Feedback criticsRuntom i världen sprider sig en vaccinationshysteri med tankegångar och diskussioner kring obligatorisk vaccinering. Vårdpersonal i Sverige uttrycker en oro för att allt fler visar en tveksamhet inför vaccinering. Detta i sin tur leder till att många vill hitta en syndabock. Kritik riktas därför mot sajter som skriver om vaccinets baksida samt mot föreläsare som dr Suzanne Humphries som är en av de mest pålästa i ämnet och presenterar riskerna som finns med att vaccinera.

Text: Marina Ahlm / Freedigitalphotos.net

Personligen har jag inget behov av att övertyga andra människor hurvida de ska vaccinera eller inte. Men däremot har jag ett behov av att alla människor ska ha rätten till öppen och ärlig information.

När jag själv började fundera på detta med vaccination och tog upp detta med min BVC-sköterska för 13 år sedan så fick jag ett tjockt kompendie i handen som beskrev hur farliga alla sjukdomar kunde vara. Det stillade mitt sinne då men idag kan jag inte förstå hur jag tänkte. Vad har sjukdomars eventuella risk för komplikationer att göra med om vaccination är en bra och förebyggande åtgärd? Det är väl inga bevis för att vaccin fungerar?

Något som också slagit mig såhär i efterhand är min reaktion jag fick när jag för första gången presenterades med information om att vaccin kanske inte var så säkert och effektiv som alla påstår. Jag blev helt förtvivlad och tänkte att det bara inte kunde vara sant. Om det var så kändes det som att hela min samhällsbild skulle raseras, vilket den också på sätt och vis gjorde.

Men var kom dessa känslor egentligen ifrån? Jag hade själv aldrig läst på eller ens funderat över ämnet. I efterhand har jag förstått att det är en kollektiv tro som sitter väldigt djupt rotad i de flesta av oss. En tro på att vaccin har räddat mänskligheten från att praktiskt taget dö ut i farliga sjukdomar. Men är det då verkligen så? Jag har upptäckt att det tyvärr inte är så enkelt.

WHO har nyligen gått ut med uppmaningen att alla länder ska ta krafttag för att få människor att vaccinera sig. De menar att det är oacceptabelt att mässling fortfarande kostar liv, pengar och tid när ett vaccin funnits på marknaden i 50 år. Personligen tycker jag det är mer oacceptabelt att ett barn  dör var femte sekund och oavsett symtom vid dödsögonblicket så är undernäring den enskilt största orsaken. Detta trots att det finns tillräcklig med mat på vår jord för alla. Utan undernäring hade dessutom de flesta människor per automatik överlevt även mässling. Det är ingen tillfällighet att 95 procent av alla dödsfall i samband med mässling sker i ett fattigt land.

I och med dessa påtryckningar för att bibehålla en god vaccinationstäckning har det uppstått en minst sagt obehaglig situation i vårt samhälle. Många av vaccinationsförespråkarna anklagar de som tackar nej till vaccin för att vara osolidariska egoister. Om du själv är en sådan person skulle jag vilja ställa några frågor till dig:

-Är du medveten om att du själv trots vaccin fortfarande kan bära virus och bakterier på din kropp och smitta andra med dessa?

-Är du medveten om att det finns en massa vetenskapliga studier som visar att du till och med kan smitta andra med just den sjukdomen du är vaccinerad emot? På St. Jude Children’s Research Hospitals hemsida skriver man såhär till sina besökare:

”Undvik vaccin med levande virus och personer som fått det. Detta är för närvarande oralt polio, smittkoppor, vattkoppor, mässling/påssjuka/röda hund och nasala influensavaccin. Dessa vaccin kan utgöra ett hot mot ditt barns hälsa. Varje person med ett försvagat immunförsvar inklusive patienter med cancer och HIV ska inte få levande vaccin”.

-Så med tanke på detta, hur kan du vara så säker på att det inte är just du som smittar den svage eller cancersjuke personen? Och på vilket sätt är det solidariskt att ge alla dessa vaccin till människor i fattiga länder som till stor del har just försvagade immunförsvar och till exempel HIV?

