Slagorden haglade när demonstrationståget tuffade igenom Malmös gator med poliseskort. Detta är världens största demonstration och det är anmärkningsvärt att så få inom vanlig media känner till det och än mindre tar upp det. Detta är en världsomspännande demonstration, med hundratals deltagande länder och över 600 aktioner samt 3,5 miljoner demonstranter. I år anordnades eventet på 5 platser i Sverige; Stockholm, Malmö, Göteborg,  Falkenberg, Molkom och Umeå.

 

 

vårat gäng

NHF Sweden på plats vid Folkets Park

 

NpoliseskortHF Sweden deltog i marschen i Malmö där vi startade vid Folkets Park.

Polisen banade väg för oss hela vägen till Möllevångstorget och trafiken fick snällt vänta tills tåget hade tuffat förbi medan man hörde från megafonerna “JALLA JALLA” och alla demonstranter ropade i kör “MONSANTO SKA FALLA”.

 

 

 

 

Det skallade mellan Malmös hus när tåget tuffade fram: jalla jalla – Monsanto ska falla

Många tittade nyfiket och undrade vad GMO var för något, medan andra visste mycket väl det var och entusiastiskt hejade på oss.

En man sa: – Men det måste ju finnas något bra med GMO eftersom det finns… Hans kompis svarade honom: – Ja någon tjänar ju pengar på det..flygblad. och de enades skrattandes om att tjäna pengar är ju bra…

Vi var förberedda och hade tagit med oss flygblad om GMO för den som ville veta mer, som du kan läsa här:

Varför du ska säga nej till GMO.pdf

 

Camilla o Wolfgang

Vad är Monsanto?

Monsanto är världens största frö- och jordbruksföretag som tillverkar frön, och besprutningsmedel. Deras tekniker är kontroversiella då de använder GMO-teknik, framförallt i syfte att göra frön/plantor immuna mot  och beroende av deras egna produkter/bekämpningsmedel. Plantorna som vi sedan ska äta, vår mat, är modifierade för att tåla starka gifter som Roundup   som WHO nyligen har klassat som möjligen cancerogent. Här kan du läsa mer om Monsanto: https://thenhf.se/monsanto-ur-ett-historiskt-perspektiv/

 

Josefine Clair

Sick of LIES, sick of GREED – we don´t want your TOXIC SEED

 

Monsanto går över lik för att öka sin avkastning. Det finns också en mycket bra bok “Hotet mot livet” som beskriver hela utvecklingen med GMO och Monsanto och världspolitiken.
Hotet_mot_livet

Rockefeller Foundations intention har sen första världskriget varit att få makten över livsmedelsproduktionen i världen. Man säger sig vilja ”föda en undernärd värld”, man vill hjälpa utvecklingsländernas fattiga att få tillgång till mat och utsäde. Att det GMO-utsäde man tillhandahöll skulle komma att förstöra både folkens hälsa och deras möjligheter att stå på egna ben, att så och skörda, doldes med vackra ord. Författaren F.William Engdahl redovisar en ohyggligt cynisk, extremt girig och maktgalen process, som varit på gång ett antal decennier och som vi idag börjar ana den fruktansvärda vidden av.
https://thenhf.se/hotet-mot-livet-den-genetiska-manipulationens-dolda-agenda/


 

Lite fakta om GMO

 • GMO är onaturligt, oftast till och med en helt biologisk omöjlighet i naturen eftersom man korsar artbarriärer. Den vanligaste GMO- grödan har fått en gen från en bakterie.
 • Det finns inga som helst säkerhetsdata för GMO
 • Ingen oberoende forskning har utförts på människor eller däggdjur som visar att GMO är ofarligt
 • Långtidsstudier har visat att GMO orsakar lever- och njurproblem samt cancer
 • Vid framställning av GMO bildas helt nya proteiner och dessa kan framkalla allergier
 • GMO sprider sig okontrollerat och kontaminerar konventionella och ekologiska grödor
 • GMO-DNA har enligt forskning kunnat sprida sig via kosten in till människans blodbana
 • GMO- gener så som i Bt-grödor sprider antibiotikaresistens
 • GMO-grödor som tillverkar medicin kan få ödesdigra konsekvenser när de sprider sig
 • GMO- grödor som bildar insektsgift samt besprutning med insekticider gör att bin och humlor dör  –  utan bin och humlor så har vi ingen som pollinerar och då får vi inga grödor och i förlängningen ingen mat. Bidöden är redan ett stort hot
 • GMO-grödor är patenterade, vilket innebär att makten förflyttas från bönderna till ett fåtal storföretag
 • GMO-bruk och hybridfrön gör  att lokala sorter inte utvecklas vilket bidrar till ett  onaturligt, kortsiktigt och ineffektivt jordbruk
 • GMO gör bonden livegen, han får inte längre ta egna frön utan måste köpa nytt dyrt utsäde varje år
 • GMO används för att göra grödor sterila i syfte att göra bonden beroende av växtförädlaren, så kallade terminatorfrön

 

Det gäller våra liv, det gäller våra barn – ingen Monsanto i våran mat!

