Införandet av trådlös informationsteknik, IT i skolan har baserats på ett grovt felaktigt underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM påstår att man har ”gjort mätningar” i skolan som visat att strålningen från tekniken är ofarlig. SSM baserar dock sitt ställningstagande på en enda mätning år 2009 i en liten skola utan barn. Verklig exponering kan sammanlagt vara hundratals eller tusentals gånger högre, över de nivåer som har visat sig öka risken för ohälsosymtom och cancer. SSM anser att mätningen är bra och relevant än i dag men medger att det ”givetvis inte finns studier” som undersökt möjliga hälsorisker för barn i skolor med trådlösa datorer. SSM påstår att de ”inte har någon större strålskyddsrelevans”.

computer-216890_1280

 

Så här gjorde SSM sin enda mätning av strålning i skolor, år 2009:

  • Inga skolbarn fanns i skolan (en söndag). Mätaren placerades c:a 2 meter (!) från närmsta uppkopplade dator. En kraftig vuxen man placerades mellan datorn och mätaren vilket ytterligare reducerar uppmätt strålning. SSM medger på annan plats att ”Radiovågornas styrka avtar snabbt med avståndet i samband med att man rekommenderar människor att hålla ut mobilen från kroppen och använda hands-free”.
  • Endast 4 datorer var sammanlagt påslagna. I klassrum i dag kan det finnas sammanlagt 30 datorer/surfplattor och barn kan sitta alldeles vid surfplattorna/datorerna.
  • Inga påslagna mobiler fanns i rummet. I dag i klassrum med 30 elever kan det finnas 30 påslagna mobiler som också utsätter barnen för hög strålning

 

SSM hävdar än i dag att mätningen 2 meter från datorn är representativ, Jimmy Estenberg på SSM:

 

“Vi har inte tyckt att det finns skäl att göra ytterligare mätningar. Den är bra och representativ och står sig än i dag.”

 

Fransk myndighet hävdar dock att gränsvärdet inte är  anpassat för barn. Strålskyddsstiftelsen rapporterade nyligen om den franska myndigheten Anses nya omfattande expertrapport. Anses konstaterar:

  • Barn är känsligare än vuxna bland annat genom att deras kroppar absorberar mer strålning
  • Vissa delar i ett barns hjärna kan absorbera 3 gånger mer strålning jämfört med en vuxen
  • Vid helkroppsexponering kan barn absorbera 40% mer än vuxna
  • Gällande gränsvärden är inte anpassade för barn eller någon individ under 130 cm
  • 9 av 10 mobiltelefonmodeller kan överskrida gränsvärdet och 1 av 4 det dubbla gränsvärdet då mobilerna hålls direkt mot kroppen (vuxna)
  • Strålningen kan försämra barns kognitiva förmåga (minne, koncentration)
  • Tekniken kan försämra den psykiska hälsan.

 

Men Jimmy Estenberg håller, trots Anses besked, fast vid att barn inte skulle vara känsligare för strålningen:

 

“Nej det betyder inte att de är känsligare, för det är så låga nivåer.”

 

Och på frågan om vilka undersökningar som SSM har som underlag för att påstå att strålningen från WiFi i skolan är ofarlig för barn svarar Jimmy Estenberg att det givetvis inte finns några sådana studier” eftersom de ”inte har någon större strålskyddsrelevans” samt fortsätter med att de ”vetenskapliga verktygen inte räcker till” för att göra sådana undersökningar.

Men den 19 maj resonerade SSM:s företrädare på motsatt sätt. Då sade han till Sveriges Radio att avsaknad av undersökningar på barn främst berodde på ”att barns användning ännu inte hunnit pågå under tillräckligt lång tid”. Samma dag redovisades forskning på SSM:s eget seminarium för SSM:s tjänstemän som visade att liknande strålning ökar risken för barncancer vid nivåer som barn kan utsättas för i skolor vid användning av surfplattor i undervisningen.

220 vetenskapsmän har konstaterat att omfattande forskning påvisat att radiofrekvent strålning/elektromagnetisk strålning påverkar levande organismer redan vid nivåer som vida understiger nu gällande riktlinjer. Effekterna inkluderar ökad risk för cancer, neurologiska sjukdomar, cellulär stress, genetiska skador, påverkan på reproduktion, psykisk ohälsa och negativ påverkan på minne och inlärning.[1]

Strålskyddsstiftelsen, Mona Nilsson, menar att barnen utsätts för ett farligt oetiskt experiment:

“De allvarliga hälsoriskerna och de höga strålningsnivåerna mörkläggs av den uppenbart ohederliga och inkompetenta myndigheten SSM som  verkar tycka att det är ok att bedriva farligt och oetiskt experiment under falska premisser med en hel barngeneration. Strålningen ökar ständigt från en redan i dag farlig och hälsoskadlig nivå. Vi ser redan i dag allvarliga tecken på försämrade skolresultat och att barnen mår allt sämre. Hur många barn ska bli sjuka i psykisk ohälsa och allvarliga kroniska sjukdomar innan frågan och SSM:s agerande granskas kritiskt av beslutsfattare och tongivande medier?”

Läs hela rapporten från Strålskyddsstiftelsen här.

 

//   Källa Strålskyddsstiftelsen

 

[1] EMF Scientist Appeal; https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

 

Läs mer:

Franska myndigheter skyddar sina barn medan svenska myndigheter blundar:
 https://thenhf.se/franska-myndigheter-skyddar-sina-barn-mot-mobilstralning-medan-svenska-myndigheter-blundar/

Strålskyddsstiftelsen

(2013)