Rockefeller Foundations intention har sen första världskriget varit att få makten över livsmedelsproduktionen i världen. Man säger sig vilja ”föda en undernärd värld”, man vill hjälpa utvecklingsländernas fattiga att få tillgång till mat och utsäde. Att det GMO-utsäde man tillhandahöll skulle komma att förstöra både folkens hälsa och deras möjligheter att stå på egna ben, att så och skörda, doldes med vackra ord. Författaren F.William Engdahl redovisar en ohyggligt cynisk, extremt girig och maktgalen process, som varit på gång ett antal decennier och som vi idag börjar ana den fruktansvärda vidden av.

Artikel av Pia Hellertz, baserad på boken “HOTET MOT LIVET – Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda” av William Engdahl

 

Hotet_mot_livet

Rockefeller Foundations intention har sen första världskriget varit att få makten över livsmedelsproduktionen i världen. Man säger sig vilja ”föda en undernärd värld”, man vill hjälpa utvecklingsländernas fattiga att få tillgång till mat och utsäde. Att det GMOutsäde man tillhandahöll skulle komma att förstöra både folkens hälsa och deras möjligheter att stå på egna ben, att så och skörda, doldes med vackra ord.

Under århundraden hade risbönderna utvecklat rissorter som ”kunde stå emot torka och skadedjur, som skulle kunna växa i alla tänkbara klimat, allt utan hjälp av bioteknik. De hade skapat en otrolig biologisk mångfald med över 140 000 sorter“. I slutet på 80-talet utvecklade Rockefeller Foundation som ett exempel av många, ett program för att skapa en rissort som skulle ”avhjälpa bristen på A-vitamin hos undernärda barn i utvecklingsländerna”. Det kom att kallas ”det gyllene riset”, ”golden rice” eftersom det var gult på grund av tillsatsen av bland annat karoten. Den GMO-orienterade s.k. ”gröna revolutionen” som genomfördes av Rockefeller Foundation ”hade i betydande utsträckning förstört den rika mångfalden av ris under en period av 30 år, genom de så kallade högavkastande sorterna, vilka drog in Asiens bönder i strömvirveln runt världshandelssystemet och den globala marknaden för gödselmedel, högavkastande utsäden, pesticider, mekanisering, konstbefattning, kredit- och marknadsföringssystem, vilka hade paketerats för bönderna av den västerländska agroindustrin”

För att kunna genomföra den världsomfattande ”framväxande agroindustriella företagskollossens nästa drag” behövdes ett ”överstatligt, icke-valt organ för att genomdriva dess privata agenda för maktkoncentration i global skala”, skriver Engdahl . Återigen var det Rockefeller Foundation som tillsammans med andra intressenter utvecklade begreppet ”vertikal integration”. WTO (Word Trade Organisation) bildades i Genève år 1995.

I land efter land köper Monsanto och de andra gigantiska livsmedelsföretagen upp och lägger under sig jordbrukarnas landområden för att använda som odlingsmark för sina GMO-utsäden.  Småbönderna erbjuds ”en spottstyver” för sin mark. När de vägrade sälja tvingades de ofta bort från sina egendomar av ”terroristliknande milis eller av den statliga polisen. Andra tvingades i konkurs eftersom marknaden översvämmades av billiga importerade livsmedel”. Monsanto och övriga GMO-förespråkare tvingar därigenom på världen sitt genmanipulerade utsäde, som författaren kallar gm-majs, gm-vete, gm-ris, gm-potatis med mera. Det handlar också om paprika, spenat, broccoli, gurka, ärtor med mera.

kissingerEngdahl nämner många kända namn som finns med och styr GMO-hanteringen bakom kulisserna. De namn som återkommer om och om igen är, förutom familjen Rockefeller, Henry Kissinger och Bill Gates, bankfamiljen J.P. Morgan, Bushfamiljen, Donald Rumsfeld, med flera. Henry Kissinger var ”familjen Rockefellers skyddsling”

Henry Kissinger fick i uppdrag att utreda frågan om det som kallades ”överbefolkningen” i världen, något som oroat familjen Rockefeller sen tiden för första världskriget. En ”topphemlig promemoria” utarbetades, NSSM 200-policyn, en text som hölls hemlig i nästan 15 år…

Aspartam och Tamiflu, aspartam är ett gm-baserat konstgjort cancerframkallande sötningsmedel som producerats av ett av Monsantos dotterbolag, där försvarsminister Donald Rumsfeld varit VD. Han var också VD för det bolag som hade patent på Tamiflu, det omdiskuterade vaccinationsmedlet som såldes på grund av den s.k. fågelinfluensan, som spred sån skräck 2009, och som Sverige har köpt in mängder av. Engdahl funderar över om fågelinfluensan var ”ännu en bluff från Pentagon, vars yttersta syfte var okänt?” Hans redogörelse för omständigheterna omkring fågelinfluensan och dess rötter är verkligen tankeväckande. Hur de små kycklingfarmerna i Asien fick skulden för spridningen, medan man bortsåg från de avskräckande kycklingfabrikerna i USA, där djuren exponeras för ”farliga kemikalier, blod och avföring, vilket förvärras av dålig ventilation och ofta extrema temperaturer” .

– Jag betraktar Tamifluinköpen som den största stölden i Europas historia, säger medicinprofessorn Peter C. Götzsche.

Befolkningsminskning och genetiskt förändrade grödor var enligt Engdahl en del av samma agenda, att minska världens befolkning, en slags biologisk krigsföring, som offentliggjordes under idén att det var nödvändigt att ”lösa problemet med världssvälten”.

Här kan du läsa hela Pia Hellerts sammanfattande artikel (11 sidor)

pdf_adobe

 

 

Hotet_mot_livet

 

 

 

 

Pia Hellertz alla artiklar baserade på böcker som hon har läst: http://www.piahellertz.com/Bocker.htm

 

(2216)