Kalle Hellberg har stoppats från att skriva insändare och debattartiklar i Ulricehamns Tidning. Han satte därför istället ihop en annons och fick klartecken att den skulle komma in på lördagen. Kalle fick dock några dagar senare veta att ansvarig utgivare hade stoppat annonsen med hänvisning till “olämpligt innehåll”. Tidningen ansåg tydligen att allmänheten ska hindras från att ta del av den kunskap som finns om den trådlösa teknikens hälsoeffekt.

Så här såg annonsen ut.

 

 

Kalle Hellberg

Brev från Kalle Hellberg: 

Hej!

Jag har ju stoppats att för ”överskådlig tid” få skriva insändare och debattartiklar i Ulricehamns Tidning, så därför satte jag in en annons med uppmaning till föräldrar att kontakta mig, för mer information om strålning och hälsorisker. Fick meddelande om att det var OK och annonsen skulle kommit in i lördags. Men i torsdags kväll fick jag ett mail om att ansvarig utgivare stoppat annonsen med hänvisning till ”olämpligt innehåll”.

Jag skickade då annonsen till Borås Tidning, och där kom den in i går, söndag.

Jag har nu fått ett antal efterfrågningar om mer info, dock inte så mycket som jag hoppades på. Skickar här ut det svar de föräldrar som hör av sig får från mig, kanske har du nytta av det, sprid gärna!

Det är inte enda gången jag stoppas, har t ex blivit kontaktad av en lokalradio för att göra ett reportage i anslutning till en av mina föreläsningar. Allt var klappat och klart men när tiden för en telefonintervju var inne så blev det stopp, då hade de plötsligt inte plats för detta i programmet. Inte heller det är unikt, det verkar finnas ”kartell” inom media att allt om strålning och hälsorisker ska i möjligaste mån stoppas?

M v h   Kalle H.

 

Till dig som har svarat på min annons i Borås Tidning, riktad till föräldrar:

Hej och tack för visat intresse! Jag har stoppats att ”för överskådlig tid” få skriva om trådlös teknik och strålningsrisker i Ulricehamns Tidning (UT) och redaktörerna vägrar att själva skriva om problemet (förmodligen för att de inte vill stöta sig med politikerna?), därför har jag valt denna väg för att sprida information. Detta är inget unikt! Jag har skrivit ca 300 debattartiklar och ca 2000 insändare till olika media, endast fragment av detta har jag fått publicerat och då med mycket tjat och bråk med redaktionerna (allmänheten ska inget veta)! Nu vore givetvis det bästa att sätta in denna annons i UT, för att informera Ulricehamnarna om denna ”censur” och politikernas svek, men UT har även stoppat annonsen, så styr man vad du ska få veta och det inte bara i detta ämne!

Vem är då jag? Jag heter Kalle Hellberg och är ägare och vd för ett elektronikföretag.

Jag är 70 år ung och 5-barnsfar, mer information följer nedan.

Jag hoppas att du vill och tar dig tid att gå igenom det jag vill förmedla om ett mycket allvarligt men tabubelagt ämne i vårt samhälle, men som de som har makten att bestämma, liksom media, möter med total tystnad! Det handlar om allas hälsa och i synnerhet alla barns välbefinnande. Barnens hälsa anser inte våra politiker, kommunala tjänstemän eller medias redaktörer, vara viktigt. Anledningen till denna ovilja heter pengar, industrins behov av vinster går före allmänhetens hälsa, vilket är regel i de flesta sammanhang.

I januari i år skickade jag in ett mycket omfattande medborgarförslag till Ulricehamns Kommun. Det handlade om att förbjuda trådlös teknik i skolorna, för att därmed skydda barnen mot allvarliga sjukdomar nu och i framtiden. (Även om ni i er familj helt undviker trådlös teknik, så kan inte barnen undvika strålningen i skolan, vi har ju skolplikt i Sverige.) Förslaget bygger på min insyn och insikt i den trådlösa teknikens skadeverkan på allt levande, efter mer än 55 års arbete med all form av produkter som avger elektromagnetisk strålning som t ex radar, röntgen, radio-tv, kommunikationsradio, mobiltelefoni, varav 30 år som tekniker och avdelningschef hos Ericsson. Jag har deltagit i första rummet under mobiltelefonins hela utveckling. Beskriver detta för att du ska förstå att jag inte är teknikfientlig, tvärt om, jag älskar denna teknik, som har varit mitt levebröd och stor del av min hobby hela livet.

