suzanne_humphries

Suzanne Humphries fick nyligen mail från TV 4:s reporter. Han ämnade att göra ett inslag om att myndigheterna i Sverige inte gillar hennes person och att det i vissa områden har upptäckts en minskad vaccinering. Det har minskat bland annat i Göteborg och en kritisk läkare där spekulerar i om det kan ha med Suzannes Humphries Sverigebesök i höstas att göra, då hon bland annat var just i Göteborg.

NHF Sweden har avrått henne från att göra intervjun eftersom det har framgått att TV4-reportern inte har för avsikt att göra inslaget så att Suzanne Humphries blir nöjd med hur hon framställs. Vi har alltför ofta sett hur alternativrörelsen framställs i dålig dager. NHF Sweden valde istället att göra en kort videoinspelning för att sända den till TV4 om varför vi tog Suzanne Humphries till Sverige för att föreläsa om vaccin. Nu har vi dock valt att själva publicera den på youtube, samt att här längre ner i artikeln även svara på reporterns frågor.

Suzanne Humphries är mycket påläst och har ägnat flera år åt att lära sig mer om vetenskapen kring sjukdomar och vaccin – allt som hon förmedlar är uppbackat av studier och forskningsrapporter.

NHF Sweden arrangerade föreläsningen med Suzanne Humphries för det är varje förälders rätt att få ta del av en bredare rapportering av det vetenskapliga kunskapsläget för att kunna göra ett medvetet val och inte bara vaccinera utifrån slentrian, okunskap eller på grund av egna skuldkänslor eller av ett samhälleligt betingat skuldbeläggande baserat på solidaritetsskäl.

suzanne_humphries_NHF_Sweden

Suzanne Humphries med NHF Sweden

Marina Ahlm ger här svar på tal till dem som kritiserar vaccinkritik: https://thenhf.se/vardpersonal-kritiserar-vaccinkritiker/

TV4:s reporter hade en rad frågor till Suzanne Humphries, men eftersom hon är van vid att media försöker framställa henne i dålig dager så har hon meddelat att hon tills vidare avstår att ställa upp på TV4:s intervju, i mainstream media. Hela förra året och även i år har den alternativa branschen i svensk massmedia hängts ut för att misskrediteras. Det finns andra bättre sätt att nå ut med information i dagens informationssamhälle. Här kommer frågorna från TV4:s reporter samt våra svar.

 

Dear dr Humpries,

I work as a reporter for the news department at TV4, the largest network in Scandinavia. I am currently working on a story regarding that certain areas in Sweden are seeing a dramatic increase of parents who decline vaccination for their children (albeit from very  low numbers).

One of the areas is Göteborg, where I believe you held a talk last autumn. One of the doctors interviewed for the piece speculates that your visit might be one contributing factor to increased skepticism to vaccination.

I would very much like to do an interview with you on this topic. The questions would be:

 

 •  Sweden sees an increase in parents declining vaccination for their children. How would you comment that?
 •  One of the doctors interviewed sees your talk in Göteborg as a contributing factor – do you think that is correct?
 •  Do you see any risks with parents refusing vaccines for their children?
 •  The medical authorities in Sweden are very critical of your person, since they feel you add to unnecessary concern regarding vaccines. How would you comment?
 •  The same authorities claim you tone down the risks of not getting vaccinated – do you?

 

I would prefer to do the interview via Skype (which is the second best thing to actually meeting you in person). If that is not possible, a phoneinterview. Is this something you would be willing to participate in?

Best regards,

xxx xxxx

Reporter TV4

 

Översättning av frågorna till svenska vilka besvaras av NHF Sweden:

I Sverige ser man en ökning av antalet föräldrar som tackar nej till vaccin till sina barn. Hur vill du kommentera det?

NHF Sweden svarar: Antalet som är kritiska till vaccin har alltid fluktuerat över tid. Just nu finns det framför allt i USA ett växande ifrågasättande av vaccinering, inte minst på grund av att USA har gått från en autismkvot på 1/10 000 till 1/80 – vissa hävdar till och med att det är en kvot på 1/50. Det finns från vetenskapligt håll starka indikationer på att det har samband med vaccinering. Förmodligen börjar allt fler, inte minst via sociala media och alternativ-media, att hitta den information som BVC undanhåller, vilket gör att allt fler ifrågasätter de okritiska dogmer som de förväntas att svälja. Föräldrar börjar lära sig att de inte får reda på all den samlade kunskap som de enligt lag har rätt till.


En av de intervjuvade läkarna ser ditt föredrag i Göteborg som en bidragande faktor. Tror du att det är rätt?  Ser du några risker med att föräldrar vägrar vaccin till sina barn? 

