Det är horribelt att Expressen tillåter att det publiceras en artikel med en sådan människoförnedrande syn. Krönikören fick också ett mail, som här återges som ett öppet brev. NHF Sweden uppmanar henne att förklara sig efter att ha tagit följande i beaktande.

Det gäller följande krönika: http://www.expressen.se/kronikorer/malin-roos/barnmisshandel-att-inte-vaccinera/

Barn, Person, Innehållande, Missbruk

Öppet brev till Expressens Krönikör:

 

Det var den mest vidriga krönika jag har läst!!! Du skriver oerhört föraktfullt och nedvärderande.  

Om du inte visste det så är vaccination ett frivilligt val i Sverige. Varje förälders val ska respekteras oavsett om den väljer att vaccinera eller inte.

Jag förstår att du inte har läst på ämnet vaccin och inte har tagit in den information som BVC och våra myndigheter INTE förmedlar.

Jag skulle dock vilja att du besvarar dessa frågor, eftersom du tycker att du kan och vet bäst, så pass att du kan råda andra hur de ska göra med sina små barn, sina spädbarn, som dessutom har ett underutvecklat immunförsvar!!

 

”vacciner är säkra och effektiva”

– Är de verkligen det? Det finns all anledning att ifrågasätta denna dogm! Det finns en hel del som vi undrar över…

  • År 1871-72 upplevde England sitt värsta utbrott med 45.000 dödsfall i smittkoppor, trots en 98-procentig vaccinationstäckning av befolkningen mellan 2-50 år. Under samma period i Tyskland, med en vaccinationstäckning på 96 procent dog över 125.000 av smittkoppor. (The Hadwen Documents)
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför förhindrade de då inte dödsfallen, eller åtminstone höll nere antalet?
   .
  • I Tyskland infördes obligatorisk massvaccination mot difteri år 1940, och 1945 hade antalet difterifall ökat till 250.000 från 40.000 dvs ökat med 625%. (Don’t Get Stuck, Hannah Allen)
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför ökade då antalet difterifall, trots flera års obligatorisk massvaccination?
   .
  • I USA 1960 upptäckte två virologer att båda poliovaccinerna som användes var kontaminerade med sv40 som orsakar cancer i djur liksom även förändringar i mänskliga vävnader. Miljoner barn har injicerats med dessa vacciner. (Med Jnl of Australia 17/3/1973 p555).
   .
   Jag har träffat Désirée Röver, hennes son var en av dem som fick detta poliovaccin och han dog sedermera i cancer orsakad av sv40
   .
   Vilka garantier har vi för att vacciner inte är kontaminerade? Kan vi acceptera att vaccin som ges som allmän, förebyggande vård till friska barn tar livet av dem?
   .
  • År 1967 deklarerade WHO att Ghana var fritt från mässlingen efter att 96 procent av dess befolkning var vaccinerad. År 1972 upplevde Ghana ett av sina värsta mässlingsutbrott med det största dödstalet någonsin. (Dr H Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990).
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kunde ett sådant utbrott ske trots den höga
   vaccinationstäckningen?
   .
  • Mellan 1970 och 1990 inträffade över 200.000 fall av kikhosta i fullt vaccinerade barn i Storbritannien. (Community Disease Surveillance Centre, UK).
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – och man är fullt vaccinerad – hur kan då så många få kikhosta?
   .
  • På 1970-talet avslöjade en indisk studie som involverade 260.000 människor att fler fall av TBC uppstod i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade. (The Lancet 12/1/80 p73).
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kan den vaccinerade gruppen då ha fler TBC-fall?
   .
  • Dr Jonas Salk som utvecklade det första poliovaccinet, vittnade år 1977 tillsammans med andra forskare om att massvaccination mot polio var orsaken till de flesta poliofallen över hela USA sedan 1961. (Science 4/4/77 ”Abstracts”).
   .
   Jag undrar:
    Om vacciner verkligen är effektiva – varför är vaccinerna då den största orsaken till den sjukdom som man vill förekomma?

