Frågetecken, Not, Duplicera, Begäran

NHF Sweden gick in på 1177:s hemsida för att läsa om riskerna med mammografi. I vår lagstiftning står att patienten har rätt till att få ta del av de risker som finns med en åtgärd. Det räcker inte att läkaren bara räknar upp de behandlingsmetoder som finns. Du har rätt att få hjälp att värdera dem, och att få ta del av de olika för- och nackdelar som kan finnas med olika metoder. Du ska få information om eventuella risker och potentiella komplikationer som kan uppstå med en viss typ av behandling. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/om-dina-patientrattigheter.

Så vad skriver då 1177? Jo följande: 

Mammografibilderna från screeningen kan avslöja bröstcancer innan man har fått några symtom. Då är risken liten att sjukdomen ska sprida sig och bli dödlig, och man kan få behandling som inte behöver vara så omfattande.

Men bröstcancerscreening med mammografi är inte alltid en helt pålitlig metod. Ibland syns inte bröstcancern på bilderna. Det finns också cancer som växer så långsamt att den aldrig kommer att ge några besvär. Det är svårt att i förväg veta vilka långsamt växande cancertumörer som inte kommer att orsaka problem. Därför behandlas all bröstcancer som om den vore farlig. Det betyder att några personer får behandling i onödan.

Läs mer om för- och nackdelar med bröstcancerscreening med mammografi på webbplatsen för Regionala cancercentrum i samverkan.

 
När man trycker på länken så kommer man till Regionala Cancercentrum i Samverkan, en sida som säger följande:

En svaghet med screening är att det inte ger ett hundraprocentigt skydd. I ett fåtal fall hittas inte sjukdomen genom screening. I andra fall kan screeningen leda till onödig oro.

En del kvinnor blir kallade till kompletterande undersökningar. Det kan vara för att bilderna som togs var otydliga eller för att man misstänkte bröstcancer. De kvinnorna kan ha blivit oroliga i onödan när de har väntat på fortsatta undersökningar, om svaret visar att de inte har cancer.

En liten del av de tumörer som hittas vid screening kommer aldrig att utvecklas till farlig cancer, men vi vet inte vilka tumörer som börjar växa. Därför behandlar vi alla tumörer. Det gör att några få kvinnor behandlas som inte behöver behandling.

Screening av en befolkning eller en del av en befolkning görs endast om det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att fördelarna är större än nackdelarna. Denna bedömning görs av Socialstyrelsen.

Ingenstans hittar vi någon information om HUR bra mammografi är, vi hittar inga siffror, inga forskningsrapporter. Vi ska tydligen bara förlita oss på Socialstyrelsen…

Utgör, Kvinnliga, Utbildning

Hur kan det finnas ett starkt vetenskapligt stöd för mammografi när Cochrane Center i Danmark har visat att följande föreligger?

* Om man undersöker 2000 kvinnor med mammografi regelbundet i 10 år, kommer en av dem att ha nytta av mammografin, eftersom hon kommer att undgå att dö av bröstcancer.

* Samtidigt kommer 10 friska kvinnor av de 2000 deltagarna p.g.a. mammografin att få diagnosen bröstcancer och bli behandlade i onödan. Dessa kvinnor får genomgå operation med delvis eller helt borttagande av bröstet, de kommer ofta att få strålbehandling, och i några fall cellgiftsbehandling.

* Dessutom kommer 200 av de friska kvinnorna att få uppleva falskt alarm. Den känslomässiga belastningen, som ett falskt alarm ger, kan vara tung att bära.

Frågan är ställd till 1177 idag och NHF Sweden ser fram emot ett svar.

// Sara Boo, ordförande NHF Sweden

Läs mer:

Götzsche: Bästa metoden att minska antalet kvinnor som får bröstcancer är att avstå från mammografi https://thenhf.se/gotzsche-basta-metoden-att-minska-antalet-kvinnor-som-far-brostcancer-ar-att-avsta-fran-mammografi/

Ärlig information om mammografiscreening, tack! av Peter C Gøtzsche och Karsten Juhl Jørgensen http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=13044

Sanningar om bröstcancer och de verkliga hemligheterna till hälsa https://thenhf.se/sanningar-om-brostcancer/

Du har fått cancer. Läkaren: – Ska det vara lite kemsikt stridsmedel från första världskriget? https://thenhf.se/du-har-fatt-cancer-lakaren-ska-det-vara-lite-kemiskt-stridsmedel-fran-forsta-varldskriget/

(2147)