Download “Speak No Evil” by artur

Läkemedelsverket har drivit ärendet med kolloidalt silver till åklagare, och en förundersökning har inletts. Detta vittnar om att Läkemedelsverket strävar efter att bedriva censur. Under hösten ägnade sig HD åt hetsjakt på kolloidalt silver och har sammanlagt skrivit ett tiotal nedvärderande artiklar. Artiklarna verkar ha som främsta syfte att svartmåla Anders Sultan, och hänga ut honom som en brottslig lurendrejare samt att söka avslöja kolloidalt silver som en bluff. Eftersom Läkemedelsverket har nappat på HD:s skriverier så finns det bara en slutsats –  Läkemedelsverket verkar för censur i Sverige! 

Tidningen anklagar Sultan för en mängd brott
I tidningen stod det att läsa att det var en mängd lagar som Anders Sultan skulle ha brutit mot, det gällde brott mot läkemedelslagen, marknadsföringslagen, konsumentlagen och till och med patientsäkerhetslagen. Med de långa och många skriverierna så skulle man kunna tro att grunden skulle ha varit att företaget skulle ha importerat ett olagligt medel, skrivit vitt och brett på etiketter, produktblad och broschyrer samt i annonser om att medlet är verksamt på diverse sjukdomar. Om så vore fallet så skulle HD och Läkemedelsverket ha agerat fullt korrekt.

Bakgrund till det påhittade brottet
I själva verket så är grunden för HD:s och Läkemedelsverkets hetsjakt en privat facebooksida, där man skärskådar vad privatpersoner berättar för varandra när de diskuterar kolloidalt silver. Här kan alla 20 000 medlemmar hjälpa och stödja varandra, dela nyheter, rapporter, studier, fallbeskrivningar och annan kunskap om kolloidalt silver. Av 20 000 medlemmar så har man pekat ut en person, som tycks vara den enda av 20 000 människor som enligt HD och läkemedelsverket inte får delta och diskutera på samma premisser som alla andra i Sverige, nämligen Anders Sultan. Man pekar finger och säger – han är ju VD för Ion Silver som säljer kolloidalt silver. Ja, det är riktigt – det är hans profession, men han har lika mycket rätt att diskutera som privatperson i privata forum som alla andra, precis som myndighetspersoner kan agera som privatpersoner, liksom politiker. Man agerar inte i alla sammanhang efter sin profession. Om det inte vore så så skulle politiker inte kunna delta i Bilderberg-möten utan transparens. Så nu har vi en underlig situation – det som gäller för alla andra, dvs rätten till yttrandefrihet, åsiktsfrihet samt rätten till privatliv och privat korrenspondens tycks gälla för alla utom Anders Sultan – i alla fall om Läkemedelsverket får agera, och det är just vad de har gjort – nu har de anmält Anders Sultan till åklagare för att inleda förundersökning.

Rätt, Mänskliga Rättigheter, Mannen

Läkemedelsverket kan inte europalagstiftningen som står över svensk lag
Läkemedelsverket har alltså sänt ärendet vidare till åklagare för att denne ska inleda förundersökning för att utreda något som de facto enligt europeisk grundlag inte är något brott – denna europalagstiftning står över samtliga svenska lagar. Detta har Läkemedelsverket gjort trots att de fått förklarat för sig att en sådan polisanmälan står i strid med de grundläggande  fri- och rättigheterna som Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna fastställer – det kan bara finnas ett syfte till att Läkemedelsverket går vidare – man vill skrämma folk till tystnad, Läkemedelsverket vill helt enkelt bedriva censur. Ve den som säger att något kan vara bra ur hälsosynvinkel. Om Anders Sultans uttalanden på facebook vore ett brott skulle det med andra ord betyda att en Ica-handlare inte skulle kunna skriva privata inlägg på facebook om att honung, vitlök, chili, C-vitamin eller bikarbonat har några hälsofördelar samt länka till artiklar, rapporter och studier om detta eller ge några råd om hur man ska använda det. Snacka om censur! Sen när har det blivit ett brott för privatpersoner att förmedla information på facebook?