   .
  • År 1978 avslöjade en granskning av 30 delstater i USA att fler än hälften av barnen som fick mässlingen hade blivit helt adekvat vaccinerade. (The People’s Doctor, Dr R Mendelsohn).
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför hjälper de inte trots att de har ordinerats enligt sjukvårdens riktlinjer?
   .
  • År 1979 övergav Sverige kikhostevaccinet på grund av dess ineffektivitet. Av 5.140 fall år 1978, fann man att 84 procent hade vaccinerats tre gånger! (BMJ 283:696-697, 1981). 84 procent fick alltså kikhosta trots tre doser vaccin.
   .
   Jag undrar: Är det överhuvudtaget möjligt att vaccinera bort kikhosta?
   .
  • Februarinumret 1981 av Journal of the American Medical Association påvisade att 90 procent av förlossningsläkare och 66 procent av barnläkare vägrade att ta röda hund-vaccin.
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför avstår då så många förlossningsläkare och barnläkare från att vaccinera sig? Har de kunskaper som inte når oss vanliga medborgare.
   .
  • I USA har kostnaden för en enda DTP-injektion (vaccin mot difteri, kikhosta och stelkramp) ökat från 11 cent 1982 till 11,40 dollar 1987. Vaccintillverkarna lade 8 dollar åt sidan per injektion för att täcka de rättsliga kostnader och skadestånd som betalades ut till föräldrar med hjärnskadade barn och barn som dog till följd av vaccination. (The Vine, Issue 7, January 1994, Nambour, Qld).
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – hur kommer det sig då att så stor andel av intäkterna går till skadestånd?
   .
  • Mellan 1988 och 1989 inträffade ett polioutbrott bland många tusental fullt vaccinerade barn i Oman. Regionen med den högsta incidensen hade den högsta vaccinationstäckningen. (The Lancet, 21/9/91).
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför inträffar då de största utbrotten där det är högst vaccinationstäckning?
   .
  • År 1990 visade en brittisk granskning av 598 läkare att över 50 procent av dem vägrade att ta hepatit B-vaccinet trots att de tillhörde den högriskgrupp som uppmanades att vaccinera sig. (British Med Jnl, 27/1/1990).
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför vägrade då merparten av den yrkeskår som vaccinerar andra att vaccinera sig själv? Vet de något som vi vanliga medborgare inte får veta?
   .
  • År 1990 hade Journal of the American Medical Association en mässlingsartikel som fastslog ”fastän mer än 95 procent av barn i skolåldern i USA var vaccinerade mot mässlingen så fortsatte stora utbrott av mässlingen att uppstå i skolorna och de flesta fallen uppstod bland tidigare vaccinerade barn.”(JAMA, 21/11/90).
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför uppstår då utbrott trots en så pass hög vaccinationstäckning och varför uppstår utbrotten främst bland de som var vaccinerade? Om gängse teori hade stämt – skulle då inte alla de ovaccinerade drabbas i större utsträckning än de vaccinerade?
   .
  • I USA räknade FDA från juli 1990 till november 1993 totalt till 54.072 biverkningar efter vaccination. FDA erkände att denna siffra bara representerade 10 procent av den verkliga siffran, därför att de flesta läkare vägrade att rapportera vaccinskador. Med andra ord, biverkningarna för denna period översteg troligtvis en halv miljon! (National Vaccine Information Centre, March 2, 1994).
   .
   Jag  undrar: Om vacciner verkligen är säkra – varför inträffar då så många biverkningar, och varför vägrar läkare att rapportera vaccinationskador? Ska vi acceptera ett så stort mörkertal? (FDA i USA motsvarar Läkemedelsverket i Sverige).
   .
  • I tidskriften The New England Journal of Medicine, juli 1994, kom en studie fram till att över 80 procent av barn under 5 år som hade dragit på sig kikhosta hade blivit fullt vaccinerade.
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför finns det då så många insjuknade bland de vaccinerade?
   .
  • Den 2 november år 2000 kungjorde the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) att dess medlemmar på deras 57:de årliga möte i St. Louis röstade för att godkänna en resolution som krävde ett slut på obligatoriska barnvaccinationer. Resolutionen godkändes utan en enda ”nej”-röst.
   .
   Jag undrar: Om vacciner verkligen är säkra och effektiva – skulle då denna läkarkår rösta fram ett nej till obligatorisk vaccination?
   .
  • vaccin-kurvaI en forskningsrapport av Roman Bystrianyk visas flera diagram över dödstalen över olika sjukdomar i USA. Här ser man att dödsfallen i sjukdomar sjönk drastiskt långt innan vacciner infördes.
   .
   I slutet av 1800-talet dog det runt 200 barn mellan 0-14 år per 100.000 invånare och år. Strax innan införandet av vaccin på 1930-talet var siffran mindre än tio.
   .
   Scharlakansfebern minskade från 200 döda per 100.000 i slutet av 1800-talet till praktiskt taget noll på 1940-talet. Detta var en av de värsta smittsamma sjukdomarna på den tiden och den dödade många människor men är idag inget större hot trots frånvaron av ett vaccin. …. FORSNINGSRAPPORTEN
   .
   – Diagram som visar att vaccinering börjar först när sjukdomarna redan klingat av, således ej vaccinernas förtjänst ..klicka här

   .
   Jag undrar: Om det verkligen skulle vara tack vare vacciner som sjukdomarna inte härjar idag – hur kan då sjukdomarna ha minskat så drastiskt redan innan vacciner fanns, och hur kan scharlakansfeber i så fall ha minskat trots att inget vaccin finns mot den sjukdomen?
   .
  • Genom att endast uppvisa nedgången i sjukdomsincidens och mortalitet från tidpunkten då vaccinet infördes och framåt så får man bilden av att vaccinet har varit fantastiskt, men genom att titta på en mer långsiktig bild så inser man att vaccinet har gjort föga nytta.
   ,
   Som ett exempel på det så sjönk dödstalen i mässling i USA från 13,3 per 100.000 år 1900 till 0,2 per 100.000 det år som vaccinet introducerades nämligen 1963 – d.v.s. en minskning med 98 procent innan vaccinets införande. Liknande siffror gäller för kikhosta och difteri, där vaccin blev allmänt tillgängliga 1949. Från år 1900 till 1949 hade dödstalen i kikhosta redan sjunkit från 12,2 per 100.000 till 0,5 per 100.000 – en minskning med 96 procent och avseende difteri från 40,3 per 100.000 till 0,4 per 100.000 – en minskning med 99 procent. forskningsrapport av Roman Bystrianyk..Jag undrar: Varför ska vacciner få äran för att de skulle ha utrotat dödliga sjukdomar som enligt befintliga fakta praktiskt taget ingen dog utav redan innan vaccinerna kom?

frågetecken-funderar

 

 

 

 

 

Jag förväntar mig att du som är så påläst, och vet hur alla ska göra med sina barn, sitter inne med svaret på alla frågorna – då tycker jag att du ska prångla ut svaren så att vi kan bli lika upplysta som dig.

Du kan ju också berätta vid vilken nivå av antikropps-svar som man får en garanterad effekt av de vacciner som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Innan man vet det så vet man inte om behandlingen fungerar och kan inte proklamera att den är effektiv. Det har aldrig funnit scharlakansfeber-vaccin – men den har precis som mässlingen gått ner  –  hur tolkar du det? Att mässlingsvaccin är effektivt eller att mässlingen troligtvis hade gått ner av sig själv även utan vaccin?

