliga” vilket beror på hur man värderar den ”sanning” där hon själv använder sig av källor som Wikipedia och Kostdoktorn för att få en grund till sin egen uppfattning. Redan där brister dock debattredaktören i sin roll, då hon lägger in privata värderingar i frågan.

Fastän jag erbjöd mig att korta ner min artikel så får jag denna respons av Gustafsson: ”Vaccinationsmotståndet påminner i vissa delar om de konspirationsteorier som florerar om ”chemtrails” och 11 september 2001 (att USA:s regering själv skulle ha iscensatt flygattacken mot WTC). Jag tror det enklaste är att jag tackar nej till en artikel från dig – oavsett längd. ”

Är detta dagens form av journalistik – att inte ha någon som helst strävan att låta den andra sidan komma till tals och låta publicera en artikel med massor av oemotsagda påståenden om föräldrar som väljer bort vaccinationer , utan att en enda av dessa föräldrar tillåts att berätta sin syn på saken?

För nej, jag som förälder har inte bara läst en studie som ligger till grund för det beslut som rör mitt barns hälsa. Ingen påhittad studie heller, för den delen. Det gäller de flesta som jag känner som har valt att tacka nej till vaccin.

Research Folders Mean Investigation Gathering Data And Analysing Stock Photo

Oavsett härskartekniker och försök att förlöjliga och förminska vaccinkritiker genom att skriva i ordalag som konspirationsteorier så är sanningen oftast denna för de föräldrar som tackar nej till vaccin: vi läser böcker, vi går på föreläsningar för olika forskare och läkare som har studerat ämnet i många år och som har vetenskapliga bevis och studier som påvisar att riskerna överväger eventuella fördelar med vaccin, vi djupdyker i källförteckningar och vetenskapliga tidskrifter samt går igenom studie efter studie som vi hittar bl a på pubmed som är ett onlinebibliotek för forskningsstudier (vilket även läkare och annan vårdpersonal använder sig av). Att förminska något bara för att det ligger ute för att ta del av online visar bara på okunskap i dagens mediasamhälle.

Det är dags att påminna tidningsredaktionerna om vad journalistik verkligen stod för en gång i tiden, för som det ser ut nu så verkar många journalister ha glömt vems arbete de ska göra:

Journalistik är mer än själva skrivandet. ”Journalistik är också den vetenskap som studerar hur journalister arbetar, hur det dagliga arbetet som journalist ser ut och hur media agerar gentemot censur, statliga restriktioner, yttrandefrihet, pressetiska regler och osynliggörande av vissa samhällsgrupper.” (Wikipedia)

Alla föräldrar kan och borde faktiskt gå till grunden med alla val som rör våra barn, det är inte bara en rättighet utan en skyldighet som vi har gentemot våra barn.

Efter att jag själv började gräva i detta för några år sedan, så förstod jag ganska fort att det finns flera läkemedelsföretag som saluför vaccin och som är fällda över hela världen för mutbrott av läkare och annan forskningspersonal samt förvanskning och hemlighållande av studier och data. Många av dessa domar ligger ute för vem som helst att ta del av ute på nätet, och två av de mest kända företagen är GlaxoSmithKline och Sanofi.

Då jag försökte förstå hur själva gången går till när de gäller inköp och distribution av vaccin här i Sverige så började jag att kontakta olika myndigheter, och fick då till sist förståelsen att det var Smittskyddsinstitutet (som numera inte finns länge, utan som bl.a blivit Folkhälsomyndigheten) som rekommenderade till Socialstyrelsen vilka vaccin som skulle användas i det allmänna vaccinationsprogrammet, och att det sedan var Socialstyrelsen som gick ut med de allmänna rekommendationerna här i Sverige som landstingen har till grund för sina inköp av vaccinen.

Plötsligt så började jag fundera över om det fanns kopplingar mellan dessa svenska säten och läkemedelsindustrin? Så jag frågade Smittskyddsinstitutet, som ju är den första instansen i Sverige när det rör rekommendationerna av vaccin, om det fanns någon form av pengaflöde från något läkemedelsföretag till Smittskyddsinstitutet.

