Wooden Justice_ by suphakit73
Norrbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland anmäldes redan i september 2012 till Socialstyrelsen och Justitieombudsmannen, för att ha brutit mot förvaltningslagen, patientsäkerhetslagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Anmälan gjordes av Michael Zazzio legitimerad sjuksköterska och forskare inom audiologi/otologi. Senare på hösten anmäldes ytterligare ett tiotal Landsting.

Landstingen erbjuder inte patienter med hörsel- och balansrubbningar vård som har någon avgörande positiv behandlingseffekt eller som baseras på något vetenskapligt underlag trots att detta finns. Antingen så ger Landstingen ingen behandling alls eller så ger de behandling som inte är verksam, till exempel kortisontabletter eller KBT, en psykologisk behandling som endast är till för att patienterna ska lära sig att acceptera sitt sjukdomstillstånd och lära sig att leva med sina symtom.

Patientsäkerheten äventyras genom att Landstingen underlåter att remittera behandlingsbehövande patienter till sådana kliniker som utför vetenskapligt baserad vård. Detta gäller i synnerhet de patienter som har drabbats av akut plötslig dövhet eller hörselnedsättning, dessa behöver få ställt diagnos direkt och omedelbart få insatt verksam behandling annars är risken att nedsättningen blir kronisk eller att patienten får men för livet. Kroniska tillstånd negligeras.

Ingen information utgår till patienterna eftersom Landstingen även underlåter att informera patienter om vilken vård och behandling som enligt befintlig forskning och vetenskapliga studier, kan hjälpa dem i deras sjukdomstillstånd, och som finns tillgänglig inom landets gränser.

Landstingen vägrar att samverka med klinikerna på ett sådant sätt som lagen föreskriver att landstingen skall samverka med privata vårdgivare. Landstingen planerar inte heller vården på ett sådant sätt som lagen föreskriver att de ska planera sin vård utifrån samverkan med de privata utövare som finns i landet, inom hälsosektorn .

För mer information om brotten och om anmälningarna, se bifogade bilagor.

Bilagor (Word)

Anmälan av LVN till JO
Anmälan av LVN till SoS
Anmälan av NLL till JO
Anmälan av NLL till SoS

Michael Zazzio är legitimerad sjuksköterska och publicerad medicinsk forskare inom audiologi, indexerad på MEDLINE och har internationellt samarbete med kliniker och forskare i flera länder. Michael Zazzio har utbildat europeiska läkare med flera och arbetat med metoden i bland annat Indien, och han föreläser även internationellt. Zazzio är medicinskt råd och sakkunnig i den spanska, audiologiska sammanslutningen AENORTA (Associación Española para la Normalización de Terapias Auditivas) och har tidigare också varit medicinskt sakkunnig i audiologi för EMLA (European Medical Laser Association)

Socialstyrelsen har i ett tidigare brevsvar till Michael Zazzio skrivit att landstingen måste samverka med privata vårdgivare. Efter anmälan har det hamnat på Socialstyrelsens bord att utreda, men det verkar bara ha lagts på hög och aldrig utretts färdigt. Än idag finns inget beslut fattat och Michael Zazzio har aldrig fått något svar på sin anmälan. Nu gör NHF Sweden ett försök att få klarhet i hur Socialstyrelsen har beslutat.

 

Mail till Socialstyrelsen 

Idag sändes ett mail till Socialstyrelsen:

Hej,

Den 2 september 2012 gjorde Michael Zazzio en anmälan riktad mot Landstinget Västernorrland samt en anmälan riktad mot Landstinget Västernorrland. Anmälan gjordes även till JO. Mer om detta går att läsa här: http://newsvoice.se/2012/09/02/tva-landsting-anmalda-for-brott-mot-forvaltnings-patientsakerhets-halso-och-sjukvardslagen/

Dessa två dokument med anmälningarna till Socialstyrelsen har jag även här bifogat. Senare på hösten anmäldes ytterligare  ett tiotal landsting.

Vi anser att det är mycket viktigt att vi får veta hur socialstyrelsen har beslutat i ärendet, då det är av sådan karaktär att det har en stor betydelse för våra medlemmar. Har Socialstyrlesen fattat beslut? Hur lyder det? Om svaret är nej – varför är i så fall inte beslut taget?

Det är mycket viktigt att Landstingen börjar samverka med Privata vårdgivare, så att sjukvården kan erbjuda inte bara den bästa vården utan också bättre tillgodose patientens önskemål. Patienten i centrum heter det ju. KBT-behandling som är det enda som erbjuds av Landstingen till denna patientgrupp uppnår bara 3% av den behandlingseffekt som Michael Zazzio får på sin hörselklinik. Då är det inte bara oekonomiskt att upphandla KBT-behandling utan även oetiskt eftersom man fråntar patienten möjligheten till verksam behandling.

Hjärtliga hälsningar

Sara Boo, ordförande NHF Sweden ( National Health Federation Sweden)

Vi väntar spänt på svar – det kommer att publiceras här:

 

Fler artiklar av eller om Michael Zazzio

Alla landstingen bryter mot hälso- och sjukvårdslagen

Forskningsfusk vid Uppsala Universitet om hyperakusi och tinnitus?

Michael Zazzio reder ut “Kvacksalverilagen”

Nu får det banne mig vara nog! av Michael Zazzio

Bild: Freedigitalphotos: Wooden Justice_ by suphakit73

(3076)