Ingenting får ha hälsoeffekt förutom läkemedel
Ja, så krass är vår lagstiftning: alla substanser som tillhandahålls i syfte att bota, lindra eller förebygga ohälsa ska klassas som läkemedel. Det betyder att inga livsmedel får tillskrivas några hälsoeffekter (det finns dock vissa hälsopåståenden som man får göra på vissa livsmedel). Det innebär svåra konsekvenser för hälsobranschen, tillverkaren får inte skriva på produkterna vad de är bra för, eller användningsområde eller hur/när man ska använda produkten. Terapeuten eller hälsokosthandlaren som säljer får inte sälja produkten i något hälsosyfte – då bryter de mot läkemedelslagstiftningen. Det innebär även stora problem för tillverkaren att nå ut med produktbeskrivningar till terapeuter/återförsäljare. Läkemedelsverket är direkt där och reviderar produktkatalogerna om vad som får skrivas. Hela produktpärmar har tillverkaren ibland fått återkalla från terapeuterna för att tillmötesgå Läkemedelsverket. Hela hälsokostbranschen är därför skrämd till tystnad! Ska det vara så i en demokrati 2014? Och nu vill alltså Läkemedelsverket även ge sig på den grundläggande rättigheten som vi har att få dela kunskap och information som privatpersoner, i privata forum.

Läkemedelsverkets myndighetspersoner åberopar privatliv
När Läkemedelsverkets tjänsteman, tillika chef för den avdelningen, ertappades med yttranden som utgör förtal av Anders Sultan till HD-journalisten så åberopade Läkemedelsveket att tjänstemannen yttrat sig privat till tidningen, därför så skulle det inte kunna vara ett tjänstefel. Hur kan tjänstemannen sägas vara “privat” när han talade med HD som representant för Läkemedelsverket,? Ja, tänk vad märkligt… till och med tjänstemännen vid Läkemedelsverket har rätt till privatliv. Sensmoralen är glasklar – alla har rätt till privatliv och yttrandefrihet såvida man inte råkar heta Anders Sultan och tillverkar kolloidalt silver…

Klubban, Hammare, Domare, Rättvisa

Sara Boo// Ordförande NHF Sweden

Bild: FreeDigitalphotos.net “Speak No Evil” by artur84

 

 

(6991)

3 thoughts on “Läkemedelsverket bedriver censur i Sverige”

  1. Likadant i hela västvärlden tycks det. Får inte etablissemanget lura oss så ska inte sanna alternativ släppas fram. Äta skitprodukter och giftiga läkemel är ok däremot!

    • Ja ..instämmer. lår oss gå väljacsjälva vad vi dtoppar i oss. Läkemedel som förskrivs är rena rama giftet då om vi vill ha friskvård istället sjukvård så öåt oss bestämma det själva.

  2. Ja jösses! Vi har SJUKvård och vi har FRISKvård, och det är bara en tidsfråga innan bubblan spricker och alla inblandade måste erkänna att FRISKvård är bra. Folk tar eget ansvar och finner botemedel som inte belastar kroppen ytterligare. Vuxna människor med tunnelseende som inte förstår att aktiekursen för läkemedelsbolaget kommer gå ner lite därför att man har en konkurrent som heter kolloidalt silver. Men det är ju så aktier funkar. Att baktala en konkurrent är osmart, det slår ju bara tillbaka på en själv.
    Det är väl bättre att folk då får köpa sitt kolloidala silver i affären i stället för att sitta på kammaren hemma och göra eget. I
    Hur var det nu, jo, 735.567 dog i USA under ett år av läkemedel och läkarmissar medan 12.528 sköt ihjäl någon eller sig själv men ingen…. INGEN dom av hälsokost. I Sverige dör några 100 av vanliga värktabletter. Så jag förstår verkligen inte detta påhopp på de kolloidala silvret. Jo, det gör jag ju, rädsla att förlora inkomster för läkemedelsindustrin. Som sagt, vuxna människor… giriga vuxna människor!

Comments are closed.