Chamomile Tea by Serge Bertasius Photography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2014 har visat sig vara häxprocessernas år, förvisso inte med bålbränning som på 1600-talet, men människor i den alternativa hälsobranschen jagas och märks och hängs vid namn ut som brottslingar i massmedia trots att de inte alls har brutit mot någon lagstiftning. Detta får förödande konsekvenser för den utpekade.

Både Svergies Radio, HD och Expressen använder sig av sensationsjournalistik där man genom att använda dold kamera försöker få fram smaskiga uttalanden i avsikt att användas mot det utvalda offret. Man för ensidiga och vinklade reportage som dessutom  baseras på rena lögner som vilseleder allmänheten. Detta förfarande är INTE okej.

Sveriges Radio angrep läkaren Erik Enby och påstod att  han var brottslig för att han var beredd att undersöka en patients cancer, som senare i programmet avslöjades vara journalistens uppdiktade cancersjukdom. Detta är dock inte olagligt enligt gällande sjukvårdslagar, inte ens om det hade rört sig om en riktig cancerpatient. IVO anmälde Enby till åtal  tre dagar efter sänding. Man skickade med SR:s program som bevis, vilket är skrattretande okunnigt. Man kan inte anmäla ett brott till åtal innan brottet har inträffat. Man måste ha ett patientfall, man måste ha en diagnos, och man måste ha bevis på att ett brott redan har begåtts. I detta fall har man inget av det. Inte nog med det – brottet som anses vara begången dvs att undersöka cancersjukdom är inte ens något lagbrott. Vi kräver att tjänstemännen vid våra tillsynsmyndigheter som IVO och Socialstyrelsen, men även Läkemedelsverket och Livsmedelsverket går en utbildning i de lagar som de är ämnade att föra tillsyn över.

HD med flera tidningar har angripit Anders Sultan VD för Ion Silver som även han har hängts ut som brottsling för att han säljer vattenreningsmedlet Ionosil som effektivt hämmar virus, bakterier och svamp. Även Anders Tegnell, statepidemiolog vid Folkhälsoinstitutet erkänner i ett inspelat samtal med NHF Sweden att det ju är känt att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus. Utgångspunkten för det påstådda brottet har varit uttalanden som Anders Sultan har gjort i en sluten facebookgrupp. Inte heller detta är brottsligt dels då uttalanden backas upp utav rapporter, forskning och fallstudier, dels så är gruppen sluten och är därmed likställd en förening – vi har inte cencur i Sverige inom socialt föreningsliv och dessutom  så är alla medlemmar och admins med i gruppen som privatpersoner och privatpersoner är inte belagda med munkavle,  utan har som medborgare i EU rätten till yttrandefrihet. Nu är det hög tid för även en medborgerlig rätt till hälsofrihet.

Att i våra dagstidningar och i Svensk Radio hänga ut människor vid namn och slå fast att de är brottsliga innan de är dömda för brott får inte förekomma i svensk massmedia. Inte ens brottslingar som HAR blivit fällda brukar namnges. Att massmedia ändå agerar på detta sätt betyder bara en sak – svensk massmedia vill inskränka de svenska medborgarnas rätt till hälsofrihet.

Hälsofrihet betyder att det ska vara varje individ rättighet att själv bestämma över sin hälsa, själv få bestämma vilka vitaminer, mineraler, hälsokostprodukter eller örter som denna vill konsumera. Givetvis ska tillverkare ha ett ansvar att tillverkningsprocessen är godkänd och att produkten inte är hälsovådlig när den intas i angiven dos.

 

Garlic Group by Suat EmanVitaminer, mineraler, hälsokostprodukter och örter ska vara en fri marknad. Inte bara för folkhälsans skull, utan även för Sveriges ekonomi då sjukvårdskostnaderna blivit allt högre i takt med att sjukdomsbördan blivit allt större. Idag har vi allt annat än en fri marknad. Vi har en lagstiftning som säger att alla substanser som tillhandahålls med uppgift om att de botar, lindrar eller förebygger ohälsa ska klassas som läkemedel. Denna lag måste bort. Den är helt enkelt orimlig. Till exempel är vitlök känt sedan länge för sin antiseptiska effekt, och man kan köpa obegränsade mängder i sin livsmedelsbutik, men om man torkar vitlök och säljer det i kapselform  i syfte att förbättra immunförsvaret – då måste man helt plötsligt klassa om vitlöken som ett läkemedel som medför dyra registreringskostnader och krav på dokumentation om effekt. Det är orimligt – redan Hippokrates, läkekonstens fader, sa ” låt maten vara din medicin – och medicin din mat”. Om någon odlar vitlök, eller för all del köper in och vill göra vitlökskapslar så ska det vara fritt fram så länge produkten har tillverkats på ett säkert sätt. Tar man även bort kravet på standardiseringen så kan produktion och tillverkning flyttas närmare odlingen. På så vis kan vi få fler små och lokala producenter av hälsokost. Det går hand i hand med konsumentens krav på närproducerat. Visst vore det bra om tillverkaren skrev konkreta tips på användningsområden och förväntad effekt på etiketten eller i en broschyr. Det är tyvärr inte lagligt i dagens Sverige. Genom politiskt spel och lagar som sägs ”skydda konsumenten” hålls konsumenten istället okunnig. Detta är vad jag kallar otillbörlig cencurering och DET borde vara brottligt.

Idag lever vi i en verklighet där det är helt lagligt att konsumera cigaretter, alkohol, sockerersättningsmedel, produkter med livsmedelstillsatser och rester av bekämpningsmedel, läkemedel etc som vi vet är skadliga men vi förhindras med lagens hjälp att inta det som upprätthåller vår fysik, vårt välmående och vår hälsa, nämligen de byggstenar som håller oss vid liv, som behövs i varje process i våra celler eller för att vi ska förbli friska; vitaminer, mineraler, spårämnen, mikronutrienter, antioxidanter, fytokemikalier (ämnen i örter) mm. Beslutsfattarna begränsar tillgången på olika sätt, man begränsar dosmängden, man begränsar hur hälsosubstanser får blandas med varandra, man inför dyra registreringskostnader, man läkemedelsklassar örter med konsekvensen att hälsokostbranschens örtmedel försvinner, man inför lagar som censurerar tillverkaren så denne inte får berätta vilken indikation produkten har eller vilket hälsoproblem det är tänkt att fungera mot, eller återge användarberättelser.

Vi kan inte ha en hel bransch i Sverige, hälsokostbranschen, som i lagens ögon ska anses vara kriminell, inte genom sin existens utan genom sin handling, sin försäljning. Vem går till hälsokosthandeln utan att inhandla något som ska förebygga, bota eller lindra ohälsa? Som bekant är det bara läkemedel som enligt lagen får lov att ha en sådan effekt. Läkemedelslagen är en sjuk lag som behöver friskas upp med en stor portion hälsofrihet.

Kräv din rätt till hälsofrihet – gå med i NHF Sweden!

 

//Sara Boo, ordförande NHF Sweden

Bild: Freedigital Photos Garlic group by Suat Eman, Chamomile Tea by Serge Bertasius Photography

(3690)

2 thoughts on “Vi kräver Hälsofrihet åt alla”

Comments are closed.