-Är du medveten om att utbrott av de sjukdomar vi vaccinerar emot ändå kan uppstå trots en hög vaccinationstäckning? Det har till och med rapporterats om utbrott av mässling i en population med 100 procents vaccinationstäckning.

-Är du medveten om att vaccin kanske inte ger dig ett skydd alls och om det gör det varar det inte så länge. Detta betyder att praktiskt taget alla vuxna som vaccinerades som barn inte bidrar till att upprätthålla flockimmuniteten och att vi därmed riskerar epidemier. Vaccin kan trigga kroppen att bilda antikroppar men antikroppar är inte detsamma som immunitet.

-Är du medveten om att effektiviteten från vaccinationer aldrig utretts på ett vetenskapligt sätt? Så här står det i Socialstyrelsens skrift Vaccination av barn:

”Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling”.

-Är du medveten om att sjukdomar vi vaccinerar emot inte var något större problem i industriländerna redan innan vaccinets införande? Vaccinet mot difteri och stelkramp infördes på 1950-talet och då var dödsfallen för difteri redan nere på noll och i stelkramp var de ytterst få. Finland har inte haft ett enda fall av neonatal stelkramp sedan 1915, alltså långt innan ett vaccin ens var tillgängligt. När vaccin mot polio infördes 1957 var det föregående år 20 dödsfall från polio. Men hurvida vaccinet fungerar eller inte kommer vi aldrig få reda på eftersom diagnoskriterierna ändrats så pass mycket att en minskning var förutspådd att ske med eller utan vaccin. Antalet fall av både mässling och kikhosta var i stort sett helt borta redan innan vaccinets införande.

Detta om något är ett bevis för att vi kan få bort praktiskt taget alla dödsfall i dessa sjukdomar utan vaccin med hjälp av en bättre levnadsstandard.

Så varför all denna ilska och skuldbeläggande mot de som inte vill vaccinera sig? Varför inte rikta ilskan dit den hör hemma? Ta till exempel tobaksindustrin som är orsaken till att en av tio vuxna människor dör. Eller livsmedelsindustrin som är orsaken till att miljontals människor årligen dör i förtid och dessutom bidrar till att skapa ett livslångt lidande för ytterligare miljoner i form av kroniska sjukdomar. För att inte tala om kemikalieindustrin som förorenar och förgiftar hela vår planet. Vet du om att en procent av jordens befolkning äger mer än resten tillsammans? På vilket sätt är detta solidariskt?

Men det är klart, allt är relativt och anser man att vaccinering leder till bättre hälsa så hindrar inte jag den personen från att gå och vaccinera sig. Gör det men snälla… sluta spela martyr mot de som väljer att tacka nej. Respektera att andra inte väljer som du!

Text: Marina Ahlm / Freedigitalphotos.net/Stuart Miles

Källor:

Detection of measles vaccine in the throat of a vaccinated child – Vaccine. 2002 Feb 22;20(11-12):1541-3

Inpatient Visiting Guidelines – St. Jude Children’s research Hospital

Measles Outbreak among Vaccinated High School Students — Illinois – MMWRJune 22, 1984 / 33(24);349-51

Don’t Vaccinate to Protect My Cancer Kid

Disease, Vaccines and Forgotten history – Graphs

The Present Status of Polio Vaccines (a panel discussion), Illinois Medical Journal, August, 1960

WHO, Immunization Monitoring, Diseases, Poliomyelitis Case Count, accessed multiple times between May 1 and June 1, 2010

Smoke, mirrors and the “disapearence”

Diphtheria-tetanus-pertussis vaccine administered simultaneously with measles vaccine is associated with increased morbidity and poor growth in girls. A randomised trial from Guinea-Bissau – Vaccine. 2011 Jan 10;29(3):487-500. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.10.071. Epub 2010 Nov 18

(4096)

One thought on “Vårdpersonal kritiserar vaccinkritiker”

  1. Mycket bra saklig artikel – borde läsas av alla som funderar över vaccinets ‘fördelar’..

Comments are closed.