Danska experter slår larm i Danska TV News De har funnit att flera unga kvinnor har fått allvarliga biverkningar av HPV-vaccinet, och uppmanar nu  myndigheterna att titta närmare på det här. https://youtu.be/tBAJJpO5j6g

Se den här filmen – den är väldigt upplysande https://vimeo.com/126792405

Läs mer: https://thenhf.se/varakarnamnen/vaccin-vaccination/

Detta är vad en förebyggande åtgärd till friska barn åstadkommer – Det är vad jag skulle beteckna som barnmisshandel:

Isabella elsker at springe, her midt i 2013. Før hun får den sidste vaccination senere i november 2013.
Isabella har store problemer med selv at gå på dette tidspunkt, her i foråret 2014.
Sådan så det ud da hun havde det værst, men stadig ikke rask.
Isabella symptomer er i dag, at hun må leve med, Smerter i hele kroppen, træthed, ledsmerter, hovedpine, mavesmerter, stærke menstruationssmerter, nedsat muskelkraft, gangproblemer, svimmelhed, kvalme, nedsat appetit, søvnløshed, stresset, forvirret og koncentrationsbesvær, m.m. https://www.youtube.com/watch?v=9oRjJ9PEm9Q

Isabella är bara en av många vaccinskadade. HPV vaccinet är det barnvaccin som ger mest biverkningar av alla vacciner i vårt barnvaccinationsprogram. Det är dessutom helt onödigt hör experter och politiker i Sverige: https://youtu.be/6KDGk22VHDY

Ditt svar eller eventuellt uteblivna svar kommer att publiceras respektive omnämnas på NHF Swedens hemsida.

 

// Sara Boo, ordförande NHF Sweden

 

(37284)

33 thoughts on ““Barnmisshandel att inte vaccinera” skriver Expressens krönikör – Nu får hon svar på tal!”

 1. Hej,
  Jag som inte är så påläst undrar följande:
  Är dödligheten större eller mindre med vaccination?
  Är den större borde vaccination förbjudas!

    • NHF Sweden anser att alla ska bemötas med respekt oavsett om man väljer att vaccinera eller inte att vaccinera sitt barn. De som vill ha vaccin ska naturligtvis få vaccin. NHF Sweden är för ett samhälle med hälsofrihet – att var och en ska får välja fritt och bestämma över sin egen hälsa.

     Däremot så önskar vi mer öppen och sanningsenlig information om riskerna med vacciner så att man kan göra ett väl grundat val som INTE bygger på indoktrinering.

   • Dette er feil. Det har vært flere dødsfall av meslinger i denne perioden. De dødsfallene dere nevner fra vaksinen er ikke på grunn av vaksinen, men etter vaksinen. VAERS skriver på sin førsteside at man ikke må at oppføringen der som bevis på årsakssammenheng, men bare på sammenfall i tid.

    Dette hadde dere visst hvis dere sjekket opplysningene heller enn å spre feilaktig antivaxpropaganda.

    • Hur vet du att det inte är på grund av vaccinet? Det är ju ingen som vet hur det förhåller sig om det inte görs någon utredning, eller hur. Det är emellertid riktigt att det inte alltid är ett orsakssamband bara för att det finns ett tidssamband – men att använda det som ett flitigt motargument och vägra att göra ordentliga undersökningar är bara ett sätt för etablissemanget att upprätthålla bilden av att vaccin är säkert. Man tycker att det är normalt att friska bebisar dör, så kallat plötslig spädbarnsdöd, och kopplar inte alls det till att de har tagit vaccin dagar eller veckor före. Det är riktigt ansvarslöst. Man kopplar inte heller ihop att barn får autoimmuna sjukdomar för att de har tagit vacciner något år tidigare. Det visar bara att etablissemanget inte vet hur en frisk kropp fungerar och upprätthålls, och hur virus, bakterier och mikroorgansimer fungerar i relation till människokroppen samt hur människokroppen egentligen svarar på innehållet i vaccinet. Fast egentligen så vet de mycket väl att vaccin kan orsaka både allergier och autoimmuna sjukdomar – du som är så påläst vet säkert hur dessa sjukdomar fullkomligt exploderat i incidens sedan vi har börjat vaccinera, och det har ju inte blivit bättre med alla kemikalier som spys ut samt roundup och inte minst livsmedelskemikalier och läkemedelskemikalier.

 2. Den eviga frågan när denna typ av förvirring uppstår är ju varför många (inte sällan akademiskt bevandrade människor) väljer att lyssna på bloggmammor eller någon random kändis som typ Jenny McCarthy istället för att lyssna på experterna?

  Du ställer frågan om vaccinets effektivitet och automatiskt så avslöjar du att du inte har den blekaste aning om hur vaccin och immunförsvaret fungerar. Sitter på ett tåg just nu och mår illa av den okunskap jag tvingats läsa via en facebooklänk men skall snart sätta mig och svara på dina påståenden och frågor som du försökt underbygga med diverse länkar till olika studier.

  Ja det är barnmisshandel. Jag tycker väldigt synd om de barn som kommer att drabbas av detta, för det kommer de att göra var så säkra.

  Antar att detta inlägg kommer att screenas bort men bara som ett axplock av dina snurriga frågor/påståenden så dillar du om scharlakansfeber som det inte finns ett vaccin mot. Vet du varför? Vet du vad som är orsaken till scarlatina? Nej, trodde inte det. Hade du tagit av dig foliehatten så hade du kunnat googla fram att det orsakas av en bakterie som heter streptokocker. Vet du hur man behandlar det? Trodde inte det heller. Penicillin. Behöver jag förklara för dig då varför incidencen för denna åkomma minskat de senaste decennierna? Tänkte väl det. Jo därför att en forskare upptäckte penicillinet.