Svaret chockade mig, då jag av Rigmor Thorstensson, dåvarande enhetschef för Enheten för vaccin på Smittskyddsinstitutet, fick svaret att olika forskningsprojekt finansierades av just GlaxoSmithKline och Sanofi, bl. a en studie avseende vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor.

ID-100267539Jag fortsatte då att fråga Rigmor Thorstensson om de var medvetna om de skandaler som dessa företag gjort sig skyldiga till, och hur de ställde sig till dessa, då deras forskning inte kan ses som objektivt när det sponsras av företag som är kända för mutskandaler inom dessa områden?

På detta fick jag inget svar, mer än att ”SMI som expertmyndighet på smittskyddsområdet behöver ibland upprätthålla kontakter med forskare och privata intressenter av olika slag för att fullfölja det uppdrag regering och riksdag givit oss”, trots att jag påtalade att GlaxoSmithKline även är dömda för illegala vaccinförsök i Sydamerika, under 2000-talet, där ett tjugotal barn dog. Självklart så behöver man inte ta emot pengar och samarbeta med just sådana företag som gjort sig kända över hela världen för att muta forskare och förvanska precis sådan forskning som detta rör.

Trots all denna sakliga information så fortsätter MittMedia genom sina båda tidningar Östersunds-Posten och Länstidningen att kränka de föräldrar som har satt sig in i ämnet vaccination genom att fortsätta att påstå att vi har fattat besluten baserat på konspirationsteorier. De har till och med anlitat ett känt namn från VoF, och startade den 29:e april 2015 en ”Chatt med CJ Åkerberg om anti-vaccinsrörelsen” där de understryker att Åkerberg är en person som just ägnar sig åt att ”dekonstruera myter och konspirationsteorier om bland annat vaccin.”

VoF är en intresseförening
som har som huvudsyfte att eliminera allt som de betecknar som “pseudovetenskap” och hånar allt för ofta alla som inte håller sig inom etablissemangets ramar, och har under de senaste åren gjort sig kända för att förlöjliga alla som använder sig av alternativmedicin. Länstidningen fortsätter på sin hemsida att hänvisa till tidigare artiklar i ämnet, där de haft ledare som starkt kränkt de som valt att tacka nej till erbjudandet om vaccin, varav den senaste ”Ska vaccinvägrarna få behålla barnbidraget?” där Tord Andersson skriver:

”Anti-vaccinationsrörelsen hämtar näring i konspirationsteorier, myter och religiös tro. På internet går det att ”belägga” exakt vad som helst numera. Våra informationsbubblor förstärker effekten. Vi läser dem vi är överens med och slänger ut oliktänkande med en knapptryckning på Facebook. Självklart står det var och en fritt att fatta egna medicinska beslut, även om de grundar sig på en trollformel ur Harry Potter.”

Så med detta vill jag understryka att jag inte har något med någon rörelse alls att göra. Religiös är jag inte heller. Faktum är att jag inte ens konfirmerade mig samtidigt som resten av klassen, eftersom jag funderade kring det och insåg att jag det inte var något som jag kunde ställa mig bakom, fastän ”alla andra” gjorde det.

Jag är en egen tänkande individ som har hunnit med att göra ganska många saker i mitt liv, just denna gång passade det ganska bra att jag hade hunnit läsa engelska på forskningsförberedande nivå vid Universitet samt ha gått en juridisk översiktskurs, det visade sig vara en ganska bra kombination när jag sedan läste domarna för företagen som skapar vaccin till våra barn här i Sverige, och som är fällda för att ha dödat barn med sina vaccin i andra länder.

Det hade jag för övrigt inte ens behövt någon trollformel ur Harry Potter för att förstå, även om jag inte hade läst engelska på forskningsförberedande nivå.

