letters-773306_1920

 

När jag skulle plocka ut det viktigaste som jag vände mig emot, så blev det till min bestörtning nästan allt i artikeln publicerad i Österbottens Tidning med rubriken “Räsänen vill begränsa vaccinmotstånd och silvervatten genom lag“. Därför blev mitt brevsvar ganska långt, men eftersom ämnet uppenbarligen är mycket viktigt för dig så hoppas jag att du läser det och att jag även får ett svar. Det ser jag fram emot. 

Det står i artikeln att du undrar ”vad är det som gör att befolkningen i ett läskunnigt och bildat land hyser ett sådant agg mot den etablerade vården?”. Jag tror inte att någon alls hyser agg mot den etablerade vården, däremot är det allt fler som upplever att den ”etablerade vården” inte fungerar, antingen uteblir effekten eller så får man svåra biverkningar – ofta så kan det vara både och. Det är detta som man vänder sig emot, eller att behandlingar är farliga och helt enkelt inte motsvarar den säkerhet som man kan förvänta sig av ett godkänt läkemedel. Varför ska människor tvingas att ta overksamma och toxiska läkemedel som bara är symtomdämpande när det finns biologisk bot och lindring? När du påstår att människor hyser agg när de i själva verket kommer med saklig och befogad kritik så upplever jag att det är en sorts härskarteknik som du använder i syfte att förminska denna grupp. Jag anser dock att goda medborgare och i synnerhet riksdagspolitiker inte ska dela upp befolkningen i ”vi och de” – det är både oetiskt och ofruktsamt. Det tror jag även att du tycker, om du tänker efter.

Patienter är kloka. De vet när de ska vända sig till sjukvården och när de ska använda sig av det som du kallar alternativmedicin. Du ska veta att de allra flesta som uppsöker alternativ vård dessförinnan har besökt den offentliga sjukvården både en och två gånger utan att få hjälp. Hur många säkra läkemedel finns inom skolmedicinen? Vad ska räknas som ett säkert läkemedel? Varje skolmedicinskt läkemedel sägs hanteras med säkerhet ställt mot effekt. Det som du borde fråga dig är varför dessa läkemedel är så osäkra. Jo, det är för att de består av ett monokemiskt ämne (förvisso kan det ibland vara flera monokemiska ämnen i ett läkemedel). Toxiska monokemiska ämnen, som ofta är modifierade för att kunna patenteras är långt ifrån vår biologi, vilket gör att våra kroppar hanterar dessa ämnen dåligt, och substanserna verkar som gifter i kroppen – därav alla biverkningar! Känner du till att varannan patient får biverkningar av sina läkemedel? Dessutom är det så att läkemedel som är korrekt förskrivna av läkare och korrekt intagna av patienterna är den fjärde vanligaste dödsorsaken. Detta ståtade FASS med på sin hemsida för några år sedan tills dess att vi ifrågasatte det och texten blev allt mindre till att den slutligen togs bort helt. Är det så du vill göra – sopa problemen under mattan för att slippa se dem, för om man inte ser dem så finns de inte…?

Fass

Från FASS

 

Jag anser att var och en själv ska få avgöra vilken behandling man vill ha. Du tog upp homeopati som ett exempel på en alternativ behandling som är ofarlig. Homeopatiska medel är ogiftiga tack vare sitt ringa innehåll av verksamma substanser. Inte nog med att terapin principiellt sett är helt biverkningsfri – den har även visat sig fungera. Dr Hahn från Sverige har i sin metastudie visat att det finns vetenskapliga studier som befäster att homeopati fungerar, och han har även visat att andra metastudier är bluff, i en av de metastudierna hade forskaren exempelvis sållat bort ungefär 95-98 procent av alla existerande studier, detta för att kunna få till resultatet att homeopati inte skulle fungera. Det kallas med andra ord forskningsfusk. Bara för att medicineliten INTE VILL att homeopati ska fungera så betyder det inte att homeopati inte fungerar eller att det i vetenskapen inte skulle finnas något stöd för homeopati.

