Marina A bildJag är skeptisk till vaccin därför att den information som vårdpersonal går ut med inte stämmer överens med den informationen som står i den vetenskapliga litteraturen. Som till exempel att vaccinerade inte kan smitta andra människor, vacciner är ofarliga samt fria från biverkningar och att man ska vaccinera av solidariska skäl.

Om du väljer att vaccinera dig så betyder inte detta att du blir steril och inte kan bära virus och bakterier. Det finns hundratals bakterier varav många lever i vår normalflora och det finns fler virus än stjärnor på vår himmel. Ett vaccin håller inte dessa borta från din kropp. Det finns till och med flera exempel i medicinsk litteratur som visar att du även kan bära mikroorgansimer som du blivit vaccinerad emot. I en studie publicerad i Journal of Clinical Microbiology 1995 kunde man upp till 14 dagar efter vaccinationstillfället upptäcka mässlingsvirus i deras urin. I ett annat fall upptäcktes vattkoppor i ett av två syskon som vaccinerats mot denna sjukdom fem månader tidigare. Två veckor efter det insjuknade även det andra syskonet och det isolerade viruset visade sig vara från vaccinstammen. Slutsatsen blev att vaccinerade som senare insjuknar måste anses vara smittsamma.

Man hävdar att vaccin är säkert därför att det givits i miljontals doser. Detta är dock inget mått på att något är ofarligt. Med samma logik skulle vi kunna hävda att alla miljögifter och föroreningar är ofarliga eftersom 7 miljarder människor exponeras för dessa dagligen. Rapporter om biverkningar efter vaccinationer visar dessutom att många aldrig rapporteras. I en studie från 1991 publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM) kom man till slutsatsen att rapporteringen enligt det spontana systemet missade uppemot 98 procent av biverkningarna. I en rapport publicerad i JAMA på 90-talet kom man till slutsatsen att endast runt 1 procent av alla biverkningar blir rapporterade till FDA (USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket). År 2006 gjordes en sammanställning av 37 studier från 12 länder. Dessa visade att biverkningar var underrapporterade med ett genomsnitt på 94 procent. I Kina visade en studie att av alla biverkningar som rapporterades i Shanghai 2009, var 42,5 procent vaccinbiverkningar med reaktioner så allvarliga som anafylaxi och död.

Att vaccinera av solidariska skäl är endast ett känslomässigt argument utan någon som helst förankring i vetenskapen. Om nu vaccin hade varit så bra som det sägs, varför behöver man då använda sig av känslomässig utpressning för att få alla människor att använda denna mirakelmedicin?

 

Text: Marina Ahlm

Läs mer:

Detection of measles virus RNA in urine specimens from vaccine recipients

Chickenpox Attributable to a Vaccine Virus Contracted From a Vaccinee With Zoster

Don’t Vaccinate to Protect My Cancer Kid

Vårdpersonal kritiserar vaccinkritiker

Förvillande information om vaccination och biverkningar

(3323)