  Som sagt. Får lägga ner lite mer tid kanske på att skjuta ner alla dina vidriga påståenden som sväljes med hull och hår av flitiga mammabloggläsande medborgare.

  • Huruvida vem som besitter kunskaperna får läsaren avgöra. Scharlakansfeber har varit en väldigt dödlig sjukdom särskilt i mitten av 1800-talet då den hade sin topp och det var mer än 150 per 100 000 som dog. (se grafen i brevet) 1916 hade dödstalen minskat till nästan nära noll. Vet du när penicillinet upptäcktes? Det upptäcktes av en slump av Alexander Fleming 1928, men penicillinet kom inte ut på marknaden förrän Chain och Florey slog mynt av det 1941, som är det år då det kom allmänheten till godo. Vet du vad – år 1941 så dog ingen längre av scharlakansfeber.

   Barnmisshandel är när man genom vaccin – som är en förebyggande åtgärd till friska individer – gör dem till krymplingar för livet. Det händer allt för ofta, och det får inte fortgå. Här är 47 flickor som har skadats av HPV-vaccinet. http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-03-26-vi-blev-syge-efter-vaccinen-laes-47-pigers-historier.

   Är du medveten om att effektiviteten från vaccinationer aldrig utretts på ett vetenskapligt sätt? Så här står det i Socialstyrelsens skrift Vaccination av barn:

   ”Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund.

   • Skarlagensfeber mutert på 1920-tallet til en mindre dødelig variant. Dog er det fortsatt dødelige utbrudd av skarlagensfeber. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor den sykdommen ble ganske mild selv uten vaksine. Den skilles seg fra de andre sykdommene som meslinger.

    • Mässlingen har länge räknas som en banal barnsjukdom – varför kommer skräckpropaganda nu? Är det för att skrämma människor till att vaccinera eller är det för att medicinen har förlorat kunskapen om hur man understödjer en sjuk människokropp? Kanske är det både och? Det var så svårt att få föräldrar i Sverige att börja att vaccinera mot mässlingen eftersom alla såg den som en banal barnsjukdom och vet du vad man kom med för argument? Vaccinera så du slipper vara hemma med ditt sjuka barn och förlora inkomst… Vet du vad? Jag är hellre hemma och vårdar mitt sjuka barn… Jag har vänner som har fått skadade barn, med autismliknande drag efter MPR-vaccinet. Vet du hur svårt det är att få något erkänt som vaccinskada? När vaccinskador inte erkänns – då är det lätt att upprätthålla bilden av att vaccin är säkert och effektivt.

  • Foliehatt. Ett ord som ständigt används av er som inte klarar av att ha en öppen och professionell debatt. Hela ditt inlägg tappar seriositet pga. det ordvalet. Tråkigt med översittare som inte kan annat än att nyttja fula härskartekniker.

 3. Det finns väl mycket att ha synpunkter på i den här artikeln, men vi kan för stunden begränsa oss till den där grafen med dödstalen i olika sjukdomar. Det mest anmärkningsvärda är väl att vaccin inte påverkar dödligheten så mycket som antalet som insjuknar. Det inte är så meningsfullt att jämföra dödstal i en sjukdom över en period som löper från läkekonstens barndom, då läkare i princip bara gjorde patienter sjukare, till modern vetenskapsbaserad sjukvård. Under den här perioden rasade dödligheten i nästan alla sjukdomar.

  Om man tittar på antalet som insjuknar ser det istället ut såhär: http://www.historyofvaccines.org/content/graph-us-measles-cases
  Vaccinet licensierades i USA 1963. Viss effekt verkar det ha haft i alla fall.

  Sedan var dödligheten säkert inte särskilt hög de år som föregick vaccinet heller, men det beror kanske mer på att sjukvården hade ersatt tron på örter och trollkarlar med vetenskap och evidens än bara ett märkligt sammanträffande..

  • Jag hänvisar dig till nästa svar (Rikards inlägg) där jag förklarar att ett vaccins risker och biverkningar måste ställas i relation till en sjukdoms farlighet.

  • Mässlingen har traditionellt ansetts vara en banal barnsjukdom – innan vaccinet var påkommet. Nyttan med vaccin måste ställas i relation till en sjukdoms farlighet. En gång i tiden var mässlingen en dödlig sjukdom då hade kanske ett vaccin varit på sin plats men se dödstalen sjönk drastiskt utan vaccin. Trots vaccin så sker fortfarande dödsfall. http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ssling#/media/File:Antal_d%C3%B6da_i_m%C3%A4ssling_i_Sverige_1911_-_2013.png. Så frågan är om det överhuvudtaget hjälper där det behövs. Det är ju inte att bli sjuk som är farligt, utan det är ju komplikationer och dödsfall man vill undvika. När man vaccinerar en hel årskull på 100 000 barn och där man vet att biverkningsfrekvensen är 1/10, 1/100 och 1/1000 så blir det ganska mycket biverkningar i en sådan årskull. Frågan är om den eventuella nyttan med vaccinet faktiskt överstiger risken med sjukdomen. När det blir ett utbrott i mässling så är det ju inte så stora utbrott, det involverar inte så många människor så när man säger att hjärnhinninflammation drabbar 1/1000 så kanske det är 1 som drabbas under en tidsrymd av flera år. När man vaccinerar 100 000 på ett år och 1/1000 får biverkningar så är det 100 personer. Nu är det ju inte bara en biverkning som radas upp i biverknngsprofilen för vaccinet utan ganska många… så du kan ju själv räkna ut att det är rätt många som får svåra biverkningar.

