Projektet Hälsa & Folkbildning har kallats ”en gräsrotsrevolution för hälsofrihet och medicinsk mångfald” och arbetar för individens okränkta rätt att på lika villkor få välja egen vård vid ohälsa. Vi vill med vårt arbete bidra till ett uppluckrande och avvecklande av det medicinska monopolet i Sverige och andra nordiska länder. Du inbjuds nu att medverka i den fjärde hälsofrihetsboken. 

 

whilde

 

Folkbildning om hälsofrihet och medicinsk mångfald är viktigare än någonsin. Sverige står i begrepp att öppna dörren ut mot världen för att lära sig av Indien, Frankrike, Schweiz, Tyskland, Kina, England med flera länder som alla anammar och erkänner läkekonster utöver allopatin (skolmedicinen) och som bejakar och initierar samarbete mellan olika läkekonster och behandlingsmetoder.

Upplysning och visdom kommer ofta underifrån, från människor som lever i verkligheten och har praktisk erfarenhet av livet, från människor som beaktar friheten att ta eget ansvar (och därigenom får eget inflytande).

Tillsammans med förläggaren Jane Hansson (Bokförlaget Hansson@Notis) startade jag projektet hösten 2015. Vi är idag fler än 175 medverkande skribenter. Tre böcker är planerade, men det kan bli fler än så! Vill Du vara med i BOK 4, se info längre ner i texten.

”Hälsa & Folkbildning – Första Boken” kom ut våren 2016 och innehåller texter av 101 människor, 101 individer. I ”Hälsa & Folkbildning – Andra Boken” medverkar 121 skribenter som alla getts friheten att sätta sitt unika avtryck med en text om hälsa. Releasedatum: Onsdagen den 19 oktober 2016.

Våren 2017 släpps tredje boken i den här serien. Följ oss gärna på Facebook-sidan Hälsa & Folkbildning. Berätta för vänner och bekanta om oss. Tillsammans ökar vi förståelsen för och kunskapen om begreppet hälsa och om medicinska samarbeten över alla gränser.

Här kan Du se projektets trailer:

 

Vill Du vara med och skriva ”Hälsa & Folkbildning – Fjärde Boken”? Intresset för projektet Hälsa & Folkbildning är stort, inte bara i Sverige utan också i grannländerna Finland och Norge. Skicka ett mejl så får Du mer information om hur Du kan medverka: info@stefanwhilde.se

 

// Stefan Whilde, Projektansvarig Hälsa & Folkbildning

 

 

(4235)