När jag gjorde chattinlägg hos LT den 29:e april angående mina tankar om föräldraskap kontra vaccin, och om hur det kan komma sig att vi som väljer bort vaccin ses som en ”rörelse” med ”metoder” när det i själva verket handlar om pålästa och engagerade föräldrar, så släpptes inte dessa inlägg i chatten med Åkerberg igenom. Inte heller mina frågor om hur han kunde mena att det är konspirationsteorier då många av de studier som visar vaccinens farlighet är ”peer-reviewed ”. Detta innebär kort sagt, en kvalitetskontroll där studien är kontrollerade av sina likar, dvs av andra läkare och forskare insatta i just det ämnet och ligger ute i erkända vetenskapliga och medicinska tidskrifter. Ofta påstås det att de som väljer bort vaccin gör det till följd av en enda studie på autism (som enligt en del felaktigt anses motbevisad), men avsett denna enskilda studie så finns det till dags datum 96 publicerade ”peer-reviewed” studier som visar på samma koppling till autism.

Enligt Henrik Flygare, nyhetschef på LT, var Åkerberg inte där för att diskutera sanningshalten kring vad som gäller för vacciner utan skrev: ”Vi såg inte att debatten skulle handla om att vaccin fungerar, vilket är bevisat att det gör, utan varför människor ifrågasätter det.” Således bemöttes mitt engagemang i chatten, där jag tar upp relevanta studier och annan verifierbar fakta som grund för varför jag ifrågasätter vaccin, med fördummande kommentarer från Åkerberg som ”Hmmm, undrar varför det alltid är ungefär samma svada från “Guest”-kontot hela tiden”. Detta är precis så som vi föräldrar oftast är vana att bli bemötta då vi är pålästa och försvarar våra beslut kring att välja bort vaccin, där vi istället för att bemötas med respekt kränks då vi utmålas som mindre vetande – och som helt okapabla att läsa oss till egen kunskap i ämnet. Åkerberg har i detta fall inte har någon relevant utbildning i vare sig vaccin eller immunologi, men målas ändå upp som expert i chatten när han svarar på frågor.
Läs gärna mina inlägg som jag faktiskt fick igenom i chatten under ”Guest”-namnet: http://www.ltz.se/allmant/jamtland/chatt-med-cj-akerberg-om-anti-vaccinsrorelsen. När inget annat fungerar så försöker Åkerberg i ett sista desperat försök slänga ur sig att de som väljer bort vaccin inte blir trovärdiga om de är engagerade i t ex ayurvedisk medicin (vilket har påvisats ha en historia vilken sträcker sig så långt tillbaka som från 5000 f.Kr) eller detox, och trots att han påstår att mina källor är fel så kommer han inte med några egna av vikt.

Jag väljer att avsluta med några ord från John Virapens bok ”Piller och Profiter”. John Virapen var tidigare vd vid läkemedelsföretaget Ely Lilly & Co i Sverige.

”Piller & profiter är en skakande berättelse om hur miljarder kronor spenderas på marknadsföringen av våra dagliga läkemedel och hur oetiska metoder används för att påverka såväl läkare, myndigheter som patienter. John Virapen beskriver även hur läkemedelsindustrin manipulerar forskningsresultat i syfte att mörklägga till exempel förekomsten av dödsfall i samband med kliniska studier av nya obeprövade läkemedel.”

Journalisterna som skrev artikeln  ”Nytt motstånd mot att vaccinera sina barn” samt debattredaktören är nu anmälda till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd. Båda tidningarna har även anmälts till Allmänhetens Pressombudsman (PO).

Del 1    Del 2

//Eleonor Magnusson
Besök gärna min hemsida www.eleonormagnusson.com för källor till mina påståenden

Bild: Free Digital Photos, “Cartoon Businessman Run Away From Vaccination” by iosphere
& “Research Folders Mean Investigation Gathering Data And Analysing” by Stuart Miles

(2866)

One thought on “Det finns all anledning till att vaccination ifrågasätts, Del 2”

  1. Pingback: – Det finns all anledning till att vaccination ifrågasätts

Comments are closed.