   • Fast biverkning, det kan ju vara tex att få ont i armen. Det är väl bättre att 100 barn får ont i armen än att ett barn dör av mässlingen? Eller vilka biverkningar är det som du menar är så farliga?

    Jag har jobbat på Sveriges största barnsjukhus i två år nu och inte sett till ett enda barn med besvär från något någon vaccinering annat än enstaka smärta och rodnad vid stickstället, men däremot mässlingsbarn som varit bra nära döden.

    • Det hade varit bättre helt klart. Men ditt påstående är falskt. Det är inte vaccinets förtjänst att dödsfallen i mässlingen har gått ner till i princip 0. De få fall som sker har inte vaccinationen eller den höga vaccinationstäckningen förmått att eliminera.

     Förstår att du inte läst Fass biverkningslista:

     Infektioner och infestationer:
     Vanliga: övre luftvägsinfektion
     Mindre vanliga: otitis media

     Blodet och lymfsystemet:
     Mindre vanliga: lymfadenopati

     Immunsystemet:
     Sällsynta: allergiska reaktioner

     Metabolism och nutrition:
     Mindre vanliga: anorexi

     Psykiska störningar:
     Mindre vanliga: oro, ihållande gråt, insomnia

     Centrala och perifera nervsystemet:
     Sällsynta: feberkramper

     Ögon
     Mindre vanliga: konjunktivit

     Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:
     Mindre vanliga: bronkit, hosta

     Magtarmkanalen:
     Mindre vanliga: förstorade parotiskörtlar, diarré, kräkning

     Hud och subkutan vävnad:
     Vanliga: hudutslag

     nfektioner och infestationer:
     Meningit, orkit, epididymit, atypisk lindrig eller försvagad mässling, påssjukeliknande syndrom

     Blodet och lymfsystemet:
     Trombocytopeni, trombocytopenisk purpura

     Immunsystemet:
     Anafylaktiska reaktioner

     Centrala och perifera nervsystemet:
     Transversell myelit, Guillain-Barrés syndrom, perifer neurit, encefalit*

     Hud och subkutan vävnad:
     Erythema multiforme

     Muskuloskeletala systemet och bindväv:
     Artralgi, artrit

     Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
     Kawasakis syndrom

     Encefalit

     Felaktig intravaskulär vaccination kan resultera i allvarliga reaktioner eller t o m chock. De åtgärder som ska vidtas beror på reaktionens allvarlighetsgrad (se Varningar och försiktighet).
     //källa fass

     Att du inte ser biverkningarna kan ju bero på att de aldrig rapporteras in – det är väldigt vanligt. Jag har träffat massor med människor som varit övertygade om att de har skadats av vaccin men de har aldrig rapporterat det. Ännu vanligare är människor som inte sätter samband mellan sina symtom och vaccinet. Mörkertalet är alltså stort. Läkare lär sig heller inte att det finns biverkningar av vaccin och kan både överdiagnosticera och underdiagnosticera i favör till vaccin (säkert omedvetet, men även de, liksom patienterna, är indoktrinerade att tro att vaccin är säkert och effektivt)

     Baksidan av vaccin är gigantsiskt – men det gäller ju att kunna ta in information fritt vilket läkare hejdas av genom det starka påtryckningsmedlet nämligen det olagliga begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”.

     • “Det är inte vaccinets förtjänst att dödsfallen i mässlingen har gått ner till i princip 0. ”

      Vaksinen har vært til god hjelp for å få antall dødsfall tilnærmet ned til null i den vestlige verden, og at det har blitt redusert til noen få hundre tusen i resten av verden. For ikke lenge siden var antall døde barn av meslinger målt i millioner.

      Ja, antall dødsfall gikk nedover før vaksinen. Det skyldes antibiotika og andre utviklinger av medisinsk kunnskap slik at man kunne hjelpe barn til å overleve. Allikevel var det rundt 5 barn pr år i Norge, og et tilsvarende tall i Sverige vil jeg anta, som døde i perioden før vaksinen ble innført. Nå er det svært sjeldent noen dør her.

      Det er dog ikke bare dødsfall som teller. Meslinger fører med seg følgeskader som lungebetennelsen, hjernebetennelse, SSPE osv. Dette blir vi ikke kvitt uten å kvitte oss med sykdommen selv, og antall sykdomstilfeller gikk _ikke_ ned, før vaksinen kom.

 4. “Är du medveten om att effektiviteten från vaccinationer aldrig utretts på ett vetenskapligt sätt?”

  -> http://www.pubmed.gov

  Fyll i vaccine safety.

  Voila, 13632 träffar. Jo, det har utretts på vetenskapliga sätt. Bland annat kan du söka på HPV Vaccine safety och läsa där att det inte finns några vetenskapliga bevis på att det är skadligt som den mycket trovärdiga källan, danska TV2 påstår.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25587221 är en reviewartikel med nästan 10 års follow up-tid. Du kan ju läsa den även om jag misstänker att du inte har tillgång till pubmeds artiklar.

