Region Skåne, Skånes Universitetssjukhus berättar i ett inlägg på sin facebooksida att mammografi nu har blivit gratis i Sverige. Det blev gratis den 1 juli i år efter ett regeringsbeslut 2015. Ett mycket märkligt beslut eftersom Cochrane Center redan 2009 larmade om att mammografin har så höga risker att forskarna kom fram till att den bästa metoden för att minska antalet kvinnor som får bröstcancer faktiskt är att kvinnorna AVSTÅR mammografi. Skånes Universitetssjukhus, undanhåller medvetet riskerna med mammografi genom att på sin Facebooksida konsekvent radera följande inlägg av Sara Boo tre gånger under förmiddagen:

censored

 

Cochrane Center: När vi år 2008 publicerade denna folder för första gången var sammanfattningen följande:

“Det kan vara klokt att delta i screening för bröstcancer, men det kan också vara klokt att avstå från det. Det beror på, att screening har både gynnsamma och skadliga effekter. För att kunna fatta rätt beslut måste varje kvinna veta, vad som talar för, och vad som talar emot screening för bröstcancer.

Om man undersöker 2000 kvinnor med mammografi regelbundet i 10 år, kommer en av dem att ha nytta av mammografin, eftersom hon kommer att undgå att dö av bröstcancer.

Samtidigt kommer 10 friska kvinnor av de 2000 deltagarna p.g.a. mammografin att få diagnosen bröstcancer och bli behandlade i onödan. Dessa kvinnor får genomgå operation med delvis eller helt borttagande av bröstet, de kommer ofta att få strålbehandling, och i några fall cellgiftsbehandling.

Dessutom kommer 200 av de friska kvinnorna att få uppleva falskt alarm. Den känslomässiga belastningen, som ett falskt alarm ger, kan vara tung att bära.”

 

På kvällen 21. 30 bestämde vi oss för att föreviga fenomenet. Sara Boo lade in detta citat och Michael Zazzio, som var 20 mil ifrån henne på annan ort, kan se inlägget och gör en skärmdump. Skärmdumpen visar att citatet från Cochrane Center låg ute på Skånes Universitetssjukhus facebooksida. Det låg ute en minut innan det raderades. Många som har upprörts över Skånes Universitetssjukhus uppträdande har senare under kvällen lagt in citatet från Cochrane Center, vi hoppas att det får vara kvar.

 

skärmdump citat cochrane

 

 

Det är mycket illavarslande att Skånes Universitetssjukhus medvetet undanhåller riskerna med mammografi. De vet dock inte att nära 10 000 människor redan har läst NHF Swedens artikel som publicerades igår: Gøtzsche: Bästa metoden att minska antalet kvinnor som får bröstcancer är att avstå från mammografi.

År 2014 publicerades ytterligare en artikel i Läkartidningen som påvisar att mammografi inte gör någon nytta. Författarna drar slutsatsen att årlig mammografiscreening visserligen hittar ett antal små, icke-palpabla tumörer, men att hälften av dessa är exempel på överdiagnostik. De konkluderar också att årlig mammografi hos kvinnor i åldrarna 40–59 inte minskar dödligheten i bröstcancer i större utsträckning än vad som kan åstadkommas med fysikalisk undersökning eller vanlig vård, och de anser att nyttan med mammografiscreening bör omprövashttp://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2014/02/Nyttan-med-mammografiscreening-ifragasatt/

207 miljoner per år satsas på att göra mammografin för kvinnor mellan 40 och 74 år gratis från den 1 juli i år, vilket är ett regeringsbeslut från år 2015. Hur lyckades lobbyingmaffian få igenom detta med tanke på att mammografin ökar bröstcancerfallen? Behöver inte farliga tekniker bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet? Eller innefattar bara begreppet att eliten vetenskapligt ska veta om riskerna och att det inte fungerar? Och när man vetenskapligt internt tillkännagivit att det är farligt och inte fungerar så är det bara att köra på, oavsett om det dödar fler än det hjälper, så länge bara inte allmänheten informeras?

// Sara Boo, ordförande NHF Sweden

 

 

 

 

(2510)