Det finns storskeptiker och skeptikerföreningar som gör allt i sin makt för att få bort alternativa metoder och som jagar både homeopatin och silvervatten och som lobbar in det till oinsatta politiker och de gömmer sig bakom sina professor- och doktorstitlar och presenterar fake science eller pratar i termer av “vetenskapen säger det” eller att det är “den samlade medicinexpertisen som säger” eller “consensus råder”. Den som säger att homeopati är overksamt eller inte fungerar har helt enkelt inte studerat studierna på området (enligt Dr Hahn).
I slutändan så är det patienterna som ska få avgöra vilken vård de vill ha, annars lever staten inte upp till “att sätta patienten i centrum”, och det borde vara varje politikers ledstjärna.

Du vet säkert inte detta, men homeopati används av cirka 30 000 läkare i EU. I Tyskland finns 6 500 läkare som arbetar med homeopati. Försäkringskassan i Tyskland ersätter  homeopatisk behandling och under år 2009 betalade tyska försäkringskassan ut 23 miljoner euro för homeopatiska läkemedel. Det motsvarar dock mindre än en tusendel av den totala kostnaden för alla läkemedel. Tre av fyra läkare har någon gång rekommenderat homeopati till sina patienter och hälften av alla tyskar har någon gång använt homeopatiska medel. I Frankrike ordinerar 1 av 3 läkare  homeopatiska läkemedel och även där ersätts behandlingen av sjukförsäkringen. Homeopatin är utbredd även i England och det finns flera homeopatiska sjukhus och homeopatin kan studeras på universitet. I Indien finns över 200 sjukhus som erbjuder homeopatisk behandling. I USA och Kanada har homeopati fått ett oerhört stort uppsving de senaste 10-20 åren och i flera länder i Sydamerika är det en mycket populär och officiellt accepterad behandlingsmetod.

Du säger även att du har svårt att förstå att det finns ett vaccinmotstånd hos finlandssvenskarna, vilka ofta är högt utbildade. Faktum är att det är känt att vaccinkritiska personer i regel är välutbildade människor. De har förmåga att läsa på, ta till sig information, vara kritiska, utvärdera och kan därför förkovra sig och utbilda sig i ämnet. De läser studier på exempelvis pubmed och tar del av rapporter som visar att vacciner inte är så säkra och effektiva som läkemedelsföretagen och de nationella sjukvårds- och läkemedelsmyndigheterna påstår (vilka får sin information från industrin). Jag vänder mig särskilt mot att det inte finns säkrare vacciner, eftersom det går att göra. För det första så kan industrin se till att MPR-vaccin (mot mässling, påssjuka och röda hund) finns på marknaden som monovalenta vacciner, vilket är mindre riskfyllt. Dessutom kan industrin se till att använda icke toxiska adjuvans. Industrin och politikerna gör dock varken det ena eller det andra. Varför ska detta läggas fram av mig, som främst har utbildat mig inom alternativmedicin? Borde inte dessa krav komma från en ansvarsfull medicinelit eller från ansvarsfulla riksdagspolitiker som säger sig värna om våra barn? Jag gissar dock att ingen av dessa grupper har läst på utan bara som ett eko upprepar det som läkemedelsindustrin basunerar ut – ”att vacciner är säkra och effektiva”. Faktum är att i Japan så finns det monovalenta vaccin istället för trippelvaccinet med mässling (MPR), ett beslut som togs efter att MPR-vaccinet visade sig vara skadligt. Det är även känt att de enda som köper in icke toxiska adjuvans är djurindustrin, därför att ägarna ska slippa att förlora pengar på grund av att djuren skadas av de toxiska adjuvansen. Nu är min fråga till dig – är djuren viktigare än våra barn?

