Erik_Enby

Bild: copyright Erik Enby

Erik Enby arbetade som assistentläkare på Sahlgrenska Sjukhusets Geriatriska klinik på Vasa Sjukhus mellan åren 1973-80 och var avdelningsläkare på Vasa Sjukhus fram till 2004, då han pensionerades vid 67 års ålder. Erik Enby har således varit legitimerad läkare i ett helt yrkesliv.

Sedan slutet av 1970-talet har Dr Enby forskat kring sjukdomsbegreppet med syfte att förstå och förklara fenomenet kronisk sjukdom. Vad är den egentliga orsaken? Kan symptombilderna vid olika sjukdomstillstånd återföras på en gemensam nämnare? Eftersom han inte fick stöd för sin forskning på Sahlgrenska sjukhuset, öppnade han 1977 sin privata klinik för att där i egen regi undersöka vad sjuklighet är. I drygt 30 års tid har Dr Enby försökt få en uppfattning om de kroniska sjukdomarnas orsaker genom att mikroskopiskt undersöka kroppsvätskor och vävnader från sina patienter med allehanda kroniska sjukdomstillstånd.

Forskningsarbetet visar att merparten av alla kroniskt sjuka har växande strukturer i blod och fasta vävnader, vilket ej är beskrivet i den medicinska litteraturen. Fynden är kontroversiella, men har ökat förståelsen för de kroniska sjukdomarnas uppkomst och utveckling. Den etablerade sjukvården har ännu ej accepterat Dr Enbys forskning, men heller ej kunnat motbevisa den. Arbetet kommer med största sannolikhet att förändra synen på sjukdom, men är dock fortfarande i sin linda. Erik Enby har publicerat sina fynd och teorier i åtta uppsatser som finns att läsa på www.enby.se.

Erik Enby har genom sina studier kommit fram till att kroniska sjukdomar har samband med okända mikrobiologiska växtformer i kroppsvätskor och vävnader. Olika former av tumörsubstans visade sig ibland bestå av mykotiskt och annat massivt infektiöst material, som också förekom i den cancersjukes kroppsvätska. Om Enbys forskningsresultat överensstämmer med verkligheten, skulle det innebära en revolutionerande syn på behandling av kroniska sjukdomstillstånd till vilka även cancersjukdomarna får räknas.

Blod, mod och envishet - på spaning efter sjukdomarnas väsen

Blod, mod och envishet – på spaning efter sjukdomarnas väsen

 

Det finns både gamla och nya studier som stödjer Erik Enbys teori om att svamp i vävnaderna kan orsaka mer eller mindre allvarliga kroniska sjukdomstillstånd och till och med orsaka tumörbildning i dessa. Till exempel kunde man i litteraturen från 1800- talet läsa att psoriasis var en svampinfektion i huden och en relativt ny studie visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodet går emot den allmänna uppfattningen inom läkarvetenskapen att blodet är sterilt. Forskarna misstänker nu att denna mikrobiologiska växt kan vara orsaken till kroniska sjukdomar – precis i linje med vad Dr Erik Enby hävdat sedan länge.  Enby håller också för troligt att så kallade cancerogena substanser kan försvaga olika vävnader och på detta sätt bana väg för den mikrobiologiska växten i dessa.

Enby_bröstcancervävnad

bröstcancervävnad ser ut som sporsäcksvamp (bild: copyright Erik Enby)

Enby visade i en avhandling att en bröstcancertumör såg precis ut som en sporsäcksvamp. Det som läkarna på Sahlgrenska var övertygade om var cancer, var mykologerna vid Göteborgs botaniska trädgård lika övertygade om var en sporsäcksvamp. Denna studie har publicerats i den vetenskapliga tidskriften 3rdMillenniumScience och går att läsa här: A breast cancer tumor consisted of a spore-sac fungus

2006 gjorde media ett stort drev i 58 tidningar, där Dr Enby hängdes ut som bluffläkare och året därpå förlorade han sin legitimation. Anledningen var att en patient till Erik Enby hade dött cirka ett år efter avslutad behandling hos honom och HSAN ansåg att behandlingen ej hade varit i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Patienten hade bröstcancer och hade före sin död varit hos sammanlagt 12 olika läkare/terapeuter, men Erik Enby fick ensam skulden för hennes död trots att hon var under uppsikt och fick sjukhusvård på Helsingborgs lasarett både före och efter de två besöken hos Enby i maj och juni 2003. Patienten hade på eget bevåg tackat nej till en förestående operation på sjukhuset innan hon kom till Dr Enby, som dessutom uppmanade henne att hon borde låta operera sig. När hon kom till Erik Enby hade hon haft cancerdiagnosen i över 14 månader. Patienten tillbringade sista halvåret på hospice i Helsingborg och dog den 16 juni 2004 (ett helt år efter att hon senast var hos Dr Enby).