NHF Sweden svarar: Det var 5 månader sedan Suzanne Humphries höll föredraget i Göteborg och Ängelholm. I Ängelholm kom det ca 140 personer, uppskattningsvis var det bara någon enstaka procent som var spädbarnsföräldrar. Även om det skulle finnas en del gravida med på föredraget så tar det som bekant mer än 5 månader att bära fram ett barn – så konklusionen måste vara att det är högst osannolikt att det är föredragets skuld till att det redan skulle visa sig i statistiken.


Myndigheterna i Sverige är mycket kritiska till din person, eftersom de känner att du tillför onödig oro angående vaccin. Hur vill du kommentera det?  

NHF Sweden svarar: Myndigheterna går i en indoktrinerad medicinkårs ledband, en medicinelit som ser vaccinering som en obestridligt god åtgärd utan att ta till sig ett uns av den kritik som finns. På vissa håll i Europa diskuteras det till och med tvångsvaccinering eller att barnens ska förvägras skolgång om de inte är vaccinerade, vilket totalt strider mot de mänskliga rättigheterna. Om vaccinering vore så bra som myndigheterna hävdar så skulle det ju inte finnas någon  substans i vaccinkritik och därmed ingen anledning till oro.


Samma myndigheter hävdar att du tonar ner riskerna med att inte vara vaccinerad – gör du det? 

NHF Sweden svarar: För att kunna göra en nytta/riskkalkyl så måste man veta både hur sjukdomar ter sig, hur de kan behandlas på andra sätt än med vaccin och vilka komplikationer det finns ställt mot vad det finns för nytta/risk med ett vaccin. NHF Sweden vågar påstå att Suzanne Humphries ger en mer komplett bild av detta än vad någon BVC-sköterska eller myndighet någonsin gett till någon förälder i Sverige – men å andra sidan hade den sköterskan fått läsa på ämnet vaccinering i 6 timmar under flera års tid för att kunna jämföra sig med Suzanne Humphries.

Vilken risk/nytta finns det med att VARA vaccinerad? Dessa grundläggande fakta har myndigheterna inte bemödat sig med att ta reda på – Socialstyrelsen skriver på sin hemsida:

Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. 

När mässlingsvaccinet introducerades så var det inte för att det ansågs vara en farlig sjukdom. För att myndigheterna skulle få föräldrar att börja vaccinera sina barn presenterade man istället den samhälleliga vinsten i att slippa vara hemma pga vård av sjukt barn – det vändes helt enkelt till en ekonomisk fråga. Vaccinera – slipp vara hemma! 

Man pratar om att ett spädbarn dött i mässlingen i Tyskland – i USA dör 100 000 människor av sin läkemedelsbehandling. Det blev ett ramaskri kring barnet som dog i mässling och som dessutom led av andra livshotande sjukdomar men det är tyst om läkemedel som är en riktig dödsfälla – varför? En studie i Göteborg visar att varannan får biverkningar av sina läkemedel. Vaccin är också ett “läkemedel”. Myndigheterna tycks sila mygg och svälja elefanter! Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel

Tysk hälsopolitiker vill införa tvångsvaccinering 
Vad beror egentligen mässlingsutrott på? 
Om mässling på vaccin.me 
Här är det mailsvar från reportern som gjorde att NHF Sweden avrådde Suzanne Humphries från att delta i Tv4:s intervju.

 

Hi,

 

Mull things over and get back to me. I would be very happy if you said yes. Let me point out two further things:

 1.  I can’t guarantee that you will be happy with my piece once it is done. But you should also know that there are a certain group of people who are unhappy that we are even considering interviewing you and giving you airtime.
 2.  It may well be that you are given a certain amount of pushback on your views. You will get pushback in our segment as well. But is that a reason to say no to interviews?

 

Hope to hear from you.

 

Regards,

xxx xxxx

 

(2966)

2 thoughts on “TV4 vill göra ett inslag med Suzanne Humphries om en minskad vaccineringsfrekvens”

 1. Som redaktör för NewsVoice instämmer jag i NHF Swedens kritik mot TV4 Nyheterna och de svenska hälsomyndigheterna.

  TV4 Nyheterna var även i telefonkontakt med mig och ställde samma eller liknande frågor som till Humphries. Vid samtalet framkom även att TV4 inte vill direktsända för annars blir det inte som de vill (ungefärligt citat).

  Läs mer:
  http://newsvoice.se/2015/03/04/stor-provaccinkampanj-inom-medierna-knappast-riskfritt-att-delta-for-vaccinkritiker/

 2. Pingback: Är din familjs hälsa såld? Se filmen gratis under tre dagar. | Midi-Bloggen

Comments are closed.