ZazzioStockholm20140426

Under en lång tid bedrev myndigheterna hetsjakt på Michael Zazzio, forskare och legitimerad sjuksköterska. I april i år blev det samma hetsjaktstämning när dr Erik Enby i samband med att han och Dr Tullio Simoncini skulle föreläsa om cancer. Tullio Simoncini blev så skrämd att han inte vågade komma till Sverige utan han deltog via Skype istället. Inom tre dagar efter Sveriges Radios “avslöjande” reportage anmälde IVO (Inspektionen för vård och omsrorg) dr Erik Enby till åtal trots att det inte fanns någon laglig grund.

Michael Zazzio var en av föreläsarna i samband med Erik Enbys och Tullio Simoncinis Sverige-Turné, som föreningen SARA var huvudarrangör till. Föreningen SARA ger ut tidningen 2000-talets Vetenskap. I föredraget som du kan se nedan reder Michael Zazzio, lite klämkäckt och med glimten i ögat, ut begreppen om kvacksalverilagen och berättar om IVO  grundlösa anmälan till åtal i Dr Enbys fall. Till sin misstankegrund för anmälan skickade IVO för säkerhets skull med en inspelning av reportaget från Sveriges Radio ” Doktorerna som inte går att stoppa” Man behöver inga större kunskaper i juridik för att inse att man inte kan anmäla på misstankegrund och man kan heller inte skicka med ett radioprogram med fiktiva “om vore” som bevis på att ett brott eventuellt kommer att begås. Man måste ha ett faktiskt patientfall med bevisföring som visar på att ett brott redan har ägt rum. Här visar Michael Zazzio dessutom att det som massmedia och IVO utmålar som brott enligt Patientsäkerhetslagen kap 5 (fd kvacksalverilagen) inte alls är något brott, om man kan gällande lagstiftning – vilket tjänstemännen på IVO om igen bevisar att de inte kan.

Michael Zazzio har redan slagit hål på begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”  genom att ingen i den medicinska eller juridiska eliten eller tjänstemännen på våra tillsynsmyndigheter har kammat hem utfästelsen på 10 000 kr i belöning till den som kunde ge en lagmässig definition av vad begreppet betyder.  Begreppet är alltså helt tomt och innehållslöst och som sådant får det inte förekomma varken enligt inhemska lagar eller enligt EU-lagstiftning. Hur kan någon dömas för att inte följa “vetenskap och beprövad erfarenhet” om ingen vet hur definitionen lyder och vad det betyder? Om en domstol ska döma godtyckligt äventyrar detta både rättsäkerheten och vår likhet inför lagen  – godtycklighet får därför inte heller förekomma enligt våra grundlagar.

Kvacksalverilagen har ersatts av Patientsäkerhetslagen kap 5. För att förstå denna lag ordentligt så måste man först och främst förstå innebörden av “yrkesmässig”. Lagmässigt betyder “yrkesmässigt” helt enkelt att man utför något mot betalning. När man väl har detta klart för sig så kan man även gå tillbaka till motsvarande paragraf i den den föregående lagen LYHS (Lagen om Yrkesverksamhet på Hälso- och Sjukvårdens område) eftersom det är samma lag men den uttrycks mycket klarare där. Gör man detta så bli det glasklart vad som gäller för icke-legitemerade. Socialdepartementet skrev i ett yttrande till Michael Zazzio vad lagen säger och yttrandet bekräftade det som Michael Zazzio hela tiden hävdat.

 • “Yrkesmässig” betyder “mot betalning”
 • Man får som olegitimerad undersöka men inte behandla cancer yrkesmässigt (mot betaling)

Michael Zazzio agerar för att utbilda tjänstemän inom våra olika tillsynsmyndigheter i sådant  som de borde kunna utan och innan – nämligen de lagar som styr deras tillsynsverksamhet.  Nu får det vara slut på myndighetsövergreppen!

 

Här är tidigare artiklar om vad som drabbade dr Erik Enby i våras.

Erik Enby är nu polianmäld av IVO utan stöd i lagen

Hetsjakten på Erik Enby i Sveriges Radio anmält till Granskningsnämnden

Nu får det banne mig vara nog! av Michael Zazzio

 

// Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

 

(5989)

One thought on “Michael Zazzio reder ut “Kvacksalverilagen””

 1. Mycket bra föredrag med logiska och sakliga argument.

  Tack för det arbete du gör och hoppas du fortsätter oförtrutet.

  Personligen ifrågasätter jag alla dessa lagar och myndigheters rätt att utöva någon kontroll eller makt alls.

  Dessa frågor borde illustrera detta:

  Vem skapade mig, Staten eller Naturen?
  Vad skapade Staten, Människan eller Naturen?
  Vem är mest överordnad, skaparen eller skapelsen?
  Är jag en människa?
  Föddes jag fri eller som slav?
  Om jag inte är en slav, hur kan någon vara min herre?
  Är vi inte alla födda med lika friheter och rättigheter?
  Om så, hur kan någon hävda auktoritet över mig?
  Kan någon auktorisera en annan att göra något som han/hon själv inte har rätt att göra?

Comments are closed.