Filmen om Dr Erik Enby har premiär! På samma sätt som filmen har finansierats kommer den nu att spridas. Av folket, genom folket och för folket. Premiär i Stockholm 24 maj, 2 juni Göteborg och 4 juni i Höör. Läs mer om bakgrund till filmen: http://humanismkunskap.org/2016/05/14/langfilmsdokumentaren-lakaren-som-vagrade-ge-upp-sa-kom-den-till/

Siv Wernborg – ett patientfall

 

siv

Bild: copyright Siv Wernborg

 Siv Wernborg är en av tusentals människor som fått hjälp med sin hälsa av Dr Erik Enby. År 2001 fick hon följande diagnos på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg:

Körtelmetastaserande malignt melanom i höger halsregion, med primärtumör okänd, en aggressiv cancer med spridning till halsens lymfkörtlar

Siv bad om ett operativt avlägsnande av endast tumören den 1 november 2001, men detta gick den kvinnliga kirurgen ej med på utan svarade:

 

Hittar jag ett melanom i närheten av ögat, så åker ögat väck också och under alla omständigheter blir det strålbehandling!

 

Enligt kirurgen måste det bli frågan om en radikal, dvs total lymfkörtelutrymning åtföljd av strålbehandling. Det framkom att det inte var ”etiskt försvarbart” med enbart operation. Siv talade med verksamhetschefen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samma dag, vilken hävdade att hon kunde dö inom två månader om hon inte gick med på operation åtföljd av strålning.

I det ögonblicket bestämde sig Siv för att tacka nej till sjukhusets behandling och i stället låta sig behandlas av Dr Enby. Behandlingen sker i två steg. Man löser upp det trögflytande och på grund av infektionen hopklumpade blodet så att cirkulationen blir optimal i hela kroppen. Samtidigt påverkar man den mikrobiologiska växten i kroppsvätskan med infektionshämmande substanser. Kroppen fungerar som ett reningsverk och strävar alltid efter att göra sig av med sådant som inte skall vara i den. Om kroppen utsöndrar infektionen fortare än den växer till i den sjukes vävnader och kroppsvätska leder detta till förbättring. Läs mer: http://www.enby.se/svenska/behandla.htm

Dr Enby talade med Siv om orsaken till cancer och hon förstod att man inte säkert kunde bli av med en cancer enbart via en operation. Det viktigaste man kunde göra för att bli återställd vore att bekämpa den infektion som finns i tumören och som tycks finnas utspridd i organismens vävnader och kroppsvätskor. Enby förklarade att cancer ej kunde vara lokalt betingad utan var en generell infektion som kunde ge upphov till klumpar/tumörer i kroppens olika vävnader. Det är infektionen som är själva sjukdomen. Man dör inte av klumpar/tumörer i kroppen utan av att den kemiska sammansättningen i kroppsvätskan förändras av infektionen. Därför ska man hämma infektionsväxten  i kroppsvätskan!

Malignt melanom är alltså resultatet av en infektion som finns lokalt i tumören, men som även förekommer allmänt i blodet/kroppsvätskan. I Dr Enbys mottagning fick Siv ingående information, något som hon inte hade fått inom den reguljära vården.

Sivs tumör opererades till slut efter många om och men den 8 maj 2002 på SU, men bara tumören avlägsnades – precis som hon hade begärt från början. Siv stod på sig och det blev alltså ingen postoperativ radioterapi/strålning, vilket enligt läkarna var en förutsättning för att bli frisk. Under tiden hade Siv behandlats med Erik Enbys infektionshämmande terapi.

Siv friskförklarades av Onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, den 1 maj 2004 och hon lever alltjämt frisk som en nötkärna efter 15 år och hela ansiktet är intakt!

 

// admin NHF Sweden

(6351)