 

Läkarebok av Dr Henrik Berg, från 1919

 

Jag tycker inte att du ska vara rädd för mässlingen! Man kände redan på  tidigt 1900-tal till de bästa förutsättningarna för att hantera sjukdomen och menar att det är “en ganska oskyldig sak” (se ovan). Enligt det tidigare så kallade Smittskyddsinstitutet så är varken mässling, påssjuka eller röda hund farligt för det stora flertalet, utan bara om man har otur. Räsänen – kan man vaccinera sig mot otur? Rätt behandlad mässling leder inte till några komplikationer. Antroposoferna vet hur man behandlar sjukdomen för att slippa komplikationer. Om de skolmedicinskt utbildade läkarna inte vet det så bör de genomgå en utbildning i antroposofisk sjukvård. Det kanske är dags att lägga in en kurs med obligatorisk utbildning i antroposofi i läkarprogrammet?

 

Smittskyddsinstitutet

 

Jag ska ge dig rätt i en sak som du har sagt enligt tidningen, nämligen att ”vacciner är de mest lönsamma och betydande hälsoinvesteringarna genom hela läkemedelskonstens historia”. Så är det. För industrin har det varit väldigt lönsamt – ekonomiskt sett! Vacciner är en riktig kassako, i synnerhet nu, när läkemedelsbolagen verkar ha fått idétorka. Framtagandet av nya antibiotika går trögt. Vacciner har däremot en lysande framtid. Det är bara att lobba in dem hos politiker som ingenting kan annat än att förlita sig på de rapporter och studier som läkemedelsbolagen själva har tagit fram för att sedan sälja in dem med förevändningen ”för folkhälsan”, och lobba dem raka vägen in i barnvaccinationsprogrammet och se till att vi får obligatorisk vaccinering. Därefter har läkemedelsindustrin säkrat sina intäkter för tid och evighet, till den dagen då till och med riksdagspolitiker förstår att vacciner inte bara är ineffektiva utan dessutom skördar liv, dödar spädbarn (SIDS), ger allvarliga biverkningar såsom autoimmuna sjukdomar inklusive, MS, Guillain Barré, SLE, ME, diabetes, trombocytopeni, narkolepsi, samt cancer, allergi, hjärninflammation och många, många andra biverkningar och komplikationer.

Avslutningsvis måste jag utbilda dig lite på silvervattenområdet. Man kan inte bli förgiftad av rent elektrokolloidalt silvervatten med en koncentration på 10 ppm, vilket det rör sig om i förevarande fall. Dosen är helt enkelt för låg och motsvarar en homeopatisk D5-potens. Rent silver är dessutom ogiftigt och passerar inert igenom kroppen. Det är bland annat visat av Dartmouth Toxic Metals Research Program. Med andra ord så ansamlas inte REKS (rent elektrokolloidalt silver) i kroppen. För att ansamlas i kroppen så behöver silvret vara bundet till protein, eller salter som perklorat, NaCl eller någon annan substans och bilda stora silvermolekyler. Rena silverpartiklar utsöndras till över 99 % inom 24-48 timmar. Detta betyder att man aldrig kan komma upp i en toxisk dos med en produkt som Ionosil. Faktum är att hundratusentals människor i Europa har tagit REKS och de har inte blivit blå. Miljoner människor har tagit det i USA utan att bli blå… Det finns massor med människor som uppger att de har tagit mer än några matskedar REKS per dag, och de har inte heller blivit blå…

Giftinformationscentralen har inte ett enda fall av förgiftning på grund av REKS i sin databas. De har bara något historisk fall med argyri och det var inte alls orsakat av REKS utan orsakat av läkemedelsindustrins silversalt, närmare bestämt silverperklorat, som jag kan lova inte har tillverkats av hälsobranschen. Även silverprotein kan ge argyri. Rosemary Jacobs, som blev grå av silver och som visades upp i Yles program, blev grå av de näsdroppar som hennes läkare förskrev till henne när hon var barn. Näsdropparna innehöll silversalt i kombination med protein i en styrka på 230 000 ppm, och bildade därigenom stora molekyler vilka har potential att fastna i vävnaden. Jacobs argyri var helt enkelt orsakat av den läkemedelsindustri som du högaktar och som du menar är så vetenskaplig. Jacobs medicin som innehöll både salt och protein är således en helt annan produkt än rent elektrokolloidalt, REKS, silver 10 ppm.