Sedan 20 år tillbaka har jag dock genom insikt tvingats att se och förstå nackdelarna med denna, för de flesta, så positiva teknik. 1994 började kunder till mitt företag, Maxicom AB, att klaga på hälsoproblem, efter att de köpt sin första GSM mobil. De angav huvudvärk, synrubbningar, minnesproblem, sömnsvårigheter, oro och ångest mm, och dessa problem satte de med säkerhet i samband med den nyinköpta mobilen. Det var ”startskottet” för mina nu 20 år av idogt arbete med att informera om skadeproblematiken, men det har inte varit enkelt, motståndet mot sådan information är kompakt, från nästan alla håll.

Jag håller föreläsningar runt hela landet, har hittills varit på 173 platser med min ca 4 tim långa föreläsning för allmänheten. Jag har ett veckobrev via mail där jag förser f n ca 1100 personer med det senaste om forskningen och strålningsproblemet ute i världen. Jag får mellan 3-15 telefonsamtal dagligen och mellan 50 – 200 mail varje dygn från personer i hela världen som mår dåligt av trådlös teknik och har stora problem med strålningsmiljön, personer som inte blir trodda och även förnedrade och förlöjligade av sin omgivning, av läkare eller myndigheter. Jag har nästan dagligen kontakt med flera av världens mest kända forskare i detta ämne och får fortlöpande information om forskningsläget i världen. Som du förstår är detta sammantaget mer än ett heltidsjobb. Vad jag vill ha sagt är att du ska förstå att jag inte är någon vanlig ”tyckare” i denna sak, sådana finns det ju gott om och de är nästan alltid ”riskförnekare”.

Den samlade oberoende forskningen i världen är helt enade om att den trådlösa tekniken utgör en mycket allvarlig risk för allt levande! Ca 65% av all forskning i detta ämne visar på allvarliga hälsorisker, ca 15% visar att det inte föreligger någon risk, dessa 15% är bekostade av industrin. Enligt en undersökning som Socialstyrelsen gjorde 1999 så angav ca 3% (ca 220 000) av de tillfrågade att de mådde dåligt av trådlös teknik (drabbade av s k elöverkänslighet). Enligt forskargruppen i Lund, Salfordgruppen, så är nu ca 1 miljon svenskar (ca 10%) skadade av den trådlösa tekniken, men de flesta förstår inte varför de mår dåligt. Du finner mer om detta i nedan angivna länkar.

Kommunens svar på mitt medborgarförslag blev det väntade, förslaget röstades ner med hänvisning till Strålsäkerhetsmyndighetens lugnande besked. I mitt mycket omfattande förslag finns bl a 84 länkar med bevis för hälsorisker med trådlös teknik. Jag kan slå vad om att varken politiker, tjänstemän eller redaktörer på UT har läst en enda av dessa länkar!

Flera kommuner i Sverige har fått liknande förslag från medborgarna, alla har lämnat samma svar. Tänk så bekvämt att slippa ta ansvar genom att inte sätta sig in i problemet!

Du kommer här nedan att få ett antal länkar att studera, och i dessa länkar finner du fler viktiga länkar, min förhoppning är att du efter hand tar dig tid att gå igenom detta, det är mycket att läsa, men det hela gäller faktiskt hälsan och välbefinnandet hos dig själv och hela din omgivning samt allas våra barn. Den strålningsmiljö vi alla påtvingas är inget levande, vare sig det gäller en blomma, en geting eller en människa, skapta för att tåla!

Du behöver inte läsa i någon bestämd ordning, ta en länk i taget när du har tid.