 

Det går nästan inte att demonstrera mot Monsanto utan att ta upp TTIP, detta är ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Enligt regeringens hemsida ska avtalet stimulera EUs och USAs ekonomier. Där betonas att de är varandras viktigaste handelspartners och att det varje dag handlas varor och tjänster över Atlanten för nästan 19 miljarder kronor.

 

TTIP är den sämsta lagen – ger all makt åt storbolagen

 

Vid en närmre granskning av TTIP visar det sig dock att avtalet är ett hot mot demokratin, maten och miljön. Den mest kontroversiella delen av avtalet (ISDS) är tänkt att ge företag rätten att stämma regeringar för uteblivna vinster. Det är ett hot mot demokratin att storföretag kan komma att bestämma över vår lagstiftning, både genom ISDS men även genom så kallat ‘reguljärt samarbete’ där företag ska kunna ge sin syn på lagförslag. Om TTIP går igenom så kommer dörrarna att öppnas för GMO i Sverige, annars kommer Sverige att kunna få betala dyrt till Monsanto för företagets hypotetiska uteblivna vinst.

This is the time, this is the hour, ban GMO´s, we have the power

Lystring

 

På Möllevångstorget hölls lysande tal om Monsanto och GMO av Latinamerikagrupperna och Jordens Vänner

 

 

 

 

Jordens vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fick veta att Monsanto och Bayer arbetar på att slå sina påsar ihop, om det blir så så blir detta världens största frö- och kemikalieföretag. Detta var en nyhet för mig. Jag visste ju att Monsanto ligger bl a bakom DDT, Agent Orange, vissa PCB-föreningar och Glyfosat (Roundup) som av WHO har klassats som möjligen cancerogent. Nu fick jag anledning att ta reda på mer fakta om Bayer och det är också ett företag som inte heller har helt rent mjöl i påsen…

Det visade sig att Bayer har ett riktigt suspekt förflutet. Fritz Ter Meer var chef för BAYER under nazi-tiden och Bayer var vid den tidpunkten världens största läkemedelsföretag. Han var också med i styrelsen i IG Farben Kartell och medlem i Nazisterna och befattningshavare i Hitlers krigsdepartement och koordinerade explosiva ämnen och andra krigsmedel som nästan till 100% kom från IG farben. År 1948 sändes han till fängelse för mord, slaveri och andra brott mot mänskligheten liksom 24 anda direktörer vid IG Farben Kartellen. Gissa vad som hände 1956 – då blev Fritz Ter Meer ordförande i Bayers styrelse. Hur kan chefer och direktörer för läkemedelsföretag som ska verka för människors hälsa göra sig skyldiga mord, slaveri och andra brott mot mänskliga rättigheter? 

Heroin började tillverkas av Bayer 1899 som lanserade det som hostmedicin för barn, och gavs vid tbc och bronkit samt som ett helt ofarligt och icke vanebildande medel för den som var beroende av morfin. Trots att man visste om att det var vanebildande så fortsatte man att marknadsföra det i ytterligare 15 år. Efter att det godkändes 1906 för allmänt användande blev resultatet att 200 000 invånare blev heroinmissbrukare i New York. Man försökte senare från statligt håll att stävja missbruket och preparatet blev receptbelagt 1914. En polisrapport från 1924 visade att 94% av alla brott begicks av heroinister, och strax efter förbjöds heroin även som läkemedel. Heroin var klassat som läkemedel i Sverige fram till 1964.

Carl Duisberg, som var  Bayers generaldirektör i flera decennium var personligen involverad i utvecklandet av senapsgas som användes som stridsmedel i första världskriget. Senapsgas skulle sedan visa sig vara en av tidernas största inkomstbringande mediciner då ett derivat på senapsgas utvecklades  där man ersatte en svavelatom mot en kväveatom – och vips så var cellgifterna uppfunna vilket satte snurr på cancerindustrin. Cellgifter fungerar inte i mer än i 3% av cancerfallen och cellgifter leder till många dödsfall och massiva biverkningar. Läs mer: https://thenhf.se/du-har-fatt-cancer-lakaren-ska-det-vara-lite-kemiskt-stridsmedel-fran-forsta-varldskriget/

Vad kan vi förvänta oss i framtiden med en hopslagning av två så kriminella bolag att ha kontrollen över vår mat? Det är nu dags att vi alla högljutt skriker: DET GÄLLER VÅRA LIV, DET GÄLLER VÅRA BARN – INGEN MONSANTO I VÅRAN MAT!! I maj nästa år så blir det en ny marsch mot Monsanto – du kommer väl??

 

 

// Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

(3852)