 

water-1761027_1920

 

Läkemedelsindustrin hade fel om farligheten hos silversalter, Neurosedyn, Vioxx, statiner, Primodos. Listan kan göras hur lång som helst, men du tycker ändå att vi ska lita på den? Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA avslöjade ett omfattande bedrägeri med förfalskade och manipulerade laboratorierapporter vilket ledde till att över 700 tidigare godkända mediciner fick dras in från marknaden, men du tycker ändå att vi ska lita på industrin? Läkemedelsindustrin har genomgått 100 åtalsförundersökningar mot 200 läkemedelsföretag. Bara under 3-4 år har industrin fått betala 40 miljarder kronor i böter för sin brottslighet enligt “whistleblower” Peter Rost,  men du tycker ändå att vi ska lita på industrin? Enligt svenska FASS så är läkemedelsbiverkan den fjärde vanligaste dödsorsaken när läkemedlet är rätt förskrivet av läkare och rätt intaget av patient, men du tycker ändå att vi ska lita på industrin? Varannan får biverkan av sina läkemedel (medräknat är utebliven effekt), men du tycker ändå att vi ska lita på industrin?

REKS är helt ofarligt i anvisad mängd enligt förpackning. Det finns en in vivo-studie som visar att 5 gram silvernanopartiklar per kilo kroppsvikt är helt ofarligt för däggdjursceller. 5 gram silver per kilo kroppsvikt motsvarar 500 liter Ionosil eller 10 ppm starkt kolloidalt silver per kilo kroppsvikt. För att en 70-kilos människa ska komma upp i den dosen så måste hon svepa 35 000 liter kolloidalt silver. Ingen kan sätta i sig de mängderna, för man skulle dö redan vid intag av 8 liter på grund av vattnet i produkten. Således är vattnet i produkten giftigare än silvret i produkten.

Amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket, EPA, gjorde en sammanfattning av forskning och erfarenhet av silverjoner i samband med godkännandet av en silverjonbaserad desinfektionsprodukt och kom fram till att LD50 (Lethal Dose 50) ligger på 2-5 gram silverjoner per kilo kroppsvikt. Översatt till ren svenska betyder detta att en vuxen man på 80 kilo vid ett och samma tillfälle kan sätta i sig minst 160 gram silverjoner innan det börjar bli farligt. Applicerat på ett 10 ppm (10 mg per liter) starkt kolloidalt silver, så innebär det 16 000 liter vid ett och samma tillfälle. Faktum är att när du pratar om att några matskedar REKS skulle kunna leda till förgiftning så undrar jag om du överhuvudtaget har satt dig in i det ämne som du debatterar.

Tack för att du har tagit dig tid att läsa och min förhoppning är att du kan ta till dig något av det jag har skrivit.

Hjärtligen Sara Boo, ordförande NHF Sweden

……………………………………………………………………………………………….

Tidningen Hälsofrihet
Vill du läsa mer av den här typen av artiklar– se till och bli medlem och få tidningen Hälsofrihet.
>> https://thenhf.se/tidningen-halsofrihet/

Gå in på ovan länk och skrolla ned så kan du provläsa artiklar ur varje nummer som har kommit ut

Hälsofrihet 1-4

Så här gör du för att få tidningen Hälsofrihet:
Betala in 270 kr till NHF Sweden så får du alla fyra nummerna för år 2019
bankgiro: 445-6182
Swish: 123 233 91 66

Obs! Glöm inte att ange namn och adress. Om du inte får plats att skriva det vid betalning så skicka ett mail till oss: nhfsweden(at)gmail.com eller ring 042-504 54

Provläs några av förra årets artiklar här:

>> Hälsofrihet Nr 3  2018 

>> Hälsofrihet Nr 2  2018 

>> Hälsofrihet Nr 1  2018 

(32062)