Antioxidanter blåbärDen 29 januari, 2014 var det stort pådrag i alla medier om en studie som visade att antioxidanter var farligt vid cancer och ökade risken för tillväxt vid lungcancer. Medierna hakar på och varnar för kosttillskott utan att de verkar ha en aning om vad de pratar om. Och varför varnar man för kosttillskott när det är ett läkemedel man testat?

Studien är märkligt utförd och författarna uttrycker en oro över den kraftiga användningen av antioxidanter och avråder allmänheten från att ta antioxidanter. Detta är mycket beklagligt eftersom läkemedelsbiverkningar i dag ligger på toppfem-listan över dödsorsaker i västvärlden och många människor har en möjlighet att hålla sig friska genom att välja olika kosttillskott istället. Det finns de som önskar använda läkemedel och det finns de som hellre vill använda kosttillskott men att dra ovetenskapliga slutsatser och använda skrämselpropaganda gynnar inte någon, förutom storföretagen för läkemedel.

Om vi vill vända trenden med den allt större ohälsan som breder ut sig är det viktigt att alla parter får komma till tals och att dessa är ärliga och konsekventa i sin kommunikation. Först då kan individen som mår dåligt få korrekt information för att kunna ta beslut om vad den behöver för att hålla sig frisk. Tyvärr är forskning inte alltid seriös och riktig. Den är många gånger inte ett dugg bättre än vanlig reklam. Ofta är den direkt fejkad och finansierad av läkemedelsindustrin. När sedan medierna blåser upp det utan att sätta sig in i fakta eller gör sin källgranskning så blir det inte bra och det är den som mår dåligt som i slutändan blir drabbad.

Bertil Wosks replik till studien:

De två antioxidanter som testats är N-acetylcystein (NAC) och Trolox. NAC är klassat som läkemedel och får inte finnas i kosttillskott. Varför argumentera föra att människor ska undvika antioxidanten NAC mot cancer när NAC inte ens är tillåtet att sälja utan recept. Den andra antioxidanten är E-vitamin. Den form de använder heter Trolox och är en syntetisk, vattenlöslig form av E-vitamin med den kemiska beteckningen 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid som skiljer sig från den naturliga fettlösliga formen med beteckningen d-alfatokoferol.

Mössen delades in i olika grupper där en grupp fick en dos på 12,5 mg E-vit och en grupp fick 61,5 mg E-vit/kg kroppsvikt.( Kontrollgruppen fick inga antioxidanter.) Det motsvarar en dos på 875 mg respektive 4 305 mg för en person som väger 70 kg! Det ska jämföras med myndighetens rekommendation på 12 mg per dag för vuxna personer.

E-vit har i tidigare studier inte visat sig vara en bra antioxidant vid cancer. Varför väljer de NAC som är receptbelagt samt en syntetisk form av E-vit i en dos som vida överstiger rekommenderat intag om de vill testa verkan av antioxidanter på cancer? Varför väljer de inte C-vitamin, selen, quercitin, kurkumin eller någon av de många andra antioxidanter som finns där det finns massor med studier som visar på positiva effekter.

Senast den 19 jan, 2014 skrev GP om att selen var effektivt mot cancer, ja till och med mer effektivt än cellgifter. GP intervjuar Mikael Björnstedt, professor på KI som säger “Selenföreningar är selektivt toxiska, det vill säga endast skadliga för de sjukdomsframkallande tumörcellerna, vid koncentrationer där normala celler inte påverkas. Troligen gäller detta alla typer av tumörceller. Selen har hittills testats på celler från patienter med leukemi och jämförts med vanliga cellgifter. Mest effektivt var selen, som skapade apoptos, programmerad celldöd, hos tumörcellerna.” Sedan en tid forskar Mikael Björnstedt tillsammans med en kollega på Södersjukhuset även på selenets inverkan vid lungcancer.

När det görs studier på en musmodell som får positiva effekter på t.ex. ett ämne och dess effekt på cancer kan man inte därav dra slutsatsen att det fungerar likadant på människor. Möss och människor fungerar olika och det som är bra på möss är inte nödvändigtvis bra på människor och tvärtom. Det krävs att man går vidare med studier på människor för att visa eventuella positiva effekter. Att dessa generella slutsatser dras i denna studie är inte bara märkligt utan ovetenskapligt.

Att från en studie på två av hundratals olika antioxidanter dra alla antioxidanter över en kam och dra slutsatsen att det fungerar likadant för alla antioxidanter är märkligt. Det finns studier som visar att C-vitamin har goda effekter på cancer och till och med kan förlänga överlevnad vid terminal cancer (cancer i slutstadiet) med 4 gånger. Att då påstå att alla antioxidanter skulle ha liknande effekt som C-vitamin skulle också vara ovetenskapligt och aldrig accepteras. Men här gör man precis så men går åt andra hållet!

Författarna till studien skriver i artikeln att “We hypothesizedthat the marked overlap in the effects of NAC and vitamin E on tumor growth and survival reflects their common antioxidant properties”. De skapar alltså en hypotes för att sedan dra slutsatsen att detsamma gäller för alla antioxidanter. Det är inte vetenskapligt.

Intressant nog finns det en studie från 2005 som visar på ett resultat som är raka motsatsen till vad denna studie kommit fram till. De studerar möss som fått genen p53 utslagen och ger dem antioxidanten NAC och kommer fram till att NAC minskade tillväxten hos just lungcancer, samt framhåller antioxidanters potentiella värde både som förebyggande och vid behandling av cancer. Detta är intressant eftersom författarna till den negativa studien just påstår att NAC och E-vit minskar aktiviteten hos p53 genen. “Dietary supplementation with NAC prevented frequent lymphomas characteristic of Trp53-knockout mice, and slowed the growth of lung cancer xenografts deficient in p53. Our results provide a new paradigm for a nonrestrictive tumor suppressor function of p53 and highlight the potential importance of antioxidants in the prophylaxis and treatment of cancer”.  Se PDF.

Även andra forskare kritiserar slutsatserna i denna studie. Barry Kramer, chef för Dviision of Cancer Prevention at the National Cancer Institute in Bethesda, Maryland säger ”You can’t extrapolate from this study to make a recommendation to people”. Han sager vidare att “It’s not likely that all antioxidants are exactly the same”.

Trots många studier som visar på positiva effekter av antioxidanter och cancer lyfter media framför allt fram studier som visar på negativa effekter av antioxidanter. Studier som ofta är felaktigt upplagda eller tendensiösa i sina slutsatser, precis som denna studie. Som man ropar får man svar.

En dåligt genomförd studie med ovetenskapliga slutsatser och ett mediesverige som helt obegripligt går ut och varnar för kosttillskott. Det är inte lätt att vara konsument i dag, särskilt inte om man är intresserad av god hälsa.

Läs även vad näringsteraput Peter Wilhelmsson säger om slutsatserna kring antioxidanter och lungcancer.

Sammanställning: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphotos/Michelle Meiklejohn

 

(4333)

One thought on “Replik till ”Är antioxidanter farliga vid lungcancer?””

  1. Pingback: Replik till ”Är antioxidanter farliga vid lungcancer?” | Hälsa & Kroppsekologi Nyhetsbrev

Comments are closed.