  Till alla som läser detta vill jag bara säga att det finns biverkningar på alla mediciner som man stoppar i sig. Så gäller även vacciner. Framför allt när det appliceras på stora populationer. Så är det. Däremot så är alternativet, exempelvis subakut skleroserande panencephalit (en komplikation av mässling som fram tills nyligen inte förekom i Sverige) ganska hjärtskärande. https://www.youtube.com/watch?v=aB8kGwKZiq0

  Vacciner är den upptäckt i medicinsk historia som räddat flest liv och den som tror eller påstår något annat ljuger.

  http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2013/02/19/a-graphic-that-drives-home-how-vaccines-have-changed-our-world/

  Tyvärr (förhoppningsvis) kommer denna okunskap som spys ut över internet att leda till att samhället istället får göra det obligatoriskt med vaccinationer då man inte längre kan lita på att föräldrar har intellekt nog att välja det bästa för sina barn.

  • Socialstyrelsen uppger i sin skrift “Vaccination av barn” att:

   ”Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund.”

   Du får gärna visa på en enda sådan studie som är “utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar” och som har gjorts på de barnvaccin som finns i Sveriges allmänna barnvaccinationsprogram – men det blir nog svårt när inte ens Socialstyrelsen har några – alla 13632 träffar till trots.

   Vaccin är den största medicinskandalen i historien. Det är lika illa som att sätta kvicksilver i tänderna 10 cm från hjärnan – det har tack och lov försvunnit, en dag kommer även att vaccin att försvinna. Det går inte att motverka sanningen hur länge som helst – tänk att etablissemanget alltid är de sista att inse när något är skadligt. Vaccin är den mest heliga kon av alla. Men tack vare den här debatten kommer allt fler människor att inse vaccinet skadliga effekter. De har ju fram tills nu trott precis det som etablissemanget velat att de ska tro, att vaccin är säkra och effektiva.

   En obligatorisk vaccinering är ett brott mot mänskliga rättigheter men eftersom du försvarar en industri som enligt flera branschkännare tar till maffiametoder och som kallsinnigt räknar med böter i sin affärsverksamhet så förstår jag att du vill frånta föräldrar rätten att bestämma över sin egen och sina barns hälsa.

   Det finns naturliga och ofarliga metoder för att uppnå hälsa – att använda mediciner eller vacciner med biverkningar hörde till 1900-talet. Vi accepterar inte att skadas längre. Visste du att korrekt förskrivna läkemedel och korrekt inskrivna av patienter är den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA? Sådan biverkningsnivå tolererar inte jag!

   Vi har skrivit till våra myndigheter och ställt alla frågor om vaccin som vi ser som inte stämmer/eller undrar över för att kunna göra riktigt medvetna val. Vi har inte fått något svar. Jag anser att man ska bygga medicinska åtgärder på faktisk kunskap och inte på pseudovetenskap. Du är ute på djupt vatten om du påstår att föräldrar inte har intellekt nog att avgöra vad som är bäst för deras barn – vad är det för individer i samhället som ska sätta sig över andra individer och bestämma att läkemedelsföretag som är fällda för brott får injicera sina affärshemligheter i våra barn. Det samhälle som du vill ha är ingen demokrati utan det kallas diktatur.

 5. Otroligt imponerande att du orkar svara på inlägg som Olof skriver. På sätt och vis måste det vara ganska skönt att helt avstå från att vara öppen för andra ideér och tankar som Olof.

  Det måste vara skönt att slippa eget kritiskt tänkande som foliehatt Olof. Tänk att bara gå nerför gatan som alla andra och se skylten: “Stans godaste varmkorv” och äta den. Tänk vad skönt det vore att slippa fundera på sanningsgraden av en sådan skylt. Tänka att bara få slippa tänka och göra som reklamerna säger. Måste vara skönt, Olof.

 6. “I Tyskland infördes obligatorisk massvaccination mot difteri år 1940, och 1945 hade antalet difterifall ökat till 250.000 från 40.000 dvs ökat med 625%. (Don’t Get Stuck, Hannah Allen)
  .
  Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför ökade då antalet difterifall, trots flera års obligatorisk massvaccination?”

  Skal vi se… Tyskland 1945… skjedde det ikke noe i Europa og Tyskland omtrent på den tiden? Typ fra 1939 til 1945 som kan ha ført til veldig mange tilfeller av for eksempel difteri? Kan jeg sjekke historiebøkene og komme tilbake til dere?

  • Om vaccin fungerade så skulle de ju i det här fallet vara immuna mot difteri av den händelse att de utsattes för smitta – eller har jag missuppfattat vad vaccinering går ut på? Så vitt jag vet så är UNICEF ute och vaccinerar just i sådana områden där barn är mest utsatta för smittorisk, typ där det är olika former av missförhållanden, jordbävningar, krig etc. Du är välkommen att komma tillbaka när du har läst på vad du nu söker i historieböckerna!! 🙂

   • Det at de innførte obligatorisk vaksine i 1940, betyr det at man fem år senere hadde fem år med gjennomført vaksinering? Eller kan det ha vært hindringer i veien for det. Var samfunnslivet velfungerende og normalt i Tyskland 40-45?

    Les gjerne en historiebok før du svarer.

    • Du tror att det skulle vara svårt att vaccinera befolkningen under Nazi-tiden – vet du vilken stenkoll de hade på människor och vilka gigantiska försök man utsatte befolkningen för? Du som är så beläst vet då säkert att läkemedelsbranschen var kriminell redan på den tiden. Tex var Fritz Ter Meer chef för BAYER som vid den tidpunkten var världens största läkemedelsföretag. Han var också med i styrelsen i IG Farben Kartell. Han var också medlem i Nazisterna och befattningshavare i “Hitlers War Minestry” och koordinerade explosiva ämnen och andra krigsmedel som nästan till 100% kom från IG farben. År 1948 sändes han till fängelse för mord, slaveri och andra brott mot mänskligheten liksom 24 anda direktörer vid IG Farben Kartellen. Kan du gissa vad som hände 1956 – då blir Fritz Ter Meer ordförande i Bayers styrelse. Bayer, BASF och andra farmaceutiska bolag var de som ledde krigen, de hade också full makt och kontroll. Särskilt under de åren gjorde de som de ville. Tror du det var särskilt svårt för dem att vaccinera befolkningen? De kunde till och med jaga rätt på 6 miljoner judar och gissa vilka som låg bakom alla dessa gigantiska människoförsök. jo samma läkemedelsbolag. Vilken historiebok läser du?