Medborgarförslaget, bilaga till Medborgarförslaget och kommunens svar finner du här

http://maxicom.se/Medborgarforslag.php

Vem är då Strålsäkerhetsmyndigheten och deras rådgivare, som så tvärsäkert kan påstå att vår strålningsmiljö inte skadar allt levande? I följande länk får du veta det, artikeln är skriven i drömform, villkoret för att få den publicerad i en tidning efter månader av tjat, men den är givetvis ingen dröm utan 100% sann, så har det gått till för att göra myndighetens lögner rumsrena, läs och begrunda!

http://maxicom.se/Den-sanna-droemmen.php

(Givetvis kommer du aldrig att få ett erkännande av innehållet från myndigheten eller rikspolitikerna, det är ju regeringen som har gett direktiven till myndigheten om att så här ska saken hanteras, att alltså inte störa industrin).

Min största satsning hittills när det gäller informationsspridning finner du i följande länk, ta del av de länkar du finner där, de innehåller mycket viktig information som gör dig till ”expert” i ämnet strålning och hälsorisker. Du finner där många argument för att kunna stå emot riskförnekarna och framförallt för att försöka få till ett nödvändigt stopp för all trådlös teknik i skolorna, det gäller ju livet på sikt.

http://maxicom.se/Massutskick-2011.php

(Rättelse: På ett par ställen i detta material står antalet forskarrapporter angivna till 2000, det fattas en nolla, det ska vara 20 000).

Trådlöst nätverk i skolor kallas Wi-Fi, här finner du beskrivningar på vad strålningen från Wi-Fi kan ställa till med för de som tvingas vistas i denna ”strålningsdimma”, missa inte! http://maxicom.se/Wi-Fi-skadlig-teknik.php

Tror du att en iPad är lämplig leksak för ett barn? http://maxicom.se/Laesplatta-Barn.php

En särskild länk till dig som är lärare, rektor eller politiker (givetvis även för andra). http://maxicom.se/Laerare-rektor-politiker.php

Mätning av strålningsnivåer i Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn 2012 http://maxicom.se/Maetning-i-skola.php

Kan man skydda sig mot strålning på något vis? Javisst, det finns flera möjligheter att minska på strålningsbelastningen, men man kommer inte undan strålningen från t ex master och andra allmänna strålningskällor som t ex Wi-Fi i skolan, eller t ex grannens trådlösa telefon och nätverk (om man inte ska vistas i en ”burka” gjord av avskärmningstyg). Se följande länk med tips: http://maxicom.se/Skyddandeteknik.php

Se gärna övriga rubriker också på Maxicoms hemsida, bakom fliken ”Strålningsrisker”. Börja uppifrån, sådan information kommer du aldrig att få via media. (Jag försöker att uppdatera denna hemsida i möjligaste mån, men hinner inte riktigt med när det gäller alla larmrapporter som framställs inom forskningen.)

Min förhoppning är att allmänheten ska bli medveten om dessa risker och medveten om att media gör allt för att dölja dessa risker, vilket bör ge till resultat att allt fler ställer krav och jobbar för en miljövänligare skola, arbetsplats och ett miljövänligare hem, utan skadlig strålning!

Man förlorar ju ingenting på att skrota trådlös teknik, all trådlös teknik i skola, på jobbet och hemma kan enkelt bytas ut mot trådbunden dito. Man behöver inte ens spika kabel från rum till rum, ett enkelt sätt är att använda elnätet i bostaden som databärare, mellan routern och datorn eller TV:n, se följande länk (fungerar givetvis för både ADSL och fiber): http://maxicom.se/res/Textfiler/Home-Plug.pdf

Jag hoppas att ovanstående ska vara till nytta för dig och om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta mig, helst via mail.

Vill du vara med i min sändlista och få fortlöpande veckorapporter om vad som sker i detta ämne runt vår Jord, skicka då ett mail till info@maxicom.se och skriv bara ”Vill vara med i listan” samt ditt för- och efternamn, så lägger jag in dig i sändlistan.

Å du, ställ krav på skolan att trådlös teknik måste bort! Skicka gärna detta vidare till vänner och bekanta!

M v h   Kalle Hellberg, Maxicom AB   kalle@maxicom.se

 

(5778)

2 thoughts on “Kalle Hellberg har bojkottats av Ulricehamns Tidning – får inte sprida hälsoinformation”

  1. Pingback: MOBIL-IT-SMOG = STRESS = HJÄRNSJUKDOMAR | LIVETS BLOGG

Comments are closed.