Vi vill att du ska Marschera Mot Monsanto – det är åter dags att demonstrera mot genmanipulerad mat (GMO) och för tillgång till naturlig mat den 21 maj 2016. Detta är en världsomspännande demonstration, med hundratals deltagande länder och över 600 aktioner samt 3,5 miljoner demonstranter.

March against Monsanto anordnas på olika platser runt om i Sverige bl a Stockholm, Malmö, Göteborg,  Falkenberg, Molkom och Umeå. Tag med dina vänner och åk till närmsta event och visa att GMO är inte rätt väg att gå utan vi vill ha naturlig mat!

NHF Sweden mot GMO i Falkenberg 2014

 

NHF Sweden kommer att delta i Malmö och Göteborg

Vi tänkte om vi kunde organisera oss och dra ihop ett gäng i NHF som vill hänga på till Malmö? Kontakta Sara Boo, info(at)friskatag.net eller 042-504 54 om du är intresserad

och ett gäng i Göteborg? Kontakta Petra Ollstig, info(at)regnbagens.com

Kanske vill någon NHF-medlem göra detsamma på någon av de andra orterna? Hör av dig till Sara Boo, se kontaktuppgifter ovan.

 

Läs mer om eventen på facebook:

Stockholm: https://www.facebook.com/events/1449040638724242/

Göteborg:
https://www.facebook.com/events/847259475311178/

Falkenberg:
https://www.facebook.com/events/1135680323115121/

Molkom
https://www.facebook.com/events/213919198981650/

Umeå
https://www.facebook.com/events/367347750138574/

Malmö
https://www.facebook.com/events/948456521902423/


 

NHF Sweden har satt ihop ett dubbelsidigt flygblad till eventet om varför GMO inte är bra.
Det är bara att skriva ut och sprida till alla!!

Varför du ska säga nej till GMO.pdfpdf_adobe

 

 

 

 

 


 

Varför går vi ut i denna manifestation?

1. Forskning har visat att Monsantos genetiskt modifierade produkter kan orsaka allvarliga hälsoproblem; såsom uppkomst av cancertumörer, infertilitet och missbildningar hos nyfödda barn.

2. I USA har FDA, den institution vars uppgift bl.a. är att kontrollera säkerheten hos folkets mat, blivit styrd av tidigare styrelsemedlemmar i Monsanto, och vi känner att det föreligger en intressekonflikt vilket förklarar bristen på statligt styrd forskning av långsiktiga effekter av GMO-produkter.

3. Det har införts en lag i staterna kallad “Monsanto Protection Act”, vilken bl.a. hindrar domstolar från att förbjuda försäljning av Monsantos genetiskt modifierade fröer.

4. I Sverige och Skåne har Monsanto sedan några år testodlingar av genmanipulerade sockerbetor. http://www.atl.nu/lantbruk/gmo-betor-f-r-odlas-i-sk-ne

5. Ekologiska och småbönder blir lidande medan Monsanto obehindrat smider sitt monopol över all världens mattillgångar, inklusive exklusiva patenträtter till fröer och gener.

6. Monsantos GMO-fröer är skadliga för miljön; exempelvis har forskare visat på att de orsakat en total kollaps bland världens bi-population.

7. Den biologiska mångfalden, sort- och artrikedomen har minskat katastrofalt efter GMO och F1-hybridernas intrång på marknaden.

8. GMO (men även F1 hybridfrön) gör bönderna, särskilt i den fattiga delen av världen, livegna. De kan inte längre ta eget utsäde utan tvingas köpa utsäde från de multinationella fröjättarna varje år samt tvingas köpa Round up – ett dyrt växtbekämpningsmedel. Detta undergräver ekonomin och har resulterat i att 200 000 bönder har tagit livet av sig i Indien.Vilka lösningar föreslår vi?

1. Flera länder inom EU har redan förbjudit Monsantos GMO-fröer; vi önskar väcka uppmärksamhet så att ett sådant förbud kan drivas igenom även i Sverige
http://www.svd.se/eu-lander-sager-nej-till-gmo-grodor/om/varlden

2. Främja naturlig mat genom att bojkotta Monsanto-ägda företag som använder gen-grödor i sina produkter.

3. Märkning av GMO-produkter så konsumenter lättare kan göra informerade val.

4. Se till att människor får veta att vi i Sverige har många ministrar som främjar GMO även inom miljöpartiet, till och med jordbruksförbunden stödjer GMO, och du kan uttrycka ditt eventuella missnöje genom email, telefonsamtal eller att lägga sin röst på annat parti osv.

5. Förebygga och förhindra att lagar motsvarande “Monsanto Protection Act” införs i Sverige och Europa.

6. Kräv mer forskning på hälsoeffekter av GMO. Séralini har nu fått upprättelse för sin långtidsstudie angående den tvååriga GMO-studien på råttor som visade att de fick groteska tumörer. https://thenhf.se/nu-har-politikerna-satt-sin-sista-gmo-potatis/

Seralini-rat-tumors

Råttor i Séralinis studie som hade ätit GMO-foder

7. Hålla Monsantos styrelse och stödjande politiker ansvariga genom direkt kommunikation, gräsrotsjournalistik, sociala media, etc.

8. Fortsätta informera allmänheten om Monsantos hemligheter.

9. Sprida ordet hos människor på gatan för att visa världen och Monsanto att vi inte tiger över dessa orättvisor.VI DEMONSTRERAR FÖR:

* ATT MED KONSUMENTMAKT BEGÄRA EKOLOGISK & NÄRPRODUCERAD MAT

* OBEROENDE FORSKNING PÅ GMO-LIVSMEDELNS LÅNGSIKTIGA HÄSLOEFFEKTER

* BÖNDERS RÄTT TILL SKYDDSLAGSTIFTNING, ATT SPARA & BYTA FRÖER

* PERMANENT FÖRBUD AV MONSANTO PRODUKTER, FÖR ETT HÅLLBART JORDBRUK.

Vi anser att en statlig kontroll av den naturliga mångfalden av fröer och växter (oavsett om det gäller för hobbyodlare eller företag) är ett allvarligt steg mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill leva i. Vi vill inte ha gift i vår mat om inte politikerna skyddar sina medborgare så måste vi medborgare stå upp och skydda oss mot själva. Vi motsätter oss å de starkaste att ett företag ska kunna ta patent på växter eller djur.

Därför går vi ut som del av March Against Monsanto. March  Against Monsantos hemsida: http://www.march-against-monsanto.com/home/


 

2014 var vi i Falkenberg  – det var NHF Swedens första marsch

NHF Sweden var på plats för att demonstrera mot GMO i March Against Monsanto 2014 https://thenhf.se/nhf-sweden-var-pa-plats-for-att-demonstrera-mot-gmo-i-march-against-monsanto/

 


 

2015, vid NHF Swedens 60-årsjubileum i Laholm – passade vi på att  bidra till årets marsch

Vi passade på att ha en liten demonstration vid NHF Swedens 60-årsjubileum https://thenhf.se/tack-till-alla-som-gjorde-60-ars-jubileumet-oforglomligt/

Läs mer:

https://thenhf.se/monsanto-ur-ett-historiskt-perspektiv/
https://thenhf.se/nu-har-politikerna-satt-sin-sista-gmo-potatis/
https://thenhf.se/march-against-monsanto-matrevolutionen-som-borjar-med-dig/

 

/ NHF Sweden

(2137)