 7. hei, ifølge Scrödingers Katt (NRK1) så har forskere funnet ut at det i løpet av de siste 30 årene er en 10dobling av allergi i industrialsierte land. Dette kan ikke skyldes genetiske faktorer fordi økningen har skjedd altfor altfor fort til at det er mulig, ergo må det skyldes endringer i miljøet og/eller i livsstilen vår.

  Det man fant ut er at vi har mistet (utryddet) en del bakterier og virus som inngår i en konstruktiv symbiose med menneskeheten. Det er snakk om virus og bakterier som er ment å gjøre oss syke for å trigge immunforsvaret vårt til å utvikle seg riktig, eller som de sier det: de gjør oss syke og samtidig så “utdanner” de immunforsvaret vårt.

  Disse epidemiske sykdommene er altså faktisk ment å gjøre oss syke, men ikke så syke at vi dør av dem. I denne prosessen så styrkes vi og er bedre rustet videre i livet. Desverre så er ikke alle like sterke, og noen får varige skader av disse sykdommene, og i verste fall kan enkelte dø av slike epidemiske sykdommer.

  Vaksiner har som formål å beskytte, og spesielt å beskytte de svakeste av oss mot slik epidemisk sykdom, og det er jo uten tvil en svært god intensjon i dette.

  Problemet oppstår fordi vi alle med det faktisk går glipp av noe som er viktig for vår utvikling, og i sum får vi svakere immunforsvar i mennekeheten sett under ett. Det er ikke av det gode. Da står vi enda dårligere rustet til å takle andre typer bakterier og virus senere i livet, bakterier og virsu som kanskje ikke har en slik konstruktiv funksjon for oss.

  Det gjelder dermed å vite forskjellen mellom hvilke bakterier og virus og hvilke epidemiske sykdommer som har en funksjon for oss, og hvilke som ikke har det. Jeg er ikke sikker på at vi har en god oversikt over dette, og det blir lett slik at alle epidemiske sykdommer skal søkes kontrollert vekk og aller helst søkes utryddet.

  I tillegg til at det at vi via vaksiner har gått glipp av en del epidemisk sykdom som vi har behov for for å utvikle immunforsvaret vårt godt, noe som faktisk fører til et dårligere generelt immunforsvar, så utsetter vi oss også mindre for de bakteriene og virusene som vi finner ute i naturen, vi er for lite i kontakt med jorda, og annet liv på jorda som bærer med seg disse hjelperne våre.

  Antibiotika har den bivirkningen at de går hardt utover tarmbakterifloraen vår. Antibiotika er en vidunderlig medisin å ha når den er uunnværelig, men vår utstrakte bruk har også faktisk ført til et dårligere immunforsvar for mennekeheten sett under ett (og særlig i den vestlige verden hvor vi har hatt mest tilgang til antibiotika) fordi tarmbakteriefloraen er en vesentlig del av immunforsvaret vårt.

  Tarmbakteriefloraen til et menneske utvikles iløpet av det første leveåret. Gjennom normal fødsel får barnet med seg mange gode bakterier fra morens slimhinner på vei gjennom fødselskanalen, og morsmelk har over 500 ulike bakterier som overføres via amming. I tillegg får et spebarn med seg nakterier og virsu fra mange andre kilder, som katter og hunder så putter også spebarn og små barn alt de kan finne inn i munnen. Det er en naturlig impuls som har som funksjon å tilføre bakterier og virus fra omgivelsene. Litt leit er det da at mye av det de har tilgjengelig i dag er syntetiske materialer, og inne i våre boliger er det byggematerialer med kjemisk overflatebehandling og rester av kjemiske rengjøringsmidler osv.. Opprinnelig var det mer natur de fikk tak i og fikk i seg. Med så lite kontakt med jord og natur som spebarn utsettes for i dagens vestlige moderne verden, så får de en kombinasjon av for lite kontakt med naturens virus og bakterier og istedet mange ulike kjemikaliser som ikke er av det gode. De bakteriene som barnet får i seg, blir tatt opp som en del av tarmbakterifloraen spesielt, og etter ca ett år så lukker tarmsystemet seg. Det barnet da har fått i og med seg av bakterier, det er det barnet vil ha med seg for resten av livet. Antibiotika som gis vil ta knekken på en del av denne floraen og den kan ikek bygges opp igjen. Nå er det foressten behandling hvor man har begynt å injisere gode tarmbakterier direkte inn i den delen av tarmen som “er avstengt” og som huser den viktige floraen i oss, og gir håp om at vi faktisk kan bygge opp igjen vår indre flora og dermed styrke immunforsvaret vårt igjen etter en antibiotika kur.

  Tilbake til starte: vi har hatt en 10dobling av allergi i den vestlige verden i løpet av bare 30 år. Forskere setter det direkte i forbindelse med:
  * at vi har utryddet eller nært ved utryddet viktige symbiotiske bakterier og virus som vi har behov for, bakterier og virus som gjør oss syke men som ikke gjør oss så syke at di dør av det (normalt sett) og som styrker og “utdanner” immunforsvaret vårt samtidig. Det har vi gjort vha vaksiner.
  * vi utsetter oss for mindre av det som fortsatt er av gode symbiotiske bakterier og virus av denne sorten i naturen enn før
  * vi bruker antibiotika som svekker tarmbakteriefloraen vår og dermed nedsetter immunforsvaret vårt

  Allergikere har et mye mindre mangfold av tarmbakterier enn “oss andre”, og også færre av de ulike bakteriene som de har.

