Marc och Samia Lerère som sa nej till obligatoriskt difterivaccin  –  och som NHF Sweden tidigare har skrivit om och har gjort en insamlingskampanj till – har nyligen dömts till två månaders villkorligt fängelsestraff för att de vägrade att vaccinera sin dotter.

Nu drar den franska sjukvårdsministern Marisol Touraine igång en nationell vaccinationsdebatt i Frankrike. Bland annat ska flera olika expertgrupper diskutera vaccinationsfrågan. I mars ska man också öppna en webplattform dit sjukvårdspersonal och andra invånare är välkomna att komma med förslag. Därefter ska alla synpunkter sammanställas av en kommitté som i slutet av året ska presentera förslag till förändringar. Det främsta målet är att få fler invånare att inse betydelsen av att vaccinera sig.

Pappan Marc Lerère säger i en intervju med Läkemedelsvärlden att vaccinerna är farliga och att läkemedelsindustrin har korrumperat myndigheter, experter och sjukvårdsministrar.

Isabelle Adenot är
apotekare och driver ett apotek i Paris och är även ordförande för Apotekarsällskapet, och menar att vaccinerna är offer för sin egen succé. Människor vill bara vaccinera sig när de är rädda. I dag vill man till exempel ha ett skydd mot ebola eller dengue. Hon välkomnar kampanjen och tycker att det är bra att tvånget ses över  en fråga är ju varför det råder lag på att skydda sig mot vissa sjukdomar och inte mot andra, säger hon. Hon hoppas även på att få gehör för att läkarnas vaccinerings-monopol slopas, så att även apotekare kan ge sprutor.

 

Att paret Lerère bara fick ett villkorligt straff berodde delvis på att de framhöll att systemet är inkonsekvent. I dag går det inte att vaccinera barnen med de tre obligatoriska vaccinerna, utan att de också vaccineras mot kikhosta. Det är även stora problem med tillgängligheten, till exempel är Trippelvaccinet inte tillgängligt för små barn sedan flera år tillbaka. Läkemedelsindustrin i Frankrike har dock lovat att skärpa sig och ha bättre kontroll på sina lager och tillgänglighet.

Det främsta målet för den förestående vaccindebatten är alltså att få allt fler medborgare att inse vikten av att skydda både sig själva och omgivningen mot de numera ovanliga sjukdomar genom vaccin. Ett led i detta arbete är att förse alla med en elektronisk vaccinationsbok.

Man bör dock känna till följande när man förespråkar obligatorisk barnvaccination. Någon utvärdering angående vaccinationernas effektivitet aldrig har utretts på ett vetenskapligt sätt. Så här skriver Socialstyrelsen:

”Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Detta gäller till exempel difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund.”
Källa: Vaccination av barn DET SVENSKA VACCINATIONSPROGRAMMET En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal – av socialstyrelsen

Vi vet helt enkelt inte om vaccinerna fungerar. De som har studerat graferna över dödsfall och incidens över tid vet att alla barnsjukdomar och dödligheten var på nedåtgående långt innan vi började att vaccinera och förbättrades i takt med att vi fick bättre levnadsförhållanden.  https://quantumhalsan.wordpress.com/2011/04/19/sjukdomsstatistik-vs-vaccinationer/
https://thenhf.se/wp-content/uploads/2013/08/Vaccinering_grafer.pdf

 

Sara Boo, ordförande NHF Sweden

Källor/Läs mer:

http://www.lakemedelsvarlden.se/fordjupning/fick-fangelse-att-inte-ha-vaccinerat-sitt-barn-14957

https://thenhf.se/foraldrar-i-frankrike-har-valt-bort-vaccin-till-sina-barn-nu-riskerar-de-fangelse-och-boter/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20467/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-2008-126-9.pdf

https://thenhf.se/vara-barn-ska-inte-tvangsvaccineras/

Två års fängelse för vaccinationsvägran 

Vårdpersonal kritiserar vaccinkritiker 

Europakonventionen för skydd om de mänskliga rättigheterna 

Tysk hälsopolitiker vill införa tvångsvaccinering 

Ovaccinerade är friskare


Läs mer i fransk media:

http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/03/10/le-conseil-constitutionnel-dira-le-20-mars-si-la-vaccination-doit-rester-obligatoire_4590820_1651302.html

http://www.lepoint.fr/societe/des-parents-juges-pour-avoir-refuse-de-faire-vacciner-leurs-enfants-09-10-2014-1870672_23.php

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2015/03/09/yonne-que-risquent-les-parents-auxerrois-qui-refusent-de-faire-vacciner-leur-enfant-671055.html

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/10/01016-20150310ARTFIG00012-obligation-de-vaccination-les-sages-vont-trancher.php


Franska myndigheter om böter och fängelsestraff vid vaccinationsvägran:

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F704.xhtml

 

(1929)