I en appell till FN och WHO skriver över 160 vetenskapsmän i dag att de är allvarligt oroade för de hälsorisker som den ökade elektromagnetiska strålningen från telekom-branschen, bland annat från mobiltelefoner, för med sig.

Jag kommer med obehagliga nyheter om våra favoritleksaker mobiler, surfplattor, wifi med mera. För att tala klarspråk de skadar de levande cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Jag är doktor Martin Blank, den fysiologiska institutionen och avdelningen för cellbiofysik på Columbia-universitet. Det är, för mig och mer än 160 kollegor som i dag deltar i FN-apellen av synnerlig vikt att detta problem hörsammas. Vi är vetenskapsmän och ingenjörer och jag är här för att berätta att vi har uppfunnit något som skadar oss, och det håller på att gå över styr.

Innan Edison uppfann glödlampan fanns det väldigt lite elektromagnetisk strålning i vår miljö, men nivån har idag blivit väldigt många gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålningen och den stiger fort på grund av alla de nya apparater som avger denna strålning.  Ett exempel som många just nu har i fickan är mobiltelefonen. En studie visar att när mobilanvändningen har spridit sig brett har incidensen av dödlig hjärntumör mer än tredubblats hos yngre människor.  Vi sätter upp mobilantenner på hustaken och på sjukhus där människor försöker bli friska medan säkerhetsmätare och mobilmaster täcker grannskapet med strålning.  Det är särskilt skrämmande att strålning från vår telekommunikation och PowerLine-teknologi skadar DNA i våra celler. Det står klart för många biologer att detta är orsaken till den ökande cancerfrekvensen. Framtida generationer, våra barn, utsätts för risker.

Dessa biologer och vetenskapsmän har inte blivit tillfrågade på när säkerhetsnivåerna har fastställts. Biologiska fakta har ignorerats och som ett resultat av det har säkerhetsnivåerna satts alltför högt och de erbjuder således inget skydd. Ett bättre skydd kan förmodligen erhållas genom fullt avslöjande av möjliga jävsförhållanden mellan beslutsfattare och industrin. Ökad exponering för elektromagnetiska fält är ett globalt problem. WHO, världshälsoorganisationen som är ett internationellt standardsättande organ, agerar inte för att skydda allmänhetens hälsa och välmående. Internationella exponeringsriktlinjer för elektromagnetiska fält måste stärkas så att de speglar deras påverkan på våra kroppar och i synnerhet på vårt DNA.

Just nu, när vi är mitt uppe i en teknologisk förändring, är det hög tid att ta itu med de skadliga, biologiska effekter som dessa system har på vår hälsa, något som vi borde ha tagit itu med sedan lång tid tillbaka.

Vi är alla delaktiga i ett biologiskt experiment, och det utan att vi har givit vårt samtycke till det. För att skydda våra barn, oss själva och vårt ekosystem, så måste vi minska exponeringen genom att upprätta nya, lägre riktlinjer och skyddsnivåer.

 I dag undertecknar vetenskapsmän från hela världen en appell till FN, dess medlemsländer och WHO, för att sörja för en ledning som tar tag i detta växande folkhälsoproblem. // Martin Blank: videomeddelande

 

I Appellen begär man:

1. barn och gravida kvinnor skyddas;

2. riktlinjer och standardiserade regelverk skärps;

3. tillverkarna uppmuntras att utveckla säkrare teknik;

4. företag som ansvarar för produktion, överföring, distribution och övervakning av elektricitet upprätthåller god kvalitet på el och säkerställer korrekta elledningar för att minimera skadliga jordströmmar

5. allmänheten får heltäckande information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält samt utbildas om åtgärder för att minska hälsoriskerna;

6. vårdpersonal utbildas om de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält och om behandling av patienter med elektromagnetisk känslighet;

7. regeringar finansierar sådan utbildning och forskning om elektromagnetiska fält och hälsa, som är oberoende av industrin, och ålägger industrin att samarbeta med forskare;

8. media avslöjar experternas finansiella relationer med industrin när deras åsikter om hälso- och säkerhetsaspekter med teknik som avger EMF återges; och

9. vita-zoner (strålningsfria områden) inrättas.

Appell på svenska:  http://emfscientist.org/images/docs/transl/Swedish_EMF_Scientist_Appeal_2015.pdf
Läs mer: http://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Läs mer:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/05/190-experter-uppmanar-fn-och-who-att-battre-skydda-manniskor-mot-halsorisker-med-stralning-fran-tradlos-teknik/

// Sara Boo, ordförande NHF Sweden

(2375)