  Forskere setter en direkte sammenheng mellom denne svekkelsen av tarmbakteriefloraen og immunforsvaret, og det faktum at vaksinasjon gjennom å verne oss mot epidemisk naturlige sykdommer faktisk forhindrer en normal utvikling og utdanning av immunforsvaret, og i tillegg spiller bruken av antibiotika og en mindre naturnær livsstil inn.

  Livet er så komplekst!! Jeg mener at det er naivt å tro at dette samspillet ikke allerede er perfekt som det er, og at menneskets manipulasjon med naturens helhetlige sammenheng og samspill kan gjøre noe annet enn ugang mot oss selv og mot annet liv over tid. Ja, det er veldig gode intensjoner i dette, vi vil beskytte de svakeste også, men slik jeg ser det så er vi på ville veier, og vi kan forkludre det til veldig for oss selv og for fremtidige generasjoner med denne vemente men uforstandige maniplulasjonen med livet og med naturen.

  Sykdom er en del av livet, den skal være det, og vi kan ikke kvitte oss med det eller unngå det. Jeg hevder at våre forsøk på nettopp det, slr tilbake på oss selv, slik som forskere nå viser:
  * et generelt svekket immunforsvar
  * 10 dobling av allergi i løpet av bare 30 år

  jeg vet ikke hvordan det er i Sverige, men i Norge har vi en ME boom… Folk som er mer eller mindre satt ut av livet med utmattelse og diverse andre symptomer som man ikek per i dag helt kan forklare, og det er en kronisk sykdom, noe mye mer og værre enn enn kollaps etter for mye anstrengelse og behov for hvile….

  vi har en ökning i barnekreft mm., lista er lang.

  når skal vi åpne opp øynene og innse at naturen er mye mer intelligent enn menneskets hode noen gang vil kunne begripe at den er, og at vi går i blinde i vår altfor store tiltro til våre egne sinn… Hvorfor tror vi at livet er bygget opp etter vår mentale logikk og kan forståes og forklares og manipuleres med i kraft av vår forstand???

  Livet er organisk, fantastisk og harmonisk i seg selv med alle sine oppbyggende, nedbrytende og vedlikehodlende prosesser. Det er kun menneskets manglende evne til å akseptere at sykdom ER en nødvendig del av det hele og ikke “en feil” eller “et ugress”, vår frykt for sykdom og død, vår motstand mot de vonde sidene ved livets indre natur, som fører til at vi streber etter midler som f.eks. vaksiner. Jeg tror vi er “helt på viddene” i vår tid, desverre.

  Vær gjerne uenig, jeg bare ytrer min kunnskap og min mening.

 8. “År 1871-72 upplevde England sitt värsta utbrott med 45.000 dödsfall i smittkoppor, trots en 98-procentig vaccinationstäckning av befolkningen mellan 2-50 år. ”

  98% vaksinedekning av England? På 1870-tallet?

  Hvilket fantastisk velorganiserte helsevesen hadde England på det tidspunktet?

  • Du glömmer att läsa den där historieboken… Vet du när Jenner började med smittkoppsvaccin? Jo år 1796. Vad får dig att tro att man inte lyckas vaccinera stora delar av sin befolkning på typ 80 år? Och dessutom så läser du inte innantill, 98% av befolkningen mellan 2-50 år står det rätt tydligt. Du är lite väl snabb att såga… men det är väl för att du glömmer att läsa på före…

 9. “Den 2 november år 2000 kungjorde the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) att dess medlemmar på deras 57:de årliga möte i St. Louis röstade för att godkänna en resolution som krävde ett slut på obligatoriska barnvaccinationer. Resolutionen godkändes utan en enda ”nej”-röst.
  .
  Jag undrar: Om vacciner verkligen är säkra och effektiva – skulle då denna läkarkår rösta fram ett nej till obligatorisk vaccination?”

  Hvorfor er dette et argument? AAPS høres ut som en seriøs legeforening, men er ikke det. Det er en høyrevridd, ekstrem forening som ikke liker homofile, ikke liker kvinner, ikke liker abort, ikke liker vaksiner, ikke tror at HIV er årsaken til Aids.

  Dette er _ikke_ den offisielle amerikanske legeforeningen. Den heter the American Medical Association.

  Det ville vært rart om de ikke stemte for denne resolusjonen. Det er en antivaksinegruppe som stemte mot vaksiner.

  Og dette burde artikkelforfatteren visst, eller sjekket opp

  • Vi är ganska vana i vårt samhälle vid att de som har åsikter som “etablissemanget” inte vill höra talas om kallas både det ena och det andra. Men du glömmer att människor är tänkande individer och tyvärr så är det de som tänker själv som ofta häcklas, utfryses, eller som man gör narr av, eller försöker misskreditera dem så att ingen ska tro på dem. Det är ett vanligt fenomen särskilt för medlemmar ur föreningen Vetenskap och Folkbildning som är allmänt kända att göra just så här. Är du från VoF? Du uppför dig verkligen som om du gör det. Varför ställer du inte frågan till dem varför dessa läkare inte tror på vaccin istället för att säga “äh de är bara en sådan där antivaccin-grupp”. De är kanske de enda läkare med genuin moral och sunt förnuft… och som kanske har lyckats att undgå att bli indoktrinerade. Sådana läkare finns ju lyckligtvis.

Comments are closed.