ID-100152741

OBS! Bilden har ingen koppling till personerna i artikeln

Är det föräldrarna eller staten som ska ha rätten att bestämma över barnens förebyggande hälsovård? –Självklart är det föräldrarna, NHF Sweden uppmanar till aktion! 

Den senaste paniken över mässling har lett till att många vaccinförespråkare världen över uppmanar till att ge staten befogenheter att påtvinga alla barn vaccination. De som förespråkar detta uppmanar till ett undantag från principen att det är föräldrarna som bär det yttersta ansvaret för vilken vård deras barn ska erhålla. Det är dags att ställa sig frågan huruvida ett intrång i den individuella friheten skulle kunna accepteras. Beslut likt detta öppnar dörren för framtida intrång i människors frihet.

För att få människor att ta rekommenderade vaccin ges ofta exempel på hur någon dött av en sjukdom som anses kunna förebyggas med hjälp av vaccin. Vi hade till exempel för några år sedan en tvåbarnsfar i Wales som dog samtidigt som det upptäcktes fall av mässling. Genast gick massmedia ut med skrämselpropaganda om att mässling skördar liv och att alla bör ta sig till vårdcentralen för att ta sitt vaccin. Det visade sig dock i efterhand att mannen led av svår astma och nyligen hade varit inlagd på sjukhus samt hade behandlats för alkoholmissbruk. Han skickades dessutom hem med rådet att ta febernedsättande, vilket kan ha förödande konsekvenser i samband med mässling och även för astma. Om han var vaccinerad eller inte fick vi aldrig reda på.

För inte så länge sedan hade vi ett dödsfall som drabbade en tvåårig pojke i Tyskland. Hälsosenatorn passade på att skylla på mässling samtidigt som hon propagerade för obligatorisk vaccination. Det visade sig i efterhand att pojken led av en svår hjärtsjukdom. Det är intressant att notera att, när ett barn får komplikationer efter vaccin, så heter det i massmedia att “tidssamband inte är detsamma som orsakssamband”, men när någon får komplikationer i samband med en sjukdom, så tas det för givet att det ÄR ett orsakssamband.

Vi vet också att dödsfall i mässling var sällsynta i industriländerna vid vaccinets införande. Faktum är att år 1930 var det till och med större risk att dö av ett åsknedslag än av mässling som hade en dödlighet på 0,16 per 100 000 i jämförelse med en dödlighet vid åsknedslag på 0,28 per 100 000. År 1950 var dödligheten nere på 0,07 per 100 000  och 1960 0,04 per 100 000 invånare. I USA var det år 1960 en dödlighet på 0,24 per 100 000. År 1963 licensierades det första mässlingsvaccinet. Dödstalen var då redan nere på noll i ett flertal stater och det var 56 gånger så stor risk att dö av astma, 323 gånger så stor risk att dö av bilolyckor och 612 gånger så stor risk att dö av andra olyckor. Att dö av hjärt- och kärlsjukdomar hade en 9 560 gånger större risk än att dö i mässling. Rökning dödar numera årligen 5 miljoner och ett stillasittande liv beräknas leda till 5,3 miljoner dödsfall.

Länken visar en graf över dödsfall i mässlingen i Sverige mellan 1911-2013. Grafen visar att vaccin inte ligger bakom minskningen av mässlingsdödsfallen i Sverige. Tittar man på trenden så har vaccinet inte påverkat dödsfallen det minsta.

Det finns en logisk förklaring till att 95 procent av alla som dör i samband med mässling bor i ett fattigt land. Det är nämligen så att det krävs mer än ett virus för att göra oss allvarligt sjuka. Detta är kanske tur med tanke på att det beräknas finnas fler virus än stjärnor på vår himmel. Samtidigt har vi miljontals bakterier på vår jord, varav många kan leva utan att vi märker dem i vår normalflora men kan bli patogena när miljön förändras. Virus och bakterier på “fel” plats i kroppen och i samband med fysiska dysfunktioner, stress och brister av olika slag kan göra oss sjuka. Var femte sekund dör ett barn i världen och man vet att oavsett sjukdomssymtom vid dödsögonblicket så är undernäring – vatten- och näringsbrist – den enskilt största dödsorsaken, eftersom det sätter ner immunförsvaret och alla andra kroppsfunktioner. Vi har med andra ord allvarliga grundproblem men en del anser att lösningen är vaccin och att alla ska tvingas till det – vare sig de vill eller ej.

Om det ska vara vaccinationstvång för barn – vad är det då som säger att inte även vaccinering för vuxna kan komma att bli ett tvång? Om det sedan blir en lag som tvingar alla människor att vaccinera sig – ska polisen då få befogenhet att ta in människor till stationen och under tvång ge dem utvalda sprutor? Ska vaccinationsvägrare läggas i spännbälte likt tvångsvårdade psykpatienter? Om rädslan för infektioner och icke-vaccinerade människor motiverar obligatoriska vaccinlagar, ska då även människor som inte tvättar händerna eller som hostar och nyser rakt ut i offentliga miljöer också kunna fängslas?

Vi på National Health Federation Sweden har hälsofriheten som vårt viktigaste mål och vi anser inte att ett påtvingande av läkemedel hör hemma i en demokrati – dessutom så strider det emot europeiska grundlagen – europakonventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Trots att både Frankrike och Italien sägs vara demokratier och ska följa konventionen, så är de ensamma i Europa om att ha obligatorisk vaccination. Människor i Frankrike riskerar två års fängelse och 30 000 € i böter om de väljer att tacka nej till difteri-, stelkramps- och poliovaccin. Just nu i skrivande stund, har paret Marc och Samia Larère gjort just detta val och riskerar därmed hårda straff. Fallet har lett till stora rubriker i den franska vaccinationsdebatten. Paret säger sig vara anhängare av alternativ medicin och vägrar därför att vaccinera sina två barn på 15 månader och 3 år. Föräldrarna hävdar att vacciner gör mer skada än nytta då vacciner innehåller giftiga ämnen som kvicksilver och aluminium. Parets advokat hävdar att man har rätt till sin egen hälsa och att det inte finns vetenskapliga bevis för att vacciner fungerar och är säkra. Familjen Larère har blivit ett ansikte för en het debatt, där allt fler ifrågasätter nytta med vacciner. Författningsrådet i Frankrike sammanträder nästa gång den 20 mars. Då ska rådet avgöra om vaccinationen ska förbli obligatoriskt eller inte.

Någon utvärdering angående vaccinationernas effektivitet aldrig har utretts på ett vetenskapligt sätt? Så här står det i Socialstyrelsens skrift Vaccination av barn:

”Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling”.

– Hur kan man veta att den är effektiv om en vetenskaplig utvärdering aldrig har gjorts?

Var med och kämpa för föräldrarnas rättighet att välja vilken vård de egna barnen ska ha


NHF Sweden anser att denna debatt
är av yttersta vikt för framtida beslut inom EU i frågan och vill hjälpa till att stödja det franska paret i sin domstolskamp. De verkar ha en donerapåläst advokat som är väl insatt i hälsojuridiken och vaccinationsproblematiken. Ytterst handlar detta om vem som ska ha makten över våra barns hälsa – vi som föräldrar eller staten!

Vi har därför startat en insamling och den första donationen på 1 000 kronor har redan kommit in. Oavsett om du kan bidra med en liten eller stor summa så är ditt bidrag viktigt. Så, tveka inte att sätta in ditt bidrag på NHF Swedens bankgiro 445-6182. Märk insättningen med “Frankrike” så att pengarna kommer rätt.

Vi tackar ödmjukast!

// NHF Sweden

Marina Ahlm
Sara Boo
Michael Zazzio

 

Källor/Läs mer:

Två års fängelse för vaccinationsvägran 

Vårdpersonal kritiserar vaccinkritiker 

Europakonventionen för skydd om de mänskliga rättigheterna 

Tysk hälsopolitiker vill införa tvångsvaccinering 

Vad beror egentligen mässlingsutrott på? 

Om mässling på vaccin.me

Ovaccinerade är friskare

Läs mer i fransk media:

http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/03/10/le-conseil-constitutionnel-dira-le-20-mars-si-la-vaccination-doit-rester-obligatoire_4590820_1651302.html

http://www.lepoint.fr/societe/des-parents-juges-pour-avoir-refuse-de-faire-vacciner-leurs-enfants-09-10-2014-1870672_23.php

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2015/03/09/yonne-que-risquent-les-parents-auxerrois-qui-refusent-de-faire-vacciner-leur-enfant-671055.html

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/10/01016-20150310ARTFIG00012-obligation-de-vaccination-les-sages-vont-trancher.php


Franska myndigheter om böter och fängelsestraff vid vaccinationsvägran:

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F704.xhtml

 

NAMNINSAMLING MOT VACCINATIONSTVÅNG I SVERIGE

 

 

(5780)

4 thoughts on “Föräldrar i Frankrike har valt bort vaccin till sina barn – nu riskerar de fängelse och böter!”

  1. Pingback: Är det föräldrarna eller staten som ska ha rätten att bestämma över barnens förebyggande hälsovård?

  2. Mardrömslikt i världen idag. Tror aldrig jag varit så rädd för vad som komma skall när det gäller total utplåning av mänskluga rättigheter för stat och storbolags skull.

  3. 596 sek donerade (allt jag kan avvara för tillfället). Jag hoppas innerligt att det här går vägen och att om det gör det, att inte varken tabben att dra dem till rättegång eller segern över myndigheterna går att tystas ner eller sopas under mattan.

    • NHF Sweden tackar hjärtligast. När NHF Sweden fick höra om detta så var rättegångsprocessen redan igång. Vi kände då att det bästa vi kan göra är att sprida kunskapen om att demokratin, rätten till att få bestämma över vår egen kropp och hälsa står på spel. Vi hoppas att kunskapen om övergreppet kommer att göra så att människor tar ställning i frågan och kämpar emot obligatorisk vaccination vilket strider mot våra grundläggande lagar i EU. Man försöker förmodligen i hela Europa att gå mot tvångsvaccinering – det hör inte hemma i en demokrati särskilt eftersom vacciner inte alls skyddar folkhälsan totalt sett. Tack än en gång för ditt bidrag.

Comments are closed.